VAI HÀNG TẢN MẠN

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Bích Ngọc

Đọc bài của Bích Ngọc thấy cũng có vẻ chân t́nh nhưng mà Bích Ngọc quá ngu ngơ. Phân tích cho Ngọc và cả bạn Anh Dũng nghe nhé.

Ngọc thích móc lại chuyện trước năm 75 ra trách móc. Thời đó thế giới đang loạn cả lên để ngăn chận làn sóng đỏ. Không tránh khỏi những việc không tốt. Công nhận Miền Nam đă mắc sai lầm v́ đă không triệt để, hơi ỷ y vào Mỹ mà không tận diệt được lũ CS. Những nước khác như Malaysia, Singapore, Hàn quốc đánh giết CS như chó ghẻ bởi vậy ngày nay mới giàu có được. C̣n bây giờ cháu gái ngoan bác hồ xin chết để được sang bàn trôn cho tư bản đấy. Nói quá lên vậy thôi nhưng tôi thực sự thương cho những người con gái Việt phải chịu khổ nhục, bán thân xứ người. C̣n Bích Ngọc có ư kiến trên diễn đàn này là v́ có khả năng mua máy vi tính, nối mạng Internet. Những cô gái kia ở dưới quê hàng năm trời không có việc làm quá khổ nên phải tủi nhục mà làm chuyện đau ḷng. Có tiền Bích Ngọc ngồi viết bậy viết bạ chứ nếu không có tiền, thất nghiệp như những cô kia chắc thế nào Ngọc cũng qua Campuchia bú C. mấy tháng Miên để có tiền ăn, bú C. thôi chứ cái trôn năm 1966 kia chắc chỉ có mấy thằng ghẻ Miên ít tiền mới chơi. Thằng này nói thế v́ đoán rằng Bích Ngọc không phải là nữ. Nhưng nếu là nữ th́ coi như không có câu nói trên nhé.

Đồng bằng sông Cửu long đất tốt, khí hậu phù hợp lại cộng thêm được hàng chục triệu nông dân mà không xuất được gạo được mới là chuyện lạ. Nhưng mà Bích Ngọc c̣n khờ lắm, gạo là thứ hàng hóa xuất khẩu giá trị thấp, cần cái thân lưng trâu chứ không cần cái đầu hay trí tuệ. Muốn so sánh th́ phải quy ra một người nông dân nuôi được bao nhiêu người để so sánh chứ so sánh số tuyệt đối th́ đúng là đại khờ, giống như mấy thằng VC múa lưỡi điêu ngoa.

Muốn so sánh th́ phải so sánh giá trị tiền tệ. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là bao nhiêu, đất nước có bao nhiêu người, trên đầu người là bao nhiêu. Khi đưa ra kết quả là VN thuộc loại những nước nghèo nhất thế giới.

Việt nam được kính nể ấy à. Bích Ngọc đúng là một đứa ba xạo. Cứ đi thử các nước Thái lan Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Đài loan, Hàn quốc rồi vỗ ngực nói tôi đây là người VN, chúng tôi đă đánh thắng Mỹ xâm lược xem người ta có kính nể không. Ngược lại mới đúng, người ta khinh dân VN đấy. Nhưng mà cũng tội nghiệp dân ḿnh đói khổ quá hay làm liều, làm bậy.

Bích Ngọc nói ai là bọn phản dân hại quốc về làm cha măi. Đúng là quá dớ dẩn và bố láo. Ai đă từng làm cha, ai từng hại quốc. Miền Nam chỉ bị trách là không làm tṛn nhiệm vụ bảo vệ đất nước Viết khỏi thảm họa cộng sản. Đời nó vậy, nhiều khi làm đúng mà không thành công. C̣n bọn CS mới là lũ ngu, chúng lùa bịp dân miền Bắc là bọn Mỹ chiếm đóng miền Nam, rồi th́ tư bản là chế độ phản động, bởi vậy dân đen mới bị lừa. Cuối cùng chúng biến VN thành ḷ lửa chiến tranh chết hơn ba triệu dân Việt. Đứa nào mới là phản dân.

Bích Ngọc tự nhiên thích làm người lịch sự: Các bạn hải ngoại đừng nói như hàng tôm hàng cá nghe phát ớn. ít nhất là người chống cộng c̣n có lư luận. Con mấy thằng Cộng con bố láo đếch viết ǵ ngoài viết vài ḍng địt mẹ "Ngụy" rồi tịt ngóp. Tôi không vơ đũa cả nắm đâu nhé v́ có nhiều bạn trẻ có suy tư cho đất nước. Họ sống trong mâu thuẫn v́ CS nói thế này làm lại đi làm thế khác hoặc là sự thật khác hẳn.

CS có những câu ngu và bố láo sau đây:

1. Tư bản đang giăy chết. Nó có giăy hay không th́ tổ cụ mấy thằng CS đội mồ lên cũng nói là không. XHCN/CSCN là ưu việt: Ưu việt mà những nước dân trí cao hơn VN nhiều lần lại vứt bỏ nó đi. 2. Việt nam là nước yêu chuộng ḥa b́nh, công bằng xă hội. ủa sao không thấy ai xin tỵ nạn tránh bọn tư bản tàn ác bất nhân ở Việt nam vậy. Toàn là chuyện ngược lại. 3. Đảng viên làm theo lời bác dậy chí công vô tư, coi dân là cha là mẹ. Bố láo hết chỗ nói. Đảng viên không tham nhũng th́ lấy đâu ra nhà cửa, xe hơi. C̣n dân có việc nhờ 'đầy tớ' phải đút tiền, lễ phép, nói bậy bạ khỏi được công chứng, khỏi làm sổ đỏ. 4. Việt nam mất sự lănh đạo của Đảng là bọn tư bản sẽ biển VN thành nô lệ ngày. Cực kỳ bố láo. Bây giờ chứ có phải cách đây 2 trăm năm đâu mà bọn thực dân Pháp hay Anh dám đụng vào VN. 5. Đảng CS là đại diện cho VN. Nước Việt nam có lịch sử 4000 năm dựng nước, lũ CS chó đẻ mới cầm quyền được hơn 70 chục năm mà dám nói là đại diện. CS có ngon cho người dân được quyền chọn người lănh đạo đại diện cho ḿnh là biết ngay. 6. Việt nam nghèo nên không tránh khỏi sai lầm. Ô hô, sai th́ toàn dân chịu c̣n mấy tháng CS tham nhũng kia đâu có sai. Nhà chúng đáng giá cả ngàn cây vàng bằng cả tổng sản phẩm một của mấy huyện miền Trung có hàng chục vạn người.

Đây là những điều mà bọn CS luôn trốn tránh trả lời. Điều này rơ ràng v́ bản thân chúng cũng biết sự ngu xuẩn, mỵ dân xảo trá của ḿnh.

Bích Ngọc có giỏi thử phân tích 6 đ́ều trên kia đi, đừng ăn tiền VN rồi nói ngu ngơ, ba xạo.

-- Bích Ngọc ngu ngơ hay ăn tiền CS mà nói bậy.

(dggt03@hotmail.com), December 03, 2004.

Chào bạn ǵ đó ơi.

Thật ra tôi không có ư muốn tranh luận làm ǵ, bởi có ǵ đâu mà tranh luận. Nhưng thấy mấy người ăn nói vung vít nên thử góp và câu cho vui chuyện thôi. Bởi ḿnh chỉ nên tranh luận với người có thiện chỉ, nh́n sự việc bằng lư trí, chứ người nh́n vấn đề bằng t́nh cảm chủ quan , hằn học với hiện tại th́ có ích ǵ ? Bạn cho rằng tôi thích gợi lại chuyện trước năm 1975 ? Thật ra có trước mới có hiện tại được chứ. Đáng lẻ ḿnh phải bắt đầu từ khi quân pháp nả phát súng đầu tiên vào thành Sài g̣n th́ mới thấy hết vấn đề của lịch sử ḱa.

Pháp vào Sài g̣n và sau đó là xâm chiếm toàn cỏi Đông Dương là pháp có ư muốn đem nền văn minh phương tây để khai phá các dân tộc man di à? Không phải đâu đó, là chính sách thuộc địa (họ có 1 Bộ mang tên là bộ Thuộc địa để chỉ đạo việc đó mà) Pháp vào Đông dương là để vơ vét tài nguyên , biến các dân tộc khác trở thành nô lệ cho mẫu quốc đó thôi (xin mở ngoặc: đâu không phải là luận điệu của cộng sản mà là ư kiến của những nhà sử học). Do vậy, đánh Pháp là đúng và ai là người có ư chí đánh Pháp đều thuộc hàng ngũ dân tộc , bất kể là người cộng sản theo nga, theo tàu hay là người mang chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên , người theo chủ nghĩa dân tộc muốn sau khi thắng Pháp th́ bắt tay với nó để xây dựng đất nước, người công sản th́ muốn đoạn tuyệt với chủ nghĩa thực dân để xây dựng một xă hội mới mà theo sự hiểu biết thời ấy của họ c̣n không được rơ ràng lắm. Thực tế sau 1945, minh chứng suy nghỉ của người cộng sản là đúng, Pháp và phương Tây đă quy lại đàn áp với mong muốn xoá sạch chỉnh phủ VN non trẻ thời ấy V́ : họ không cam chịu thất bại và v́ bản chất họ là thực dân và cũng v́ để một nước Việt Nam độc lập sẽ trở thành một ngọn cờ thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc chống thực dân ở các châu lục khác. Sau thế chiến thứ 2, lần lượt các nước đông âu và Trung hoa lục địa củng giành được độc lập và xây dựng đất nước theo hướng xă hội chủ nghĩa (xin nhắc lại CNXH theo mô h́nh của học thuyêt các mác - ănghen là một học thuyết khoa học kế thừa những lư luận triết học của những nhà triết học tư sản nó trở thành vũ khí đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên toàn thề giới mà chủ nghĩa đế quốc, đứng đấu là đế quốc mỹ phải khiếp sợ). Điều đó làm cho đế quốc mỹ, người được hưởng lợi nhiều nhất sau thế chiến thứ 2, lo âu và đă ra tay hất cẳng Pháp khỏi đông dương. Sụ thất bại của Pháp ở Đông dương là rất rơ, Mỹ đă chuẩn bị con cờ Ngô đ́nh diệm để giải quyết hậu sự.

Chiến thắng Điện Biên Phủ , là cuộc chiến tranh giữa chủ nghĩa thực dân và người cộng sản c̣n những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Việt nam, đă bỏ chạy khỏi cuộc chiến tranh đó và chỉ trở lại chia phần sau khi tên tướng Pháp giơ tay đầu hàng nhục nhă tại Điện Biên Phủ. Ngô Diệm, một tên quan lại thời Phong kiến, một tín đồ Thiên Chú giáo đă làm cho đất nước phải đi vào một cuộc chiến tranh mới, nhưng đó không phải là cuộc chiến tranh giữa người cộng sản và người theo chủ nghĩa dân tộc Việt nam mà là cuộc chiến tranh giữa dân tộc Việt nam với chủ nghĩa đế quốc do mỹ cầm đầu, với một chiêu bài mới, khác với thực dân pháp, là thành lập một chính phủ hoàn toàn việt nam nhưng đó chỉ là một chính phủ bù nh́n, chính phủ này mạnh yếu phụ thuộc hoàn toàn vào nước mẹ , lúc nước mẹ bị hắt hơi sổ mủi th́ nó bị bịnh thương hàn, lúc nước mẹ bị bịnh ung thư th́ nó trở thành thằng cùi, thằng hủi, thế thôi.

Quư vị cho rằng chính thể VNCH có sai lầm là mất cảnh giác, không chống cộng triệt để nên bị thua. Không phải như vậy đâu. Sau 1954, có một cuộc di tản 2 chiều, người miền nam ra bắc là những người có tâm huyết ra đi để học tập, họ vẫn để lại gia đ́nh ở miền nam, chuẩn bị lực lượng sau này giải phóng miền nam, người miền bắc vào Nam là những người làm việc cho chính quyền thực dân và phần lớn gia đ́nh giáo dân (thiên chúa giáo) bị tuyên truyền kích động phải bỏ quê hương. Lực lượng lănh đạo Chính phủ VNCH là tập hợp của tất cả thành phần chống cộng sản triệt để nhất, làm ǵ có chuyện họ lơ là, mất cảnh giác đâu. Họ yếu và bị tiêu diệt là v́ họ chiến đấu không v́ mục tiêu dân tộc, mà là vinh thân ph́ gia, là buôn lậu, là tham nhủng, là đấu đá tranh giành quyền lực (cái này, các tướng lĩnh quân đội VNCH khi chạy khỏi Việt Nam sau năm 1975 đă viết nhiều hồi kư kể lại mà quư vị ở hải ngoại đều có dịp đọc qua). Miền nam thời đó là một trại lính khổng lồ.

Phải công nhận miền nam , nhất là Sàig̣n thời ấy thật sung túc, bởi v́ cả miền nam sống nhờ vào viện trợ mỹ, đường xá, nhà cửa , các khu công nghiệp mọc lên, nhưng nhằm để phục vụ cho guồng máy chiến tranh của mỹ mà thôi, nông thôn việt nam vẫn là con trâu đi trước cái cày, có hơn ǵ.

Bây giờ khi VN vưon lên đứng hàng thứ hai trên thế giới về XK gạo, có vị cho rằng gạo không phải là hàng gia trị cao, sản xuất cực khổ. thế giới người ta không chịu làm, ḿnh mới được như vậy…Ngu quá đi thôi, xin thông báo : hơn ½ con người sống trên hành tinh này sử dụng nguồn lương thực chính là gạo, trừ những dân tộc thích sử dụng lúa ḿ ( và khi đó họ cũng sẽ đầu tư hoặc nhập khẩu lúa ḿ), phương thức sản xuất th́, không phải như bộ phát triển nông thôn ngày xưa, đem về vài hạt giống “thần nông” nấu cơm ăn khô queo, rồi cho rằng thành tích của ḿnh bằng trời đâu, bây giờ ruộng đồng việt nam đă cơ giới hoá, điện khí hoá hết trơn rồi, người dân đi làm ruộng chạy xe máy đến tận nơi, xă hội nông thôn vui cũng giống như thành thị mà thôi.

Hăy so sánh xă hội VN thời trước 1975 và bây giờ: thời ấy VN mới phổ cập đến tiêu học, 10 học sinh lớp đệ nhất (lớp năm) mới có 1 học sinh được vào học lớp đệ thất (lớp sáu) số c̣n lại đă phải bắt buộc đi kiếm sống, lớn lên họ chỉ có một cửa là : trung tâm 3 tuyển mộ nhập ngũ. Việc đậu tú tài đối với con em dân lao động quả là một cái ǵ đó thuộc về “vinh quy bái tổ”. Cửa Đại học của thanh niên miền nam bây giờ quả là chuyện không mơ nổi, dĩ nhiên cũng có trường Luật, trường Đại học khoa học, trường đại học văn khoa đón nhận sinh viên không phải qua khoa thi, nhưng thật ra đó chỉ là mơi tập trung có hiệu quả nhất để họ bước vào quân trường quan trung, Sĩ quan Thủ đức mà thôi.(xin lỗi, tôi không muốn nói những người có ư chí học tập và tốt nghiệp đại học từ các trường đó, trong đó có tôi).

Hồi đó, tôi thường tham gia phong trào hướng đạo, phong trào Hồng thập tự, thanh niên phật tử để tập hợp những thanh niêm có tâm huyết, hướng về đồng bào tham gia cứu trợ những người trong các trại tập trung mà chính quyền gọi nhà “nạn nhân chiến cuộc”. Tại sao gọi là nạn nhân chiến cuộc ? v́ họ đă bị đưổi khỏi ruộng vườn của ḿnh, v́ pháo bầy, v́ bom B52 , v́ những cuộc ruồng bố, giết chốc hàng ngày của quân Mỹ và quân đội VNCH. Ai bám trụ với ruộng vườn , họ đều là Việt cộng, bất kể ǵa trể, bé lớn. Đất đai th́ đầu rẫy bom ḿn của mỹ, làm sao sống được ?

C̣n Việt cộng ? họ ở khắp mọi nơi trong ḷng nhân dân, hồi đó chỗ tôi ở, theo Việt cộng gọi đó là “vùng bị tạm chiếm”, ở đó có chính quyền xă ấp, có quân đội đặt ra 1 cái đồn gọi là “đồn nghĩa quân”, ban ngày th́ nghĩa quân cũng về nhà làm ruộng, chiếu tối th́ rút vào đồn cùng với mấy anh thanh niên mới lớn bị bắt vô là “nhân dân tự vệ”. họ cố thủ trong ấy với hàng lớp hàng rào kẽm gai, c̣n bên ngoài Việt cộng muốn làm ǵ th́ làm, thỉnh thoảng lại làm cái giàng ná bắn mấy quả lựu đạn vào đồn phá cho vui. Không có chuyện nhân dân đi “tố cộng, diệt cộng” ǵ cả. Việt cộng thời ấy nằm trong ḷng nhân dân và được nhân dân đùm bọc. Cho nên nằm 1975, khi cộng sản đánh tan quân đội chủ lực của chính quyền saig̣n ngày 30/4/1975, toàn bộ cái gọi là chính quyền địa phương tự động tan ră, việt công đi vào “tiếp quản” mà không phải tốn một viên đạn. Chi tiết này, ít ai nói đến v́ nó quá đổi tư nhiên.

Có người nói, chính quyền cộng sản vỗ ngực là dân chủ tự do, tại sao người việt tị nạn chính trị các nứoc quá nhiều và không có ai ở nước ngoài xin ́ao Việt Nam để tị nạn chính trị. Theo thỉên ư của tôi, mỹ từ “tị nạn chính trị “ là do các nhà làm chính trị đặt ra. Không có vấn đề đó đâu. Ai vi phạm pháp luật của nhà nước th́ nhà nước đó trừng trị, một số người mai mắn trốn thoát sang nước khác th́ thôi, một lúc nào đó họ cũng bị trừng trị (không kể xă hội cộng sản hay xă hội tư bản). C̣n người VN trốn ra nước ngoài và được “cưu mang” nhất là ở mỹ. cái này, nó nằm trong chiến lựơc của đế quốc mỹ mà thôi. Mỹ thua đau ở chiến trường Việt Nam nhưng họ không chấp nhận thua, khi biết ḿnh sắp thua, họ đă có ngay một chiến lược “hậu chiến” bằng cách tuyên tuyền sẽ có một cuộc “tấm máu”, v.v…những người gắn bó với chế độ SG buộc phải ra đi là cái chắc, những người khác đă sống bám vào cái guồng máy chiến tranh cũng buộc phải ra đi, .. lịch sữ VN có rất nhiều cuộc ra đi nhưng chắc không có cuộc ra đi nào đau buồn bằng cuộc ra đi sau 1975, người ta nói nhiều về cuộc ra đi và cho rằng đó là ra đi v́ “tị nạn chính trị”. Tuỳ mỗi người ra đi trong hoàn cảnh nào người ấy hăy lên tiếng. Nhưng tôi biết chắc rằng khi thấy XH Việt Nam ngày nay quá nhiều thay đổi theo hướng tốt đẹp th́ cái chất dân tộc VN cũng sẽ hướng họ trở lại cội nguồn, không phải là “giải phóng quê hương” mà góp bàng tay xây dựng, rồi quư vị sẽ thấy. Dĩ nhiên , đế quốc mỹ cũng mong có ngày “kéo dài biên giới hoa kỳ đến toàn cỏi đông dương”, quư vị có quyền tin và có quyền tự nguyện làn con chốt trong nước cờ ấy. Chỉ có điều… tôi suy nghĩ nhiều về một chân lư :”không có một dân tộc nào có thể lấy lực lượng của ḿnh đi làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thay cho một dân tộc khác”, nếu có , chỉ là tạm thời và không bao giờ tạo được sự yên ổn cho dân tộc đó.Hăy xem :

-Đế quốc mỹ mang trên 500.000 quân và chư hầu với mục đích “giải phóng dân tộc Đông dương khỏi hiểm họa cộng sản”, 21 năm sau, mỹ phải cút khỏi đông dương một cách nhục nhă (Đại sứ Matin phải leo lên trực thăng mà chạy như hoàng tử Thoát hoan ngày nào chui vào ống đồng mà lăn về phương bắc ấy mà)

-Liên Xô, 10 năm đem quân vào afganistan , phải chịu thất bại rút về -Việt nam cũng 10 năm đem quân vào campuchia, cuối cùng cũng phải ra đi để dân tộc họ tự quyết.

-Hiện tại Mỹ đem quân giải phóng afganistan và gần đây nhất là Irắc, rồi họ sẽ cũng nhận ra bài học, nhanh thôi, không cần đến 10 năm đâu.

Như vậy, nếu các bạn là người có tâm huyết với dân tộc này th́ hăy vào cuộc, nhưng tôi thấy 29 năm rồi, kể từ khi quư vị ra đi, quư vị có làm được một cái ǵ ra hồn đâu, có thể lúc nào đó , có vị sẽ có mặt tại Sài g̣n, với vai tṛ của một quốc trưởng của nước Việt nam mới trên chiến hạm hay chuyên chuyên cơ của mỹ, nhưng rồi số phận của quư vị giống như Lê chiêu thống, Nguyễn Ánh mà thôi. Chúng tôi, những người dân Việt nam đang cố xem quư vị múa may ,diển tuồng đấy.

Sẽ hầu chuyện với mấy huynh tiếp , bây giờ buồn ngủ quá

Hẹn gặp lại.-- bich ngoc (bichngoc19662003@yahoo.com), December 05, 2004

Answers

Response to VAI HĂ€NG TẢN MẠN

Bích Ngọc vẫn tránh né tất các các câu hỏi trên. Bài trả lời của Bích Ngọc rỗng tuếch chẳng có một tí ǵ lư luận !!! Lư luận một chiều.

-- (chán quá@chánquá.com), December 05, 2004.

Response to VAI HĂ€NG TẢN MẠN

con vit. Bich' ngoc^' nay` chac' chi. em voi' con Meo` Gia` hoa' cao'

-- Ma co Ho Chi Minh (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), December 05, 2004.

Response to VAI HĂ€NG TẢN MẠN

Chào Bích Ngọc

Ngọc viết trực tiếp cho ḿnh mà nói là tản mạn. Theo như Ngọc nói th́ Ngọc đă là người trưởng thành trước năm 1975 đến bây giờ th́ chắc là khoảng hơn 50 tuổi. 50 tuổi mà không dùng từ không đúng th́ quả là chuyện lạ.

Ngọc từng gây cho ḿnh nhiều câu hỏi. Thường th́ người vào diễn đàn này dấu tên thật, dùng nichname là chủ yếu. Bích Ngọc tên đẹp quá mà dám xưng ra quả là chuyện lạ. Email bichngoc19662003 thường được hiểu là người sinh năm 1966. Một người cho cả tên lẫn năm sinh th́ rất lạ. Hơn nữa nữ giới thường dấu tuổi, sao Bích Ngọc không ngần ngại cho biết tuổi ḿnh. Rất lạ đấy. Bởi vậy ḿnh đă không tin là Ngọc là nữ.

Nhưng coi kỹ lại, Ngọc đă tham gia phong trào này kia trước năm 75. Cả hướng đạo và thanh niên phật tử. Vậy chắc chắn không thể sinh năm 1966 được. Ngọc lại khoe Ngọc tốt nghiệp Đại học, là nơi "tập trung có hiệu quả nhất để họ bước vào quân trường quan trung, Sĩ quan Thủ đức". Nhưng Ngọc th́ không, v́ Ngọc là "người có ư chí học tập". Phản ứng này làm tôi cho rằng đúng Ngọc là nữ thật, v́ vẫn có nét dịu dàng. Vậy Ngọc bỏ quá cho cái vụ "trôn" hôm bữa nhé.

Ngọc viết về nhiều chuyện nhưng Ngọc vẫn để lộ ra khả năng hiểu biết chính trị và xă hội yếu kém. Ḿnh đă có nói về 6 điểm (c̣n nhiều nữa) mà CS chuyên dùng để lựa bịp người dân th́ Ngọc trốn tránh không trả lời. Đây là những điểm thuộc về bản chất thối nát của CS đấy. Tại sao vậy Ngọc? Ngọc không hiểu hay giả bộ ngu ngơ. Thấy Ngọc lư luận dài ḍng đoán chắc Ngọc hiểu nhưng Ngọc lờ đi đấy. Có khác ǵ mấy thằng CS đâu. Hay tôi lại lầm v́ Ngọc chính là Đảng viên v́ hỏi trước năm 1975 Ngọc là nhóm người thân CS ở lại miền Nam.

Ngọc trốn tránh và Ngọc đề cập một loạt vấn đề khác. Nhưng những vấn đề này chỉ lừa bịp được một số người trong nước thôi chứ người hải ngoại họ cười cho.

Ngọc nói rằng: Pháp và phương Tây sợ "một nước Việt Nam độc lập sẽ trở thành một ngọn cờ thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc chống thực dân ở các châu lục khác." Hết sức bậy bạ. Sau đệ nhị thế chiến các nước chung quanh VN dần dần đều dành được độc lập từ tay thực dân chứ đâu phải chỉ có VN. Ngọc mà nói Việt nam là ngọn cờ tiên phong giải phóng dân tộc, mấy nước kia giải phóng được là nhờ gương VN là họ chửi Ngọc hết cho sống. Ngọc nói câu này vừa ngu ngơ vừa giống mấy thằng CS phun cứt thối. Những nước này giành được độc lập từ tay thực dân xong th́ họ đánh CS như chó ghẻ chữ đâu có phải là nghe lời thực dân Anh và Pháp hay Mỹ. Mới tới đây là thấy tŕnh độ của Ngọc ra sao rồi.

Tŕnh độ của Ngọc được thể hiện cao nhất ở chỗ: "xin nhắc lại CNXH theo mô h́nh của học thuyêt các mác - ănghen là một học thuyết khoa học kế thừa những lư luận triết học của những nhà triết học tư sản nó trở thành vũ khí đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên toàn thề giới mà chủ nghĩa đế quốc, đứng đấu là đế quốc mỹ phải khiếp sợ" Câu nói này đúng là ngang tầm cỡ với mấy tháng VC xảo ngôn trong Bộ chính trị.

XHCN trở thành vũ khí đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên toàn thế giới? Ngọc ơi sao Ngọc ngu đến thế này. Cứ theo như Ngọc nói th́ trên thế giới hiện nay c̣n có vài nước c̣n CNXH là c̣n vũ khí chống đế quốc c̣n hơn 200 nước khác đă bị bọn đế quốc nó đồng hóa rồi. V́ thế Ngọc tự hào về VN vô cùng v́ các nước khác ngu dại quá. Tự nhiên đánh CS làm chi để bị bọn đế quốc nó đồng hóa, trở nên giàu có, có dân chủ, có công bằng xă hội. Đến đây Ngọc đă thấy Ngọc ngu đến dường nào chưa.

Đọc tiếp một đoạn dài bài viết của Ngọc thấy sao quen quá. Giở sách Cộng sản ra th́ thôi đúng rồi Ngọc chép y chang những lời bố láo, xảo trá của CS. Lấy tuyên truyền CS ra nói th́ có khác ǵ nói nhại theo máy thằng nông nô: "CSVN là chế do dân và v́ dân, một chế độ nhân đạo, dân chủ"

Ngọc nói quá nhiều về chuyện trước năm 1975 rồi so sánh với bây giờ, thời gian cách nhau cả 30-40 năm rồi. Tôi cho rằng đây là chiến lược tuyên truyền mới của CS và Ngọc th́ rất "thấm nhuần" chuyện này. Nếu không phải vậy th́ sao Ngọc dốt quá vậy. Chuyện này có khác ǵ miền Bắc bây giờ dân có xe máy đi so với hồi năm 1945 rồi hô lên là nhờ Đảng CS.

Cái kém của Ngọc là ở chỗ Ngọc ca ngợi hết lời chế độ hiện tại, coi như nó là tuyệt vời. Nếu tuyệt vời mà sau 70 năm lănh đạo của Đảng Việt nam vẫn chưa có dân chủ, chiến tranh làm hàng triệu người bị chết c̣n GDP/đầu người có hơn 400 Mỹ kim, thuộc hàng những nước nghèo đói nhất thế giới. So với Hàn quốc VN thua khoảng 30 lần, Mă lai và Thái lan 8 lần, Singapore 60 lần. C̣n Ngọc và lũ chó đẻ CS cứ đi vào viện bảo tàng để t́m số liệu GDP/đầu người của VN thế kỷ 19 để mang ra so sánh cho người dân biết công ơn của Đảng là thế nào.

À mà những nước trên h́nh như là bù nh́n của Phương tây và Mỹ hay sao ấy nhỉ. Chúng nó giàu có được v́ được Mỹ và Phương Tây tài trợ đấy chứ có tài cán ǵ đâu. Ngọc thấy cái ngu cái dốt của ḿnh chưa?

Về vụ người tỵ nạn th́ Ngọc đă chứng tỏ là ḿnh là đứa ngu chưa từng thấy. Người tỵ nạn bỏ VN đi là v́ vi phạm hiến pháp nước CHXHCNVN? Đế quốc Mỹ nhận người tỵ nạn v́ trước khi nhận vào Mỹ người tỵ nạn phải thề là sẽ quay về Việt nam để "hậu chiến". "Đế quốc mỹ cũng mong có ngày "kéo dài biên giới hoa kỳ đến toàn cỏi đông dương"? "tôi thấy 29 năm rồi, kể từ khi quư vị ra đi, quư vị có làm được một cái ǵ ra hồn đâu"?

Trời ơi tưởng Ngọc c̣n có chút năo trong đầu không ngờ toàn cứt lợn. Ngu đến thế là cùng. Đến đây thằng này hết muốn tranh căi rồi v́ thấy Ngọc càng nói càng ngu càng kém hiểu biết.

Bích Ngọc dốt nát quá. Ngọc muốn khôn lên th́ về nhà viết ra 6 cái điều mà thằng này nói lần trước rồi tự trả lời. Lớn rồi phải biết tự suy nghĩ cho riêng ḿnh chứ cứ mang sách của bọn Cộng nô ra sủa theo th́ ngu dại lắm, để mấy em sinh sau năm 1975 nó cười vào mặt cho nhé.

Để thêm một vài câu hỏi đơn giản nữa để Ngọc dốt nát cố t́m hiểu thêm.

1. Tại sao CS cho phép ḿnh được đọc trị VN mà dám nói là đại diện cho dân tộc Việt? 2. Đảng viên đi làm nhà nước lương có khoảng 100 Mỹ kim một tháng mà sắm được nhà hàng ngàn cây? 3. Tại sao Đảng hô hào chống tham nhưng mà chống hoài không được? 4. Tại sao Đang sáng suốt như vậy mà có anh dịch bài từ Internet th́ Đảng quy là gián điệp? 5. Tại sao Đảng độc trị mà vẫn cho bầu cử ở VN? Ứng cử viên do đảng chọn (gần 100% là đảng viên, lâu lâu cho một vài em ngoài đảng vào để làm tṛ hề), bầu ở cấp nào do đảng chọn, kiểm phiếu do đảng làm, kết quả kiểm phiếu cho Đảng xét duyệt. 6. Tại sao dân Việt nam đái ỉa bậy ngoài đường th́ được mà nói đụng tới Hồ và Đảng là bị bắt bớ ngày? Hai việc này là giống nhau mà.

Năo bị ngu hóa như trong trường hợp của Ngọc rất khó chữa trị. Nhưng thằng này thấy Ngọc là nữ nên thương t́nh bỏ chút thời giờ giúp đỡ. Cứ viết hết các câu hỏi trên ra rồi từ từ trả lời. Khi Ngọc tự trả lời rằng ừ nhỉ ḿnh đúng là ngu như heo thật là đă thành công được 1/10 rồi đây. Cứ thế th́ sẽ bớt ngu đi.

-- (dggt03@hotmail.com), December 05, 2004.


Response to VAI HĂ€NG TẢN MẠN

chán mấy thằng cha ăn bơ sữa của Mỹ rồi sủa lung tung quá. Chính các huynh cũng đâu dám nói ra rằng ngày càng có nhiều người Việt nam ở Hải ngoại hướng về Việt Nam. Cứ đem mấy câu cộng sản độc tài, cộng sản khát máu, v.v... được ǵ qua mấy câu chửi thề thô lổ, hăy tỉnh giấc đi mấy cha, dân tộc VN lúc nào cũng tha thứ những lối lầm của quư vị, để mai kia có chết đi th́ cái nấm xương tàn của ḿnh c̣n có chỗ an táng, chứ làm kiếp tha hương nó nhục nhă trăm bề, ăn cơm chúa rồi múa tối ngày, tội nghiệp thay.

-- bich ngoc (bichngoc19662003@yahoo.com), December 06, 2004.

Response to VAI HĂ€NG TẢN MẠN

"ăn cơm chúa rồi múa tối ngày, tội nghiệp thay. "

Bích Ngọc ơi thế "ăn cơm dân Việt rồi múa tối ngày cho Tàu Phù của bọn sán lăi th́ nên tội nghiệp hay phỉ nhổ ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 06, 2004.Response to VAI HĂ€NG TẢN MẠN

Trả lờI cháu Dũng

Sau khi đọc đi đọc lạI nhiều lần , tôi đă nhận ra ,Bích Ngọc chẳng phảI ai khác , mà chỉ là một tên mà trước đây ngườI dân Miền Nam gọI một cách miệt thị là Ăn Cơm Q uốc Gia Thờ Ma Việt Cộng. Điều này rất sáng tỏ qua việc BN không dám trả lờI thẳng vào các câu hỏI của dggt03@hotmail.com mà cứ nói nhăng, nói cuộI những chuyện không đâu, lăng tránh mọI vấn đề cốt yếu .MớI đây, tên Lư Quư Chung , cũng một loạI như Bích Ngọc , trong một phút sám hốI đă trăng trốI vớI Lưu Trọng Văn : Nếu sau này Mỹ và tụI nó ( Việt Nam Cộng Hoà ) quay lạI , th́ tôi sẽ là một trong những ngườI bị hành h́nh đầu tiên , c̣n những ngườI cách mạng thứ thiệt như ông th́ chắc không sao. “ Tôi chỉ vắn tắt vài lờI , v́ thật ra vớI những tên đạI loạI như BN , th́ nói như Chu Tử , nói chuyện vớI cái đầu gốI c̣n sướng hơn

-- Huong Giang (tonnuyeukieu@yahoo.com), December 07, 2004.


Moderation questions? read the FAQ