Thư Ngày 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tôi post lên bài cũa Nguyễn Nam Khánh, mục đích để mởi rộng đường dư luận nhờ anh em suy nghỉ cho kỷ rồi bàn luận...

Các bạn đều biết bọn VC đều kiểm soát chặc chẻ thông tin. Cựu thể là LS Lê chí Quang,chỉ vào internet để dịch bài dân chủ là ǵ trong trang Web cũa toà đại sứ Mỹ Hà Nội th́ bị bắt. Thế th́ tại sao Nguyễn nam Khánh dựa vào thế lực nào, ai cho phép để Khánh BROADCAST bài viết cua ông ta ra tất cả trang Web hải ngoại. Điều này rất đáng nghi ngờ???. Có thể nào nói rằng Khánh được sự hậu thuẩn cũa Quân Đội để ông ta nói tiếng nói chung cũa quân đội ra hải ngoại để chống lại đảng, là 1 bè phái đang "đ́ tối đa" quân đội???!!.

Hay đây chí là 1 màn kịch dàn dựng cũa chính đảng CSVN dọn đường cho các phe phái đấu đá lẩn nhau hay là...dọn đường cho 1 đảng phái CUỘI. Được biết rằng bọn VC đang dự tính thành lập 1 đảng phái đối lập vơi đảng VC để cho ra vẽ dân chủ, tiếp tục lừa bịp nhân dân??

Theo tôi nhạn xét th́ NNK đang vùng vẩy để cứu văn cái đảng VC cưc kỳ phản dân hại nước , phản động và sắp sữa sụp đổ trong nay mai.

??

Đây là bài viết mới nhất cũa NNK đă tung ra rộng răi tại hải ngoại...


Thư Ngày 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh(Điện Thư - Số 32 Tháng 12 năm 2004 của Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam)

Ngày 15 tháng 11 năm 2004
Kính gửi:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ Chính trị, Ban bí thư

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ quân sự Trung ương

Uỷ ban kiểm tra Khóa 9

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Khóa 7 và Khóa 8

Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Thưa các đồng chí,

Sở dĩ tôi phải viết thư này, gửi đến các đồng chí, yêu cầu, chất vấn, kiến nghị với các đồng chí, không phải chỉ v́ khi truyền đạt tới các đầu mối trong toàn quân, những người thay mặt Đảng ủy quân sự Trung ương đă có một việc làm vô nguyên tắc, xúc phạm đến danh dự của tôi. Điều quan trọng hơn nhiều là v́ trách nhiệm của một đảng viên mong muốn Đảng ta luôn luôn vững mạnh trong sạch, tôi thấy trong bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng trước Hội nghị Đảng ủy quân sự Trung ương mở rộng thông qua, đă có những nhận định không đúng, đi ngược lại đường lối chủ trương của Đảng, mượn danh nghĩa "bảo vệ Đảng, Quân đội, chế độ XHCN" để xuyên tạc, vu khống trắng trợn, ḥng dọn đường cho bước tiếp theo là lừa dối Đảng, quần chúng để hăm hại, thanh trừng nội bộ, chia rẽ Đảng, phá hoại sức mạnh tinh thần, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết của toàn dân, toàn Đảng, của các đồng chí lăo thành cách mạng, cựu chiến binh, trí thức nhân sĩ yêu nước và các thế hệ trẻ.

Ngày 24-8-2004, Đảng ủy quân sự Trung ương đă họp mở rộng. Trong cuộc họp này, đă nghe bản báo cáo về "Âm mưu, ư đồ của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Việt Nam - Đông Dương từ nay đến Đại hội 10 (do Tổng cục 2 Bộ Quốc pḥng chuẩn bị).

Trong bản báo cáo đó đă nhấn mạnh "hiện nay trong Đảng có t́nh h́nh chống phá Quân đội và tập trung mũi nhọn, trước hết là trực tiếp chống phá Tổng cục 2 ngày càng quyết liệt hơn, bôi nhọ Tổng cục 2, gây mâu thuẫn trong Tổng cục 2, "đánh sập" Tổng cục 2 , làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt".

Khi truyền đạt bản báo cáo này, đồng chí Phạm Văn Trà nhấn mạnh thêm: Tổng cục 2 là người bảo vệ quân đội trung thành nhất, đánh Tổng cục 2 là đánh quân đội, đánh vào chế độ. Kinh nghiệm như ở Liên Xô, chỉ một nhóm người nhưng họ đă làm tan ră chế độ Xô Viết v́ bước 1 họ đánh trước vào KGB (cơ quan t́nh báo LX) để dọn đường rồi sau đó đánh sập chế độ Xô Viết...

Báo cáo của Bộ quốc pḥng tại Hội nghị Đảng ủy quân sự trung ương mở rộng có nêu tên tôi (Nam Khánh). Và khi tŕnh bày miệng, người tŕnh bày nói rằng ông Nam Khánh gây rối, ông Nam Khánh cơ hội chính trị. Ở một vài tỉnh, truyền đạt ư kiến của Đảng ủy quân sự trung ương rằng ông Nam Khánh có liên hệ với các phần tử chống đối ở nước ngoài. Đặc biệt là cuộc họp cán bộ từ Thượng tá, Đại tá trở lên ở cơ quan Tổng cục Chính trị, đồng chí Bùi Văn Huấn (út Lê), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đă nói với cán bộ cao cấp của Tổng cục Chính trị là phải xem xét tư cách đảng viên của ông Nam Khánh, "Với những hành động như vậy, ông Nam Khánh có xứng đáng với cấp hàm và chính sách được Nhà nước và Quân đội trao tặng hay không ?" Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng được Hội nghị Đảng ủy quân sự Trung ương mở rộng thông qua lại nói rằng "hoạt động chống phá của chúng mang tính chất tổ chức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, bước đi rơ ràng, đẩy uy tín của một số lăo thành cách mạng lên cao, sau đó sử dụng chính họ để "đánh vào nội bộ Quân đội".

Bản báo cáo đă nêu ra: hiện nay chúng điều chỉnh phương thức "kích động cựu chiến binh, lăo thành cách mạng, tăng cường viết bài để lôi kéo các lực lượng cựu chiến binh, lăo thành cách mạng... Xây dựng cho được "ngọn cờ" ngay trong nội bộ Đảng và Nhà nước là những người có nhiều công lao, có uy tín cao, có quan điểm dân chủ, đồng thời phải xây dựng "phong trào dân chủ ở cơ sở"...

Khi tóm tắt, bản báo cáo nhấn mạnh: Để chuẩn bị tốt cho Đại hội 10 chúng ta phải giữ vững ổn định nội bộ, đặc biệt là trong quá tŕnh Đại hội phải giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là tuyệt đối không để các thế lực bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất măn, những người không am hiểu t́nh h́nh...) chi phối hoặc ngầm tác động.

Thưa các đồng chí,

Một: Hiện nay nội dung Báo cáo chính trị và các báo cáo khác tại Đại hội 10 chưa chuẩn bị xong và Ban Chấp hành Trung ương chưa thông qua lần thứ nhất. Ban chấp hành Trung ương cũng chưa có chỉ thị chung về Đại hội 10.

Tại sao Đảng ủy Quân sự TW và Bộ Quốc pḥng lại đưa ra một bản báo cáo về âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Đại hội 10, có thể nói rất giật gân như vậy ? Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch, qua tất cả các kỳ Đại hội, kể từ khi Bác Hồ sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, triệu tập hội nghị hợp nhất năm 1930, từ Đại hội 1 cho đến nay đều không ngừng chống phá Đảng ta và nhân dân ta rất quyết liệt.

Nhưng đề cập đến một vấn đề hệ trọng bao gồm cả Quốc pḥng và an ninh, liên quan đến một sự kiện trọng đại 5 năm mới có một lần, liên quan đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè xa gần, liên quan đến hệ thống cơ quan Công an và các ngành là việc của Ban Chấp hành TW, phải thông qua Ban Chấp hành TW mới được phép phổ biến và phải phổ biến chung cho cả hệ thống chính trị.

Ở Quân khu khi phổ biến Báo cáo của Bộ Quốc pḥng chỉ triệu tập Chỉ huy trưởng, các Cục, các Sư đoàn... và Chủ tịch Hội cựu chiến binh các tỉnh, làm rất vội vă và không báo cáo với toàn thể Đảng ủy Quân Khu. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh và Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tỉnh, như tôi biết, khi về địa phương một số nơi không báo cáo cho Bí thư tỉnh uỷ đang kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự quân sự tỉnh.

Hai: Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị có nhận định hiện nay là Mỹ và các thế lực thù địch đánh phá Quân đội, tập trung mũi nhọn, đánh phá trực tiếp vào Tổng cục 2, đánh sập Tổng cục 2 không ? Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị có nhận định: "bài học Liên Xô cho thấy rằng, với một nhóm nhỏ của các phần tử cấp tiến phản động và xét lại trong Đảng cộng sản Liên Xô, rất nhỏ, có thể đếm chỉ vài chục người, nhưng mà chúng đă xóa được Liên Xô... v́ ở Liên Xô chúng tập trung bước 1 đánh vào KGB hay không ?

Ba: Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng đă nhắc tới mấy lần các lăo thành cách mạng và cựu chiến binh là những đối tượng mà các thế lực thù địch lôi cuốn. Nước ta có mấy triệu cựu chiến binh, có mấy vạn lăo thành cách mạng. Họ là những người đă chiến đấu và hi sinh cả một cuộc đời từ tuổi thanh xuân v́ sự nghiệp cách mạng, giải phóng hoàn toàn Tổ Quốc. Hội nghị các điển h́nh tiên tiến các người cao tuổi chứng tỏ rằng: cho đến nay dù tuổi già sức yếu nhưng những lăo thành cách mạng và người cao tuổi đều trung thành với lư tưởng cách mạng của Đảng và nhân dân. Cựu chiến binh là lực lượng chính trị - xă hội, một đoàn thể mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bản báo cáo của Bộ quốc pḥng nêu trên đă cố t́nh xuyên tạc, vu khống những lực lượng cách mạng và yêu nước rộng lớn và đáng kính trọng ấy.

Bốn: Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng tŕnh bày trước Hội nghị Đảng ủy Quân sự TW mở rộng đă nêu: Hoạt động chống phá của chúng mang tính chất tổ chức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, bước đi rơ ràng (đẩy uy tín của một số lăo thành cách mạng lên cao, sau đó sử dụng chính họ để đánh vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội).

Như vậy bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng ám chỉ ai ? Đồng chí Vơ Nguyên Giáp, đồng chí Vơ Văn Kiệt, đồng chí Chu Huy Mân hay đồng chí Nguyễn Thanh B́nh, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, đồng chí Mai Chí, đồng chí Lê Phước Thọ, đồng chí Mười Hương, đồng chí Hoàng Tùng, đồng chí Nguyễn Văn Trân, đồng chí Nguyễn Quyết, đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Hai Xô, đồng chí Bùi Thiện Ngộ, đồng chí Vơ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Đôn, đồng chí Lê Ngọc Hiền, đồng chí Đàm Ngụy, đồng chí Vơ Chí Công, đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Hoàng Minh Thảo, đồng chí Đồng Văn Cống, đồng chí Hoàng Cầm, đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên, đồng chí Phùng Thế Tài hay là ai ? Bản báo cáo nói rằng: các thế lực thù địch đẩy uy tín của các lăo thành cách mạng lên cao, rồi sử dụng chính họ "đánh" vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội. Nghĩa là thế nào ?

Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta. Vừa qua kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải nêu cao tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ trong đó có vai tṛ của đồng chí Vơ Nguyên Giáp, chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954. Đảng, Nhà nước, báo chí của ta đề cao chứ thế lực thù địch nào đề cao ? Xuất bản các tập sách về các lăo thành cách mạng và tướng lĩnh quân đội là do chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự thực hiện của các cơ quan xuất bản của chúng ta dưới sự quản lư của Bộ Thông tin Văn hóa nước CHXHCNVN chứ do các thế lực thù địch nào làm ? Bản báo cáo của Bộ quốc pḥng muốn nói các thế lực thù địch đứng đằng sau và xúi dục các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản này hay sao ?

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 04, 2004

Answers

Response to Thư NgĂ y 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh

Bản báo cáo lại nêu: "Sau đó, sử dụng chính họ để "đánh" vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội". Chứng cứ nào để Bộ Quốc pḥng nói rằng: sau đó, các thế lực thù địch sử dụng chính họ để "đánh" vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội ?

"Thế lực thù địch đề cao rồi sử dụng" các đồng chí Vơ Văn Kiệt, Vơ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Hai Xô, Nguyễn Thanh B́nh, Nguyễn Đức Tâm, Mai Chí Thọ, Lê Phước Thọ, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Quyết, Hoàng Tùng, Trần Quyết, Trần Văn Quang, Nguyễn Đôn, Đồng Văn Cống, Đàm Ngụy, Đỗ Quang Thắng, Lê Khả Phiêu, Vơ Trần Chí, Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài, Nguyễn Trọng Xuyên, Lê Ngọc Hiền, Đặng Vũ Hiệp, Phạm Thanh Ngân, Kxo Ní, Y Blốc... đánh vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội hay sao ?

Những sự góp ư kiến của lăo thành cách mạng, của cựu chiến binh về t́nh h́nh Quân đội, là xuất phát từ tâm huyết, động cơ chân thành xây dựng Đảng, xây dựng chế độ XHCN, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, góp sức làm cho nhân dân được sống hạnh phúc, yên b́nh.

Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng đă nói một cách vu vơ mà thực chất là đă vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ lăo thành cách mạng, cựu chiến binh đă bị địch lợi dụng.

Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng lại nêu một thủ đoạn của thế lực thù địch trong nước là "lợi dụng kích động một số lăo thành cách mạng gửi cho các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước".

Cán bộ lăo thành cách mạng dễ dàng để cho địch lợi dụng, kích động như vậy hay sao ? Hễ có thư góp ư chân thành với Đảng là do các thế lực thù địch lợi dụng, kích động hay sao ?

Bản báo cáo của Bộ quốc pḥng lại nêu: "giữ vững ổn định nội bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động gây chia rẽ nội bộ, đặc biệt là trong quá tŕnh Đại hội 10, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là không để các thế lực bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất măn, những người không am hiểu t́nh h́nh...) chi phối hoặc ngầm tác động.

Chúng ta phải kiên quyết và dứt khoát chống lại âm mưu phá hoại Tổ quốc, Đảng, chế độ, quân đội của các thế lực thù địch. Chúng ta phải củng cố và tăng cường đoàn kết trong toàn Đảng trên cơ sở nhất trí sâu sắc đường lối quan điểm cách mạng của Đảng, phát huy những ưu điểm có được và kiên quyết khắc phục các khuyết điểm (và cả sai lầm nếu có) đang tồn tại, phải thật sự tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (lần 2) Khóa 8, phải thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lănh đạo cá nhân phụ trách, phải đảm bảo mỗi kỳ Đại hội Đảng là một sinh hoạt chính trị rộng lớn và có chiều sâu trong ḷng dân, ḷng người, ḷng đảng viên ở tất cả các cấp, phải nghiêm túc tự phê b́nh và phê b́nh, giải quyết ṣng phẳng các vấn đề tồn đọng trong Đảng, phải thật sự lắng nghe ư kiến các lăo thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, đông đảo các nhà khoa học trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, nhân sĩ và các tầng lớp nhân dân, làm cho qua mỗi kỳ Đại hội, Đảng cùng với dân tộc lại trưởng thành và vững mạnh thêm 1 bước. Đại hội 10 kế thừa truyền thống tốt đẹp của các Đại hội Đảng trước đây sẽ là một Đại hội yêu nước và cách mạng, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, Đại hội của dân, do dân, v́ dân, Đại hội của toàn Đảng v́ sự nghiệp của Tổ quốc và chủ nghĩa xă hội.

Nhưng bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng trong lúc cũng nói đến nguyên tắc tập trung dân chủ, không để cho các thế lực thù địch kích động chia rẽ nội bộ, th́ lại nói đến một cách mơ hồ rằng: đặc biệt là tuyệt đối không để cho các thế lực thù địch bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất măn, những người không am hiểu t́nh h́nh...) chi phối hoặc ngầm tác động... Như vậy Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng đă gộp cả địch, cấp tiến, xét lại, bất măn, những người không am hiểu t́nh h́nh... vào một cục, đó là các thế lực bên ngoài có đúng không ? Ban Chấp hành TW và Bộ Chính trị có nhận định như vậy không ? có gộp tất cả địch, cấp tiến, xét lại, bất măn những người không am hiểu t́nh h́nh... vào một cục không ? Những người không am hiểu t́nh h́nh... (chấm chấm; chấm chấm có nghĩa là c̣n có nhiều loại khác nữa) là những ai ? Muốn ám chỉ ai ? Tại sao lại gộp những người không am hiểu t́nh h́nh vào với địch, cấp tiến, xét lại làm một ? Tại sao những kẻ viết báo cáo là Tổng cục 2 được Bộ Quốc pḥng thông qua lại cho rằng những người không am hiểu t́nh h́nh vào với địch, cấp tiến, xét lại làm một ? Tại sao những kẻ viết báo cáo là Tổng cục 2 được Bộ quốc pḥng thông qua lại cho rằng những người không am hiểu t́nh h́nh sẽ chi phối hoặc tác động ngầm ?

Đảng ta chủ trương tự phê b́nh và phê b́nh nghiêm túc với động cơ trong sáng xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bọn phát xít, đế quốc, các thế lực thù địch th́ nói rằng: "kẻ nào chỉ trích ta th́ kẻ đó là phản động". Chúng ta phải phân biệt rạch ṛi hai quan điểm ấy. Dân chủ không phải là chung chung. Có dân chủ tư sản, dân chủ kiểu Mỹ phục vụ lợi ích một nhóm tư bản độc quyền và dân chủ xă hội chủ nghĩa. Nhà nước CHXHCN của chúng ta đi theo tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh. Mọi quyền hành thuộc về dân, mọi lực lượng đều từ nhân dân, mọi việc làm đều phải phục vụ lợi ích nhân dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra... Nhân dân giám sát chính quyền các cấp. Toàn Đảng giám sát Trung ương. Ban Chấp hành TW giám sát Bộ Chính trị. Phải xây dựng phong trào dân chủ ở cơ sở thật tốt. Chúng ta kiên quyết thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Dân chủ là một tư tưởng chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ 9 đă thông qua. Không được phép đả kích vào phong trào dân chủ ở cơ sở, phong trào xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tóm lại, trong Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng trước Hội nghị Đảng ủy quân sự mở rộng và được Hội nghị Đảng ủy Quân sự mở rộng thông qua, phổ biến cho cán bộ cấp cao toàn quân và các Hội cựu chiến binh là một tài liệu chứa đựng nhiều sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Trong khi Bản báo cáo nêu ra âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Đông Dương - Việt Nam từ nay đến Đại hội 10, th́ lại có dụng ư vu khống, xuyên tạc và ám chỉ sâu độc 1 vấn đề khác, một số người khác mà tập trung vào lăo thành cách mạng, cựu chiến binh, các đồng chí có cống hiến, có uy tín cao trong nhân dân, trong quân đội, trong Đảng.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 04, 2004.

Response to Thư NgĂ y 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh

Thưa các đồng chí,

Tôi thấy cần thiết nói thêm về việc Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng nêu ra vấn đề "chống Tổng cục 2"

Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng đă nói đến 7 lần cụm từ "chống Tổng cục 2" khi nêu việc "chống phá, tập trung mũi nhọn, đánh sập Tổng cục 2".

Thủ đoạn này không phải là mới mẻ. Thời kỳ có nhiều ư kiến trong Trung ương và trong cán bộ cao cấp về các sai lầm nghiêm trọng của những người lănh đạo hiện nay của Tổng cục 2, th́ Nguyễn Chí Vịnh, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 đă có báo cáo lên lănh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta là đang có t́nh h́nh "chống Tổng cục 2". Lúc ấy, trước và sau đó, cũng từ Tổng cục 2 đưa ra tin Bộ Công an đánh Tổng cục 2, người này người kia đánh Tổng cục 2, chia rẽ Tổng cục 2, "đánh sập" Tổng cục 2.

Trước hết, cần nói rằng: các đồng chí lăo thành cách mạng và tướng lĩnh Quân đội qua mấy thời kỳ kháng chiến đều đánh giá đúng sự đóng góp và truyền thống của Cục 2 (trước đây) và Tổng cục 2 sau này. Phát hiện, tố giác các sai lầm mắc phải là tố giác sai lầm của một số người lănh đạo giai đoạn gần đây của Tổng cục 2 (Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh, Cù Xuân Tề, Hùng, viện trưởng Viện 70...)

Vin vào truyền thống trước đây và đồng nhất những sai lầm của 1 số người lănh đạo Tổng cục 2 giai đoạn hiện nay với toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng cục 2 là một thủ đoạn xấu, có dụng ư che dấu sai lầm của 1 số người lănh đạo giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2.

Đồng chí Phạm Văn Trà và một số đồng chí khác nói rằng: "đánh Tổng cục 2" là đánh Quân đội, đánh vào chế độ, có nghĩa là đồng nhất sai lầm của 1 số lănh đạo hiện nay của Tổng cục 2 với Quân đội, với chế độ XHCN, là có dụng ư xấu, là một thủ đoạn bao che tội lỗi, sai lầm của một số lănh đạo Tổng cục 2, Tổng cục 2 là Tổng cục 2. Toàn thể Quân đội, Đảng và chế độ XHCN là toàn thể Quân đội, Đảng, chế độ XHCN. Đó là hai chủ thể không được phép nhầm lẫn. Vạch sai lầm của Trần Mai Hạnh không phải đánh đài TNVN. Vạch sai lầm của Bùi Quốc Huy không phải đánh Bộ Công an. Vạch sai lầm của con trai đồng chí Mai Văn Dâu không phải là đánh Bộ Thương mại.

Nhập cục lại để vu khống và bao che tội phạm là một thủ đoạn bất lương.

Vạch ra sai lầm của một số người lănh đạo giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2, thậm chí yêu cầu khai trừ ra khỏi Đảng, tước quân tịch, truy tố trước ṭa án quân sự Vũ Chính, Nguyễn Chí Vinh, không đồng ư mức kỷ luật cảnh cáo Vũ Chính và để lọt tội Nguyễn Chí Vinh, là để đảm bảo củng cố và phát huy truyền thống từ trước của Cục 2, chứ không phải là bôi nhọ Tổng cục 2.

Trước kia, do yêu cầu của chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, công tác t́nh báo chiến lược cần tập trung vào một đầu mối. T́nh h́nh ngày nay đă khác. Các đồng chí lăo thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội đề nghị phải củng cố cơ quan an ninh chiến lược quốc gia thật mạnh, c̣n Tổng cục 2 th́ đưa về Bộ Tổng Tham mưu để làm công tác t́nh báo quốc pḥng là một đề nghị đúng đắn, xuất phát từ thực tiễn t́nh h́nh sau chiến tranh.

Đề nghị Tổng cục 2 không được "nắm t́nh h́nh nội bộ Đảng", không được trùm lên cả Bộ Công an ... hoàn toàn không phải như lời vu khống là nhằm "đánh sập Tổng cục 2" làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt". Không được phép lấy những luận điệu xuyên tạc từ cửa miệng các thế lực thù địch để vu khống lăo thành cách mạng và tướng lĩnh quân đội chúng ta.

C̣n làm cho Đảng "mờ mắt", "ù tai" th́ trong vụ Xiêm Riệp ai làm ? Dựng lên, ghép lại, vo tṛn những việc làm nơi này một ít, nơi kia một ít, từ 1 người cung cấp lại bày chuyện là do từ nhiều nguồn, nhân danh "bảo vệ t́nh hữu nghị giữa hai dân tộc" để phá hoại t́nh hữu nghị đó, ai làm ? Chính là Tư Văn, Vũ Chính, Mạc Lâm... của Cục 12.

Vụ Sáu Sứ là một vụ án được dàn dựng, tổ chức công phu do Cục 2 chỉ đạo mà trực tiếp là Tư Văn, Vũ Chính và 1 số người dưới quyền, vừa tổ chức Sáu Sứ đi ghi âm 16 cuốn băng, vừa làm báo cáo lên Bộ Chính trị, tạo dựng lên tài liệu giả, chứng cứ giả, gọt tỉa, thêm bớt, đánh lừa dư luận xă hội, đánh lừa Bộ Chính trị, những người lănh đạo cao nhất để hăm hại đồng chí, thanh trừng nội bộ mà thực chất là vu khống đồng chí Vơ Nguyên Giáp. Ai làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt" ? Chính là Vũ Chính và số người cùng phe cánh Tư Văn (chết rồi) đă làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt".

Vụ "khủng bố đồng chí Vơ Thị Thắng", vu khống đồng chí Nguyễn Văn Thắng, vu khống lư lịch đồng chí Vơ Viết Thanh, vu khống đồng chí Tư Sang, Tư Rốp, Nguyễn Khánh Toàn, Vơ Nguyên Giáp, Bùi Thiện Ngộ, Vơ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, tôi (Nam Khánh), Thượng tướng Nguyễn Chơn, Trung tướng Nguyễn Huy Chương, Phạm Gia Khiêm, Vũ Quốc Hùng v.v... làm việc hoặc liên quan đến CIA, ai đưa ra ? "Cảnh báo Mai Chí Thọ" đảo chính ai đưa ra ? Không thể chỉ có Vinh, Chấp, Nguyên, Đặng Diệu Hà (công ty xuất nhập văn hóa phẩm Thành phố Hồ Chí Minh) mà phải có người trực tiếp chỉ đạo đứng đằng sau, đó là Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh.

Vụ vu khống đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Vũ Quốc Hùng nhận tiền hối lộ, ai cung cấp tài liệu ?

Rồi vụ bịa đặt ra 1 cơ sở đặc t́nh giả là T4 để vu khống, chia rẽ nội bộ trong thời gian dài, ai làm ra ? Những người trực tiếp thừa hành vụ T4 có Đỗ Ngọc Chấp là Cục Phó Cục 11, có Nguyễn Thái Nguyên là Phó Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ, nếu không có chỉ đạo của Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh sao dám tùy tiện làm ?

Việc cài cắm hàng ngàn người vào nội bộ, cơ quan Đảng, Nhà nước, kinh tế văn hóa ... ai làm ? Một số lănh đạo Tổng cục 2 giai đoạn hiện nay đă làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt", nhằm hăm hại cán bộ, thanh trừng, chia rẽ, phá hoại Đảng và hệ thống chính trị nước ta. Chính những người lănh đạo hiện nay của Tổng cục 2 đă hạ thấp uy tín của Tổng cục 2 vốn có truyền thống tốt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chính những người lănh đạo trong giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2 (Vũ Chính, Nguyễn Chí Vinh) đă tạo ra những sai lầm để cho kẻ địch lợi dụng phá hoại Đảng, Tổ quốc, chế độ ta và chia rẽ Tổng cục 2.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 04, 2004.

Response to Thư NgĂ y 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh

Thủ đoạn hiện nay mà Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng đă sử dụng cũng là một thủ đoạn cũ. Họ định ghép các lăo thành cách mạng, cựu chiến binh, những người có uy tín cao ... vào một cục, vào một phía địch. Họ muốn đẩy tất cả những ư kiến chân thành của lăo thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội và cán bộ, nhân dân có tâm huyết với Đảng, Tổ quốc và chế độ là do địch xúi dục, kích động. Họ đă cố t́nh gây ra sự lẫn lộn thù, bạn, mà sự lẫn lộn ấy từ các vụ H122, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức trước đây và vụ Xiêm Riệp, vụ Sáu Sứ, vụ T4 và các vụ trước thềm Đại hội 9 đă dẫn đến sai lầm, gây hậu quả lâu dài và nghiêm trọng.

Sai lầm của những người lănh đạo giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2 là sai lầm chính trị nghiêm trọng có hệ thống. Tôi yêu cầu phải báo cáo hết các vấn đề của các người lănh đạo Cục 12, Cục 2 và Tổng cục 2 trong giai đoạn từ vụ Xiêm Riệp, Sáu Sứ đến nay để Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định. Không một ai, dù chức vụ ǵ, được phép bao che sai lầm của những người lănh đạo trong giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2. Không được vin cớ "ổn định chính trị" để không tích cực làm rơ sự thật. Kiên quyết trừng trị những kẻ vu khống chính trị, phá hoại n ội bộ Đảng, Nhà nước, Quân đội, chỉ làm cho sự ổn định chính trị thực được củng cố vững chắc, và từng bước đánh bại âm mưu của các thế lực thù địch.

Thưa các đồng chí,

Tôi thấy cũng cần nói đôi điều về các lời đồng chí Phạm Văn Trà, đồng chí Huấn, một đôi đồng chí khác đă nói về tôi (Nam Khánh). Đồng chí Phan Diễn, đồng chí Truyền, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra TW đă gặp tôi và tôi khẳng định: Tôi hành động đúng Điều lệ Đảng (chương đảng viên), hành động đúng nguyên tắc là gửi thư lên Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Uỷ ban kiểm tra TW; cơ quan chức năng theo tổ chức. Động cơ, việc làm của tôi là để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là lành mạnh và tâm huyết. Tôi không gửi cho địch. Không có ǵ diễn ra ở nước ta mà địch không lợi dụng. Không được viện cớ địch lợi dụng để bỏ qua việc xét nghiêm túc các lời tố giác chân thành và đúng đắn của tôi. Tài liệu lọt ra ngoài, là do trách nhiệm của các người nhận.

Tôi xin thẳng thắn và chân thành với các đồng chí: cấp bậc Thượng tướng do Bộ Chính trị quyết định và Chủ tịch nước kư, tư cách đảng viên của tôi là do chi bộ, Đảng ủy Phường nghiên cứu đề đạt lên đến cấp có thẩm quyền chuẩn y, đồng chí Phạm Văn Trà và đồng chí Huấn lấy tư cách ǵ, được ai ủy nhiệm, căn cứ theo quyết định nào của Trung ương mà dám nói lên những điều đó ?

Như tôi đă trao đổi với đồng chí Truyền, Phó Chủ nhiệm UB kiểm tra TW, các đồng chí muốn thi hành kỷ luật tôi th́ phải:

Mời hết đồng chí Vơ Nguyên Giáp, đồng chí Chu Huy Mân và các đồng chí đă có ư kiến đóng góp về vụ án chính trị nghiêm trọng T4 v.v... lên Ban Chấp hành TW và Ban chấp hành TW ra một quyết định: cán bộ, đảng viên (bao gồm cả Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị) từ khóa 9 (tháng 4 năm 2001) không được phép gửi thư, kiến nghị, yêu cầu chất vấn lên TW, Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành TW Khóa 9 công bố xóa bỏ điều 3 chương Đảng viên trong Điều lệ do Đại hội Đảng lần thứ 9 thông qua.

Và tôi đề nghị thêm một điều nữa: Trung ương chỉ thị cho Bộ Văn hóa và Thông tin, Ban Tư tưởng Văn hóa xóa bỏ hết các khẩu hiệu hiện đang viết đầy ngoài đường phố: "toàn dân tham gia tố giác tội phạm...".

Suốt đời tôi, từ khi tham gia cách mạng, vào Quân đội cho đến nay là góp phần chiến đấu v́ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng Quân đội và Chủ nghĩa xă hội ...

Không được phép ghép tôi (Nam Khánh) với Bùi Tín, Nguyễn Gia Kiểng ... và bọn thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Kẻ nào cố t́nh nói tôi là "phần tử cấp tiến", liên hệ với bọn phản động bên ngoài vv... là phạm pháp. Tôi có quyền yêu cầu pháp luật CHXHCNVN trừng trị theo Luật h́nh sự.

Tôi yêu cầu:

Các đồng chí Bộ Quốc pḥng, Đảng ủy quân sự TW, Tư lệnh và Bí thư Đảng ủy Quân khu, Bí thư (hoặc Phó bí thư) các Đảng ủy Quân binh chủng, các Tổng cục, Bộ Tổng Tham mưu, Học viện, Viện quân y, đă phổ biến những điều về tôi th́ đồng thời phải gửi bức thư này đến tập thể những người đă được nghe phổ biến.

Đề nghị lưu ư rằng: cơ chế nhận xét đảng viên có quy định: cấp ủy, thủ trưởng nhận xét về đồng chí nào th́ cần có sự có mặt của đồng chí ấy.

Đề nghị Bộ Chính trị sao thư gửi Ban Chấp hành TW ngày 17/6/2004 và bức thư này của tôi cùng với Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng trước Hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương mở rộng ngày 24/8/2004 đúng theo bản gốc đă báo cáo trước Hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ư kiến của cử tri rồi tổng hợp báo cáo với toàn thể Quốc hội. Trong Đảng cần làm như vậy. Trước mỗi kỳ họp TW, Uỷ viên TW phải tiếp xúc với đảng viên, lắng nghe ư kiến, tổng hợp các vấn đề mà đảng viên kiến nghị, yêu cầu, chất vấn lên Ban Chấp hành TW. Có ư kiến khác nhau trong cán bộ, đảng viên th́ cứ phản ảnh hết, để TW nghe. Ví dụ trong các vấn đề tôi nêu ra, đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đỗ Mười, 1 số đồng chí khác có ư kiến ǵ ngược lại th́ cứ nêu. Nêu cụ thể cả tên người, sự việc, không nêu chung chung như là một số đông, một số ít, có người, có ư kiến vv... Trong Đảng phải ṣng phẳng và b́nh đẳng về chính trị.

Là Bí thư Quân ủy TW, đồng chí Nông Đức Mạnh phải chịu trách nhiệm về sự thông qua tại Hội nghị Quân ủy TW mở rộng đối với Bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng ngày 24/8/2004.Yêu cầu đồng chí Nông Đức Mạnh, theo đúng điều 3, chương đảng viên trả lời cho tôi biết các ư kiến chất vấn, yêu cầu, kiến nghị của tôi.

Tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TW phải nghe và thông qua Nghị quyết của Hội nghị Đảng ủy quân sự TW mở rộng ngày 24/8/2004 về Báo cáo của Bộ Quốc pḥng. Nếu đúng th́ các đồng chí có quyền công bố là đúng và chịu trách nhiệm về quyết định ấy trước toàn Đảng. Nếu sai điểm nào th́ phải sửa điểm ấy và phải phổ biến lại cho cán bộ cao cấp trong toàn quân và các Hội CCB. Nếu thấy cần phải chờ một Nghị quyết chung của Ban Chấp hành TW về Đại hội 10 th́ mới xác định các vấn đề chung về "âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Đông Dương - Việt Nam và Đại hội 10" th́ phải hủy bỏ bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng hoặc sửa chữa sau khi Trung ương có ư kiến tập thể. Mọi vấn đề phải để Ban Chấp hành TW thảo luận dân chủ, ṣng phẳng và quyết định.

Nếu các đồng chí không gửi thư này của tôi đến Ban Chấp hành TW Đảng, đến các đầu mối trong toàn quân, th́ theo như Điều lệ Đảng, tôi sẽ trực tiếp gửi (bao gồm một số lăo thành cách mạng và tướng lĩnh quân đội). Danh sách lăo thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội mà tôi gửi bức thư này tôi sẽ gửi lên Bộ Chính trị và Ban Bí thư biết.

Vừa qua có dư luận rằng thư từ kiến nghị, chất vấn gửi lên Bộ Chính trị và Trung ương, đồng chí Phạm Văn Trà đều đưa sang báo cho đồng chí Lê Đức Anh và cho Tổng cục 2 biết. Nếu dư luận đó có thật th́ tôi thấy rằng việc làm đó là vô nguyên tắc, tôi yêu cầu phải chấm dứt.

Cũng c̣n một số điểm tôi chưa tŕnh bày được hết và có một số vấn đề không tiện nói ở đây. Nhưng tôi xin tạm dừng ở đây. Mong các đồng chí đọc và trả lời cho tôi theo đúng Điều lệ Đảng, càng sớm càng tốt, tốt nhất là bằng giấy.

Xin chúc sức khỏe và cảm ơn.
Trân trọng,
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh
Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), December 04, 2004.

Response to Thư NgĂ y 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh

Thượng tÆ°á»›ng Nguyá»…n Nam KhĂ¡nh..Co' giam' Treo la co` khac' khong ? ....Hay chi la duong loi' Gat dan .Gat Chien Si Gat Anh em ?..Anh nao dut dau ra tom co^? ngay ? ..Tin CongSan La tu sat ...

-- Ho chi Minh Dam tac .. (vietnamcongsans tieu doi nay mai @yahoo.com), December 04, 2004.

Response to Thư NgĂ y 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh

Chó già hết răng sủa vài tiếng khi VC bố thí cho cục xương thừa sẽ hết sủa .

Các cán ngố lấy đó làm gương ,cuộc đời các anh sẽ c̣n bi đái bơn lăo già Khánh ,hăy sớm từ bỏ bọn sán lăi và quay về với dân tộc .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 04, 2004.Response to Thư NgĂ y 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh

Khong phai tat ca nhung nguoi theo CSVN deu la nhung nguoi xau.Co nhung nguoi di theo vi nhung hoan canh xa hoi lich su khac nhau,nhung nhung nguoi tot co tam long son sat voi Dan Toc di theo CSVN truoc sau gi cung se bi chet tham. Trong lich su dang CSVN chi co tuong Nguyen Son la nguoi dam doi co thang voi Ho chi Minh ,che Vo nguyen Giap la i to rit ve quan su,rot cuoc roi Nguyen Son cung bi duoi ve Tau va chet am tham. Kinh nghiem lich su cho ta thay la chua co ai chong dang ma khong chet tham,gia dinh khong tan nat.Nhung ai chong dang manh me ma den gio nay van con tuoi tot khoe manh ,gia dinh van binh an vo su thi ta phai hieu ngam rang duong su dang ra suc chui dang nham cung co dang . VN ngay nay la noi do suc du doi giua hai co quan tinh bao CIA va Tinh Bao So TQ va chi nhung co quan nay moi biet ro nhung nguoi chong doi hien nay ai la that ,ai la gia ,la cuoi.Cuoc doi dau giua My va Tau tai VN se co tinh quyet dinh den van mang the gioi trong tuong lai. Tuy nhien nhung nhan vat nao chong dang ,ly khai dang ..,co nguon goc truoc 1975 o mien Bac la ta nen danh mot dau hoi ?

-- Tran dai Quang (daiquang @hotmail.com), December 05, 2004.

Response to Thư NgĂ y 15.11.2004 Của Thượng Tướng Nguyễn Nam KhĂ¡nh

Tại sao cán già hay sinh sự?

Mấy anh Vẹm hưu có chức tước công trạng đều có chung cái tật 'nói zài, nói zai và nói zở'. Về hưu vẫn c̣n nhí nha nhí nhố cho nên ai cũng ớn. Nói không ai thèm nghe nên trở quẻ bày tṛ láo nháo. Nhưng nói ṿng vo cũng trở về bảo vệ Đảng mí lị uy tín Bác. Hai caí thứ đéo đó thối khắm y như con thuyền Nghệ an quê Bác! Khi thất sủng, no money, no power th́ mới "phản tỉnh". Ai mà tin được? Giống như tên Tr.Độ hay tên đao fủ VNGiáp! Bộ bỏ đao xuống là thành thánh sao?

-- (tamgaco@yahoo.com), December 05, 2004.


Moderation questions? read the FAQ