hyeans v/s wild dogs

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

1. Trong tháng 8/2004, Ban bảo vệ chính trị nội bộ của TW Đảng đă mời Đảng viên Lê Đức Anh lên để hỏi làm rơ thời gian hoạt động cách mạng và được sinh hoạt Đảng kể từ năm 1938 (mà Lê Đức Anh khai đă được kết nạp Đảng) cho tới năm 1945 khi Lê Đức Anh làm công việc Surveillant ở đồn điền Cao su Phú Riềng. Trong 7 năm (1938-1945), Lê Đức Anh đă sinh hoạt ở tổ chức Đảng nào ? Khi Lê Đức Anh di chuyển vào miền Nam. Nghe nói Lê Đức Anh đă lúng túng không trả lời được và cuối cùng đă phải nói thời gian đó tôi đă bỏ không sinh hoạt Đảng ǵ cả.

Nếu vậy th́ lúc nào Lê Đức Anh trở lại liên lạc và sinh hoạt với Đảng ? Lúc này chỉ là chắp lại liên lạc và sinh hoạt Đảng hay là được kết nạp lại coi như mới ? Vậy th́ tính tuổi Đảng cho Lê Đức Anh như thế nào ? Chả lẽ lại công bố Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch Nước, nguyên Bộ Trưởng Bộ Quốc pḥng khai man lư lịch, khai man tuổi Đảng à ? Có cần có một h́nh thức kỷ luật ǵ không, làm như vậy có hại đến uy tín của Đảng và Nhà nước và Bộ Quốc pḥng không ?

Trước mắt Lê Đức Anh đề nghị nếu có các buổi lễ như kỷ niệm hay họp hành quan trọng, vẫn phải mời nguyên Chủ tịch nước ra dự bên cạnh các nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu để giữ uy tín cho ḿnh, dù Lê Đức Anh được biết đông đảo cán bộ, Đảng viên, cựu chiến binh hiện nay rất khinh bỉ, chê bai sự có mặt của Lê Đức Anh tại các buổi họp công cộng.

2. Ông Lê Đức Anh và Tổng cục II đều nhận thức rất rơ thư tháng 1/04 của Đại tướng Vơ Nguyên Giáp và thư ngày 17/6/2004 của Thượng tướng Nam Khánh đă đặt họ vào 1 t́nh trạng cực kỳ nguy hiểm, đứng trước một nguy cơ bị truy tố trước toà án, nguy cơ mất sạch mọi danh dự, quyền hành, quyền lợi v.v...

Do đó họ đang phải nghĩ mọi cách chống chọi, vùng vẫy để thoát ra khỏi ṿng vây, thoát khỏi cửa tử.

Hiện nay họ đang ở vào thế bị động, pḥng ngự chứ không c̣n ở thế chủ động, tấn công như khi họ bịa đặt vụ Sáu Sứ và vụ T4 trước đây.

Những thủ đoạn vùng vẫy của họ sẽ rất xảo quyệt, thâm độc, quyết liệt nhưng nh́n chung họ vẫn đang trong t́nh thế bị động, pḥng ngự, bị bao vây, đang ở trên bờ vực thẳm.

3. Lănh đạo Tổng cục II đang cố củng cố nội bộ bằng cách:

a/ Thanh lọc những cán bộ sĩ quan mà chúng cho là không đáng tin cậy (loại bỏ con trai của Thượng tướng Nam Khánh) đề bạt ngay các người tin cẩn của chúng. b/ Tuyên truyền trong nội bộ, sẽ không có kỷ luật ǵ thêm về vụ T4. Đang chờ trên xét duyệt Nguyễn Chí Vịnh lên Trung tướng và nhận danh hiệu anh hùng (?) và có thể làm thứ trưởng Bộ quốc pḥng. c/ Tổ chức thật tốt ngày truyền thống của Tổng cục II, biểu dương công tích của Tổng cục II và các cán bộ lănh đạo (coi như không có vấn đề T4).

4. Phải t́m cách thổi phồng âm mưu của Mỹ định xoá bỏ Đảng Cộng sản, định xoá bỏ chế độ XHCN, thổi phồng hoạt động của CIA định dùng "diễn biến hoà b́nh" để tấn công Tổng cục II, lực lượng chủ lực có thể bảo vệ Đảng cộng sản và chế độ XHCN trước kia và hiện nay.

Và trước mắt CIA đang lợi dụng vụ thư của Thượng tướng Nam Khánh để gây rối an ninh ở Việt Nam, để tấn công Tổng cục II.

Cách nêu vấn đề như trên về bên ngoài làm cho người nghe tưởng rằng tính cảnh giác và ư thức bảo vệ Đảng của Tổng cục II là rất sắc bén. Nhưng trong thực tế Tổng cục II muốn dùng tṛ diễn kịch đó để ngăn chặn và chống lại phong trào của hàng ngàn tướng tá, cựu chiến binh, cán bộ lăo thành, trí thức đang ào ạt đ̣i Bộ Chính trị phải cho tiến hành khởi tố ngay tức khắc vụ T4, mở phiên toà để xét xử Lê Đức Anh và các cán bộ lănh đạo Tổng cục II.

Hơn nữa họ biết rằng các nhà yêu nước, những nhà dân chủ đang tập trung ủng hộ thư của hai vị tướng (Vơ Nguyên Giáp và Nam Khánh) nên quy ngay cho họ là bè bọn phản động trong nước, đang làm tay sai cho CIA để chống phá Đại hội X, phá hoại uy tín của các đồng chí lănh đạo của Đảng.

Nhưng để âm mưu này của Tổng cục II dễ thuyết phục được Bộ Chính trị và Chính phủ th́ phải biến nó thành quyết nghị của Đảng uỷ Quân sự TW. Do đó phải dành quyền soạn thảo văn bản của Hội nghị Đảng uỷ Quân sự TW cuối tháng 8 (về h́nh thức không c̣n là kế hoạch của Tổng cục II nữa).

Và toàn bộ "kế hoạch" xảo quyệt đó đă được thực hiện một cách cực kỳ thành công trong Hội nghị Đảng uỷ Quân sự TW mở rộng ngày 24 - 08 - 2004 vừa rồi.

5. Đi đôi với hoạt động nói trên th́ phải t́m cách uy hiếp, đả kích ông Nam Khánh và hù doạ mọi người định ủng hộ ông Nam Khánh.

Do đó ngày 08 - 10 - 2004 vừa rồi trong một cuộc họp nội bộ của Tổng cục Chính trị, trung tướng Bùi Văn Huấn (tức út lé) phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đă tuyên bố: Nam Khánh là phần tử cấp tiến, chống Đảng. Nam Khánh đă liên lạc với các lực lượng phản động ngoài nước để hoạt động chống Đảng. Cần xem xét lại tư cách Đảng viên của Nam Khánh (tức là chuẩn bị khai trừ). Cần xét lại các quyền lợi cấp tướng mà Nam Khánh đang được hưởng.

Qua cách tuyên bố như vậy bọn tay sai của Lê Đức Anh trong Tổng cục II muốn cảnh cáo, dung doạ mọi cán bộ tướng tá trong quân đội chớ có biểu thị ủng hộ thượng tướng Nam Khánh.

6. Những hoạt động chống đối của Lê Đức Anh và Tổng cục II, rơ ràng rất xảo quyệt thâm độc. Nhưng xu thế của phong trào ủng hộ hai thư của Đại tướng Vơ Nguyên Giáp và Thượng tướng Nam Khánh vẫn không ngừng mở rộng trong các tướng tá, trong cán bộ lăo thành, trí thức ở thủ đô và các tỉnh, ở cả Bắc lẫn Nam như một ngọn trào dâng đang tiến tới quét sạch lũ phạm tội tầy đ́nh.

7. Nếu như trong hội nghị TW 9 chưa có uỷ viên nào hỏi về vụ T4 th́ trong hội nghị TW 10, đă có tới 30 ủy viên muốn t́m hiểu nội dung sự kiện T4.

Một số người hi vọng trước và khi họp hội nghị TW 10 sẽ có một số uỷ viên đ̣i đưa vụ T4 ra bàn trước hội nghị TW 10

8. Với hai thư của Đại tướng Vơ Nguyên Giáp và Thượng tướng Nam Khánh, nhiều cán bộ lăo thành để khái quát một cách buồn bă: Bộ Chính trị th́ bạc nhược. Bộ Quốc pḥng th́ biến chất. Bộ Công an th́ hèn nhát. Quốc hội và Chính phủ th́ lảng tránh. Kiểm sát và toà án th́ bù nh́n. Ban tư tưởng văn hoá th́ câm điếc. Nhân dân th́ tức tối chờ đợi

Một số người kiến nghị phải tổ chức một cuộc họp tập huấn về pháp luật cho TW Đảng.

10 - 11 - 2004.

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), December 04, 2004

Answers

Kiến Nghị Thư

Ngày 16-11-2004 Nguyễn Mạnh Sơn Phố Mê Linh Hải Pḥng

Kính gửi: - Quốc hội - Chính phủ - Mặt trận Tổ quốc - Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Vừa qua, từ Internet, người ta đă tán phát, loan truyền khá rộng răi trong nhân dân, trong trí thức một tài liệu nhan đề: Việt Nam - Đông Dương từ nay đến Đại hội X (Báo cáo tại hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương mở rộng ngày 24-8-2004). Khi đọc tài liệu này, mọi người đều kinh ngạc, nghiền ngẫm, b́nh luận. Nhiều ư kiến rất khác nhau, nhưng đều có một ư nguyện chung là Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và Trung ương Đảng cần phải xem xét, thẩm tra và uốn nắn cách tư duy, lập luận cực kỳ sai lầm của văn bản nói trên, v́ nó sẽ gây nên những tác hại to lớn cho đất nước.I. Có một số không ít người nhận định đây là tài liệu "dởm" do Tổng cục II bịa ra để đánh lừa dư luận trong nước và ngoài nước, dựa vào các căn cứ sau đây:

1) Với ĐUQSTƯ là cơ quan lănh đạo cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng không thể có một văn kiện quá thấp, kém về trí tuệ, sai lầm về phương hướng chính trị, trái với đường lối chung của Đảng hiện nay. Bí thư Đảng ủy quân sự trung ương chính là Tổng bí thư Đảng CSVN ông Nông Đức Mạnh không thể cho phép ban hành một báo cáo sai lệch nghiêm trọng về chính trị như vậy. 2) ĐUQSTƯ có một bộ máy Đảng ủy viên rất là đồ sộ, chế độ bảo mật khá nghiêm túc, sao lại có thể để lọt dễ dàng ra ngoài được. Văn bản nói trên không đánh số công văn, không có dấu "tuyệt mật", "tối mật" ǵ cả. 3) Bộ máy của Bộ Quốc pḥng bao gồm một số cơ quan ngang Tổng cục, các Tổng cục và những đơn vị trực thuộc quan trọng, v́ sao trong Văn kiện này chỉ thể hiện tiếng nói, tŕnh độ tư duy thấp kém, và thủ đoạn hèn hạ vốn có lâu nay của Tổng cục t́nh báo mà thôi.

V́ vậy, các đồng chí này đ̣i hỏi phải báo cáo lên các cơ quan lănh đạo cao của Nhà nước thẩm tra lại. Nếu là tài liệu "dởm" bịa đặt th́ Bộ Công an phải truy xét cho được những kẻ bịa đặt ra tài liệu "dởm" này, đi cùng với việc truy xét bọn tội phạm trong Tổng cục II đă gây ra vụ T4.II. Nhưng cũng có một số cán bộ khác lại khẳng định: đây là tài liệu chính cống của ĐUQSTƯ họp ngày 24-8 (theo tin của cán bộ quân đội đương chức của Bộ Quốc pḥng cho biết).

Phân tích nội dung của văn kiện chính thức này, có thể thấy rơ:

II.1. Hội nghị của ĐUQSTƯ và không thấy sự đóng góp của các cán bộ lănh đạo Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục chính trị. II.2. ĐUQSTƯ dựa vào Tổng cục II, có quyền nhận định thủ đoạn hoạt động của Mỹ và các thế lực thù địch từ nay cho đến Đại hội X mà không cần có sự tham khảo với các cơ quan t́nh báo chiến lược của Bộ Công an và các cơ quan nghiên cứu chiến lược của Bộ Ngoại giao, tự kiêu tự măn về tŕnh độ (quá thấp kém) của Tổng cục II. II.3. Phạm Văn Trà là Phó bí thư QSTƯ đă hoàn toàn bị Tổng cục 2 chi phối và đă lợi dụng việc Bí thư Quận uỷ TW Nông Đức Mạnh quá bận các công việc chung của Đảng để lại nội dung Hội nghị QSTW theo hướng nhận định thấp kém v́ các thủ đoạn hèn kém của Tổng cục II. II.4. Do các điều sai lệch trên đây, chức năng của ĐUQSTƯ từ chỗ là một lực lượng có chức năng bảo vệ đường lối của Tổ quốc, của nhân dân lại trở thành một lực lượng đi ngược lại lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân v́ đánh sụp uy tín của Đảng, của quân đội trước nhân dân.

III. Điều sai lầm nghiêm trọng nhất của văn bản nói trên là: ĐUQSTW muốn nhân dân ta phải coi Mỹ là kẻ thù số một, muốn lái quan hệ Việt - Mỹ đi vào con đường thù địch, đối địch với nhau.

Cách nhận định với mục tiêu xóa bỏ vai tṛ lănh đạo của ĐCS VN và xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam, th́ ư đồ của ĐUQSTW (mà thực chất là ư đồ của Tổng cục II). Nhà nước ta phải ở vào thế đối địch với kẻ thù số một là Mỹ.

Trong t́nh h́nh thế giới hiện nay, trong điều kiện chúng ta hoàn toàn có thể coi Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ là những đối tác chiến lược quan trọng nhất, v́ việc đẩy nhà nước ta vào thế thù nghịch với Mỹ, là gây tổn thất cực kỳ to lớn cho lợi ích dân tộc ta, là một sự khiêu khích thâm độc, có tính chất phản bội Tổ quốc.IV. V́ sao ĐUQSTW (mà thực chất là Tổng cục II) lại đưa ra nhận định cực đoan, sai lầm như vậy. ở đây, có vấn đề tư duy thấp kém, sự thu thập, phân tích các thông tin quá cẩu thả, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do các cán bộ lănh đạo của Tổng cục II nhận rơ thấy chúng đang bị đại đa số các cán bộ lăo thành, các cựu chiến binh, các cán bộ trong Đảng lên án, ráo riết đ̣i truy tố chúng, nên chúng đang phải t́m phương án thoát ra khỏi sự truy tố chúng trước pháp luật.

Chúng giở tṛ nguỵ biện là Mỹ, qua CIA muốn tấn công Tổng cục II, lực lượng chủ công bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ ĐCSVN. Tổng cục II mà đổ th́ chế độ chính trị do Đảng CS lănh đạo ở Việt Nam cũng đổ theo (chúng tuyên truyền rằng trước đây, CIA đă tấn công KGB ở Liên Xô đổ, nên toàn bộ Liên Xô đổ theo ...). Để tấn công Tổng cục II, CIA lợi dụng "thư Nam Khánh" để gây rối chính trị ở Việt Nam ... Do đó, th́ cả những dư luận, thư từ đ̣i Bộ Chính trị đưa ra xét xử các cán bộ lănh đạo Tổng cục II trong vụ T4 đều là những hoạt động phù trợ cho CIA đang tấn công Tổng cục.

V. ở đây có một bi hài kịch: muốn bảo vệ ḿnh, Tổng cục II đă phải nhờ đến uy tín của CIA, của Mỹ. Do đó chúng phải thổi phồng lên âm mưu của Mỹ và CIA định tiêu diệt đảng CSVN định tiến công Tổng cục II và chúng đang tâm đẩy nhân dân ta vào thế thù địch với Mỹ, chỉ để bảo vệ chúng khỏi bị truy tố trước Pháp luật Vụ T.4

Sự hèn mạt cùng cực của các cán bộ Tổng cục II đă lộ rơ nguyên h́nh. Nhưng cái khôn khéo của chúng là chính ở chỗ nó dùng danh nghĩa Đảng ủy quân sự Trung ương. ở đây cần xem xét kỹ tư duy, nhân cách của Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Quốc pḥng và Phó bí thư ĐUQSTƯ.VI. Và để chuyển mũi nhọn của nhân dân đang chĩa vào chúng, chúng lại dở thủ đoạn hèn hạ là vu cáo các lực lượng, mà chúng gọi là các phần tử "cấp tiến phản động" như Hoàng Minh Chính, Hoàng Hà, Thanh Giang, Hoàng Tiến, Sơn Tùng, Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Trần Đại Sơn, Nguyễn Mạnh Sơn, Hà Sĩ Phu ... đáng lưu ư kỳ này họ lại đưa thêm một số nhân vật. Nhật Hoa Khanh tác giả cuốn gặp nhà thơ Tố Hữu tại 78 Phan Đ́nh Phùng, Nguyễn Khắc Huỳnh (tác giả cuốn VN trong thế kỷ 20), Hoàng Tùng (tác giả cuốn Những kỷ niệm về Bác Hồ) là những phần tử chống đối.

Thủ đoạn của chúng là bịa tạo ra các hoạt động và vu cáo cho đây là những lực lượng phản động trong nước được CIA đang ráo riết lợi dụng tranh thủ để chống phá nước ta. Chúng chỉ dựa vào hiện tượng ông Thanh Giang có thỉnh thoảng gặp gỡ với nhân viên sứ quán Mỹ. Để nói đến các lực lượng cấp tiến, phản động này là tay sai của CIA.

Ở đây ta thấy sự lặp lại các thủ đoạn đểu cáng, thấp hèn của Tổng cục II đă dùng hàng chục năm nay.

a. Trong vụ T.4 chúng đă vu khống hơn 40 cán bộ lănh đạo cao cấp của Đảng và quân đội đang liên lạc và làm việc dưới sự chỉ đạo của CIA (kể từ Phạm Văn Đồng, Vơ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Mai Chí Thọ, Vơ Nguyên Giáp ...). b. Trong các năm qua, chúng đă vu khống, bịa đặt tài liệu để buộc các cơ quan tư pháp phải xử các người hoàn toàn không phải là phản động, thành những tội nhân gián điệp, hoàn toàn không phạm pháp, thành những tội phạm để xử tù: như vụ Nguyễn Vũ B́nh, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Phạm Quế Dương, Trần Khuê ... c. Trong báo cáo kỳ này lặp lại cách vu cáo hèn hạ nói trên với các nhà "yêu nước" trong thời kỳ hiện nay.

V́ vậy, tài liệu "báo cáo của Hội nghị ĐUQS TƯ" được tán phát rộng răi qua Internet, không thể có tác dụng ǵ tốt cho ĐUQSTƯ, cho Tổng cục II, mà ngược lại có tác dụng là vạch trần toàn bộ bộ mặt gian trá, xảo quyệt của bọn cầm đầu Tổng cục II, tên tay sai trong Đảng ủy QSTƯ.

Và chúng tôi biên thư này, mong đóng góp số ư kiến thô thiển nhằm bảo vệ Đảng ta, bảo vệ nhà nước pháp quyền của nhân dân ta.

Chúng tôi mong mỏi các vị lănh đạo c̣n có chút ít lương tri trong các cơ quan Quốc Hội, MTTQ, TW Đảng nên dám vùng lên đ̣i hỏi Vụ T4, báo cáo tại ĐUQSTW ngày 24-8 phải được đưa ra cho các cơ quan cao nhất của đất nước thảo luận, thẩm tra, phán xét. Tránh t́nh trạng rụt cổ, im ĺm, ngậm miệng của những người có trách nhiệm hiện nay.

Kính, Ngày 16-11-2004 Nguyễn Mạnh Sơn Phố Mê Linh Hải Pḥng

Boc suc-vat sap toi ngay tan roi!!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), December 04, 2004.


Kiến Nghị Thư

Nguyễn Thanh

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Từ Internet cháu của tôi là cán bộ giảng dạy đại học ngoại ngữ đă chuyển cho tôi xem bản báo cáo cuộc họp Đảng uỷ Quân sự TW nhan đề: "Việt Nam Đông Dương từ nay đến Đại hội X" qua quan hệ bạn bè nhiều người đă được đọc chuyền tay xem và phát tán khá rộng răi trong nhân dân thành phố.

Với tư cách công dân, trí thức yêu nước đă tham gia cách mạng 45 năm nay, tôi cung cấp cho các vị lănh đạo đất nước những cách nghĩ của một số người trí thức yêu nước (trong đó có một số Đảng viên Đảng Cộng sản kỳ cựu nhưng họ đă không dám phát biểu chính kiến của ḿnh sau khi đọc tài liệu nói trên).1. Họ băn khoăn: Đây là tài liệu thật hay rởm ? Trong t́nh h́nh đất nước ta hiện nay duy nhất chỉ có Tổng cục II mới có khả năng bịa tạo ra một tài liệu rởm kiểu này để lừa bịp dư luận trong và ngoài nước như họ đă làm trong vụ Sáu Sứ, vụ T4 và các vụ xử án oan sai đối với những người dân chủ yêu nước thật sự.

Nhưng một số khác lại cho rằng đây là tài liệu thật của hội nghị Đảng uỷ Quân sự trung ương theo như lời của một số cán bộ đương chức của Bộ Quốc pḥng đă diễn ra một cuộc đánh cá xung quanh vấn đề rởm hay thực với số tài liệu trên tới 100.000 đồng (để khao bia) trong 8 người tham dự.

2. Nếu đúng có cuộc họp của Đảng uỷ Quân sự TW cuối tháng 8/2004 th́ đáng lư Đảng uỷ phải đưa ra vụ T4 của Tổng cục II. V́ những kẻ phạm pháp nghiêm trọng là những sĩ quan cao cấp của Tổng cục II thuộc Bộ Quốc pḥng. Đảng Uỷ Quân Sự TW có trách nhiệm chính đối với những sai phạm đă xẩy ra ở Tổng cục II, phải nghiêm khắc kiểm điểm và bàn cách xử lư sự kiện này để tŕnh Bộ Chính trị, và tiếp đó là tŕnh ra hội nghị TW lần thứ 11 của Ban chấp hành TW. Lâu nay người ta hoàn toàn không hiểu v́ sao Đảng uỷ Quân sự TW lại làm ngơ trước thư của Đại tướng Vơ Nguyên Giáp ngày 03/01/2004 và thư ngày 17/06/2004 của Thượng tướng Nam Khánh và hàng trăm thư của các cán bộ lăo thành, của cựu chiến binh đ̣i hỏi phải khởi tố vụ án T4 theo đúng luật pháp nhà nước. Sự làm ngơ cố ư này buộc người ta nghĩ các vị lănh đạo chủ chốt trong Đảng uỷ Quân sự TW cũng dính vào hoạt động phi pháp của số sĩ quan biến chất trong Tổng cục II? Phải chăng họ tự cho ḿnh là cái quyền bỏ ngoài tai dư luận xă hội đ̣i họ phải chấp hành pháp luật? Phải chăng họ tự cho lực lượng vũ trang và Tổng cục II có thể tự đặt ḿnh ra ngoài ṿng pháp luật (tức là pháp luật Nhà nước chỉ áp dụng cho đám dân đen mà thôi).3. Điều đáng ngạc nhiên là để chống đỡ với phong trào đ̣i khởi tố vụ án T4, Tổng cục II bày tṛ Mỹ đang ráo riết thi hành mưu đồ lănh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu diệt chế độ XHCN ở Việt Nam. Do đó CIA phải ra sức tấn công Tổng cục II lực lượng ṇng cốt bảo vệ chế dộ XHCN ở Việt Nam. Trước mắt CIA đang ráo riết sử dụng các lực lượng chống đối trong và ngoài nước. Lợi dụng thư của Đại tướng Vơ Nguyên Giáp, của Thượng tướng Nam Khánh để tấn công Tổng cục II và gây rối Chính trị ở nước ta!

Và do đó nếu như các tướng lĩnh cao cấp của Quân đội: Đại tướng Chu Huy Mân, đại tướng Nguyễn Quyết, thượng tướng Hoàng Minh Thảo, thượng tướng Phùng Thế Tài, thượng tướng Đặng Văn??? , thượng tướng Nguyễn Chơn, Trung tướng Lê Tự Đồng, tướng Vũ Xuân Vinh và hàng trăm thiếu tướng, đại tá, thượng tá QĐND. Các cán bộ lăo thành CM Nguyễn Đức Tâm nguyên trưởng ban tổ chức TW, Nguyễn Văn Trân nguyên Bí thư Thành uỷ, Mười Hương nguyên trưởng ban bảo vệ CT nội bộ, thiếu tướng Nguyễn Tài anh hùng lực lượng vũ trang nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng các cán bộ cao cấp đại tá Trương Sơn, đại tá Hùng Cường, đại tá Như Thiết, các vị trí thức lớn, lăo thành cách mạng: Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Trần Khuê, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu... đă v́ đang có ư kiến đ̣i xử lư vụ T4 đều bị vu cáo là đang tham gia dàn hợp xướng do CIA chỉ huy để tấn công TC II tức là gia nhập vào lực lượng phản động trong và ngoài nước để chống Đảng, chống chế độ.4. Như vậy là TC II tưởng rằng cao tay vừa né tránh mũi tiến công của xă hội đ̣i xét xử vụ T4, lại vừa phản ứng vu khống các tướng lĩnh Quân đội, cán bộ lao thành, trí thức yêu nước đều là lực lượng phản động, tay sai của CIA.

Nhưng b́nh tĩnh mà xem xét thủ đoạn nham hiểm nhưng lại cực kỳ ngu xuẩn, nó chỉ lừa bịp được số ít người bạc nhược trong các cơ quan lănh đạo chứ hoàn toàn không thể lừa được những người yêu nước đă tham gia chiến đấu v́ sự nghiệp giải phóng dân tộc. Mọi thủ đoạn của lănh đạo TC II đang bị toàn Đảng, quân đội, trí thức nước ta vạch mặt từng bước. Điều trớ trêu ở đây là TC II ra vẻ tố cáo Mỹ và CIA làm hại Việt Nam để tỏ vẻ TC II có lập trường cách mạng kiên định nhất ở Việt Nam, nhưng trong thực tế TCII đang nhờ Mỹ và CIA vào cuộc để bảo vệ họ tránh đ̣n chính trị của nhân dân, của pháp luật.5. Có một vấn đề quan trọng cần được lư giải là v́ sao toàn bộ thủ đoạn đểu cáng mưu mô thâm độc của TCII lại được thể hiện thành văn kiện của Đảng Quân sự Trung ương ?

Vấn đề này chỉ có thể giải thích như sau:

a. Từ khi Lê Đức Anh khai man lư lịch khôn khéo lợi dụng ḷng tin của Lê Đức Thọ nắm giữ Bộ Quốc pḥng và chủ tịch nước th́ cơ quan lănh đạo Bộ Quốc pḥng chất lượng chính trị và trí tuệ ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Đứng trức sự biến đổi to lớn và sâu sắc của t́nh h́nh thế giới, của các cuộc chiến tranh gần đây, của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, cơ quan lănh đạo Bộ Quốc pḥng c̣n đang ngơ ngác. b. Chất lượng chính trị của Bộ Quốc pḥng tỏ rơ sự biến chất với việc bao che các tội lỗi tày đ́nh của TCII từ Xiêm Riệp và Sáu Sứ, vụ T4 việc đối xử với trung tướng anh hùng Trần Độ và các vụ đàn áp vô cớ vừa qua chứng tỏ Bộ trưởng Phạm Văn Trà muốn tỏ ḷng hiếu thảo với bố nuôi Lê Đức Chột ? c. Phạm Văn Trà, Bộ trưởng BQP, trở thành con rối dưới sự điều khiển của cán bộ lănh đạo TCII, không c̣n tư cách là người lănh đạo của một bộ chủ chốt.6. V́ các lư do đă nêu ở trên các tướng lĩnh trong quân đội có nhiệm vụ cấp bách và vô cùng nặng lề là phải góp phần chấn chỉnh cơ quan lănh đạo Bộ Quốc pḥng đi kịp với yêu cầu bảo vệ an ninh Tổ quốc trong t́nh h́nh thế giới hiện nay, bảo đảm cho QĐND thực sự trưởng thành với Tổ quốc, với lợi ích của nhân dân (chứ không phải là trung với Đảng với giai cấp công nhân).

Và trọng tâm trước mắt là phải giúp Đảng uỷ Quân sự Trung ương có thái độ nghiêm túc, trung thực đối với việc xử lư vụ T4 và các tội lỗi khác của TCII theo như kiến nghị của đại tướng Vơ Nguyên Giáp, thượng tướng Nam Khánh và hàng ngh́n các tướng lĩnh, cán bộ lăo thành cách mạng, cùng nhiều cựu chiến binh khác.

Nguyễn Thanh Đà Nẵng

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), December 04, 2004.


Kiến NghịThư

Thăng Long-Hà Nội 11-11-2004 T/m các cán bộ tiền khởi nghĩa Khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy-Hà Nội. Nguyễn Văn Thịnh (nguyên cán bộ tiền khởi nghĩa tỉnh Hải Dương 1945)

Kính gửi: Ban Chấp hành TW Khoá 9 Bộ Chính trị Khoá 9

(Về việc tài liệu thật hay giả)

Chúng tôi là những cán bộ tiền khởi nghĩa, cùng ở khu tập thể Nghĩa Tân, về hưu cả rồi, thường ngồi với nhau b́nh luận về thế thái nhân t́nh. Bữa nọ có một cháu học sinh cấp 3 hay chơi Internet (cháu ngoại một ông bạn tiền khởi nghĩa nhóm chúng tôi) có lấy trên mạng xuống một tài liệu gọi là ‘Báo cáo của Đảng ủy quân sự TW mở rộng’. Chúng tôi cùng nhau đọc, bàn bạc khá sôi nổi. Người bảo tài liệu giả, người bảo tài liệu thật. Nhưng dù là giả hay thật đều gây những cảm nhận không tốt, hoang mang, lo lắng. Cuối cùng thống nhất viết thư gửi TW. Mong TW giải đáp bằng công văn xuống đến các chi bộ, hoặc trên thông tin đại chúng, v́ lấy từ Internet xuống th́ nhiều người đều biết. Và tất nhiên có nhiều người cũng hoang mang như chúng tôi.

Số cho tài liệu giả là căn cứ vào:

1. Một tài liệu quan trọng như thế sao có thể bắn lên Internet được? Công tác bảo mật ra làm sao ? Đảng ủy Quân sự TW vô t́nh để lọt, hay cố t́nh để lọt tài liệu ? Hay đây là mưu mẹo của Tổng cục 2 làm ra thể để gây áp lực với Bộ Chính trị và Trung ương ? 2. Tài liệu này có liên quan đến đối ngoại và công an. Nhiều việc thuộc quyền của đối ngoại và công an. Đáng ra nên có ư kiến của bên công an và bên ngoại giao. ĐUQSTW làm thế thành trùm lấp lên các bộ phận khác. Nhiều người có cảm giác như chỉ đạo cả Trung ương và Bộ Chính trị. Chẳng lẽ ĐUQS quyền hạn lại rộng lớn đến như thế. V́ vậy cho là tài liệu giả. 3. Đọc tài liệu này thấy như đất nước chung chiêng đến nơi. Chỗ nào cũng thấy địch và âm mưu của địch đánh phá. Tài liệu này tung ra h́nh như để hù doạ mọi người. Hăy cảnh giác, hăy trấn áp, hăy thẳng tay bạo lực. Khuyến khích việc dùng bạo lực lúc này có phải là âm mưu của kẻ địch không ? Lại bắt bớ tràn lan, xét hỏi tràn lan, nghĩa là đất nước sẽ rối tinh rối mù cả lên ? Càng thấy rơ là tài liệu giả.

Số người cho là tài liệu thật th́ cũng lo lắng:

1. Cái lo lắng thứ nhất: Xu hướng thế giới ngày nay là hội nhập toàn cầu hoá. Nước ta hội nhập toàn cầu với phương châm: làm bạn với tất cả các nước, các chế độ xă hội. Ta đă b́nh thường hoá quan hệ với Mỹ, thiết lập ngoại giao, thiết lập buôn bán, hiện nay đang tích cực để gia nhập WTO. Nhiều việc ta đang dựa vào Mỹ, cần sự giúp đỡ của Mỹ. Đọc tài liệu của ĐUQSTW th́ thấy Mỹ vẫn là kẻ thù số 1, kẻ thù nguy hiểm đang chỉ đạo hàng ngày hàng giờ đánh phá ta bằng ‘diễn biến hoà b́nh’ Muốn chơi với Mỹ, lại luôn coi Mỹ là kẻ thù, mà lại là kẻ thù số 1, th́ chơi làm sao được. Nguyên lư thông thường trong quan hệ: ‘Hăy mỉm cười, sẽ được đáp lại bằng nụ cười’. Định kiến cho người ta là kẻ thù, lại cứ giả vờ thân thiện nhằm lợi dụng người ta, th́ ông cha ta đă dạy: ‘Khôn ngoan chẳng lọ thật thà’, ‘Thật thà là cha quỉ quái’ ... Ta không nên dùng cách lừa dối, hai mang trong quan hệ đối ngoại. Nếu cứ coi Mỹ là kẻ thù th́ không nên chơi với Mỹ nữa, như trước đây vài ba thập kỷ, không buôn bán, không quan hệ ǵ cả. Như thế th́ ta sẽ ngả vào Trung Quốc, phụ thuộc vào Trung Quốc 100%. Và những ǵ sẽ xảy ra, đă xảy ra, tưởng chúng ta đă có quá đủ những bài học trong lịch sử làm tấm gương soi. 2. Cho nên cái nhận định trong tài liệu Báo cáo Đảng ủy Quân sự Bộ Quốc pḥng, cần xem xét lại. Nhận định ấy mà chỉ đạo đất nước lúc này th́ đẩy đất nước vào một t́nh thế rất nguy hiểm. Cái lo lắng thứ hai 3. : Sự việc nổi cộm trong Bộ Quốc pḥng hiện nay là Tổng cục 2 và vụ T4. Đă có thư của những vị tướng khả kính có uy tín lớn trong quân đội và nhân dân như đại tướng Vơ Nguyên Giáp, thượng tướng Nguyễn Nam Khánh (nhiều người đă được đọc), nghe nói c̣n thư các đại tướng Chu Huy Mân, thượng tướng Phùng Thế tài, thượng tướng Hoàng Minh Thảo, trung tướng Lê Tự Đồng, đơn thư của đại tá Hùng Cường, đại tá Như thiết, đại tá Trường Sơn, của các lăo thành cách mạng như cụ Trần Đại Sơn, cụ Vũ Minh Ngọc, của giới trí thức như tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ...vv..., đề nghị xét xử công khai vụ T4 và Tổng cục 2 cùng những người liên quan bất kể ở cương vị nào, như ông Lê Đức Anh, nguyên đại tướng, nguyên chủ tịch nước, đă man khai lư lịch, gian dối ngày vào Đảng , là người chủ mưu vụ T4 và Tổng cục 2, th́ bản Báo cáo ĐUQSTW không đề ra hướng giải quyết ǵ cả. Vấn đề nổi cộm của Bộ Quốc pḥng hiện nay mà Đảng ủy Bộ Quốc pḥng chỉ đưa tin là phương Tây lợi dụng tuyên truyền đánh phá, c̣n việc xử lư những người làm sai th́ lại ngơ đi, không đưa ra một h́nh thức kỷ luật nào, là cớ làm sao? Có phải muốn bao che không ?

Cái lo lắng thứ ba: Nguồn tin truyền miệng giới tướng lĩnh cho rằng, ĐUQSTW phần lớn là người của Lê Đức Anh. Cho nên vụ Sáu Sứ nêu ra từ Đại hội Đảng 6 cho đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Vụ T4 là vụ án chính trị siêu nghiêm trọng đă có kết luận phán quyết của Bộ Chính trị Đại hội 8, giao cho Đại hội 9 chấp hành kỷ luật, nhưng cho đến nay vẫn giẫm chân tại chỗ. Gần hết nhiệm kỳ Đại hội 9 rồi! Kẻ phạm lỗi vẫn ung dung ngoài ṿng cương toả.Thỉnh thoảng vẫn thấy Lê Đức Anh xuất hiện trên tivi, như để thách thức với mọi dư luận. Như ông ta đă từng nói: ‘Cứ nắm được tứ trụ, th́ không sợ cái ǵ cả, chẳng ai làm ǵ được ḿnh’ (Tứ trụ là: quân đội, công an, Bộ Chính trị và Ban tổ chức TW).

Nếu quyền lực của đất nước bị thao túng như vậy th́ rồi sẽ đẩy đất nước đi đến đâu đây ? Lo lắng đến với chúng tôi, những cán bộ tiền khởi nghĩa, cũng là lo lắng của mọi người, lo lắng về tiền đồ của đất nước.

Chúng tôi đề nghị Bộ Chính trị giải đáp cho chúng tôi:

1. Tài liệu ‘Báo cáo của Đảng ủy Quân sự TW mở rộng’ là thật hay giả ? Ai tung nó lên Internet ? Nhằm mục đích ǵ ? Có phải Tổng cục 2 làm không ? Nếu đúng, cần phải kỷ luật Tổng cục 2. 2. Vụ T4 và Tổng cục 2 cần giải quyết dứt điểm trước hoặc trong hội nghị TW thứ 11 vào cuối năm 2004, để c̣n chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng 10. Giải quyết xét xử công khai cho mọi người biết. V́ toàn dân đă biết, thế giới đă biết,mà chỉ xử lư nội bộ là không ổn. Làm thế là thất chính trị (từ ngữ quen gọi của lớp cán bộ tiền khởi nghĩa chúng tôi, có nghĩa là mất ḷng dân, không được dân tin yêu nữa. Mà Đảng không c̣n được dân tin yêu nữa th́ chỉ c̣n có ... diệt vong thôi)

Xin kính chúc Ban Chấp hành TW và Bộ Chính trị Khoá 9 mạnh khoẻ, làm tṛn trách nhiệm của ḿnh trước toàn Đảng, trước toàn dân.

Thăng Long-Hà Nội 11-11-2004 T/m các cán bộ tiền khởi nghĩa Khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy-Hà Nội. Nguyễn Văn Thịnh (nguyên cán bộ tiền khởi nghĩa tỉnh Hải Dương 1945)

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), December 04, 2004.


cha con nha` no´ ddo´ng tuô`ng thôi ...neu co´´ thât thi cung chi? nhan muc ddich cu?ng cô´ lai cai dda?ng cho chê´t cua tui no´ .... dduong chung ta ...chung ta cu ddi ...ddung co trông cho*` ... neu chuyen co thât thi thu*a` nuoc ddu.c chung ta tha? câu

biêt ddâu dduoc con ca´ mâ.p ...

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), December 05, 2004.


Tin giả c̣n gọi là tin phản t́nh báo và cũng có khi do một vài cá nhân tung ra v́ một mưu đồ nào đó .Chính v́ vậy khi có một loại tin này người ta hay truy tầm nguồn gốc ,phân tách ảnh hưởng v́ những loại tin này thường là để gây hoang mang nhiều khi có lợi nhiều khi có hại cho chính kẻ phao tin .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 05, 2004.


Moderation questions? read the FAQ