Karaoke ::: Một Ci Ring Mang

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

 
Những Ca Khc Hay Nhất cũa V T Hn
Karaoke Một Ci Ring Mang
 
Ha m: Quang ạt
Trnh by: Hun Design

 


 
 
 
Một Ci Ring Mang
Qu?nh Lan
tho nh Nguyn
Real Player
wmv
 
Mưa Cali Nhớ Thnh Nội
Vn Khnh
thơ Phạm Ngọc
Real Player
wmv
 
 
 
 
Si Gn Niềm Thương Nội Nhớ
Quang Minh
thơ Trần Ngọc
Real Player
wmv
 
Trở Về
Quỳnh Lan - Quang Minh
tho Y Nguyn
Real Player
wmv
 
 
 
 
 

Nều khng xem được wmv th bạn phải c Window Media Player, v muốn xem Real Player phải c
Real Player installed vo trong computer.
 
(download Windows Media Player: WinXP    Win9xSeMe2000)
(download Real Player)


-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 07, 2004

Answers

Response to Karaoke ::: Một Cõi Riêng Mang

Một Cht Qa Cho Qu Hương


Music & Lyrics: Việt Dzũng
Designer: Donny Trương
Performer: Ngọc Lan
Play..-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 07, 2004.

Response to Karaoke ::: Một Cõi Riêng Mang

Vo ta Han la ban hoc cung lop tu de that 'lop 6 ) den lop de nhat (lop 12 )voi nhac sy Ngo thuy Mien tai truong trung hoc cong lap Nguyen Trai,Sai Gon. Vo ta Han dau tu tai 1 va 2 voi muc Uu hang,anh cung tot nghiep ve Duong Cam tai truong QGAN,Sai Gon.Nam 1967 anh Han di du hoc Hoa Ky va dau tien sy ve kinh te tai MIT.

-- Tran dai Quang (Daiquang@hotmail.com), December 08, 2004.

Response to Karaoke ::: Một Cõi Riêng Mang

Nam 1967 anh Han di du hoc Hoa Ky va dau tien sy ve kinh te tai MIT ??????

-- (xyz@xyz.com), December 08, 2004.

Response to Karaoke ::: Một Cõi Riêng Mang

Kẻ Sĩ Bắc H lam toi nho Vietnam qua. Cam on KSBH.

-- (xyz@xyz.com), December 08, 2004.

Response to Karaoke ::: Một Cõi Riêng Mang

Mổi lần cui năm, nhất l đm giao thừa. Tuy rằng đm giao thừa xứ người c pho nổ, c mu ln, c cng bi, c Quả dưa xanh, bnh chưng dầy cu đối đỏ ...c đủ cả nhưng vẩn thấy thiu thiếu 1 ci g đ. Phải khng cc bạn??

Chng ta như một lực sĩ điền kinh đang dẩn đầu trong cuộc thi gần đến đch. ường đi phải đến, rng ln anh em !!!!

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 08, 2004.Response to Karaoke ::: Một Cõi Riêng Mang

Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com) cng ngy cng kh hẳn ln. Khen ngợi KSBH.

-- (postlai@postlai.com), December 08, 2004.

Response to Karaoke ::: Một Cõi Riêng Mang

Bo Postlai ma khen KSBH thi co ma khen ca ngay. Khen the bang thua, khen the la khen kieu so mom con di voi moi ong tho ken :-))))))))

-- Viet Cuong (wilson_beng@yahoo.com), December 08, 2004.

Response to Karaoke ::: Một Cõi Riêng Mang

"An mot minh dau tuc,

Lam mot minh cuc than,

Nghe bai hat hay mot minh la ich ky"

Anh em nao ranh roi lam on chi bao cho VC tung buoc, tung buoc mot lam the nao de nghe duoc voiiiiii!!!!!!!!!! VC gia roi nen rat ngu ngo ve IT. Khong duoc hoc hanh tu te nen thiet thoi wa!!!!!

Thank you very much indeed.

-- Viet Cuong (wilson_beng@yahoo.com), December 08, 2004.


Moderation questions? read the FAQ