NHỤC CÀNG NHIỀU CHIA CÀNG LỚN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

NHỤC CÀNG NHIỀU CHIA CÀNG LỚN

Có nhiều thứ đem chia ra cho nhiều người nhưng không phải v́ thế mà phần của mỗi người sẽ nhỏ đi. Chẳng hạn như sự sỉ nhục. Trái lại là khác, càng đem chia cho nhiều người nó càng lớn hơn. Giống như các chương tŕnh vào mạng lưới internet hoặc nhu liệu máy vi tính mà các công ty vẫn đem tặng không tính tiền, càng tặng cho nhiều người dùng th́ giá trị càng lớn.

Người Việt Nam chúng ta đang chia sẻ với nhau một mối nhục. Nhà địa chất học Nguyễn Thanh Giang nhắc đến mối nhục đó, ông đă lên tiếng thay mặt cho gần 80 triệu đồng bào trong nước khi nói rằng việc đảng Cộng Sản chính thức cắt đất ở biên giới Trung Việt và các vùng hải phận nhường cho Trung Quốc là điều "không thể chấp nhận, không thể tha thứ." Ông Nguyễn Thanh Giang nhiều lần nói đến hai tiếng "nhục nhă." Không giữ được đất đai do tổ tiên để lại, đó quả là một điều nhục nhă. Nhục nhă hơn nữa khi chúng ta đều biết tổ tiên đă ǵn giữ giang sơn đó trong hơn hai ngàn năm lịch sử, bao nhiêu máu xương đổ xuống để bảo vệ nước non. Ở vùng biên giới phía Bắc nước ta mỗi tấc đất đều tưới bằng máu của tổ tiên bao nhiêu đời. Bao nhiêu người lính Việt Nam đă theo chân Lư Thường Kiệt (1075), Trần Nhật Duật (1287), Lê Sát, Đinh Liệt (1427), v.v..., tiến ra biên giới bảo vệ lănh thổ ở miền Lạng Sơn, Cao Bằng. Ḍng máu của các chiến sĩ đó đă thấm vào ḷng đất từ ngàn năm nay, để con cháu đời sau chúng ta hănh diện v́ ḍng giống Lạc Việt. Cho đến năm 1974, vẫn c̣n những chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa hy sinh mạng sống để bảo vệ các ḥn đảo ở Hoàng Sa, đến giờ con tàu Nhật Tảo c̣n nằm dưới đáy biển với bao nhiêu di hài chiến sĩ Hải quân Việt Nam. Đối với người Việt Nam, ở miền Bắc cũng như miền Nam, sống trong nước hay ở hải ngoại, không ai không cảm thấy nhục nhă, như Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đă thống thiết nói lên. Chúng ta càng tự hào về truyền thống độc lập bất khuất của tiền nhân, càng đau ḷng v́ mối nhục chung ngày này. Nhưng trong số 80 triệu người dân Việt hiện giờ, hơn hai triệu đảng viên đảng Cộng Sản phải cảm thấy mối nhục nhă này lớn nhất. Ông Nguyễn Thanh Giang nêu ra giả thuyết là ông Lê Khả Phiêu, cựu Tổng Bí thư, và nhóm cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam đă bị chính phủ Trung Quốc đánh lừa về ư thức hệ cho nên đặt bút kư vào bản Hiệp định Biên giới năm 2000. Nhưng "bị đánh lừa về ư thức hệ" nghĩa là ǵ? Những người như các ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Mạnh Cầm đều nhúng tay vào việc kư bản Hiệp định Biên giới, chia sẻ trách nhiệm trước lịch sử. Họ cũng đều là những đầu óc đầy mưu lược cho nên mới sống được và nhảy lên chỗ ngồi cao, trong một chế độ mà các đồng chí lúc nào cũng sợ hăi, đề pḥng lẫn nhau, họ sẵn sàng thủ tiêu nhau để giành địa vị. Cứ xem trường hợp những người như ông Đinh Đức Thiện th́ rơ. Những lănh tụ cộng sản rất giỏi đi lừa người khác, chứ ít khi để cho bị lừa. Vậy khó tin rằng những người như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương lại bị các lănh tụ cộng sản Trung Quốc lừa gạt.

Nếu không bị lừa gạt th́ những người này đă tính toán cẩn thận rồi t́nh nguyện đặt bút kư tên cắt đất của nước Việt Nam cho nước Trung Hoa hưởng, để đổi lại một thứ ǵ đó mà chỉ giữa họ với nhau mới biết, người dân Việt Nam không ai được biết. Các đảng viên cộng sản ở Việt Nam cũng không được biết. Chính những người đóng vai gật đầu trong cái Quốc hội của họ cũng chỉ biết cúi đầu thông qua hiệp định mà không ai được nghe giải thích lư do. Và đó mới là những người chịu nhục nhă nhất nước. Ngày xưa Phan Thanh Giản bị triều đ́nh Huế ép kư tên nhường cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam phần, đến khi không giữ được thành Vĩnh Long, cụ Phan đă tuẫn tiết để bảo vệ danh dự của một người có sĩ khí. Khi Nhật Bản đầu hàng Mỹ năm 1945, nhiều sĩ quan tuân lệnh Thiên hoàng buông súng nhưng cũng tự sát để đền ơn đất nước họ. Ngày nay không ai trông đợi những đại biểu Quốc hội ở Hà Nội hay các người trong Trung ương Đảng có được khí phách đó.

Các đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam chịu mối nhục chung lớn hơn cả. V́ không những họ chịu chung mối nhục bị mất đất của toàn thể dân tộc, họ c̣n là những người đồng lơa cho việc cắt đất dâng cho Trung Quốc mà các lănh tụ của họ đă làm. Mối nhục càng đem chia ra cho nhiều người lại càng lớn. Hơn hai triệu đảng viên cộng sản nhắm mắt để cho các lănh tụ vừa hô hào tiến tới Chủ nghĩa Xă hội, vừa hô những khẩu hiệu "Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh", lại vừa cắt đất của tổ tiên đem cống cho Thiên triều. Không phải những ông Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương bị lừa. Chính các đảng viên cộng sản đă bị lừa. Và t́nh trạng lừa dối đó không phải mới diễn ra mà thôi. Từ năm 1945 ông Hồ Chí Minh đă đánh lừa cả nước rằng đảng Cộng Sản của ông nhắm mục đích tranh đấu cho độc lập dân tộc. Nhờ khẩu hiệu đó, ông đă được bao nhiêu người theo để đánh đuổi quân Pháp ra khỏi nước ta. Nhưng trong bản chất đó là một đảng theo một thức hệ quốc tế, coi vấn đề dân tộc, độc lập dân tộc, chủ quyền dân tộc là những giá trị lỗi thời của Chủ nghĩa Tư bản. Cho nên cũng ngay trong thời gian kháng Pháp đó, ông Hồ đă nhập cảng vào nước ta những cố vấn "Trung Quốc Vĩ đại" để phổ biến và thực hiện những chính sách đấu tranh giai cấp, chia rẽ dân tộc, nhưng đúng với chủ trương quốc tế vô sản. Đối với ông Hồ, đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ là một bộ phận của Cộng Sản Quốc tế, làm bổn phận cách mạng thế giới trong địa bàn các nước Đông Nam Á. Đến thời kỳ chiến tranh Nam Bắc Việt Nam, ông Hồ đem bao nhiêu thanh niên miền Bắc vào đánh miền Nam cũng để thực hiện sách lược của Cộng Sản Quốc tế trong cuộc chiến toàn cầu chống Chủ nghĩa Tư bản. Tuy vậy, bên ngoài lúc nào đảng Cộng Sản Việt Nam cũng hô khẩu hiệu độc lập dân tộc.

Vụ lừa đối lịch sử do đảng Cộng Sản Việt Nam mưu mô thực hiện đă bắt đầu với Hồ Chí Minh. Bây giờ các hành động của những Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Trần Đức Lương cho thấy đối với họ quyền lợi của đảng c̣n quan trọng hơn đất nước Việt Nam. Các đảng viên cộng sản Việt Nam đă bị lừa từ hơn nửa thế kỷ nay. Bây giờ đă đến lúc phải tỉnh ngộ.

Đầu thế kỷ 15 Nguyễn Trăi viết trong B́nh Ngô Đại Cáo, "Duy ngă Đại Việt chi quốc, thực vi văn hiến chi bang, Sơn xuyên chi cương vực kư thù - Nam Bắc chi phong tục diệc dị": Núi sông cương vực khác nhau, phong tục Bắc Nam cũng khác. Hơn 100 năm sau khi Lê Lợi công bố bài Cáo B́nhNgô, một người lănh đạo nước ta là Mạc Đăng Dung đă dâng đất cho Trung Quốc vào năm 1540, để lại mối nhục ngàn năm cũng không rửa sạch.

Mạc Đăng Dung đă dùng đất của tổ tiên để "hối lộ" cho vua quan nhà Minh, cùng với vàng bạc châu báu, ngơ hầu được công nhận là vua nước Đại Việt. Ngày nay các lănh tụ đảng

Cộng Sản Việt Nam lại làm giống như vậy. Họ làm việc nhục nhă đó cũng chỉ để bảo vệ quyền hành của những người trong Câu lạc bộ Ba Đ́nh.

Nhưng, mối nhục của các lănh tụ cộng sản cũng là mối nhục của tất cả các đảng viên. Mai sau con cháu họ sẽ hỏi "Tại sao Đảng dâng đất cho Trung Quốc mà ông, bà, cha mẹ chúng tôi cũng ngậm miệng làm thinh không phản đối. Các cụ có được chia hưởng thứ lợi lộc nào không? Hay chỉ v́ khiếp nhược mà nín thinh như vậỷ". Mối nhục càng đem chia ra lại càng lớn hơn. Truyền đến đời con đời cháu lại càng đớn đau, thấm thía.

NGÔ NHÂN DỤNG-- (Hong Ha@Bach_Dang.net), December 06, 2004


Moderation questions? read the FAQ