Chào thân ái và quyết thắng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chào các đồng chí, Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của ḿnh với Tổng cục 2 và Bộ Công An. Hẹn các đồng chí một vài tuần nữa, sau khi đă hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của ḿnh, tôi sẽ quay trở lại để giáo huấn các đồng chí quán triệt chủ truơng, đường lối của Đảng và Nhà nước.

-- Hoàng Việt Nam (hoang@yahoo.com), December 04, 2004

Answers

Response to ChĂ o thĂ¢n Ă¡i vĂ  quyết thắng

Dit me may Vem!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), December 04, 2004.

Response to ChĂ o thĂ¢n Ă¡i vĂ  quyết thắng

Đây là e-mail đầy đủ không bị nhà nước Cháu Hồ xạo Hơn Cái Hiểm của "-- Hoàng Việt Nam (hoang@yahoo.com), December 04, 2004 ".

Chào các đồng chết, Tôi đang bấm xúc xích chưa hoàn hồn v́ bị tụi thằng Khánh quậy vụ Tổng cục 2 và Bộ Công An.

Hẹn các đồng chết một vài chục năm nữa, sau khi đă hoàn thành thủ tục nhập hỏa ḷ và các nhiệm vụ quan trọng của ḿnh như tự phê tự kiểm ,tự thú ,tự dâm ,tự nâng ,tự bóp , tôi sẽ quay trở lại với thân tàn ma dại để giáo huấn các đồng chết quán triệt chủ truơng giam cầm , đường lối đánh đập tra tấn giả man của Đảng và Nhà nước cho các đồng chết sáng con mắt lợn . Chào quyết đập tan bọn chó má VC mà tôi đă ngu si phục vụ chúng .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 04, 2004.


Response to ChĂ o thĂ¢n Ă¡i vĂ  quyết thắng

Ba thang Vem lao leu sao ke, tu sau 30-4-1975 ca nuoc toandan da thuc tinh ai con nghe ba cai vu tuyen truyen leu lao nhu con vet cua bon cs ua 1 lu gia ao tui com, luoi bieng khong chiu lam viec chi cho danh cap cua nhan dan ma song ro 1 lu nhuc, nhung thang ngoi trong ohu lon luoc cu trong cai con mat hoe trang gia~ ra roi chet ko kip ngap vi qua tham tan

-- (Hong Ha@Bach Dang.net), December 06, 2004.

Moderation questions? read the FAQ