Chủ Thuyết Domino của Trung Cộng Tại Việt Nam [ 1 Link cần nên đọc ]

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin các bạn bấm vào dây đê đọc vê chủ thuyết domino của trung cộng tại Việt Nam dưới đây. Bài quá dài Việt Nhân ko post lên hết nên post cái Link này ở đây. Bài viết cp chiều sâu rất hay xin các bạn đọc và t́m hiêu thêm về ư đồ bất chánh của tụi Bá Quyền Trung Cộng

Chủ Thuyết Domino Của Trung Tại Việt Nam link

-- Thiên Bất Dzung Gian (Viet_Nam@Quê-Hương.govt), November 30, 2004

Answers

Response to Chủ Thuyết Domino của Trung Cộng Tại Việt Nam [ 1 Link cần nên đọc ]

Tài Liệu Tham Khảo về Quân Đội Trung Cộng và sự hiện đại hóa cái quân đội lỗi thời này để phục vụ mộng Bá Quyền cho Trung Cộng

Chinese Military Power Site

-- (Viet_Nam@Quê-Hương.govt), November 30, 2004.


Response to Chủ Thuyết Domino của Trung Cộng Tại Việt Nam [ 1 Link cần nĂªn đọc ]

Biết Ḿnh biết người trăm trận trăm thắng, Xin các bạn bấm vào link dưới đây để xem lịch sử của quân đội nhà quê này

People's Liberation Army Site

-- (DrX@CarịTra.com), November 30, 2004.


Response to Chủ Thuyết Domino của Trung Cộng Tại Việt Nam [ 1 Link cần nĂªn đọc ]

Xin các bạn bấm vào link sau đây để đọc về quân đội nhà quê của Bọn Trung Cộng Với Mộng Bá Quyền. Trung Cộng đang dúp Ba Tư, Bắc Hàn, Hồi Quốc sản xuất hỏa tiễn địa đối địa với dầu đạn hạch tâm để tạo thế bất cân bằng cho toàn thế giới, vừa kiếm tiền vừ xâm lăng Á Châu trong khi các quốc gia Ba Tư, Hồi Quôc và Bắc Hàn đang dúp tụi Hồi Giáo Cực Đoàn nổi loạn khắp 5 châu .

CHINA LINK

-- (DrX@CarịTra.com), November 30, 2004.


Response to Chủ Thuyết Domino của Trung Cộng Tại Việt Nam [ 1 Link cần nĂªn đọc ]

Trích từ

Việt Cộng đối ngoại hèn nhát đối nội gian manh xuẩn động

Lư Đại Nguyên * * * Trong tuần qua 2 sự kiện xẩy ra tại Việt Nam, đă nói lên đầy đủ bản chất của giới lănh đạo cộng đảng Việt Nam là hèn nhát và xuẩn động. Một là việc phát ngôn viên ngoại giao Hànội loan báo: "Trung Cộng đă quyết định đem giàn khoan Kantan 3 của họ vào hoạt động thăm ḍ dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, trong Vịnh Bắc Việt, cách bờ biển Việt Nam 63 hải lư, kể từ ngày 19-11 đến 31-12-2004". Với lời "yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan dầu trong vùng này, v́ hành động đó vi phạm chủ quyền Việt Nam".

Nhưng đă hèn nhát không dám có bất cứ hành động quyết liệt nào. Điều nguy hiểm hơn nữa theo đài VOA, Bắc Kinh c̣n đưa ra lời kêu gọi chiêu dụ Việt Nam và các nước trong vùng Đông Nam Á cùng tham gia kế hoạch phát triển chung trong biển Nam Hải để khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đây là việc làm kéo bè lấn át Việt Nam.

-- (test@test.test), November 30, 2004.


Response to Chủ Thuyết Domino của Trung Cộng Tại Việt Nam [ 1 Link cần nĂªn đọc ]

Japan plans to end aid to China

http://www.interfax.com/com?item=Chin&pg=0&id=5773772&req=

Google's English News channel inaccessible in China for more than a week

http://www.interfax.com/com?item=Chin&pg=0&id=5773779&req=

Jiangmin, leading domestic anti-virus company, website hacked

http://www.interfax.com/com?item=Chin&pg=80&id=5763318&req=

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 30, 2004.Response to Chủ Thuyết Domino của Trung Cộng Tại Việt Nam [ 1 Link cần nĂªn đọc ]

CHINA: War on Four Fronts

November 29, 2004: China finds itself deploying military forces on several fronts. The most obvious is the coastal areas facing Taiwan. Here there are over 500 ballistic missiles set up and ready to fire, along with several hundred thousand land, air and naval troops.

http://www.strategypage.com/fyeo/qndguide/default.asp? target=CHINA.HTM

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 30, 2004.


Response to Chủ Thuyết Domino của Trung Cộng Tại Việt Nam [ 1 Link cần nĂªn đọc ]

Dánh đánh đàm đàm, Trung Cộng đang trong trận tuyến hỏa mù, các nước tiền tiến vẫn khai thác mở mang Trung Cộng, trong khi thằng nghèo ZHang Trạch Dzân lúc nào cũnng khua môi múa mép làm đàn anh Á châu, trong khi vẫn đi ăn xin Nhựt Bổn và cầu cạnh dúp Trung Cộng có đưỢc no bụng [ Chi bua tớ phải nói thật cho chú mày là bọn Tầu Phù c̣n lâu mới làm bá chủ Á Châu, mộng thôn tính Việt Nam bằng Kinh Tế và Quân sự sẽ là thất bại coi nhu8 dem muối bỏ biển thôi bon mọi rợ ăn thit ngườ́ chúng mày ]

Defense strategists look to China's attack threat

As part of efforts to revamp the national defense strategy, Defense Agency officials have established three scenarios in which China attacks Japan. The scenarios involve attacks stemming from disputes over ocean resources and claims over the Senkaku Islands as well as a clash across the Taiwan Strait, agency sources said Sunday.

While the scenarios are for discussions on Japan's future defense capabilities, they indicate the perceived threat China poses and will probably further upset Beijing amid the ongoing political standoff over the development of gas fields in the East China Sea and the dispute over the Senkaku Islands.

The scenarios are stipulated in the final report compiled in September by the agency's committee on defense capability. The agency has not made the report public because it will be used for further discussions for revising the National Defense Program Outline, they said.

The agency plans to finish compiling by the end of the month the revised defense outline, which is aimed at responding to new threats, including terrorism.

According to the sources, the report predicts China will "strengthen its military capability in order to demonstrate its capability to Taiwan and the United States, and will be the greatest military power in the Asia-Pacific region in the future."

In the case of a clash between China and Taiwan, China may attack parts of Japan to prevent U.S. forces in Japan from going to Taipei's assistance, according to one scenario.

In the second scenario, the report says China may take military action to seize the Senkakus if Chinese public criticism of the Chinese Communist Party over the territorial dispute grows strong enough to threaten its leadership.

The islands, known as the Diaoyu in China and Tiaoyutais in Taiwan, are controlled by Japan but are claimed by Beijing and Taipei.

As for the third scenario, the report says China may act illegally to secure its interests in the East China Sea if it deems Japan did not take what Beijing believes to be appropriate measures regarding the dispute over development of gas fields near the boundary of the two sides.

Japan and China are at loggerheads over their natural gas exploration activities near the median line in the East China Sea. They hold different definitions of where the exclusive economic zones are separated.

The report notes that while China "is cautious about using military force to solve international issues, as it understands that doing so will hinder its own development," it is "likely that the Chinese Communist Party will go its own way to secure its sovereignty and territory as well as expand its interests in the sea."

The China attack discussions are also believed to be behind Japan's plans to shift its concentration of military forces from the north to the south near Okinawa and the Nansei Islands, closer to China and Taiwan, now that the Cold War Soviet threat has abated, the sources said.

The agency's caution about China was apparently due to increased concerns of ruling coalition politicians about how to deal with China's growing military, political and economical power.

The report stresses the need for diplomatic efforts to avoid conflicts with China. It says that while the Japan-U.S. alliance should be strengthened to address the Chinese threat, "economic and technological cooperation from neighboring countries is essential for a stable China."

The Japan Times: Nov. 9, 2004

(C) All rights reserved --------------------------------------------------------------------- ------------- Defense strategists look to China's attack threat (|||||A|||@LLL.com), November 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ