Bộ Mặt Ngửi Địt ...Của CSVN Đối Với Đồng Bào Hải Ngoại.

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tin Giật Gân ...Xem Xong Cấm Cười...

( Theo tin mới nhất của tờ báo Thanh niên của CSVN trong nước )

"...Sẽ có một tấm băng-rôn "Mừng bà con kiều bào về quê ăn Tết" tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đội ngũ thanh niên t́nh nguyện cũng có mặt ở sân bay để hướng dẫn kiều bào về đón Tết. Đặc biệt, nơi họp mặt tất niên cho bà con kiều bào sẽ được tổ chức ở địa điểm diễn ra sự kiện lịch sử cách đây 30 năm: Dinh Thống Nhất.

........

Chiều 3/12, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (UBVNVNONN) TP.HCM đă gặp mặt báo chí thông báo về công tác chuẩn bị tiếp đón bà con kiều bào về quê ăn Tết. Ông Nguyễn Chơn Trung, Chủ nhiệm UBVNVNONN TP.HCM cho biết, năm 2005 là năm kỷ niệm tṛn 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên cuộc họp mặt kiều bào mừng Xuân Ất Dậu sẽ diễn ra quy mô lớn hơn mọi năm, đối tượng tham dự cũng rộng răi hơn. Các chương tŕnh đang được xây dựng cho cuộc họp mặt tất niên sẽ thể hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc được nêu trong Nghị quyết 36/NQ-TW (ngày 26/3/2004) của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài. Khẩu hiệu được chọn là: "Mừng bà con kiều bào về quê ăn Tết" sẽ có mặt ở Dinh Thống Nhất, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất...."

Ḿnh đọc bản tin tức này xong mắc cười lộn cả ruột...Mồm miệng bọn CSVN ghẻ lở luôn xoen xoét chiến đấu cho lư tưởng CS cao đẹp nhằm xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và đám tàn dư của chủ nghĩa đế quốc bao nhiêu năm nay ...Thế nhưng bây giờ th́ không mạnh bằng giá trị của tờ 1 đồng đôla thơm phưng phức của Mỹ của anh johnnị tran bước từ trên máy bay Bô-́nh 747 xuống...Chỉ tội cho xương máu của bao nhiêu thanh niên miền bắc trong hơn 30 năm bắc đă bị hóa gịi...

-- (VodanhDC@chetchaCS.com), December 05, 2004

Answers

Response to Bộ Mặt Ngửi Địt ...Của CSVN Đối Với Đồng BĂ o Hải Ngoại.

Vậy kiều bào về quê ăn tết vẩn phải đóng tiền làm Visa hở các đồng chía Vẹm ?. Mà lư do tại nám sao mà tụi Trung quốc ra vào VN không cần Visa ? Coi chừng bỏ của chạy lấy người nhe các bạn

-- (xtc@Shotmail.com), December 05, 2004.

Response to Bộ Mặt Ngửi Địt ...Của CSVN Đối Với Đồng BĂ o Hải Ngoại.

Việt kiều về nước phải có Visa là chuyện đương nhiên v́ VC nó coi người Việt là người ngoại quốc (nếu không nó phải gọi là người đồng hương ,người Việt hải ngoại) .

Bọn chệt qua CHXHCN không cần visa v́ bây giờ CHXHCN là một tỉnh của Tàu Phù rồi thằng VC nào sớ rớ hỏi giấy tụi chệt nó đánh thấy mẹ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 05, 2004.


Response to Bộ Mặt Ngửi Địt ...Của CSVN Đối Với Đồng BĂ o Hải Ngoại.

Trích bài trên của Ông (VodanhDC@chetchaCS.com)


Ḿnh đọc bản tin tức này xong mắc cười lộn cả ruột...Mồm miệng bọn CSVN ghẻ lở luôn xoen xoét chiến đấu cho lư tưởng CS cao đẹp nhằm xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và đám tàn dư của chủ nghĩa đế quốc bao nhiêu năm nay ...Thế nhưng bây giờ th́ không mạnh bằng giá trị của tờ 1 đồng đôla thơm phưng phức của Mỹ của anh johnnị tran bước từ trên máy bay Bô-́nh 747 xuống...Chỉ tội cho xương máu của bao nhiêu thanh niên miền bắc trong hơn 30 năm bắc đă bị hóa gịi...


Chua chát thật-- (chán quá@chánquá.com), December 05, 2004.


Moderation questions? read the FAQ