Hà Nội Đang Cố Thoát Xác Bằng Lớp Sơn Dân Tộc

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hà Nội Đang Cố Thoát Xác Bằng Lớp Sơn Dân Tộc

Lư Thái Hùng

Ngày 29 tháng 11 vừa qua, Ban tư tưởng - văn hóa của đảng Cộng sản Việt Nam đă tổ chức một buổi thảo luận gọi là tọa đàm về văn hóa đảng, với sự tham dự của một số cán bộ cao cấp đang phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và lư luận của đảng. Chủ đề mà họ thảo luận là bàn về tính chất văn hóa của đảng Cộng sản Việt Nam và nhu cầu xây dựng văn hóa trong các tổ chức đảng. Thoạt nghe về chủ đề này, ai cũng chờ đợi xem những nhà tư tưởng và lư luận của đảng sẽ nói về nền văn hóa cộng sản liên hệ đến tính chất ’ưu việt" của chủ nghĩa Mác Lê và giai cấp công nhân vô sản như họ đă từng nói trước đây. Thế nhưng không, họ lại nhấn mạnh rằng: ’nền tảng văn hóa đảng là nền tảng văn hóa dân tộc". Họ c̣n quảng diễn rẳng điểm đặc thù văn hóa đảng cộng sản chính là sự cống hiến, hy sinh cho đất nước, cho dân tộc...

Qua "định nghĩa" nói trên, những ai có một ít hiểu biết về chủ nghĩa cộng sản và tính chất hoạt động của các đảng cộng sản, th́ thấy là giới lănh đạo Hà Nội đang cố dùng loại sơn "dân tộc’ để phủ lên màu đỏ chuyên chính, hầu xóa dần tính cộng sản của đảng trong t́nh h́nh hiện nay. Khi họ phải dùng đến những yếu tố nào là sự cống hiến, hy sinh cho đất nước của đảng để biện minh về sự gắn liền giữa đảng với dân tộc, cho thấy là giới lănh đạo Hà Nội đang cố t́m con đường thoát xác để có thể sống c̣n trong thời đại kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, vốn đối nghịch với lư luận Mác Lênin. Nói cách khác, những lư thuyết gia của đảng Cộng sản Việt Nam đang cố vặn óc để t́m ra một số những biện giải về con đường đi mới của đảng hiện nay, bằng cách bám vào chủ nghĩa dân tộc như cái phao để cho đảng nín thở qua sông trong lúc chủ nghĩa cộng sản bị phá sản.

Khoảng hai thập niên trước đây, khi phải bẻ cua áp dụng chính sách mở cửa trong bối cảnh suy thoái chung của chủ nghĩa cộng sản vào giữa thập niên 80, đảng Cộng sản Việt Nam đă dựa vào một số những yếu tố lịch sử của hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ để biện minh cho vai tṛ độc tôn của đảng, đồng thời tung ra cái gọi là ’tư tưởng Hồ Chí Minh’ để làm chất keo nối kết nội bộ, giữ chặt hàng ngũ trong cơn dăy chết của khối cộng sản quốc tế vào đầu thập niên 80. Những bước đi này, Hà Nội đă học rất kỹ ở Bắc Kinh từ lư thuyết cho đến thực hành sau khi hai phía nối lại quan hệ vào tháng 10 năm 1991. Nhưng lối giải thích nói trên đă không huy động được nội bộ và nhất là không được đa số quần chúng tin theo v́ mang nhiều sự ngụy biện và dối trá. Do đó mà cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều phải đổi lớp sơn trên màu áo chuyên chính, để hy vọng từng bước biến cải từ một đảng mang màu sắc bạo lực vô sản chuyển sang thành độc tài độc đảng. Lớp sơn đó chính là chủ nghĩa dân tộc.

Năm 1999, Giang Trạch Dân bắt đầu tung ra cái gọi là ’tam đại biểu’, để đánh bóng đảng Cộng sản Trung Quốc là 1/đại biểu cho quyền lợi dân tộc Trung Hoa; 2/đại biểu cho sự phát triển hiện đại; 3/đại biểu cho nền văn hóa tiên tiến của dân tộc Trung Quốc. Tam đại biểu này đă được Bắc Kinh đưa vào trong Hiến pháp vào năm 2003, trở thành một tư tưởng lớn của thời kỳ cải cách theo xu hướng tư bản chủ nghĩa hiện nay của Trung Quốc. Cốt lơi của tam đại biểu này, Giang Trạch Dân muốn thổi lên làn sóng dân tộc mà cụ thể là kích thích chủ nghĩa dân tộc trong ḷng người Hán để đồng hóa giữa đảng với dân tộc, trong tiến tŕnh thoát xác của đảng cộng sản. Để kích động chủ nghĩa dân tộc này, Bắc Kinh tận t́nh khai thác những yếu tố lịch sử liên quan đến việc Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc vào thập niên 30 và 40 của Thế Kỷ 20, để kích động cao trào chống Nhật trong ḷng thanh niên Trung Quốc mà biểu hiện rơ nhất là những thái độ bài Nhật của khán giả Trung Quốc đă xảy ra trong giải bóng tṛn Á Châu vào mùa hè năm 2004. Những nhà phụ trách lư luận và tư tưởng của đảng Cộng sản Việt Nam tất phải nghiên cứu các bước đi này của Trung Quốc để giúp họ giải quyết ba vấn đề :

1/Sự chính thống trong việc duy tŕ tính độc tôn của đảng khi bị những áp lực cải tổ dân chủ từ bên ngoài lẫn bên trong; 2/Mua thời gian trong tiến tŕnh thoát xác từ độc tài vô sản sang độc tài độc đảng cũng như sắp xếp lại nếp sinh hoạt nội bộ sao cho phù hợp với những thay đổi của t́nh thế; 3/Chiêu dụ chất xám vốn dễ bị phủ dụ bởi sự nhập nhằng giữa lằn ranh dân tộc và cộng sản, hầu giúp chế độ giải quyết những khó khăn trong bối cảnh thay đổi hiện nay.

Trong ba vấn đề nói trên, có lẽ then chốt nhất đối với đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là vấn đề mua thời gian thoát xác và chiêu dụ chất xám cộng tác dưới chiêu bài dân tộc. Thật vậy, đối với nội bộ, chủ nghĩa xă hội không c̣n đảng viên nào tin nhưng họ chưa bỏ đảng v́ c̣n những quyền và lợi ràng buộc. Nhưng với thời gian, nếu đảng không dùng yếu tố dân tộc để thay chất keo cộng sản, th́ đảng Cộng sản sẽ bị tan biến một khi bị đẩy vào thế trận sinh hoạt chính trị dân chủ. Đối với chất xám, vốn là những chuyên gia có nhiều khả năng về kỹ thuật nhưng lại ít quan tâm về quan điểm chính trị, nên dễ bị lung lạc bởi những yếu tố phục vụ dân tộc mà đảng Cộng sản đang cố t́nh thổi phồng một cách nhập nhằng qua sự chiến đău của hai cuộc chiến, qua những ngụy tạo về tư tưởng ’dân tộc’ của Hồ Chí Minh v,v...

Chính v́ nhu cầu nói trên, những nhà lư luận và tư tuởng của đảng Cộng sản Việt Nam đă bày vẽ ra cái gọi là xác định tính chất ’văn hóa đảng’ và đă khẳng định một cách khơi khơi rằng văn hóa đảng Cộng sản không tách rời mà là một bộ phận tiên tiến của văn hóa dân tộc. Họ đang dùng văn hóa để t́m cách đồng hóa giữa đảng và dân tộc, một thủ đoạn khá lưu manh khi mang những truyền thống của dân tộc khoác lên đảng, vốn từng bị họ lên lên án và xóa bỏ trong những năm ’tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xă hội’. Nh́n như vậy, chúng ta mới thấy là đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không chỉ chú tâm vào chính sách mở cửa, vận động đầu tư buôn bán với bên ngoài để cải cách kinh tế mà c̣n đang sửa soạn cho một t́nh huống chuyển tiếp nhằm duy tŕ sự độc tôn của đảng trên mặt trận chính trị. Họ đang cố khai thác một số điểm đặc thù văn hóa dân tộc, pha chế thành một lớp sơn mới để loại dần màu đỏ chuyên chính không c̣n ai tin theo.

Rơ ràng là trong mặt trận đău tranh hiện nay, chúng ta không chỉ tấn công chế độ Hà Nội trên mặt trận dân quyền để giành lại tự do dân chủ cho dân tộc mà c̣n phải mở rộng mặt trận đău tranh về văn hóa để vạch trần những thủ đoạn dùng văn hóa cho âm mưu thoát xác của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Mặt trận văn hóa này không thể chỉ là nỗ lực bảo tồn hay phát huy tại hải ngoại mà c̣n phải mở rộng đến đồng bào tại quốc nội, bằng sự trao đổi một cách tích cực giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Khi có sự trao đổi và hỗ trợ từ phía hải ngoại, chúng ta sẽ từng bước giúp cho đồng bào quốc nội thoát ra khỏi ṿng kiềm toả của guồng máy bạo lực, đồng thời ngăn chận hiệu quả mọi h́nh thức thoát xác của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

trở về đầu trang-- (Hong Ha@Bach Dang.net), December 07, 2004

Answers

Response to HĂ  Nội Đang Cố ThoĂ¡t XĂ¡c Bằng Lớp Sơn DĂ¢n Tộc

***

Hai thằng đó là gà nhà của Hanoi đấy, cùng phe Bùi Tín và Vũ thư Hiên hun cái đít đảng Việt Tân phở Ḥa (Made in Kháng Chiến)

Tôi thuộc làu từ ngày Ô Ḥng cơ Minh c̣n làm thợ Sơn nghèo khổ nên bây giờ họ dùng Hồ chí Minh chu+?i gia? ta.o mua ḷng dân làm 1 cuộc Đại BỊP O tiền khoáng hậu

Hôm nào tôi sẽ ch́nh làng h́nh anh Lư toét Hùng (Quảng Nôm) , LTH chỉ là 1 bút hiệu :))))

-- Họ là "Ngụy tặc" nhưng Ngụy được nồi từ Hanoi đóng ki.ch :)) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 07, 2004.


Response to Hà Nội Đang Cố Thoát Xác Bằng Lớp Sơn Dân Tộc

THẰNG NÀO VỤC MẶT LIẾM ĐÍT, TÔN THỜ NGOẠI BANG.. MÀ MỒM CỨ OANG OANG CẨU NGỮ LÀ ĐÁNH ĐUỔI NGOẠI XÂM ĐÂY NHỈ ????-- (tosu_cs@yahoo.com), December 07, 2004.


Moderation questions? read the FAQ