Phim "the hero" (Anh Hùng) một phim tuyên truyền rẻ tiền cho VC và TC .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Quư vị đă đi xem chưa ? Phim đám đá ,h́nh ảnh đẹp nhưng lại là phim bóp méo sự thật và rẻ tiền (phim đưọc dựa theo chuyện dũng sĩ Yếu Ly thí vua Tần nhưng không thành công bị giết) .

Nước Tần chiến nước Chu ,3 người nước Chu lập khổ nhục kế giết vua Tần .Khi một người có cơ hội giết vua Tần th́ không giết nên bị giết .

TC hiện nay đang có mầm mống chiến tranh phân rẻ chủng tộc của các sắc dân Hồi Tân Cương ,người Bách Việt ,Tây Tạng . . . .nên TC phát động các nhóm người này đừng có chiến tranh hăy nhận TC như là tổ quốc "our land" .

VC cũng đang trên đà bị toàn dân Việt lật đổ nên chúng tung ra những đ̣n dân tộc do đó trong forum này nào là người VN ,người yêu nước ,người yêu tổ quốc ,nào là đừng chống cộng sản ,cộng sản chỉ là danh xưng . . .

Chuyện phim giầy dựng : VNCH như vai người vợ ,MTGPMN như vai người chồng ,CSBV như dũng sĩ lạ mặt ,vua Tần như Hồ Chết X́nh .Nước Tần như đảng cộng sản .

CSBV v́ danh từ hảo huyền thống nhứt "our land" đă tha chết cho Hồ Chết X́nh (vụ nổi dậy như ở Nghệ Tỉnh đă bị tàn nhẫn đè bẹp).

MTGPMN ngu muộn v́ danh từ thống nhứt "our land" bị VNCH giết năm Mậu Thân .

NVCH không chấp nhân cộng sản như "our land" vươt biển tỵ nạn .

Kết luận chuyện phim "họ sống như là thích khách ,họ chết như là anh hùng "

"Bọn CSBV sống như những thằng lính vô lương tri ,họ chết đi như những anh hùng giải phóng" nên đảng cho mỗi thằng chết một tờ giấy ban khen "anh hùng liệt sĩ" mà cha mẹ vợ con đéo bán được để đổi lấy củ khoai .

Vua Tần (Tần Thủy Hoàng) là một bạo chúa ,nên chỉ giữ ngôi được 2 đời .

Cáo Hồ gian ác cũng là bạo chúa ,nên đến đời con là Nông Đứt Ku cũng sẽ diệt vong .

Những người a ṭng ,giúp đỡ bạo chúa đời đời bị lịch sử kinh nhổ ,đời đời con cháu họ làm nô lệ đĩ điếm .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 01, 2004

Answers

Response to Phim "the hero" (Anh HĂ¹ng) một phim tuyĂªn truyền rẻ tiền cho VC vĂ  TC .

Ca^u truyen qua re tien. The ma CSVN cung doi dong kich, dong com. Cha the ma bay gio bo.n thu lon deu di an com pho moi dem, sang thi` len pho rum pha quay, chieu di an com pho ngu voi gai vi thanh nien, the ma cung doi giai phong voi kach menh cai ma me to tien su cha nha thang ho gian ac

-- (Hong_Ha@Bach_Dang.com), December 01, 2004.

Response to Phim "the hero" (Anh HĂ¹ng) một phim tuyĂªn truyền rẻ tiền cho VC vĂ  TC .

Các bác nh́n vào góc độ của vua T6àn và cái hư cấu của bọn Trung Quốc dựng nên để lấp liếm dùng hai chữ "TỔ QUỐC" để lừa đảo người dân. Chả thế mà mấy thằng lợn nhi nhô vào đâyrống lên eng éc là v́ Tổ quốc v́ thế này v́ thế kia. Chúng nó là lợn nhưng nói câu này đúng thật sự 100 phần 'chăm' đấy nhá. Người Việt ở trên dđất nước Việt nói tiếng Việt, viết tiếng Việt th́ không có Tổ quốc th́ ai có nữa bây giờ !!! Về cái khoản này mấy thằng lợn luộc trong cái phorum này eng éc lên rất đúng bài bản duy chỉ có 1 cái lư sự cùn là điều những thằng lợn luộc chỉ biết moi ra tŕnh làng khi bị du vào thế phải đấu lư sự hay tranh luận th́ đây là chiêu thức "Tổ quốc" căn bản chúng cứ lôi ra mà làm bung xung thôi !!!

Nói đến chuyện dân chủ, nhân quyền, dân sinh th́ chúng nó vục mặt vào cái sự đời nhà chúng nó ra cái tuồng gỉa câm giả điếc !!! Hiến pháp nhà nước VN chúng nó chỉ chuyên bọn đi da95o văn cả, dân vơ biền th́ có 'mó đít 7 ngày cũng chả thấy thối' chả x́ ra được 1 chữ nhất huống ǵ cả 1 bản văn thành luật pháp. Lũ lợn nhà chúng nó chỉ có mà ăn !!! Nên các anh các bác mà hỏi sang các khoản khác là chúng nó 'đánh bùn sang ao' ngay lập tức ! Mẹ sư nhà những thằng lợn luộc, chuồng lợn c̣n chết nữa kia, cứ ở đấy mà ảo tưởng ba cái cụm từ saó ngữ tổ cuốc với tổ c̣. Giống lợn luộc, lợn ṇi, lợn thịt th2i làm ǵ có tổ may phúc cho chúng bay cái chuồng lợn là tươm lắm rồi ! Đừng có đ̣i hỏi vớ vỉn !!!

-- Long Quân (but_chang_ta@yahoo.com), December 02, 2004.

Response to Phim "the hero" (Anh HĂ¹ng) một phim tuyĂªn truyền rẻ tiền cho VC vĂ  TC .

hey,

I like the word "Nong Dut KUUU" Is that sucker has a son named "Nong Dut BOO'NG" to honor the big sucker HCM.

tam ga co

-- (tamgaco@yahoo.com), December 02, 2004.


Response to Phim "the hero" (Anh HĂ¹ng) một phim tuyĂªn truyền rẻ tiền cho VC vĂ  TC .

Ngày xưa VNCH in tiền 500 đồng có h́nh Đức Thánh Trần rất có giá trị ,nên người ta hay dùng chữ "bán đức mua đức" để chỉ bọn bất lương bán lương tâm (đạo đức) để lấy tiền (Đức Thánh Trần) .

Chính v́ vậy mà Hồ Chết X́nh đặt tên cho con là Nông Đức Mạnh v́ muốn con ăn cướp thật nhiều .

Khi có tiền nhiều Mạnh liền đổi tên là Nông Thật Mạnh ( nông = làm cho nó bự ra tức phá trinh con gái) .

V́ nó nông toàn những em nhỏ như Lương Quốc Dũng nên nó thành Nông Đứt Ku .

Ai thắc mắc phản đối th́ hăy liên lảc trực tiếp với NONGDUTKU@VNN.VN để được trả lời thỏa đáng .Xin cám ơn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 02, 2004.


Response to Phim "the hero" (Anh HĂ¹ng) một phim tuyĂªn truyền rẻ tiền cho VC vĂ  TC .

Dang Vien Cong San Noi ...Nguoi CongSan noi ...Cung Giong Nhu Con ngua keo xe Bi bit 2 mat' , Che lai 2 ben ,,,Tren dau con ngua treo 1 bo' co?...De gat con ngua doi'' nhin thay bo' co? phia truoc chay theo hoai` de an ,,,,toi khi het suc thi ngua bi nga~ guc moi hay ,,,-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VietnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), December 03, 2004.


Moderation questions? read the FAQ