WHERE DO YOU KEEP THE COWS ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Sự ngu dốt của bọn cộng sản mang tính cách di truyền hạng nặng.

Một sĩ quan không quân Mỹ kể lại, khi ông nằm tù ơ? Hilton Hanoi, bọn CS liên tục tra hỏi ông về một bức không ảnh chụp một chiếc tàu của Mỹ rằng " WHERE DO YOU KEEP THE COWS ?"

Sĩ quan Mỹ thành thật "khai báo" là: "WE DO NOT KEEP COWS ON OUR SHIPS"

Thằng chính ủy hét vào mặt người sĩ quan Mỹ này (qua lời của thông dịch viên): " IF YOU DO NOT KEEP COWS ON YOUR SHIPS, WHERE THE HELL CAN YOU HAVE MILK AND MEAT ?"

Xin các anh cũng đừng trách tại sao em @@@@@ cứ ngẩn ngơ hỏi 16 tấn vàng của VNCH từ đâu ra ?

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 30, 2004

Answers

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_ Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ