Quá khứ không bằng hiện tại, hiện tại không bằng tương lai!!!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cộng Sản: DCS Việt Nam đă truy diệt các Đảng phái khác, để thâu tóm quyền lực về 1 mối. DCSVN đă chịu sự quản lư của các nước XHCN như Liên Xô, Trung Quốc. DCSVN đă lôi kéo những người dân nghèo, ngu dốt mà có ḷng câm thù bọn địa chủ, quan lại tay sai 1 cách cuồn tín. Suy ra DCSVN là những người dă tâm, độc tài. Nhưng thử hỏi nếu không có dă tâm và độc tài (thậm chí mị dân) trong thời cuộc lúc bấy giờ và do dân trí c̣n quá thấp, số lớn là bần nông và công nhân lao động, th́ làm sao có sự thống nhất lực lượng của toàn dân. Trong t́nh h́nh lúc bấy giờ, giặc Pháp có một lực lượng quá hùng hậu bao gồm cả quân viễn chinh và tay sai. C̣n phía cách mạng Việt Nam th́ có nhiều đảng phái, chia nhỏ lực lượng và sức mạnh của toàn dân. Nên nhớ những cuộc khởi nghĩa của các đảng phái lẻ tẻ đă thất bại 1 cách chua xót mà sự trả giá là những anh hùng phải lên đoạn đầu đài. T́nh h́nh lúc bấy giờ cần có một đảng lănh đạo dă tâm và độc tài, xem mục đích đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi Việt Nam là chính, dù phải mưu mô xảo quyệt, dù phải quay sang giết chết đồng bào của ḿnh, anh em của ḿnh để thành nghiệp lớn. Càng nhiều đảng phái lúc bấy giờ càng làm dân chúng hoang man không biết chọn ai. Nên muốn có một lực lượng đủ sức chống đỡ lại giặc Pháp th́ phải thâu tóm quyền lực, mà đă thâu tóm quyền lực th́ phải độc tài, phải dă tâm, phải mị dân. Nhờ có DCSVN mà phía đối đầu với giặc Pháp có một lực lượng và vũ khí khá vững chắc. Thử hỏi nếu không có DCSVN đă dựa vào Liên Xô và Trung Quốc (vũ khí của LX và TQ) th́ đảng nào có khả năng tạo ra những cuộc chiến làm cho giặc Pháp kinh hoàng như trận Điện Biên Phủ.

Tuy nhiên, v́ DCSVN là những người dă tâm, độc tài và mị dân nên khi nó chuyển từ mụch đích đánh đuổi giặc Pháp sang xây dựng đất nước (sau 1945) th́ không c̣n thích hợp nữa. Nó dẫn đến hậu quả khôn lường như "cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu", "đánh tư sản", "văn nhân - giai phẩm" .v.v. Sự không thích hợp của DCSVN c̣n thể hiện qua những sai lầm trong những thập niên 70 và 80 dù có những thay đổi lớn. Tuy nhiên, thống nhất đất nước là công của DCSVN không thể chối bỏ được.

Từ đầu thập niên 90 đến đầu thế kỷ 21: Dù rằng DCSVN đă thay đổi nhiều theo hướng tích cực, nhưng nó vẫn không thể thích hợp với thờ đại. Trong xă hội chủ nghĩa đă biến chất ngày càng gia tăng tham nhũng,hối lộ, cậy thế ỷ quyền, quan liêu, ngu dốt. Nguyên nhân chính là do độc tài, mị dân, bịt tai, che mắt nhân dân. Những kẻ xấu, những kẻ cơ hội, bè phái, gia đ́nh trị đă lợi dụng sự độc tài, bịt tai, che mắt nhân dân để lộng hành là điều khách quan không tránh khỏi. Khi những kẻ xấu, những kẻ cơ hội lên nắm quyền th́ việc cắt đất giao cho ngoại ban là chuyện dễ hiểu. Hơn bao giờ hết họ (DCSVN) sợ cái gọi là "tự do ngôn luận, tự do báo chí". V́ dù cho thế hệ trẻ sinh sau 1975 đă bị DCSVN tuyên truyền 1 chiều, nhưng khi đem ra mổ xẻ đánh giá công khai th́ DCSVN hiện nay đă không c̣n thích hợp, đă quá lỗi thời, đă trở thành tham quyền cố vị. Mà càng cố giữ hậu quả càng lớn cho chính DCSVN và cho xă hội. Cho dù những người lănh đạo hiện giờ kiềm giữ được cuộc khủng hoảng về tham nhũng hối lộ, chia bè chia phái như hiện nay th́ cũng chẳng có ư nghĩa ǵ lớn, v́ bản chất của độc tài đảng trị là chuyển động khách quan theo hướng xấu đi.

Kỳ sau sẽ nói về VNCH.

(Mọi lư luận chính trị, mọi cuộc chiến và đấu tranh nếu không v́ toàn vẹn lănh thổ, cơm no, áo ấm, tự do, hạnh phúc cho mỗi người dân th́ vô nghĩa và vứt đi) sinh sau đẻ muộn.

-- luc bat tong tam, December 1st 2004 (thanhnienyeunuoc@yahoo.com), December 05, 2004

Answers

Response to QuĂ¡ khứ khĂ´ng bằng hiện tại, hiện tại khĂ´ng bằng tương lai!!!

Forum này ngày càng xuất hiện nhiều nhân tài.

Anh đúng là một thanh niên yêu nước. Lời nói phải củ căi cũng nghe. Anh tiếp tục phát biểu ư kiến, tât cả những ǵ ở trên tôi hoàn toàn tán thành. Tán thành v́ anh nói không sai vào đâu được.

Đồng thời tôi cũng khen tặng bà chị Bích Ngọc. Bà chị là người có nhận thưc, có thể nói chuyện được với nhau hơn hẳn những người tôi đă tư2ng gặp trên VAS trong 2 năm nay. Tuy rằng bà chị BN chỉ ăn nói 1 chiều, 1 chiều cũng được nhưng bà chị hảy cố gắng thuyết phục người đọc lư luận cũa ḿnh là Đúng, đừng chối bỏ quanh co. Có nghĩa la BN nên thuyết phục làm sao cho người đọc tin rằng đảng CSVN là chính nghĩa trong hiện tại, và co khả năng tiếp tục cai trị đất nước.

Đó là điều chúng tôi trong và ngoài nước mong mơi cái đám VC sẽ làm được ǵ cho quê hương VN. Nên nhớ chúng tôi , người dân Việt đă và đang bị bọn VC lường gạt từ suốt chiều dài thể kỷ, chỉ toàn thấy cho an bánh vẽ.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 05, 2004.


Response to QuĂ¡ khứ khĂ´ng bằng hiện tại, hiện tại khĂ´ng bằng tương lai!!!

Bạn này c̣n nhỏ mà đă biết phân tích t́nh h́nh, thấy được khá rơ bản chất thối nát của CS. Rất khá. C̣n Bích Ngọc làm ra vẻ lư luận nhưng ngu ngơ hết chỗ nói. Theo Ngọc th́ VNCH, Mỹ trước năm 1975 vừa dở vừa tàn ác con nhờ VC ma ngày nay Việt nam xuất khẩu gạo đúng thế 2 thế giới.

Chuyện độc tài, tham nhũng, mất dân chủ, mất quyền con người, chuyện để mất đất tổ tiên vào tay Trung Quốc, chuyện bám đít Trung Quốc để mặc nó xâm phạm lănh hải chẳng quan trọng bằng việc xuất khẩu được vài triệu tấn gạo trị giá có vài trăm triệu dollar. Rơ ràng rồi nhé, VN xuất khẩu gạo hơn hẳn Nhật, hơn hẳn Hàn quốc, hơn hẳn Singapore, Mă lai, Đài loan, VN ngang tầm với khu vực, VN muôn năm. Cái đầu Bích Ngọc già thực là quá kém cỏi và ngu si.

-- (dggt03@hotmail.com), December 05, 2004.


Response to QuĂ¡ khứ khĂ´ng bằng hiện tại, hiện tại khĂ´ng bằng tương lai!!!

"luc bat tong tam, December 1st 2004 (thanhnienyeunuoc@yahoo.com), December 05, 2004 "

Tôi nghĩ anh bạn nên t́m hiểu lịch sử rơ hơn về thời điểm trước 54 và sẽ thấy :

1 ) Theo lệnh quan thầy Liên Sô Hồ Chí Minh đă đổi lấy sự giúp đỡ bằng cách biến VN thành thành tŕ cộng sản để nhuộm đỏ Đông Nam Á .

2) Thời điểm đó có rất nhiều người quốc gia chống Tây như cụ Phan Bội Châu ,Nguyễn Thái Học của VNQDĐ . . . .và tất cả những người này đă không hiểu cộng sản (v́ không biết) nên đă bị cộng sản xâm nhập ,làm ung thúi ,thu tiêu ám sát hoặc mượn Tây giết (ngay cả Lê Hồng Phong là cộng sản vẫn bị Hồ ám toán) .

3) Nếu không có Hồ người Pháp vẫn trả độc lập cho VN v́ Mỹ đă áp lực Pháp .Hăy nh́n MNVN được Pháp trao trả độc lập mà không tốn một viên đạn một giọt máu ,Pháp phải làm như vật để dổi lấy sự giúp đỡ của Mỹ trong chương tŕnh tái thiết Âu Châu (Marshall) .

Bây giờ là thời buổi xa lộ điện toán ,không c̣n có thể tuyên truyền một chiều hay bóp méo sự thật ,nếu anh bạn không tin tôi có thể truy tài liệu rất nhiều trong Google như Ho chi minh ,vietnam war ,dien bien phu ,indochina ,french colonial . . .

Khi nào Việt Nam được thực sự tự do dân VN sẽ kết tội đảng cộng sản :

1) Trước năm 75 : tội rước cộng sản nên biến VN là băi chiến trường cộng sản và tư bản .

2) Tương lai : tội cho Tàu Phù dùng VN (hoặc biến VN thành một tỉnh của Tàu Phù) trong chủ trương "Đại Hán" và sẽ bị tư bản tàn phá .

Tôi mong rằng mọi người hăy t́m hiểu sự thật rồi hăy phê phán .Cám ơn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 05, 2004.


Response to QuĂ¡ khứ khĂ´ng bằng hiện tại, hiện tại khĂ´ng bằng tương lai!!!

Cac bac tai that lau lau em moi duoc len day ma cu thay roi tinh roi mu cha biet dau ma lan .The lan sau tim cac bac o dau nhi?

-- MUCAMDIEC (stbk@CC.com), December 06, 2004.

Moderation questions? read the FAQ