BIET MOT MA KHONG BIET HAI

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Do la cai biet sai lam, vo tinh lam tay sai cho Tau, tuyen truyen nhung sach su ma chung viet voi muc dich dong hoa xoa so dan toc Viet.

CAI GI CUA CESAR phai tra ve cho CESAR -TON TAI HAI DONG GIONG HOAN TOAN KHAC NHAU: BACH VIET, HOA HA -VAN HOA HOA BINH la goc cua VAN MINH BACH VIET--VAN MINH LUA NUOC co tu 15000 nam, la xuat xu cua tat ca cac phong tuc tap quan cua BACH VIET ma lanh tho Nam Duong Tu den vung Song Ma hien nay o mien trung VN::::: -NEN VAN HOA DO CHINH LA TO TIEN CUA DAN TOC VIET ta, khong co gi phai ban cai ca, phu nhan dieu do la phu nhan ca hai mat: Khoa hoc khao co (qua nhieu tai lieu da pho bien toan cau cua cac truong lao trong cac nghanh,...cac giao su noi tieng), va Van hoa Phi vat the an tang trong truyen thuyet, trong giai dap kinh dich, trong ca dao tuc ngu, trong cach an o... --LAM NGUOI VIET, ma khong biet hoc de biet to tien minh la ai thi NHUC NHA HEN HA, KHONG XUNG DANG LAM NGUOI VIET --CHI CO HAI QUAN DIEM: XUNG DANG, VA TOI LOI, khong co con duong thu ba dau. Ai khong dong y voi quan diem 1 thi da xep minh vao hang ngu ke thu cua dan toc.

-- Thanh Nguyen (nanghonghoa@yahoo.com), December 04, 2004

Answers

Moi cac ban download Paltalk.

-- (aaa11111@yahoo.com), December 04, 2004.

Việt cộng bn nước cho Tu ph


Đảng CSVN đ bn linh hồn cho giặc tầu,

xin con dn Việt Nam đừng bị ru ngủ.

Trung Cộng đ khai Chiến với VN

qua việc chiếm đất v biển theo chiến thuật tầm ăn

Nay CSVN chnh thức cho 300.000 thằng chệt đến Việt Nam v cn nhiều nữa. Với tiền tụi ny sẽ mua ruộng đất của Nng Dn VN v đồng ho dn Việt trn đất Việt.

-- Trung Cộng đang đnh Kinh Tế Việt Nam

(Hong_Ha@Bach_Dang.com), December 03, 2004.


Đng qu. Đng qu. Khen ngợi Hong_Ha@Bach_Dang.com.

-- (test@test.test), December 04, 2004.

Nhung dieu Anh Bac Ha noi rat ngan nhung la ULTIMATE REALITIES co tinh chat ban chat ma Lien minh Tau va CS HN da am tham lien ket thuc hien tren dat nuoc ta tu hang chuc nam roi.

Hoan ho Anh Bac Ha

-- (aaa11111@yahoo.com), December 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ