Các nhà tài trợ họp ở Hà Nội

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Trích từ BBC

Các nhà tài trợ họp ở Hà Nội

Việt Nam hi vọng sẽ nhận được nhiều tài trợ từ cuộc họp Hội nghị thường niên của nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam đă khai mạc hôm nay ở Hà Nội.

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày và dự kiến phía nước ngoài sẽ cam kết tài trợ một khoản tương đương năm ngoái cho Việt Nam là gần ba tỷ đôla

Trong phiên khai mạc, phó Thủ tướng Việt Nam, ông Vũ Khoan, đă kêu gọi giới đầu tư và chuyên gia quốc tế góp ư kiến cho Việt Nam trong nhiều vấn đề.

Tường thuật của Thông tấn xă Việt Nam cho biết Việt Nam muốn được gia tăng hỗ trợ để xây dựng một cơ chế thị trường hoàn chỉnh từ vốn, khoa học công nghệ, lao động, bất động sản".

Việt Nam cũng muốn được tư vấn để có dự báo chính xác những biến động trên thế giới, về nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Kết quả cam kết tài trợ ODA cho Việt Nam năm 2005 sẽ được công bố trong phiên bế mạc vào chiều mai.

Năm ngoái, Việt Nam nhận được 2.8 tỷ đôla tiền tài trợ.

Phóng viên hăng tin Reuters từ Hà Nội nói giới truyền thông chỉ được phép tường thuật phiên khai mạc,

c̣n các cuộc họp diễn ra theo phương thức họp kín.

---------------------------------------------------------------------------------

70 % Tiền này sẽ vào mơm cha con cán bộ ?

Dân được 30 % phải trả nợ 100 % + Tiền lăi ?

c̣n các cuộc họp diễn ra theo phương thức họp kín: Ăn mày c̣n mắc cở ??-- Việt Cộng là vua ăn mày ?? (test@test.test), December 01, 2004

Answers

Response to CĂ¡c nhĂ  tĂ i trợ họp ở HĂ  Nội

Thông thường th́ người mượn phải chứng minh họ có khả năng trả lại được nợ.

Chính quyền Việt Cộng có nêu chứng minh là họ thu đuợc của người Việt hải ngoại 1 năm hơn 3 tỉ USD ?

Nếu vậy th́ chính quyền Việt Công rất là lệ thuộc người Việt tị nạn. Cúp tiền gởi, tiền mượn sẽ mất. Dân sẽ đói. Dân sẽ lật Việt Cộng ?

Tương lai con rồng châu Á của Việt Nam đâu mất rồi ?

Việt Nam hiện là con cắc kè hang Pắc Pó.-- Việt Cộng nói phét nhất thế giới. (postlai@postlai.com), December 01, 2004.

Moderation questions? read the FAQ