Ton Dn Vinh Danh L Cờ ỏ Sao Vng Mến Yu

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ton Dn Vinh Danh L Cờ ỏ Sao Vng Mến Yu-- Nguyễn King (nguyenking@iinet.com.au), December 07, 2004

Answers

Response to ToÃn DÃn Vinh Danh LÃ Cờ Ãỏ Sao VÃng Mến YÃu

Bố của thằng chba ang thực tập "pho vo lng Bc". Miếng giẻ ỏ l ể ... chi .. Trng thật "n" anh dũng!

-- (tamgaco@yahoo.com), December 07, 2004.

Response to Toàn Dân Vinh Danh Lá Cờ Ðỏ Sao Vàng Mến Yêu

TON DN VINH DANH CỜ MU + CỤC MỦ VNG ???-- (tosu_cs@yahoo.com), December 07, 2004.

Response to Toàn Dân Vinh Danh Lá Cờ Ðỏ Sao Vàng Mến Yêu

Mỗi ngy ti c một niềm vui

i hạnh phc sao niềm vui giải phng

i sung sướng qu tự ho độc lập

By giờ khng cn phải ngồi run lập cập

M ngửa mặt ln bỏ chn lm mười

Đ hết thn phận đười ưoi

Lại được ht thở khng kh tự do

Hết rồi những ngy phải ngồi rt cổ c

Trong chiến khu bưng biền hc b t

Vừa thả bom vừa dm ng

Cũng khng cn phải ci xuống nữa

Hết phải nhn những đau khổ

Khi phải dng nn cối lm b

M cũng khng cn phải đo hố

Để chn những đống tiu cực nhấp nh

Khi đất nước đ khng cn những tn xm lược

Ta đ đuổi chng đi rồi

Đ khng cn những mi hi

By giờ chỉ cn anh v ti

Cng nhau xy dựng những ci cầu

Nơi chia sẻ tnh người yu dấu

Cng đn c tra nh ln những ci đầu

i c yu ơi chng my cứ ăn no nh

Mau chng lớn để ta cn thong thả

Mỗi ngy ra thăm c c được một niềm vui

-- L Duẩn (leduan@oyster.com), December 07, 2004.


Response to Toàn Dân Vinh Danh Lá Cờ Ðỏ Sao Vàng Mến Yêu-- (tosu_cs@yahoo.com), December 07, 2004.

Response to Toàn Dân Vinh Danh Lá Cờ Ðỏ Sao Vàng Mến Yêu

Hnh ảnh Hồn thing cuả đảng???//

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 08, 2004.


Moderation questions? read the FAQ