Cán Bộ Sang Mỹ Thuyết Giảng Về “Dân Chủ Độc Đảng”

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cán Bộ Sang Mỹ Thuyết Giảng Về “Dân Chủ Độc Đảng”

PARIS -- Chính phủ Mỹ vẫn liên tục nín thở qua sông trước các hành vi ngang ngược của Hà Nội, và mới nhất là chuyện “Hà Nội cấm bà Loretta Sanchez, Nữ Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, đến Việt Nam, nhưng lại cử cán bộ tuyên truyền sang Hoa Kỳ giải độc,” nhan đề một bản tin hôm thứ tư. Bản tin của “Quê Mẹ: Hành động cho Dân chủ Việt Nam & Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam” hôm 8-12-2004 đã ghi nhận về tình hình này như sau. Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam phản đối việc Nhà cầm quyền Hà Nội không cấp chiếu khán cho bà Loretta Sanchez, Nữ Dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Đây là một hành động thiếu văn minh và giao tế. Bà Loretta Sanchez thuộc Đảng Dân chủ, đại biểu cho khu vực thứ 47 ở bang California, là nơi có khu Tiểu Saigon ở thành phố Santa Ana, nơi có đông người Việt cư ngụ và được mệnh danh là thủ đô của Người Việt Tị nạn. Hiện bà Sanchez đang viếng thăm các quốc gia Đông Nam Á. Ngày 3.12 vừa qua bà nhận được thư của Phòng Đối Ngoại thuộc Quốc hội Việt Nam bác bỏ việc bà xin chiếu khán nhập nội, lấy lý do bà "thiếu khách quan cũng như thiện chí đối với Việt Nam". Thư này gửi qua trung gian Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội. "Khi Nhà cầm quyền Việt Nam nói đến "khách quan và thiện chí" là đầu óc họ nghĩ tới lời khen tặng và đồng đô la dâng hiến cho chế độ. Ngăn cấm Nữ Dân biểu Sanchez viếng thăm Việt Nam, Hà Nội đóng sập cánh cửa trước các bằng hữu quốc tế đang muốn đến giúp những người dân Việt bị đàn áp bất công hoặc bị kỳ thị vì tín ngưỡng tôn giáo hay chính kiến. Nhà cầm quyền Hà Nội cần chấm dứt lối phân chia thế giới thành bạn - thù, và biết lắng nghe những lời phê phán chân thành của nhân dân trong nước cũng như bằng hữu quốc tế đang mong mỏi chế độ chấp nhận công cuộc cải cách chính trị". Trên đây là lời bình luận của ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, khi hay tin bà Sanchez bị cấm vào Việt Nam. Vào các năm 1999 và 2000, bà Loretta Sanchez đã hai lần viếng thăm Việt Nam. Lần sau cùng, bà tháp tùng chuyến viếng thăm của Tổng thống Bill Clinton, chuyến thăm đầu tiên của một vị tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh kết thúc. Trong hai cuộc viếng thăm này, bà đã gặp gỡ tiếp xúc với một số nhà ly khai, đặc biệt là cuộc thăm viếng Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tại Thanh Minh Thiền viện ở Saigon. Bà là một trong những tiếng nói quyết liệt nhất tại Hạ viện Hoa Kỳ bênh vực cho nhân quyền Việt Nam, và là một thành viên tích cực cho việc thông qua Dự luật Nhân quyền nhằm thúc đẩy công cuộc kinh doanh Mỹ Việt phải đi đôi với những thăng tiến nhân quyền. Bà không ngừng đề xuất những quyết nghị bênh vực cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tháng 11 năm ngoái, 2003, bà là tác giả xướng xuất và thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ, với đa số gần tuyệt đối, Nghị quyết 427 tố cáo Hà Nội đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đồng thời kêu gọi trả tự do cho hàng giáo phẩm Phật giáo. Lần này đến Việt Nam không vì chuyện riêng tư hay du lịch. Bà Sanchez được Ủy ban An ninh Quốc nội thuộc Hạ viện Hoa Kỳ công cử đi thăm Việt Nam nghiên cứu các vấn đề quốc phòng, an ninh trong vùng, thương mại và nhân quyền. Tức là cuộc công du có khả năng mở ra những viễn tượng hợp tác song phương Mỹ Việt. Trong khi Nữ Dân biểu Loretta Sanchez bị cấm vào Việt Nam, thì Nhà cầm quyền Hà Nội gửi sang Hoa Kỳ cán bộ tuyên truyền xung phong đi giải độc cho họ là bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nhằm "thăng tiến quan hệ Mỹ Việt". Bà Ninh tuyên bố như sau về vụ Nữ Dân biểu Sanchez : "Sanchez chẳng bao giờ chịu bày tỏ ý kiến khách quan xây dựng nhắm đến quyền lợi thiết thực trong việc phát triển quan hệ song phương qua hai chuyến viếng thăm Việt Nam trước đây, cũng chẳng có hành động hay lời tuyên bố gì sau này. Chúng tôi rất tiếc để phải kết luận rằng chuyến viếng thăm của bà ta chẳng mang lại ích lợi gì cho Việt Nam cũng như cho quan hệ Việt Mỹ". Hôm thứ ba vừa qua, bà Ninh nói chuyện tại Nữu Ước, và thứ năm này bà sẽ nói chuyện tại Câu lạc bộ Báo chí ở Hoa Thịnh Đốn. Các buổi phát biểu của bà nhằm chống lại Dự luật Nhân quyền, tuyên truyền cho chế độ cộng sản và chống lại mọi phê phán của công luận quốc tế về tình hình đàn áp nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, người bảo vệ chế độ bảo hoàng hơn vua này, đã tuyên bố nhân kỳ họp Diễn đàn Nhân dân ASEM lần thứ 5 tại Hà Nội tháng 9 vừa qua, rằng Việt Nam đang cố công "xây dựng một thể chế Dân chủ với hệ thống độc đảng". Và rằng "Chúng tôi bảo vệ quyền thiểu số", ý bà Ninh minh định "thiểu số" của 2 triệu 6 đảng viên Cộng sản được toàn quyền độc đoán thông trị đa số 81 triệu dân Việt ! Phải chi mà giới chức đại học, nhà báo, chính trị gia người Mỹ hiểu tiếng Việt và có trong tay hai bức thư của hai vị Tướng Võ Nguyên Giáp (ngày 3.1.2004) và Nguyễn Nam Khánh (ngày 17.6.2004) gửi Trung ương Đảng tố cáo sự chuyên quyền của Tổng cục 2 (tình báo quốc phòng) thảm sát, thanh toán đảng viên nước bạn Cam Bốt cũng như đảng viên nước Việt, cùng sự suy thoái đạo đức, tệ nạn xã hội, tham nhũng, kinh tế tụt hậu, giáo dục, văn hóa, khoa học thoái hóa, v.v... Đặc biệt câu ông Võ Nguyên Giáp cảnh báo Trung ương Đảng về tương lai đất nước 16 năm tới đây : "Đến năm 2020, nước ta vẫn còn là một nước kém phát triển ngay trong nhóm các nước ASEAN, vẫn còn thua Thái Lan khoảng 20 năm về chỉ tiêu GDP/người, nếu so với các nước OECD thì còn tụt hậu xa hơn nhiều. (Hiện nay, GDP/người của Việt Nam là 400 USD/người bằng 1/3 Thái Lan, 1/50 Singapore, 1/70 Mỹ)". Đọc hai bức thư khẩn báo về sự tham tàn và tuột dốc của Đảng và Nhà nước cộng sản, ắt người nghe sẽ nhận ra cái trò "Múa Rối Nước" của bà hoàng phái Tôn Nữ Thị Ninh!

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 10, 2004

Answers

Response to Cán Bộ Sang Mỹ Thuyết Giảng Về “Dân Chủ Độc Đảng”

Cn Bộ Sang Mỹ Thuyết Giảng Về Dn Chủ Độc Đảng

PARIS -- Chnh phủ Mỹ vẫn lin tục nn thở qua sng trước cc hnh vi ngang ngược của H Nội, v mới nhất l chuyện H Nội cấm b Loretta Sanchez, Nữ Dn biểu Quốc hội Hoa Kỳ, đến Việt Nam, nhưng lại cử cn bộ tuyn truyền sang Hoa Kỳ giải độc, nhan đề một bản tin hm thứ tư. Bản tin của Qu Mẹ: Hnh động cho Dn chủ Việt Nam & Ủy ban Bảo vệ Quyền lm Người Việt Nam hm 8-12-2004 đ ghi nhận về tnh hnh ny như sau. Ủy ban Bảo vệ Quyền lm Người Việt Nam phản đối việc Nh cầm quyền H Nội khng cấp chiếu khn cho b Loretta Sanchez, Nữ Dn biểu Hạ viện Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Đy l một hnh động thiếu văn minh v giao tế. B Loretta Sanchez thuộc Đảng Dn chủ, đại biểu cho khu vực thứ 47 ở bang California, l nơi c khu Tiểu Saigon ở thnh phố Santa Ana, nơi c đng người Việt cư ngụ v được mệnh danh l thủ đ của Người Việt Tị nạn. Hiện b Sanchez đang viếng thăm cc quốc gia Đng Nam . Ngy 3.12 vừa qua b nhận được thư của Phng Đối Ngoại thuộc Quốc hội Việt Nam bc bỏ việc b xin chiếu khn nhập nội, lấy l do b "thiếu khch quan cũng như thiện ch đối với Việt Nam". Thư ny gửi qua trung gian Ta Đại sứ Hoa Kỳ ở H Nội. "Khi Nh cầm quyền Việt Nam ni đến "khch quan v thiện ch" l đầu c họ nghĩ tới lời khen tặng v đồng đ la dng hiến cho chế độ. Ngăn cấm Nữ Dn biểu Sanchez viếng thăm Việt Nam, H Nội đng sập cnh cửa trước cc bằng hữu quốc tế đang muốn đến gip những người dn Việt bị đn p bất cng hoặc bị kỳ thị v tn ngưỡng tn gio hay chnh kiến. Nh cầm quyền H Nội cần chấm dứt lối phn chia thế giới thnh bạn - th, v biết lắng nghe những lời ph phn chn thnh của nhn dn trong nước cũng như bằng hữu quốc tế đang mong mỏi chế độ chấp nhận cng cuộc cải cch chnh trị". Trn đy l lời bnh luận của ng V Văn i, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền lm Người Việt Nam, khi hay tin b Sanchez bị cấm vo Việt Nam. Vo cc năm 1999 v 2000, b Loretta Sanchez đ hai lần viếng thăm Việt Nam. Lần sau cng, b thp tng chuyến viếng thăm của Tổng thống Bill Clinton, chuyến thăm đầu tin của một vị tổng thống Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh kết thc. Trong hai cuộc viếng thăm ny, b đ gặp gỡ tiếp xc với một số nh ly khai, đặc biệt l cuộc thăm viếng Ha thượng Thch Quảng Độ, Viện trưởng Viện Ha Đạo, Gio hội Phật gio Việt Nam Thống nhất, tại Thanh Minh Thiền viện ở Saigon. B l một trong những tiếng ni quyết liệt nhất tại Hạ viện Hoa Kỳ bnh vực cho nhn quyền Việt Nam, v l một thnh vin tch cực cho việc thng qua Dự luật Nhn quyền nhằm thc đẩy cng cuộc kinh doanh Mỹ Việt phải đi đi với những thăng tiến nhn quyền. B khng ngừng đề xuất những quyết nghị bnh vực cho nhn quyền, dn chủ v tự do tn gio tại Việt Nam. Thng 11 năm ngoi, 2003, b l tc giả xướng xuất v thng qua tại Hạ viện Hoa Kỳ, với đa số gần tuyệt đối, Nghị quyết 427 tố co H Nội đn p Gio hội Phật gio Việt Nam Thống nhất đồng thời ku gọi trả tự do cho hng gio phẩm Phật gio. Lần ny đến Việt Nam khng v chuyện ring tư hay du lịch. B Sanchez được Ủy ban An ninh Quốc nội thuộc Hạ viện Hoa Kỳ cng cử đi thăm Việt Nam nghin cứu cc vấn đề quốc phng, an ninh trong vng, thương mại v nhn quyền. Tức l cuộc cng du c khả năng mở ra những viễn tượng hợp tc song phương Mỹ Việt. Trong khi Nữ Dn biểu Loretta Sanchez bị cấm vo Việt Nam, th Nh cầm quyền H Nội gửi sang Hoa Kỳ cn bộ tuyn truyền xung phong đi giải độc cho họ l b Tn Nữ Thị Ninh, Ph chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nhằm "thăng tiến quan hệ Mỹ Việt". B Ninh tuyn bố như sau về vụ Nữ Dn biểu Sanchez : "Sanchez chẳng bao giờ chịu by tỏ kiến khch quan xy dựng nhắm đến quyền lợi thiết thực trong việc pht triển quan hệ song phương qua hai chuyến viếng thăm Việt Nam trước đy, cũng chẳng c hnh động hay lời tuyn bố g sau ny. Chng ti rất tiếc để phải kết luận rằng chuyến viếng thăm của b ta chẳng mang lại ch lợi g cho Việt Nam cũng như cho quan hệ Việt Mỹ". Hm thứ ba vừa qua, b Ninh ni chuyện tại Nữu Ước, v thứ năm ny b sẽ ni chuyện tại Cu lạc bộ Bo ch ở Hoa Thịnh Đốn. Cc buổi pht biểu của b nhằm chống lại Dự luật Nhn quyền, tuyn truyền cho chế độ cộng sản v chống lại mọi ph phn của cng luận quốc tế về tnh hnh đn p nhn quyền v tn gio tại Việt Nam. B Tn Nữ Thị Ninh, người bảo vệ chế độ bảo hong hơn vua ny, đ tuyn bố nhn kỳ họp Diễn đn Nhn dn ASEM lần thứ 5 tại H Nội thng 9 vừa qua, rằng Việt Nam đang cố cng "xy dựng một thể chế Dn chủ với hệ thống độc đảng". V rằng "Chng ti bảo vệ quyền thiểu số", b Ninh minh định "thiểu số" của 2 triệu 6 đảng vin Cộng sản được ton quyền độc đon thng trị đa số 81 triệu dn Việt ! Phải chi m giới chức đại học, nh bo, chnh trị gia người Mỹ hiểu tiếng Việt v c trong tay hai bức thư của hai vị Tướng V Nguyn Gip (ngy 3.1.2004) v Nguyễn Nam Khnh (ngy 17.6.2004) gửi Trung ương Đảng tố co sự chuyn quyền của Tổng cục 2 (tnh bo quốc phng) thảm st, thanh ton đảng vin nước bạn Cam Bốt cũng như đảng vin nước Việt, cng sự suy thoi đạo đức, tệ nạn x hội, tham nhũng, kinh tế tụt hậu, gio dục, văn ha, khoa học thoi ha, v.v... Đặc biệt cu ng V Nguyn Gip cảnh bo Trung ương Đảng về tương lai đất nước 16 năm tới đy : "Đến năm 2020, nước ta vẫn cn l một nước km pht triển ngay trong nhm cc nước ASEAN, vẫn cn thua Thi Lan khoảng 20 năm về chỉ tiu GDP/người, nếu so với cc nước OECD th cn tụt hậu xa hơn nhiều. (Hiện nay, GDP/người của Việt Nam l 400 USD/người bằng 1/3 Thi Lan, 1/50 Singapore, 1/70 Mỹ)". Đọc hai bức thư khẩn bo về sự tham tn v tuột dốc của Đảng v Nh nước cộng sản, ắt người nghe sẽ nhận ra ci tr "Ma Rối Nước" của b hong phi Tn Nữ Thị Ninh!

baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 10, 2004


post lại cho Bac Lieu

-- (test@test.test), December 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ