Thách luận chiến số 4 : Hồ cáo và các chóp-bu đảng hồ-cáo mù quáng từ khi nào?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thách luận chiến số 4

Hồ cáo và các chóp-bu đảng hồ-cáo mù quáng từ khi nào?

Nguyễn Thế Tiến

--------------------------------------------------------------------------------

Trang Luận Chiến này từ hôm nay sẽ xuất hiện thường xuyên trên NSVN Online như một “mặt trận mới” đánh thẳng vào thành tŕ CSVN ở bên nhà. Chúng tôi chấp nhận đối luận với bất cứ thành phần nào của đảng CSVN về những vấn đề liên quan tới vận mệnh đất nước, kể cả những đóng góp của quư bạn đọc.

--------------------------------------------------------------------------------

Luận điểm 1: Hồ-cáo đă mù quáng ngay từ khi ôm lấy cái "bả lê-nin" mà chưa hiểu "a-b-c ǵ về chủ nghĩa mác" cả.

Luận cứ 1: Chính hồ-cáo đă tự thú như thế!

Theo cụ Phan bội Châu (trong tác phẩm Khổng Học Đăng): hồ-cáo chưa đốc thuyết đă vội vàng tử thủ. Nói nôm na là: dốt chẳng học gấp làm tàng, nhảy liều trong tăm tối!

Luận cứ 2: Ba nguyên nhân!

Một là, tŕnh độ xuất phát của hồ-cáo về triết học, khoa học, kinh tế chính trị(so với đương đại) quá thấp kém. Không biết ǵ về luật tiến hóa cả; hồ-cáo đă chọn lầm đường! Tham vọng (nhiệt t́nh?) + ngu dốt = phá hoại!

Hai là, không thấu đáo đạo lư nhân nghĩa Việt Nam, hồ-cáo hàm hồ chạy theo con đường "lật nhào thế giới "!hồ-cáo đă không học theo con đường của Gandhi hay con đường của Tôn dật Tiên ? hồ-cáo hăm hở vồ lấy con đường lê-ni-nit?

Ba là, mang bản chất bất nhân, sang Tây phương, hồ-cáo đă không theo con đường dân chủ nhân đạo mà chạy theo con đường độc tài ghê gớm nhất trong lịch sử nhân loại. Ở Pháp, hồ-cáo đă không theo đường của cụ Phan chu Trinh để rồi sẽ "đứng trên vai những người khổng lồ" mà dẫn dắt dân tộc đi đúng đường dân chủ tự do. Đă từng ở nước Mỹ cả năm trời vẫn "không tiếp thu được chế độ dân chủ Washington" mà hồ-cáo lại về lại châu Âu để rồi hăng hái t́m mọi cách bám Xịt-ta-lin cho bằng được.

Luận điểm 2:

Mù quáng, hồ-cáo suốt đời (cho tới chết) chỉ một mực hoạt động để biến Việt Nam thành bàn đạp của quốc tế cộng sản nhằm nhuộm đỏ toàn vùng Đông nam Á châu, chà đạp quyền lợi quốc gia dân tộc của Việt Nam.

Luận cứ 1: hồ-cáo đă lăn lộn ở Tàu, ở Thái Lan để thành lập những ổ cộng sản ṇng cốt; hồ-cáo đă thành lập, huấn luyện đảng cộng sản Đông Dương. Tất cả chỉ cốt nhằm thực hiện ư đồ ngông cuồng của hồ-cáo: "tôi dẫn năm châu đến đại đồng."

Luận cứ 2: Từ 1955 đến lúc chết, hồ-cáo vẫn không chịu nghiên cứu để tự mở mắt nh́n thế giới văn minh phát triển mà chuyển đổi theo; chỉ một mực mù quáng theo Xịt, theo Mao. Bao tâm trí chỉ dành t́m kiếm những mưu ma chước quỷ nhằm biến Việt Nam thành tiền đồn của phe XHCN, mà thực chất là bán dân bán nước cho Nga cho Tàu.

Luận điểm 3:

Tuyệt đại đa số các ủy viên bộ chính trị của đảng hồ-cáo từ khởi đầu đến nay đều mù quáng c̣n hơn hồ-cáo nữa!

Luận cứ 1: Tất cả bọn đồ-đảng đó đều tôn hồ-cáo là cha già, là thần tượng. Thần tượng mù quáng th́ đồ-đảng cuồng tín tất yếu phải mù quáng theo !

Luận cứ 1: Trước 1960, tất cả bọn họ đều là do hồ-cáo tuyển lựa, đào tạo, cất nhắc, khống chế. Từ 1960, đám "duẩn-xuẩn, thọ-mù"- tuy đều có ư đồ qua mặt hồ-cáo - vẫn c̣n phải lợi dụng cái "thần tượng hồ-cáo" để đấu đá nhau và khống chế dân chúng đă ngộ độc cháo lú trầm trọng. Tất cả đám họ chỉ giỏi về "các quỷ kế " trong việc tổ chức ép miền Bắc theo mác-lê-xịt-mao-hồ đi lên "xếp-hàng-cả-ngày", và trong việc phá hoại và đoạt chiếm Việt Nam Cộng Ḥa.

Luận cứ 2: Ngày nay, cái gốc mác-lê đă sụp đổ hoàn toàn rồi mà bọn đồ- đảng-hồ-cáo-chóp-bu vẫn, mù quáng đi làm "cái kinh tế thị trường định hướng xếp-hàng-cả-ngày". Đám này vẫn ngoan cố ép dân Việt quốc nội mang "cái ṿng kim-cô tư-tưởng hồ-cáo" chỉ v́ quyền lợi ích kỷ của chúng!

Luận cứ 3: Hỡi đám đồ đảng hồ-cáo chóp-bu-ù-ĺ-cố-chấp-mù- quáng!

Hăy mở cuốn "HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC, tập 12" (nhà xuất bản Sự Thật) mà ngày đêm đọc đi, để mà mở mắt ra! Hăy đọc đi! Để mà thấy nguồn gốc tội lỗi tày trời của cả chuỗi lê-xịt-mao-...-.. .-.. . trên toàn nhân loại! Hăy đọc đi!Để mà thấy nguồn gốc tội lỗi "trời không dung đất không tha" của cả cái chuỗi hồ-phong-phú-chinh-duẩn-thọ-.. .-mười-anh-.. .-mạnh-.. . trên toàn dân Việt! Để mà c̣n kịp sám hối tội lỗi trước lịch sử (quá khứ, hiên tại và tương lai).

Luận điểm 4: hồ-cáo-chuỗi-chóp-bu-mù-quáng đă hủy diệt hay loại trừ biết bao "người xét lại" !

Luận cứ 1: Ông Bùi công Trừng, ông Kim Ngọc bị ghép tội "xét lại" về đường lối kinh tế.

Luận cứ 2: Ông Trần huy Liệu, trước khi nhắm mắt, đă dễ lại lời trăng trối: "Đứng lo phương Tây, hăy lo phương Bắc! Phương Tây đến, phương Tây đi; phương Bắc đến, phương Bắc ở !"

Luận cứ 4: Ông Vơ nguyên Giáp bị ghép tội "xét lại" về đường lối quân sự.

Luận cứ 3: Ông Tạ quang Bửu bị ghép tội "xét lại" về dường lối giai cấp trong đào tạo. Khoảng trước 1970, đă công khai phát biểu trong các xê-mi-na khoa học và trong các kỳ chỉnh huấn Bộ ĐHTHCN:

Không phải cách mạng quan hệ sản xuất mà chính là cách mạng công cụ sản xuất đă tạo ra những bước nhảy vọt lịch sử của loài người (trái ngược với một luận điểm cơ bản của học thuyết mác).

Tài liệu khoa học gốc th́ phải được đem ra khảo sát, điều chỉnh và phát triển... C̣n nghị quyết đảng th́ bao giờ cũng tuyệt đối đúng (tức là vô giá trị)!

Bộ chính trị TUĐCS Liên xô nói rằng họ không sợ Mỹ, chỉ có các nhà khoa học mới sợ Mỹ mà thôi... ; với lời b́nh "Điếc không sợ súng!"

Bộ chính trị TUĐCS Việt Nam có thói quen "thượng gia hạ điền", nghĩa là bộ coi tổ quốc dân tộc như ruộng vườn của riêng vậy! .. .. ..

Chấm hết thách luận chiến số 4 ở đây. Hăy chờ thách luận chiến số 5: Đồ-đảng hồ-cáo chóp-bu ù-ĺ cố-chấp c̣n mù quáng tới bao giờ?

Dưới đây tôi gởi "dạy" các đồ-đảng-hồ-cáo-chóp-bu-ù-ĺ-cố-chấp một đoạn thơ của cụ Nguyễn Đ́nh Chiểu. (trích từ truyện Lục Vân Tiên)

HAY GHÉT CŨNG LÀ HAY THƯƠNG .. .. .. .. .. .. Trực rằng: "Lời nói hữu duyên, Thế trong kinh sử có truyền cùng chăng?" Quán rằng: "Kinh sử đă từng, Coi rồi lại khiến ḷng hằng xót xa. Hỏi thời ta phải nói ra: Bởi chưng hay ghét cũng là hay thương."

Tiên rằng: "Trong đục chưa tường,

Chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào?"

Quán rằng: "Ghét việc tầm phào,

Ghét cay, ghét đắng, ghét vào tới tâm."

"Ghét đời Kiệt Trụ mê dâm,

Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang.

Ghét đời U, Lệ đa đoan,

Khiến lương dân chịu lầm than muôn phần.

Ghét đời Ngũ bá quân phân,

Chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn.

Ghét đời Thúc Quư phân băng,

Sớm đầu tối đánh lằng nhằng rối dân."

"Thương là thương đức Thánh Nhân,

Khi nơi Tống, Vệ, lúc Trần, lúc Khuông.

Thương thấy Nhan tử dở dang,

Ba mươi mốt tuổi, tách đàng công danh. Thương ông Gia Cát tài lành,

Gặp cơn Hán mạt, đă đành phôi pha. Thương thầy Đổng tử cao xa,

Chí thời có chí, ngôi mà không ngôi.

Thương người Nguyên Lượng ngùi ngùi,

Lỡ bề giúp nước lại lui về cày.

Thương ông Hàn Dũ chẳng may,

Sớm dâng lời biểu, tối đày đi xa.

Thương thầy Liêm lạc đă ra,

Bị lời xua đuổi, về nhà giáo dân.

Xem qua kinh sử mấy lần,

Nửa phần lại ghét, nửa phần lại thương.

Trực rằng: "Chùa rách Phật vàng, Ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân.

Thương dân, sao chẳng lập thân,

Để khi nắng hạ, toan phần làm mưa."

.. .. .. .. ..

Nguyễn Thế Tiến-- Tên Đại Bịp : Việt Gian Hồ Chí Mèn (Hong_Ha@Bach_Dang.com), December 03, 2004

Answers

Response to ThĂ¡ch luận chiến số 4 : Hồ cĂ¡o vĂ  cĂ¡c chĂ³p-bu đảng hồ-cĂ¡o mĂ¹ quĂ¡ng từ khi nĂ o?

Trích bài của GS Nguyễn thế Tiến.

Luận điểm 3:

Tuyệt đại đa số các ủy viên bộ chính trị của đảng hồ-cáo từ khởi đầu đến nay đều mù quáng c̣n hơn hồ-cáo nữa!

Luận cứ 1:

Tất cả bọn đồ-đảng đó đều tôn hồ-cáo là cha già, là thần tượng. Thần tượng mù quáng th́ đồ-đảng cuồng tín tất yếu phải mù quáng theo !

Luận cứ 1:

Trước 1960, tất cả bọn họ đều là do hồ-cáo tuyển lựa, đào tạo, cất nhắc, khống chế. Từ 1960, đám "duẩn-xuẩn, thọ-mù"- tuy đều có ư đồ qua mặt hồ-cáo - vẫn c̣n phải lợi dụng cái "thần tượng hồ-cáo" để đấu đá nhau và khống chế dân chúng đă ngộ độc cháo lú trầm trọng. Tất cả đám họ chỉ giỏi về "các quỷ kế " trong việc tổ chức ép miền Bắc theo mác-lê-xịt-mao-hồ đi lên "xếp-hàng-cả-ngày", và trong việc phá hoại và đoạt chiếm Việt Nam Cộng Ḥa.

Luận cứ 2:

Ngày nay, cái gốc mác-lê đă sụp đổ hoàn toàn rồi mà bọn đồ- đảng-hồ-cáo-chóp-bu vẫn, mù quáng đi làm "cái kinh tế thị trường định hướng xếp-hàng-cả-ngày". Đám này vẫn ngoan cố ép dân Việt quốc nội mang "cái ṿng kim-cô tư-tưởng hồ-cáo" chỉ v́ quyền lợi ích kỷ của chúng!

Luận cứ 3:

Hỡi đám đồ đảng hồ-cáo chóp-bu-ù-ĺ-cố-chấp-mù- quáng!

Hăy mở cuốn "HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC, tập 12" (nhà xuất bản Sự Thật) mà ngày đêm đọc đi, để mà mở mắt ra! Hăy đọc đi! Để mà thấy nguồn gốc tội lỗi tày trời của cả chuỗi lê-xịt-mao-...-.. .-.. . trên toàn nhân loại! Hăy đọc đi!Để mà thấy nguồn gốc tội lỗi "trời không dung đất không tha" của cả cái chuỗi hồ-phong-phú-chinh-duẩn-thọ-.. .-mười-anh-.. .-mạnh-.. . trên toàn dân Việt! Để mà c̣n kịp sám hối tội lỗi trước lịch sử (quá khứ, hiên tại và tương lai).

-- (test@test.test), December 03, 2004.


Response to ThĂ¡ch luận chiến số 4 : Hồ cĂ¡o vĂ  cĂ¡c chĂ³p-bu đảng hồ-cĂ¡o mĂ¹ quĂ¡ng từ khi nĂ o?

Mẹ nó chủ thuyết cộng sản là ăn cắp và sai từ ngay thuổi ban đầu th́ dù có làm hằng tỷ bản luận thuyết cũng chỉ lừa được những người ngu dốt và làm lợi cho nhóm người lưu manh có một chút hiểu biết (bọn này biết cộng sản sai lầm nhưng v́ lợi lộc vẫn khuyến khích người khác đi theo) .

Ăn cắp = chế độ cộng sản (cộng = cộng chung ,sản = những ǵ có như tài xức của cải ) có từ xưa từ khi chưa có loài người .Hăy nh́n mấy con kiến chúng đă biết sống chung hoà b́nh trong một xă hội trật tự ,công bằng và tương thân tương trợ .Khi bắt đầu có con người họ biết liên kết với nhau để bảo vệ nhau ,giúp đỡ nhau . . . như vợ chồng ,con cái ,làng mạc . .

Sai lầm = đă là con người th́ phải có thất t́nh :tham ,sân ,si ,hỷ ,nộ ,ái ,ố .Trước khi có tư tưởng Kát Mát ,nhiều nhà triết lư ,đạo đức ,các nhà tôn giáo . . .đă khuyên bảo nhân loại nhưng không thành công .Khi Lê Nin cướp chánh quyền Nga đă biến cộng sản là đảng ăn cướp .Tôi thử thí dụ nếu chúng ta đói chúng ta :

1) Tới nhà giàu ăn xin ?

2) Tới nhà giàu ăn cướp ?

Nếu bạn là người nghèo bạn sẽ lựa ăn xin hay ăn cướp ? Nếu bạn là người giàu bạn sẽ cho hay bị ăn cướp ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 04, 2004.


Moderation questions? read the FAQ