Please Help......HTML code

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Please HELP...

Please help me to post a MP3 file (Audio) on this forum.

I did try <EMBED> SRC="....MP3"

But it does not work. Any susgest another way?

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 05, 2004

Answers

Nè KSBH thử cái này coi sao. Cái "embed type" này cho MP3 đó.

[embed type="video/x-ms-asf" hidden="false" loop=0 autostart="true" width=200 height=25 src="LINK NHẠC Ở ĐÂY"][/embed]

Nhớ đổi lại thành < và > v́ lairai bỏ vào để HTML không 'activate' cái embed.

-- Độc Ẩm Cũng Thú !? (lairaibasoi@yahoo.com), December 05, 2004.


EMBED và OBJECT không dùng được trong forum, đây là cái trick tầm thường:

Muốn nghe nhạc bấm vào đây, khi thấy "File Download" thì chọn OPEN hoặc SAVE.-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 05, 2004.

Hoặc dùng phương pháp này (BE WARNED: nhạc tự động play không có cách stop, bấm lên STOP trên browser có thể stop nhưng không chắc chắn vì có thể còn tùy vào version hoặc browser, nhiều người có thể khó chịu vì bị bắt buộc phải nghe. Use it at your own risk, I am not responsible for this code or your action (^_^))

<BGSOUND balance=0 src="http://colorringmusic.sfone.com.vn/wma/100/00/00/15/10000001534.w ma" volume=-600 loop=0>


-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 05, 2004.

Hi KSBH,

Here's a couple of help references for you to peruse. Regards, Anie.

REFERENCE 1: [ http://www.developingwebs.net/html/mp3.php ]

REFERENCE 2: [ http://forums.htmlcenter.com/showthread.php? s=693b9abf2ccad8041a9013907ae855f0&postid=6277#post6277 ] Check this link:[ http://forums.htmlcenter.com/showthread.php? s=&threadid=1064 ]

-- Anie MaiToiVe (aniemtv@yahoo.com), December 05, 2004.


Troi ... dao na`y moi nguo`i tren VAS het viec la`m roi sao ma di nghien cuu Code Web the' na`y !
Oi do`i oi ... thuong cho VN qua' ... Ca'c ba'c fa?i ra'ng de? danh tho`i gian nghien cuu lam sao da'nh sap CSVN di chu'.
Tony tinh ro`i, neu cac ba'n cu' theo chieu cu?, cho'ng bang bai viet tren day thi` co' le~ 500 nam sau se~ luoc duoc CSVN va` nga`y ve` que^ huong da~ toi. (500 nam , ai nghe wen ko ? Nhu TonNgoKhong bi PhatTo nho't 500 nam do').
Neu hien nay cac bac di sai duo`ng thi` e .. cha'c fai + them 2,3 tram nam nu~a moi thanh cong do' ..

-- Moi nguo`i dang choi tro` gi` vay ? (tonykhe@yahoo.com), December 05, 2004.


Chuyện dễ hiểu thôi ,chỉ cần những người tham gia trả lời trung thực ư đồ của họ là biết ngay .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 05, 2004.

To: Tony Khè.

Ở bất cứ Forum nào cũng là nơi dành cho mọi người trao đổi học hỏi. Có tinh thần trao đổi ư kiến lẩn nhau mới sinh ra dân chủ. Forum đâu cần thiết chỉ nói về chính trị??.

Thành thật cám ơn mọi người. Theo cách <BGSOUND> của ToànDânBo4 không được lịch sự cho lắm v́ bắt USERS phải nghe, và hơn nữa nếu PC cũa Users không gắn Sound Card, hay S.C drivers not installed properly will extract a Error MSG. Khi rảnh tôi sẽ nghiên cứu links của Annie MaiTôiVề.

Thêm 1 câu hỏi nữa nhờ các bạn luôn:

Tôi muốn post a SWF Flash file trên forum by using <OBJECT> ID=...

Hầu như tất cả các Forum khác đều post được <EMBED> và <OBJECT> nhưng VAS Forum th́ không được.

Any Suggestion???

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 05, 2004.


To KSBH: Bỏ4 tui cũng đã từng nghỉ đến việc dùng Shockwave/Flash để diển đàn VAS thêm vui mắt, nhưng như đã nói ở trên, nhiều HTML tags bị diển đàn này filtered out, không dùng được. Vì không phải là HTML guru, không biết cách nào khác tui phải convert SWF ra Animated GIF. Dung lượng của SWF rất nhỏ nhưng khi đổi ra GIF thì nó lớn vô cùng, trang web load rất lâu, nên lại phải hạn chế cho nó nhỏ hơn 100KB. Nếu không làm vậy bà con chửi thề thêm tổn thọ (ChíBựa, TonyHoLao, 5LồiTrĩ, ThốiĐĩ có nghe chưa nào).

More info: Tui đang dùng Magic SWF2GIF (Trial - 15 ngày)

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 05, 2004.

Tôi cũng đă dùng SWF2GIF và reduce the size of GIF (50% less) nhưng h́nh ảnh look bad.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 05, 2004.

KSBH nói đúng, có nhiều trường hợp vector (SWF) chuyển đổi qua bitmap (gif) thì không đẹp, nhất là khi reduce resolution của bức hình. Theo kinh nghiệm, tui thường tạo cái animation ở khổ nhỏ, khi vừa ý rồi thì mới dùng SWF2GIF (set output to original size) để chuyển. Như cái sau đây chỉ dám dùng text:

 


-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), December 05, 2004.


Anh vẫn yêu em - Đan Trường  

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 06, 2004.

am_falling_for_you.sw..

-- Ho Chi Minh (lam..tro.@yahoo.com), December 07, 2004.

Moderation questions? read the FAQ