Cong lao cua VNCH dem lai tu do dan chu cho Vietnam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

......... la con so khong.

Em gai bac ki ChuyenTriHoiNach dua nach ra cho anh hai gui cai di cung.

Nay co em bac ky nho nho........

-- Tuong Dao Ngu (TuongDaoNgu@VNCH.com), December 12, 2004

Answers

Đéo mẹ anh các tướng đào ngũ đều tuổi sấp sỉ 7 con giáp rồi c̣n mày 1 thằng tướng cướp đi bưng bô cho bọn Mafia đỏ có ǵ đê? khoe mà cứ ti toe, khôn ho6`n th́ đi lục thùng rác cho các anh nhờ hihihi

-- (Bố Của Hồ Chủ Tịt@Hàng Sanh.com), December 12, 2004.

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC GỤC MẶT DÂNG ĐẤT DÂNG BIỂN DÂNG MỒ MẢ TỔ TIÊN CHO NGOẠI BANG ? =CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BUÔN DÂN ĐI LÀM NÔ LỆ CHO CÁC NƯỚC ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BUÔN TRẺ THƠ LÀM ĐĨ NƯỚC NGOÀI ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC GỤC ĐẦU CÂM HỌNG ĐỂ NGƯỜI TA ĐẤU GIÁ DÂN M̀NH NHƯ BÁN NHỮNG LOÀI SÚC VẬT ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BUÔN DÂN BÁN NƯỚC ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC CỦA NHỮNG KẺ CAI TRỊ PHẢI GỤC MẶT CHUI LỦI NHƯ CHÓ MỖI KHI RA NƯỚC NGOÀI ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC CHỐI BỎ ĐẠO LƯ TỔ TIÊN DÂN TỘC ĐỂ TÔN THỜ CÁI LƯ THUYẾT THÙNG RÁC NƯỚC NGOÀI ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC BỊ CẢ THẾ GIỚI LÊN ÁN LÀ TÀN ÁC GIAN MANH MỌI RỢ ?

=CÁI NHỤC NÀO BẰNG CÁI NHỤC ĐÀN ÁP ỨC HIẾP NHÂN DÂN M̀NH, MÀ LẠI GỤC MẶT CẮM ĐẦU LÀM TÔI MỌI KẺ THÙ ?

=HỠI NHỮNG LŨ QUỶ ĐỎ CỘNG-SẢN NGU XUẨN TR̀ ĐỘN VÔ TRI KIA. TRẦN GIAN NÀY C̉N CÁI KHỐN NẠN NHỤC NHĂ NÀO MÀ CHÚNG MÀY CHƯA ĐẮP LÊN ĐẦU CHA MẢ TỔ CHÚNG MÀY KHÔNG ??

=HỠI NHỮNG BÈ LŨ QUỶ ĐỎ TÔI MỌI CỦA QUÂN GIẶC TÀU PHÙ KIA. TỚI BAO GIỜ CHÚNG BAY MỚI DÁM MỞ MẮT, BIẾT MỞ LƯƠNG TRI RA ĐỂ NH̀N NHẬN NHỮNG SỰ THẬT.?

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 12, 2004.


Đéo mẹ anh các tướng đào ngũ đều tuổi sấp sỉ 7 con giáp rồi c̣n mày 1 thằng tướng cướp đi bưng bô cho bọn Mafia đỏ có ǵ đê? khoe mà cứ ti toe, khôn hồn th́ đi lục thùng rác cho các anh nhờ hihihi . Lắng nhắng 1 lũ nhặng điên cuồng môi sứt, đội nón cối, dép râu lốp xe be, miệng thối hoắc con nhà 1 đời đi bưng bô rửa đít cho mấy thằng Mafia Đỏ ở Phủ Lợn luộc có ǵ là chính dzanh, 1 kũ suốt đời đi ngửi địt bọn tầu mă viện, mẹ kiếp chê ba cái dzắm hơi Pastrami cua các đồng chí Niên Sô, bây giỜ đi ngửi Dzắm tầu ghẻ mă viện thế mà cứ bưng loa rỉ thổi kh́ khè như thằng chi bua

-- (Bố Của Hồ Chủ Tịt@Hàng Sanh.com), December 12, 2004.

-- (Bo Của Ho Chư Tịt@Hang Sanh.com), December 12, 2004.


Làm ǵ có chuyện đầu hàng thằng cán ngố, mày ko biết về lịch sử để vố mày dzạy cho mày. Miền Nam Năm 1975 đă tiến sang 1 bước nữa để củng cố xây dựng kinh tế bằng cớ là thằng giáo gian Hoàng Việt Gian nó hỏi ấm ớ, bạn con ho con c̣ ǵ đó lấy mớ tài liệu đập vào mặt giáo Hoàng th́ ra GNP của Nam ViệT Nam Quá cao so với Miền Bắc v́ tụi cO6.ng Sản Hồ cáo tôi đ̣i chỉ đi làm nghĩa vụ đanh thuê cho Nga theo các cụ Việt Nam gọi là bọn Bán Quốc cầu vinh. Mày đi dọc tiểu sử đi Ngày 30-4-1975 TT Big Minh của VNCH kêu gọi anh em bàn giao nhiệm vụ chả có ai đầu hàng. Và Big Minh đă tư chốo ko cho Đặng Tiểu B́nh Đổ Quân Vào Sài G̣n. Đoàn Quân chết đói CSVN bộ Đội CS Bắc Việt chântráo vào Sài G̣n để ăn cắp chỨ đâu phải đem hoà b́nh cho dân Miền Nam đâu, nếu binh lính miền Nam họ buông súng bàn giao do Big Minh hạ lê,nh th́ cũng không phải sự đầu hàng, sự nhục nhă là bọn chó đẻ Bộ Đội Miền bắc do thằng b́nh trị Thiên bọn các cụ Việt Nam gọi là bọn ăn cá rô cây đă lật lọng xé bản Cease Fire Paris Accord 1973 để theo lệnh Brezhenev tấn công Nam Việt Nam. Cái viẹc bọncsvn chiếm miền nam với cố vấn Nga, súng đạn nga th́ có ǵ để nói, với Tổ Quốc Việt Nam bọn CSVN là bọn Lê Chiêu Thống Tân thời theo đem nga về giầy xéo quê hương

-- (Bo Của Ho Chư Tịt@Hang Sanh.com), December 12, 2004.

Việt Nam đà hoà b́nh kho6ng chiến tranh trong 30 năm sao miền bắc Việt Nam vẫn tiêu điều nghèo khổ nhể, Giải Phóng đất nước tiến lên chủ nghĩa Xă Hội Mà nghèo mưót như thế này đâư, so với Miền Nam Việt nam trước 30-4-1975 c̣n thua sa cả 10,000 lần đấy thằng tướng cướp của TC-2

-- (Anh Tám@Phu Cao Su.com), December 12, 2004.***

Bà già Nguyễn thị B́nh Vice Pres Hanoi thấy em Thanh c̣n son chẻ nên bả ghen lắn đó nhe em :)

Đồng chía Phanthúy Thanh nay là Tô?ng lăNh Sứ quán Vẹm tại Belgique cắt tóc tém bỏ áo dài mặc đồ Tây do Mỹ/Ngụy tailor mode cho và tay cầm tập thư của Đảng Vẹm-Hậnoi dâng cho khối Kinh tế Âuu châu để xin cứt người mang về Vietnam làm phân bón :)

Chừng nào em Phanthúy Thanh lấy chồng th́ anh xin gởi tặng 1 thùng giấy chùi đít, 3 cái khăn tắm, và 2 túi ṿng xoắn để thực thi kế hoạt TAM VÔ :)

-- -- Trí thức O bằng 1 Đống phân.. (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 12, 2004.


Chị Phan Thúy thành à Đảng chết đói Mafia Đỏ Việt Nam đang bị cải tạo mà kho6ng hay biết, Mật ngọt chết ruồị

-- (Anh Tám@Phu Cao Su.com), December 12, 2004.


Tuong Dao Ngu (TuongDaoNgu@VNCH.com) vô học và vô liêm sĩ nhất trong forum
-- (test@test.test), December 13, 2004.

HAY QUA'..... LA` HAY......

DUNG' QUA' LA` DUNG' BA` CON OI.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), December 20, 2004.


_ anh em yen chi di,cao lam la tui cong san VN se bi day ra ria vao khoang chung 20 nam nua thoi.Tui tien doan la no thong tri chung 50 chuc nam thoi...tui no sap toi ngay tan so roi...

-- thuCS (dinhtongz@yahoo.com), December 23, 2004.


Moderation questions? read the FAQ