Tinh Hinh Moi Nhiem Vu khong Moi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

TNH HNH MI NHIEM VU KHONG MI

--------------------------------------------------------------------------------

Sau ngay 30-4-75, nc mat ve tay cong san, lu vong ra nc ngoai, chung ta a xac nh mnh cha he giai ngu, va t nhan co s mang tap hp nhau thanh chu lc giai phong To Quoc khoi xch xieng cua e quoc Lien Xo. Nam 1989, e quoc Lien Xo tan ra. ung ly ra, vao thi iem o, Viet Nam a co mot c hoi ln e t giai phong, nhng v chu lc b cac tranh chap noi bo phan tan, c hoi o a b truy say, cuoc tong noi day ma chung ta d hoach a khong u ieu kien chu quan e co the no bung.

e quoc Lien Xo tuy sup o nhng tan d cong san tren the gii khong v the ma t tieu; the gii lng cc - vi T ban va Cong san oi nghch - oi hoi mot thi gian kha dai e chuyen thanh a cc, vi mot trat t mi, tren nen tang hoa bnh, hp tac va phat trien kinh te.

Li dung thi gian chuyen tiep nay, bon cong san mo coi Viet Nam, sau mot thi gian ngan b v nh cho mat chu, a ngoc au tr lai, tiep tuc e au ci co dan toc ta va ua nhau i tm chu mi. Chieu bai cong san rach nat, chung tran trao chay theo cai goi la "kinh te th trng", em tai nguyen at nc i ban re cho bat c the lc nc ngoai nao thuan e cho chung keo dai thi gian thong tr, lam mot "chuyen tau vet", bon rut toi a, chiem cua cong lam cua rieng, hoi mai quyen the, tham nhung boc lot en o cha tng thay. a the, chung con v nhu cau tranh an ma thanh toan nhau, tham ch giet hai nhau gan nh cong khai, a at nc ta vao mot tnh trang bat on thng trc, nay the nay mai the khac. Cai goi la "nh hng xa hoi chu ngha" trong thc te a tr thanh "vo nh hng" trong mot xa hoi hoan toan khong co ngay mai.

Trong thc te, xa hoi Viet Nam hom nay la mot xa hoi tha hoa en cc o.

Trong thc te, s phan cc gia hai ai khoi quoc dan b tr va thieu so cong san thong tr a phat trien ti mc khong g can lai c, khong the han gan c.

Trong thc te, xa hoi Viet Nam hom nay ang la mot xa hoi oi hoi Cach mang. Tnh trang ay the tat a ti bung no Cach mang. He gia tr cong san a cao chung. Mot he gia tr mi ang hnh thanh. Bon cong san Viet Nam mo coi ngay em s hai, ho hoan con ma "dien bien hoa bnh". Thc ra, "dien bien hoa bnh" gia nh co that, th o chnh la loi thoat em tham nhat cho bon tan d cong san ang ngoi tren lng cop; thay v ho hoan, chung nen cau lay cho co "dien bien hoa bnh" mi phai. Bon cong san Viet Nam mo coi khong muon "dien bien hoa bnh" th chung se c nhan lanh "dien bien khong hoa bnh". Hoa bnh hay khong hoa bnh, xa hoi Viet Nam nhat nh phai "co dien bien".

Chung ta chu trng Cach Mang Bao Lc e thanh toan tan d cong san Viet Nam.

Cng lnh 8 iem cua chung ta t khi thanh lap Lc Lng a xac nh rat ro chu trng nay. Sau khi e quoc Lien Xo tan ra, chu trng nay khong he khac i. Tat ca c s ha tang quoc noi cua chung ta ang hoat ong theo chu trng nay. Xa hoi Viet Nam b cong san thong tr qua lau, rat kho chuyen oi sang he gia tr t do dan chu mot cach hoa bnh; no oi hoi mot chuyen oi qua bung no Cach mang, ma tay phng thng goi la "shock therapy".

Nhiem vu cua chung ta trong thi gian ngan trc mat la lam cho Cach mang Viet Nam phai bung no. Nhiem vu nay nam trong chu trng co hu cua chung ta, nhng thoat nhn no giong nh nhiem vu mi. Gan hai thap nien va qua chung ta rut vao hoat ong hoan toan b mat, tao ieu kien a ti Cach mang bung no. Bo may thong tr cua cong san lan lt b lam te liet. He gia tr cong san ngay cang boc lo ban chat phi nhan, phan dan chu, b ca loai ngi ruong bo. Toan dan Viet Nam hom nay a nhan ro than the va thc tnh cua mnh; ng han vao hang ngu quoc dan, cong khai thach o bao quyen cong san tng vung, lan lt lan ra khap nc.

e oi pho, cong san Viet Nam ngoan co siet chat ban tay sat mau, me sang tung lai kinh Mac-xt, tang cng he thong quan phiet, tai phoi tr bo may cong an tr. Tien cua nc ngoai chung lay, nhng chung khong bo c cai co tat gian manh, c loanh quanh lan tron khong chu t do dan chu hoa e chng to thc s ang c chap nhan vao cong ong cac nc theo kinh te th trng. Bo mat trao tr cua chung a lam cho nhng ngi kien nhan nhat trong so chu trng cho chung mot c hoi xuong lng cop cung phai nhan mat lac au.

The gii khong the kien nhan lau hn. Quoc dan Viet Nam khong chap nhan cho bon cong san Viet Nam gian manh bat c c hoi nao. Chung ta ang co ieu kien thuan li tien hanh cuoc Cach mang bao lc. Chung ta nhat nh khong e mot lan na c hoi nay b truy say, v bat c ly do nao.

Trong tnh hnh o, Phong Trao Dan Toc Cach Mang Viet Nam quyet nh a Lc Lng Quan Nhan Hai Ngoai ra hoat ong ban cong khai cac nc ngoai. Moi trng hai ngoai von la moi trng t o ta xuat quan cach ay hai mi mot nam. Tuy nhien, t hoan toan cong khai ta a rut vao b mat v nhng bien chat tieu cc noi bo lam hong i mui nhon au tranh vu trang mot thi gian dai. Nh rut vao b mat, chang nhng ta bao toan c chu lc, ma con to chc c c s quan chung vng vang, mot mat tao ieu kien noi tai ay che o tan oc cong san vao con ng oc ao, khong giai the th se b ap tan; mat khac ay chnh tr ngoai van len mot tam cao mi, a thang anh hng vao bo may lam chanh sach cua cac nc tay phng, buoc bon tan d cong san Viet Nam phai quy goi trc nhu cau phat trien kinh te th trng. Thao chng anh ch moi mat cua chung ta ang chng to hieu qua khon lng cua no. ch a b dan dat vao mot tnh huong khong cach nao quay au lai c na. Nhng cn co git mi ay cua chung ch la phan ng t nhien cua mot c the ma au oc khong con lam chu c cac bo phan khac mot cach bnh thng.

Tuy nhien, v qua tap trung to chc anh ch vao tan sao huyet cua chung, bay lau ta bo ngo moi trng quan chung hai ngoai, cho nen mi co hien tng gan ay ch xuat hien thao tung cong ong ngi Viet Quoc Gia hau nh khap moi ni, tao cho ta kha nhieu phien nhieu. Lan nay ra ban cong khai hai ngoai, mot trong nhng nhiem vu chnh cua Lc Lng la lam sach cac to chc cong ong, tay ue anh hng ch, be gay moi no lc kieu van cua chung.

Lc lng lo dien, tat nhien C Vang phai co mat. Tuy nhien, v tnh cach hoat ong ban cong khai cua Lc Lng, C Vang Bo Mi lan nay khong hoan toan la Noi San, pho bien kn trong noi bo. C Vang Bo Mi lan nay c phep pho bien ra ngoai Lc Lng, vi noi dung thoang va nhe hn e i vao quan chung, ngoai nhng bai v co tnh cach giao duc noi bo, se co nhng bai v nham hng dan quan chung phat hien ch, t ong anh ch bat c ni nao chung lo mat ra.

Trong niem vui tai ngo hai ngoai, chien hu va than hu, chung ta hay san sang vi nhng phan au mi. Cang gan ti ngay dt iem, Cach Mang Dan Toc cang oi hoi chung ta nhng no lc ln lao hn, nhng ong gop thuc bach hn, va trnh o canh giac cao hn.

C VANG

C nghiep mat, khong he han g,

Long dung cam mat, mat nhieu,

Danh d mat, mat nhieu hn na,

To Quoc mat la mat tat ca.

--------------------------------------------------------------------------------

RETURN TO MAIN PAGE-- (Anh_Tam@M60.com), December 06, 2004

Answers

anh 8 ...tui ddoc ho?ng dduoc cho nen tui ...giai~ ngu*a. dde ddoc ...************************************************************* ********************************************************************* ********************************************************************* *********************************************************************

Tinh Hinh Moi Nhiem Vu khong Moi greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread Moderator: vasgatekeeper@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------- -----------

TÌNH HÌNH MỚI NHIỆM VỤ KHNG MỚI

--------------------------------------------------------------------- -----------

Sau ngày 30-4-75, nước mất về tay cộng sản, lưu vong ra nước ngoài, chng ta ã xc ịnh mình chưa hề giải ngũ, và tự nhận c sứ mạng tập hợp nhau thành chủ lực giải phng Tổ Quốc khỏi xch xiềng của ế quốc Liên X. Nm 1989, ế quốc Liên X tan rã. ng l ra, vào thời iểm , Việt Nam ã c một cơ hội lớn ể tự giải phng, nhưng vì chủ lực bị cc tranh chấp nội bộ phn tn, cơ hội ã bị trụy sẩy, cuộc tổng nổi dậy mà chng ta dự hoạch ã khng ủ iều kiện chủ quan ể c thể nổ bùng.

ế quốc Liên X tuy sụp ổ nhưng tàn dư cộng sản trên thế giới khng vì thế mà tự tiêu; thế giới lưỡng cực - với Tư bản và Cộng sản ối nghịch - òi hỏi một thời gian kh dài ể chuyển thành a cực, với một trật tự mới, trên nền tảng hòa bình, hợp tc và pht triển kinh tế.

Lợi dụng thời gian chuyển tiếp này, bọn cộng sản mồ ci ở Việt Nam, sau một thời gian ngắn bơ vơ như ch mất chủ, ã ngc ầu trở lại, tiếp tục è ầu cưỡi cổ dn tộc ta và ua nhau i tìm chủ mới. Chiêu bài cộng sản rch nt, chng trn tro chạy theo ci gọi là "kinh tế thị trường", em tài nguyên ất nước i bn rẻ cho bất cứ thế lực nước ngoài nào thuận ể cho chng ko dài thời gian thống trị, làm một "chuyến tàu vt", bòn rt tối a, chiếm của cng làm của riêng, hối mại quyền thế, tham nhũng bc lột ến ộ chưa từng thấy. ã thế, chng còn vì nhu cầu tranh n mà thanh ton nhau, thậm ch giết hại nhau gần như cng khai, ưa ất nước ta vào một tình trạng bất ổn thường trực, nay thế này mai thế khc. Ci gọi là "ịnh hướng xã hội chủ nghĩa" trong thực tế ã trở thành "v ịnh hướng" trong một xã hội hoàn toàn khng c ngày mai.

Trong thực tế, xã hội Việt Nam hm nay là một xã hội tha ha ến cực ộ.

Trong thực tế, sự phn cực giữa hai ại khối quốc dn bị trị và thiểu số cộng sản thống trị ã pht triển tới mức khng gì cản lại ược, khng thể hàn gắn ược.

Trong thực tế, xã hội Việt Nam hm nay ang là một xã hội òi hỏi Cch mạng. Tình trạng ấy thế tất ưa tới bùng nổ Cch mạng. Hệ gi trị cộng sản ã co chung. Một hệ gi trị mới ang hình thành. Bọn cộng sản Việt Nam mồ ci ngày êm sợ hãi, h hon con ma "diễn biến hòa bình". Thực ra, "diễn biến hòa bình" gi như c thật, thì chnh là lối thot êm thắm nhất cho bọn tàn dư cộng sản ang ngồi trên lưng cọp; thay vì h hon, chng nên cầu lạy cho c "diễn biến hòa bình" mới phải. Bọn cộng sản Việt Nam mồ ci khng muốn "diễn biến hòa bình" thì chng sẽ ược nhận lãnh "diễn biến khng hòa bình". Hòa bình hay khng hòa bình, xã hội Việt Nam nhất ịnh phải "c diễn biến".

Chng ta chủ trương Cch Mạng Bạo Lực ể thanh ton tàn dư cộng sản ở Việt Nam.

Cương lĩnh 8 iểm của chng ta từ khi thành lập Lực Lượng ã xc ịnh rất rõ chủ trương này. Sau khi ế quốc Liên X tan rã, chủ trương này khng hề khc i. Tất cả cơ sở hạ tầng quốc nội của chng ta ang hoạt ộng theo chủ trương này. Xã hội Việt Nam bị cộng sản thống trị qu lu, rất kh chuyển ổi sang hệ gi trị tự do dn chủ một cch hòa bình; n òi hỏi một chuyển ổi qua bùng nổ Cch mạng, mà ty phương thường gọi là "shock therapy".

Nhiệm vụ của chng ta trong thời gian ngắn trước mắt là làm cho Cch mạng ở Việt Nam phải bùng nổ. Nhiệm vụ này nằm trong chủ trương cố hữu của chng ta, nhưng thot nhìn n giống như nhiệm vụ mới. Gần hai thập niên vừa qua chng ta rt vào hoạt ộng hoàn toàn b mật, tạo iều kiện ưa tới Cch mạng bùng nổ. Bộ my thống trị của cộng sản lần lượt bị làm tê liệt. Hệ gi trị cộng sản ngày càng bộc lộ bản chất phi nhn, phản dn chủ, bị cả loài người ruồng bỏ. Toàn dn Việt Nam hm nay ã nhận rõ thn thế và thực tnh của mình; ứng hẳn vào hàng ngũ quốc dn, cng khai thch ố bạo quyền cộng sản từng vùng, lần lượt lan ra khắp nước.

ể ối ph, cộng sản Việt Nam ngoan cố siết chặt bàn tay sắt mu, mê sảng tụng lại kinh Mc-xt, tng cường hệ thống qun phiệt, ti phối tr bộ my cng an trị. Tiền của nước ngoài chng lấy, nhưng chng khng bỏ ược ci cố tật gian manh, cứ loanh quanh lẩn trốn khng chịu tự do dn chủ ha ể chứng tỏ thực sự ng ược chấp nhận vào cộng ồng cc nước theo kinh tế thị trường. Bộ mặt tro trở của chng ã làm cho những người kiên nhẫn nhất trong số chủ trương cho chng một cơ hội xuống lưng cọp cũng phải nhn mặt lắc ầu.

Thế giới khng thể kiên nhẫn lu hơn. Quốc dn Việt Nam khng chấp nhận cho bọn cộng sản Việt Nam gian manh bất cứ cơ hội nào. Chng ta ang c iều kiện thuận lợi tiến hành cuộc Cch mạng bạo lực. Chng ta nhất ịnh khng ể một lần nữa cơ hội này bị trụy sẩy, vì bất cứ l do nào.

Trong tình hình , Phong Trào Dn Tộc Cch Mạng Việt Nam quyết ịnh ưa Lưc Lượng Qun Nhn Hải Ngoại ra hoạt ộng bn cng khai ở cc nước ngoài. Mi trường hải ngoại vốn là mi trường từ ta xuất qun cch y hai mươi mốt nm. Tuy nhiên, từ hoàn toàn cng khai ta ã rt vào b mật vì những biến chất tiêu cực nội bộ làm hỏng i mũi nhọn ấu tranh vũ trang một thời gian dài. Nhờ rt vào b mật, chẳng những ta bảo toàn ược chủ lực, mà còn tổ chức ược cơ sở quần chng vững vàng, một mặt tạo iều kiện nội tại ẩy chế ộ tàn ộc cộng sản vào con ường ộc ạo, khng giải thể thì sẽ bị ập tan; mặt khc ẩy chnh trị ngoại vận lên một tầm cao mới, ưa thẳng ảnh hưởng vào bộ my làm chnh sch của cc nước ty phương, buộc bọn tàn dư cộng sản Việt Nam phải quỳ gối trước nhu cầu pht triển kinh tế thị trường. Thảo chương nh ịch mọi mặt của chng ta ang chứng tỏ hiệu quả khn lường của n. ịch ã bị dẫn dắt vào một tình huống khng cch nào quay ầu lại ược nữa. Những cơn co giựt mới y của chng chỉ là phản ứng tự nhiên của một cơ thể mà ầu c khng còn làm chủ ược cc bộ phận khc một cch bình thường.

Tuy nhiên, vì qu tập trung tổ chức nh ịch vào tận sào huyệt của chng, bấy lu ta bỏ ngõ mi trường quần chng hải ngoại, cho nên mới c hiện tượng gần y ịch xuất hiện thao tng cộng ồng người Việt Quốc Gia hầu như ở khắp mọi nơi, tạo cho ta kh nhiều phiền nhiễu. Lần này ra bn cng khai ở hải ngoại, một trong những nhiệm vụ chnh của Lực Lượng là làm sạch cc tổ chức cộng ồng, tẩy uế ảnh hưởng ịch, bẻ gãy mọi nỗ lực kiều vận của chng.

Lực lượng lộ diện, tất nhiên Cờ Vàng phải c mặt. Tuy nhiên, vì tnh cch hoạt ộng bn cng khai của Lực Lượng, Cờ Vàng Bộ Mới lần nầy khng hoàn toàn là Nội San, phổ biến kn trong nội bộ. Cờ Vàng Bộ Mới lần này ược php phổ biến ra ngoài Lực Lượng, với nội dung thong và nhẹ hơn ể i vào quần chng, ngoài những bài vở c tnh cch gio dục nội bộ, sẽ c những bài vở nhắm hướng dẫn quần chng pht hiện ịch, tự ộng nh ịch bất cứ nơi nào chng l mặt ra.

Trong niềm vui ti ngộ ở hải ngoại, chiến hữu và thn hữu, chng ta hãy sẵn sàng với những phấn ấu mới. Càng gần tới ngày dứt iểm, Cch Mạng Dn Tộc càng òi hỏi chng ta những nỗ lực lớn lao hơn, những ng gp thc bch hơn, và trình ộ cảnh gic cao hơn.

CỜ VÀNG

Cơ nghiệp mất, khng hề hấn gì,

Lòng dũng cảm mất, mất nhiều,

Danh dự mất, mất nhiều hơn nữa,

Tổ Quốc mất là mất tất cả.

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 06, 2004.


Khng ai nui rắn ộc trong nh .

Khng ai chứa chấp kẻ st nhn trong nh .

Khng ai mang ma quỷ vo nh .

Khng ai rớc c th vo nh .

Phải tận diệt bọn rắn ộc,st nhn ,ma quỷ ,c th cộng sản mới mong ợc sống yn ổn ,tự do ,hạnh phc trong tng lai .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 06, 2004.


Moderation questions? read the FAQ