...XA BỎ HẬN TH

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

***

Tin shu+ cha mả tổ 4-5 đời cc anh Vẹm Hanoi, cc anh đ mất cả gần 800 ngn cn binh sinh Bắc tử Nam rồi sau "chiến thắng" 1975 th cc anh hồ hởi cưỡi đầu bc Hồ De Shit trn qun qua Kampuchia đnh giặc mướn để rồi lại nướng babercue hết thm 30 ngn bộ đội , cuối cng vừa ngu lại vừa dốt, vữa ngho lại phải chờ xin ăn kứt Mỹ/Ngụy nn cc anh Hanoi đnh rt qun như USSR rt khỏi Afghan.

Nay v Mỹ/Ngụy ăn bơ shu+~a nn kứt thơm v ngon hơn cứt China, cc anh Vẹm khen rối rt, hy XA BỎ HẬN TH

Chibua my son, what kind of food U eat todai :)))) Dont know ??? Ask VietcongThinh De Bamboo

-- ...Gu't Idea isn't it :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), November 28, 2004

Answers

Response to ...XÓA BỎ HẬN THÙ

Theo ong Mac Namara,con so thuc su tu thuong cua bo doi Bac Viet la 3 trieu 200 ngan,My 58 ngan,VNCH 450 ngan.Ngoai ra con co mot so linh cua Trung Cong,Bac Han va Cuba.Phan dong binh sy Bac Viet bi tu tran vi B52,bom CBU loai 10 ngan va 500 can Anh

-- Tran Dai (minduky@caramail.com), November 29, 2004.

Response to ...XÓA BỎ HẬN THÙ

Thang ranh Tran Dai nay noi bo lao bo leu, may tuong moi minh may doc McNamara thoi a.

-- (thoidi@khongcainhau.org), November 29, 2004.

Response to ...XÓA BỎ HẬN THÙ

neu biet gi thi cu noi thu coi hooi lam deo gi ?

-- them y kien (themykien@yahoo.com), December 01, 2004.

Response to ...XÓA BỎ HẬN THÙ

***

Chibua my son plays war-game with Peni't Phất kơ :)

Nhn ci hnh 2 thằng c lẳng chu ngoan bc Hồ ny th lm shao m shoa' bỏ hận th hay HA HỢP HA GIẢI được , mẹ kiếp , về Vietnam vừa đến Airport l hải quan n mc ti mất 50$ , O nộp tiền l c AK-47 chỉa vo mang tai ngay :)))-- Chibua , make sure U know how to use gun and dont do anystupid things :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 02, 2004.


Response to ...XÓA BỎ HẬN THÙ

Khi Nao Cong San Sam hoi '' Thi moi XOA BO HAN THU....-- Ho chi Minh Dam tac .. (vietnamcongsans Nuoi heo nhieu lam'' tieu doi nay mai Dm tui may chet me het di...ngu nhu bo`` @yahoo.com), December 05, 2004.


Response to ...XÓA BỎ HẬN THÙ

HAY..... HAY.... QUA'...

DUNG'..... DUNG' QUA'.....

HOAN HO^ ANH CHUYEN^ TRI HOI^ NACH'.....

VIET NAM CONG-HOA` MUON^ NAM.....

-- Chau' Nam Cam (Du ma thang Ho chi Minh@Hanoi.vn), January 01, 2005.


Moderation questions? read the FAQ