Quư vị nghỉ sao về bài post này ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Troi ... dao na`y moi nguo`i tren VAS het viec la`m roi sao ma di nghien cuu Code Web the' na`y ! Oi do`i oi ... thuong cho VN qua' ... Ca'c ba'c fa?i ra'ng de? danh tho`i gian nghien cuu lam sao da'nh sap CSVN di chu'. Tony tinh ro`i, neu cac ba'n cu' theo chieu cu?, cho'ng bang bai viet tren day thi` co' le~ 500 nam sau se~ luoc duoc CSVN va` nga`y ve` que^ huong da~ toi. (500 nam , ai nghe wen ko ? Nhu TonNgoKhong bi PhatTo nho't 500 nam do'). Neu hien nay cac bac di sai duo`ng thi` e .. cha'c fai + them 2,3 tram nam nu~a moi thanh cong do' ..

-- Moi nguo`i dang choi tro` gi` vay ? (tonykhe@yahoo.com), December 05, 2004.

Quư vị có nghĩ là thằng Tony liếm khe đúng hay sai ?

Quư vị post nguyên vẹn những bài cuả VC nhằm cho ai đọc ? người trong nước được tự do đọc các Web của VC ,người ngoài nước th́ chỉ cần có cái link là có thể đọc .

Quư vị post bài nói xấu ,chửi VC đến khi tụi nó chửi lại th́ chẳng thấy quư vị hồi âm trả lời đă thế c̣n post thêm những bài khác như vậy ư đồ của quư vị là ǵ ? .

Quư vị post những bài xưa như trái đất ,ngoài mục tiêu tranh đấu ,vô thưởng phạt với mục tiêu ǵ ? .

Quư vị có biết là có nhiều bài post có giá trị nhưng bị bỏ hoang v́ không ai tham dự chăng ? .

Tôi nghĩ nếu quư vị cứ tiếp tục như vậy th́ những người có tâm huyết sẽ chán năn không tham gia ,người trong nước sẽ cảm thấy chán phèo không đọc như vậy có phải mục tiêu của quư vị chăng ?

Xin quư vị hăy suy nghĩ và tự chế để mọi người trong cùng chiến tuyến vui vẻ với nhau .Cám ơn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 05, 2004

Answers

Response to QuĂ½ vị nghỉ sao về bĂ i post nĂ y ?

Đồng ư với Bác Thích Đủ Thứ. Tôi sẽ cố gắng. Bác thích đủ Thứ hiểu giùm là sự hiểu biết về vẹm của tôi hạn chế. Thân chào.

-- (test@test.test), December 05, 2004.

Response to QuĂ½ vị nghỉ sao về bĂ i post nĂ y ?

Chán là đúng, chui ra chui vô vẫn giọng điệu ấy. Mấy anh cộng cut&paste tin tốt th́ bị chửi là tin của Cộng Sản làm sao tin được, đến lượt các cậu Ngụy cut&paste tin CS, nhưng là thiên tai tệ nạn giết người cướp của cho nên liền được cho một tràng pháo tay.

Mấy hôm nay sao thấy phe cộng có vẻ ít đi nhiều...nghe mấy ông ngụy này ca cải lương hoài hỏng cả tai.

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), December 06, 2004.


Response to QuĂ½ vị nghỉ sao về bĂ i post nĂ y ?

Hey, if you don't like here just fuck off, low-life. You may say this forum stinks like shit but what are you? _A dog that loves to eat shit.

-- (tamgaco@yahoo.com), December 06, 2004.

Moderation questions? read the FAQ