An den oan tra

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Merry Christmas & happy new year 2005 for Vietnamese KKK.

Dit-me cac chu kkK o ngoai nuoc , anh doc so qua cac bai phiem-luan ve chinh -tri cua cac chu ,anh rat buon -cuoi . Ngay ca cac chu o trong nuoc cung vay [ da so trinh do au-tri ] De tra loi nhung cau hoi co lien quan den su MOI-HO RANG LANH cua Tau & VN .

Anh tom -tat : Truoc va sau 1951, Neu khong co nguoi Tau giup do thi khong co chien thang DIEN BIEN PHU voi dai thang cua Vo Nguyen Giap. [ tat ca cao xa phong khong va dai bac bao vay danh cho de cuoc Phap va My ia trong quan la nho nguoi Tau- Lanh tu Ho -chi -Minh van phai kinh phuc nguoi Tau xuot cuoc doi ong ta ]

Tau va VN la anh em , tuy rang co nhung xich mich trong lich su qua khu. Neu cac chu ,cac thim VN che bai va choi bo nguoi Tau thi dep bo Tet nguyen-Dan VN di , vi Tet [Tiet] cung copy tu Chinese . Va dap bo tat ca cac lang mieu o HaNoi hay Hue hay Saigon di vi do la copy cua Trung Hoa.

Cac chu KKK co hieu anh noi gi khong ?

-- chi-bua (mingo@netscape.net), December 04, 2004

Answers

Địt mẹ my chibua foodstamp 30 năm.

Mấy thằng tu ph ăn dơ ở bẩn ăn cướp, ăn cắp ti nguyn của Việt Nam gần cả 1000 năm.

Thằng chibua ăn foodstamp 30 năm rồi th Anh thật tnh khinh bỉ chibua như con vật. Anh cũng chẳng c g để dạy bảo thằng v lim sĩ như chibua. Việt Nam xui xẻo bị ở kế ci xứ mọi rợ tu ph lun rnh rập ăn cắp v ăn cướp.

-- (test@test.test), December 04, 2004.

Merry Christmas & happy new year 2005 for all VC and Tàu nghẻ

Dit-me cac chú VC and Tàu nghẻ o trong hay ngoai nuoc CHXHCN ,CHNDTC , Bác doc so qua cac bai phiem-luan ve chinh -tri cua cac chu ,Bác rat buon -cuoi . Ngay ca cac chu o trong nuoc cung vay [ da so trinh do au-tri ] De tra loi nhung cau hoi co lien quan den su "quần rách lạnh ku " cua Tau nghẻ & CHXHCN .

Bác tom -tat : Truoc va sau 1951, Neu khong co nguoi tư bản Mỹ giup Tàu nghẻ do thi khong co Tàu nghẻ voi những cảnh ăn thai nhi vô nhân của bọn lãnh tụ Bắc Kinh . [ tat ca kỹ thuật cao ,bom nguyên tử ,nền kinh tế khá ngày nay là do bọn tư bản Mỹ giúp cho Tàu Phù để kình chống Liên Sô không sơi tái Tàu Phù để độc quyền Cộng Sản ) .

Lanh tu Mao Âm Hộ van phai kinh phuc nguoi Mỹ xuot cuoc doi ong ta (TT Nixon mặc dầu mất chức TT vẫn được Mao tiếp đón như là đại ân nhân với những màn trải thảm đỏ và những bữa tiệc linh đình mà bọn Liên Sô chưa bao giờ được ) .

Tau nghẻ luôn luôn tìm cách đô hộ VN trong lich su qua khu.

Neu cac chu ,cac thim Ba Tàu che bai va choi bo nguoi Việt thi dep bo Tet nguyen-Dan Chệt di , vi Tet [Tiet] cung copy tu Bách Việt (thủy tổ giòng Việt ). Va dap bo tat ca cac lang mieu o Tàu Phù hay là thành phố Bắc Kinh (do người Việt Nguyễn văn An vẽ họa đồ và giúp Tàu Phù kiến thiết) di vi do la di sản cua văn minh Bách Việt mà Tàu Phù ăn cắp trắng trợn .

Cac chu Tàu Phù co hieu bác noi gi khong ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 04, 2004.


Merry Christmas & happy new year 2005 for all VC and Tu nghẻ Dit-me cac ch VC and Tu nghẻ o trong hay ngoai nuoc CHXHCN ,CHNDTC , Bc doc so qua cac bai phiem-luan ve chinh -tri cua cac chu ,Bc rat buon -cuoi . Ngay ca cac chu o trong nuoc cung vay [ da so trinh do au-tri ] De tra loi nhung cau hoi co lien quan den su "quần rch lạnh ku " cua Tau nghẻ & CHXHCN .

Bc tom -tat : Truoc va sau 1951, Neu khong co nguoi tư bản Mỹ giup Tu nghẻ do thi khong co Tu nghẻ voi những cảnh ăn thai nhi v nhn của bọn lnh tụ Bắc Kinh . [ tat ca kỹ thuật cao ,bom nguyn tử ,nền kinh tế kh ngy nay l do bọn tư bản Mỹ gip cho Tu Ph để knh chống Lin S khng sơi ti Tu Ph để độc quyền Cộng Sản ) .

Lanh tu Mao m Hộ van phai kinh phuc nguoi Mỹ xuot cuoc doi ong ta (TT Nixon mặc dầu mất chức TT vẫn được Mao tiếp đn như l đại n nhn với những mn trải thảm đỏ v những bữa tiệc linh đnh m bọn Lin S chưa bao giờ được ) .

Tau nghẻ lun lun tm cch đ hộ VN trong lich su qua khu.

Neu cac chu ,cac thim Ba Tu che bai va choi bo nguoi Việt thi dep bo Tet nguyen-Dan Chệt di , vi Tet [Tiet] cung copy tu Bch Việt (thủy tổ ging Việt ). Va dap bo tat ca cac lang mieu o Tu Ph hay l thnh phố Bắc Kinh (do người Việt Nguyễn văn An vẽ họa đồ v gip Tu Ph kiến thiết) di vi do la di sản cua văn minh Bch Việt m Tu Ph ăn cắp trắng trợn .

Cac chu Tu Ph co hieu bc noi gi khong ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 04, 2004.


Nguoi Viet Nam thuoc giong Bach Viet,co chung nguon goc voi cac dan toc vung Quang Dong ,Quang Tay da bi bon trieu dinh Dai Han danh duoi va tan sat da chay tron va lap quoc tai vung chau tho song Hong tu truoc Cong Nguyen.Vi vay ,chuyen an tet Trung thu,tet Nguyen Dan khong phai la chuyen an cap tap tuc cua nguoi Trung Hoa. Nguoi ve kieu va cung la cong trinh su xay dung thanh Bac Kinh la mot nguoi Viet Nam ten Nguyen An.Ong Nguyen An la mot thai giam trong cung dinh da bi cac doan quan xam luoc bat ve Tau,o doi nguoi ta noi biet mot ma khong biet hai la vay.

-- Tran dai Quang (Daiquang@hotmail.com), December 04, 2004.

Anh Tran Dai Quang noi len mot chi tiet nhung y chu dao la --Hai giong Hoa Ha va Bach Viet la hai giong nguoi 100% khac nhau, bieu hien cho su doi lap ve PHAM CHAT: Curse and Fine Chung ta la con chau cua dong giong VAN MINH LUA NUOC ma tu do dua den nhung pham chat cao nhat cua Nhan ban, Nhan tinh.

MOI NGUOI VIET NAM HAY TU HAO VE DONG MAU CUA MINH. CHINH VI DONG MAU DO, MA CHUNG TA SONG, chu khong ton tai de hen Con nguoi, co nhieu loai: loai la nguoi, loai lam nguoi, loai thanh nguoi

DONG MAU VIET NAM cho ta mot dieu kien toi uu: DE THANH NGUOI VA LAM NGUOI

Nhung thang la nguoi Viet nam ma phan boi dong mau Dan toc chung la loai nga quy doi lot nguoi

-- hoan ho Anh Tran Dai Quang (aaa11111@yahoo.com), December 04, 2004.
Người Việt Nam thuộc ging Bch Việt, c chung nguồn gốc với cc dn tộc vng Quảng Đng, Quảng Ty đ bị bọn triều đnh Đại Hn đnh đuổi v tn st đ chạy trốn v lập quốc tại vng chu thổ sng Hồng từ trước Cng Nguyn. Vi vậy, chuyện ăn Tết Trung Thu, Tết Nguyen Đn khng phải l chuyện ăn cắp tập tục của người Trung Hoa.

Người vẽ kiểu v cũng l cng trnh sư xy dựng thnh Bắc Kinh l một người Việt Nam tn Nguyễn An. ng Nguyẽn An l một thi gim trong cung đnh đ bị cc đon qun xm lược bắt về Tu.

Ở đời người ta ni biết một m khng biết hai l vậy.

-- Tran dai Quang (Daiquang@hotmail.com), December 04, 2004.


Chibua rng học hỏi, đừng nn ăn ni ngu xuẩn để bị thin hạ cười ch ?


-- (test@test.test), December 04, 2004.

Tra loi chu Tran -dai-Quang .

bo-khi chu cung biet ti ti ve lich-su day , nhung anh nhan manh cho chu biet , Tau va Viet cung la anh em ruot , tuy rang khac giong , khac bo-lac nhung cung 1 nguon goc ....

Topic cua anh chi noi rang MUON DOI TAU &VIET VAN LA ANH EM [CHINESE AND VIETNAMESE ARE REAL BROTHERS ].

mot vai du-kien tin-tuc binh thuong , duoc cac chu KKK trong forum nay thoi phong su-that nen anh ngua-giai va phai len tieng the thoi.

Su-that luon luon la su-that.

-- Chi-bua (mingo@netscape.net), December 06, 2004.


Tu Bch Việt l anh em Việt Nam .

Tu Hn l kẻ th ,l lũ n cớp l bọn mọi rợ .

Tin mới nhất bọn Tu Bắc Kinh ng ồng ho Tu Bch Việt bằng cch cấm xử dụng tiếng tu quang thoại (Cantonese) thay vo tu Hn gọi l phổ thng (Mandanese) .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 06, 2004.


Dit-me chu Thich-du-thu chuyen-mon noi-leo.

-- chi-bua (mingo@netscape.net), December 07, 2004.

Moderation questions? read the FAQ