GS Mỹ khuyến cáo CSVN dẹp các xí nghiệp quốc doanh làm ăn lỗ lă

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

GS Mỹ khuyến cáo CSVN dẹp các xí nghiệp quốc doanh làm ăn lỗ lă

SÀI G̉N 22-11 (TH).- “Thà muộn c̣n hơn không, giải pháp tốt nhất cho Việt Nam là nên đóng cửa các ngành công nghiệp không hiệu quả.”

Joseph E. Stiglitz, tiến sĩ kinh tế đọat giải Nobel kinh tế năm 2001, khuyến cáo như vậy khi ông gặp đám viên chức CSVN ở Sài g̣n hồi cuối tuần qua. Đây không phải là lần đầu tiên một chuyên viên kinh tế quốc tế lên tiếng về hệ thống quốc doanh CSVN thua lỗ triền miên và là gánh nặng cho ṭan dân phải đóng thuế nuôi chúng.

“Nếu duy tŕ chúng (hệ thống quốc doanh) mà phải chấp nhận gánh nặng bảo hộ th́ quả là lăng phí.” Ông Stiglitz nói như thế và được tờ Người Lao Động tường thuật về cuộc tiếp xúc của ông với đám viên chức CSVN ở Sài G̣n ngày 21-11-2004.

Mấy năm qua, Ngân Hàng Thế Giới, NGân Hàng phát Triển Á Châu, Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế đều hối thúc CSVN dẹp bỏ hệ thống xí nghiệp quốc doanh, nhưng chế độ Hà Nội vẫn ỳ ạch trong các chương tŕnh “cổ phần hóa”.

Hăng thông tấn chính thức cSVN ngày 19-10-2004 nói rằng suốt 13 năm qua kể từ khi bắt đầu chương tŕnh cải cách hệ thống quốc doanh theo sự đ̣i hỏi của các định chế tài chính quốc tế như điều kiện để nhận viện trợ, CSVN mới chỉ cố phần hóa được 1,750 xí nghiệp trong tổng số hơn 6,000 xí nghiệp cần giải quyết. Nhiều lần, báo chí trong nước thuật lại cho thấy phần lớn các quan giám đốc các xí nghiệp đă cố t́nh chây lỳ để tránh cải cách, cồ phần hóa v́ sợ mất địa vị và nguồn lợi kinh tế. Bản tin tờ thanh niên ngày 28-10-04 dựa vào tin tức của “Ủy Ban Chỉ Đạo, Sắp Xếp Cổ Phần Hóa” viết như thế.

Mới đây, ngày 28-10-04, Phan văn Khải, thủ tưống CSVN, ra một nghị định dọa rằng xí nghiệp nàh nước nào “thua lỗ 3 năm liền sẽ bị giải thể”. Nhưng cho tới nay, hầu hết các nhà máy đường, chẳng hạn, thua lỗ triền miên nhưng vẫn sống nhăn răng hàng chục năm qua và đến ngày nay.

Ngày 28-2-2003, Hà ngọc Sơn, Phó Tổng Kiểm Tóan Nhà nước phàn nàn trong một cuộc phỏng vấn báo chí rằng “t́nh trạng lăi giả, lỗ thật” vẫn rất phổ biến trong hệ thống các công ty quốxc doanh CSVN.

Hăng tin điện tử VNNet ngày 6-11-2002 từng viết theo lời một ông giám đốc quốc doanh: “Đa số doanh nghiệp không mặn mà với cổ phần hóa. Lănh đạo doanh nghiệp sợ mất quyền lời, mất chỗ dựa vào nàh nước, sợ phải công khai tài chính, công nhân th́ sợ mất việc làm.”

Bản tin VNNet ngày 21-9-2004 viết rằng: “Nợ quán hạn (từ đám xí nghiệp quốc doanh) đang tăng cao là t́nh trạng chung của rất nhiều ngân hàng hiện nay. Nợ xấu trong 4 tháng đầu năm nay của các ngân hàng thương mại nhà nước đă tăng 8.1%. Đến cuối tháng 5/2004 nọ xấu chiếm gần 4.7% tổng dư nợ tín dụng. Bên cạnh dớ, số nợ xấu trên 23,000 tỉ đồng từ giai đọan trước 31-11-2000 đến nay vẫn chưa giải quyết xong.”-- (Bo_Qua_Đi_Tám@Ba_Sạo.com), November 29, 2004

Answers

Response to GS Mỹ khuyến cĂ¡o CSVN dẹp cĂ¡c xĂ­ nghiệp quốc doanh lĂ m ăn lỗ lĂ£

Vẹm chơi tṛ lừa bịp bẩn thỉu

Thà muộn c̣n hơn không, giải pháp tốt nhất cho Việt Nam là nên đóng cửa các ngành công nghiệp không hiệu quả.”

Joseph E. Stiglitz, tiến sĩ kinh tế đọat giải Nobel kinh tế năm 2001, khuyến cáo như vậy khi ông gặp đám viên chức CSVN ở Sài g̣n hồi cuối tuần qua. Đây không phải là lần đầu tiên một chuyên viên kinh tế quốc tế lên tiếng về hệ thống quốc doanh CSVN thua lỗ triền miên và là gánh nặng cho ṭan dân phải đóng thuế nuôi chúng.

Cần ǵ tới Joseph E. Stiglitz. Ai mà không biết ? Bày tṛ có Joseph E. Stiglitz lên tiếng. ???

Tụi vẹm phải làm như thế để cha con nó chia nhau ăn cắp.

Cả một chính quyền ăn cắp từ trung ương đảng tới thằng công an phường

Bây giờ ân quá lố, mập rồi lại chơi tṛ lừa dân. Có Joseph E. Stiglitz lên tiếng

Tụi vẹm chơi nhiều tṛ kịch rẻ tiền thật.

Dân Việt bị bịp dài dài ???

-- Dân Việt ta sao quá đoạ đày ? (test@test.test), November 29, 2004.


Response to GS Mỹ khuyến cĂ¡o CSVN dẹp cĂ¡c xĂ­ nghiệp quốc doanh lĂ m ăn lỗ lĂ£

“Thà muộn c̣n hơn không, giải pháp tốt nhất cho Việt Nam là đập tan cái đảng ăn cướp hại dân do lũ sán lăi cộng sản dùng vũ khí của Tàu Phù ,tuân theo lệnh sai bảo của Tàu Phù làm cho người Việt yếu kém để Tàu Phù dễ đô hộ "

-- thich du thu (Toollovers@comcast.net), November 29, 2004.

Moderation questions? read the FAQ