Thách luận chiến số 3 của Nguyễn thế Tiến

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trích bài của Nguyễn thế Tiến

http://www.nsvietnam.com/online/luanchien/091504-luanchien.3.html>

HẬU QUẢ HIỆN TIỀN:

+ Việt Nam đă đi lạc đường tiến hóa của nhân loại, đang phải loay hoay quay trở lại;

+ Việt Nam kiệt quệ, kém phát triển, thuộc dăm nước nghèo khổ nhất, với một cái "nhà nước độc tài độc-đảng-trị" tệ hại nhất;

+ Toàn dân chia rẽ, đạo lư suy đồi, khí phách anh hùng mai một khó khơi dựng lại;

+ Nợ nước Nga 13 tỷ đôla My ờ, dù trong mấy chục năm đă phải nộp với giá rẻ mạt "không biết bao nhiêu" tài nguyên quư, như là apatit, dầu thô, than đá ,.. . (1);

+ Bị nước Tàu vô cớ, trắng trợn tấn công "trừng phạt và lấn chiếm" rồi nay cướp đất, cướp đảo, cướp hải phận những mảng khổng lồ (điều chưa bao giờ xầy ra từ thời vua NGÔ QUYỀN tới nay);

+ Bị nước Tàu khống chế toàn diện mà không dám cựa quậy;

+ Bị cướp không "những đóng góp cho quốc tế vô sản" (với nhiều triệu thương vong), dù đó chỉ là việc làm phản luật tiến hóa.-- (test@test.test), December 05, 2004

Answers

Response to ThĂ¡ch luận chiến số 3 của Nguyễn thế Tiến

hi cac ban chac cac abn da nhan dinh sai lam rui,vn dat nuoc minh co nhung sai lam ve duong loi trong thap nien 80,nhung da duoc sua chua,chung ta con ngheo nen no nan la khg the tranh khoi,chung ta bi tq cuop dat vi chung ta yeu the nen nhan nhuong,neu nhu ai do noi duoi thoi ngo quyen kg co chuyen do thi da sai lam...vi lui mot buoc chau chac da thua ma chungta se tien ba buoc...

-- (toiyeuvn@yahoo.com), December 07, 2004.

Moderation questions? read the FAQ