Viet Nam CHXHCN da va dang cha dap len pham gia cua nhan dan viet nam day la 1 toi tay dinh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

,/tr>
,/center>

Cac Anh Hung tranh Dau cho 1 Viet Nam Dan Chu Doc Lap va Hanh Phuc

VietNam Human Rights Watch

-- (Tu_Rom@dlls.com), November 27, 2004

Answers

Xin đọc nguyên bài.

CHẾT KHÔNG KỊP GIĂY

Gần đây, các cậu con trai ở miền đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Bắc không muốn lấy vợ. Người ta hỏi các cậu tại sao lại không chịu lấy vợ th́ các cậu trả lời: "Các cô gái đẹp con nhà lành bị bán sang Đài Loan hoặc Trung Cộng để làm vợ nhỏ hết rồi. Các cô gái khác c̣n một chút nhan sắc th́ đều lên thành phố để bán bar hoặc đi làm gái. Ở quê không c̣n cô nào ra hồn nữa hết th́ cưới làm ǵ!" Dưới sự lănh đạo ngu dốt của ĐCSVN, cả nước nghèo đói nên ước vọng của dân chúng là đi ra khỏi Việt Nam để sống cuộc sống xứng đáng làm người hơn như câu ca dao trong dân gian: Chung quy cũng tại vua Hùng, Sinh ra một lũ khùng khùng điên điên, Thằng khôn th́ đă vượt biên, Những thằng ở lại điên điên khùng khùng.

............................................

III. Những Trường Hợp Đưa Đến Sự Cáo Chung Của Cơ Chế Cộng Sản Trên Quê Hương Việt Nam: Để chuẩn bị cho Đại Hội IX, ĐCSVN đưa ra khẩu hiệu "Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm" và khẩu hiệu này được trưng bày khắp mọi nơi trên thế giới. Có người nhận định: "Trong các phim Tàu, lúc nào cũng nghe câu ?vạn tuế, vạn vạn tuế? nhưng cuối cùng rồi vua cũng chế. Hiện nay ở trên thế giới các chính phủ rất kỵ h́nh thức tôn vinh này v́ nó đă thuộc về quá khứ, và sử dụng quá khứ để áp dụng cho hiện tại là một điềm gở báo hiệu chính phủ đó sẽ cùng chung số phận với các thể chế trước, nghĩa là, sẽ phải cáo chung. "Nhận định này đúng với sử quan, và người ta tin rằng cơ chế độc tài của CSVN sẽ không tồn tại nổi quá 10 năm, nhưng câu hỏi được đặt ra, Cộng Sản Việt Nam cáo chung như thế nào? Nhiều người đưa ra giả thuyết có 8 trường hợp sau đây có thể đưa đến sự cáo chung của cơ chế Cộng Sản tại Việt Nam: Thứ nhất, v́ áp lực và tranh đấu của dân chúng ở trong nước cũng như ngoài nước, v́ sự phân hóa trầm trọng của nội bộ, v́ sự can thiệp của các cường quốc, v́ phải mở cửa để cho hàng hóa Việt Nam nâng cấp cạnh tranh với các quốc gia khác, CSVN tuyên bố trả lại quyền tự quyết cho dân tộc, chấp nhận để quốc tế vào tạm điều hành mà trong thời gian này được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do sinh hoạt chính trị, sau đó tổng tuyển cử tự do dưới một lá cờ và hiến pháp mới do dân chấp thuận. Trường hợp này là ước mơ của mọi con dân Việt Nam, nhưng, t́nh h́nh cho thấy các lănh đạo của ĐCSVN rất ngoan cố, rất muốn bám giữ quyền lực để có quyền lợi ăn trên ngồi trước nên khó mà có thể xảy ra. Trường hợp thứ hai, v́ nhận thức đất nước Việt Nam cần phải tiến bắt kịp với các lân bang, những người Cộng Sản tự cho là tiến bộ thành lập một đảng khác, tạo một chuyển biến thế cờ từ đó đưa ra những biến chứng giống như hai chính sách Cởi Mở và Tái Cấu Trúc của Gorbachev vào năm 1986 lúc đầu với mục tiêu cứu vớt Đảng Cộng Sản Liên Xô nhưng lại gây ra những dị ứng làm sụp đổ chế độ này. Trường hợp này cũng rất khả thi.

Trường hợp thứ ba đó là các phe trong ĐCSVN không ai chịu nhường bước ai, đấu đá nhau dữ dội để rồi bùng nổ lây lan ra ngoài, từ đó đưa đến cao trào quần chúng đứng dậy giải thể cơ chế độ Cộng Sản. Trường hợp này cũng có nhiều phần trăm khả thi. Trường hợp thứ tư đó là v́ có quá nhiều áp lực, CSVN tuyên bố xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, chấp nhận tuyển cử với mục đích những tổ chức và cá nhân tham gia tuyển cử chỉ là những tay sai hoặc c̣ mồi mà thôi. Tuy nhiên, có những tổ chức hoặc những cá nhân đă dùng khổ nhục kế thi hành chính sách "lộng giả thành chân, " sau khi tham gia tuyển cử và đắc cử, âm thầm vận động gây thêm phân hóa nội bộ ĐCSVN, từ đó tạo một sự chuyển biến thế cờ, và "tuyển cử tự do giả" lúc đó trở thành "tuyển cử tự do thiệt," cờ Đỏ Sao Vàng bị tiêu hủy, cơ chế Cộng Sản bị hủy diệt thật sự. Chính sách "lộng giả thành chân" này là con dao hai lưỡi, chỉ thi hành trong một thời gian ngắn, nếu để quá lâu th́ sẽ bị tác dụng ngược làm hại đến bản thân. Trường hợp thứ năm đó là cao trào quần chúng và của các tôn giáo nổi lên, giống như trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lư, Phật Giáo Ḥa Hảo, Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, biểu t́nh của các sắc dân ở Tây Nguyên, biểu t́nh của nông dân miền đồng bằngSông Cửu Long, càng lúc càng lớn mạnh đến nỗi ĐCSVN phải chịu bó tay. Trường hợp này có thể xảy ra trong vài năm tới. Nhưng, sau giai đoạn này người ta sợ có nhiều xáo trộn, nhiều trả thù và đổ máu v́ không có tổ chức. Có thể có một khoảng trống chính trị sau cao trào quần chúng, và, có thể có nhiều kẻ thời cơ chủ nghĩa nhảy ra chụp giựt chính quyền làm cho đất nước lâm vào cảnh nồi da xáo thịt. Chính v́ nh́n thấy viễn ảnh này nên chúng ta cần phải chuẩn bị xây dựng một lực lượng dân tộc ngay từ bây giờ để trám vào khoảng trống chính trị này khi thời cơ đến. Trường hợp thứ sáu đó là một số tướng lănh quân đội của CSVN, v́ bất măn, và, được sự hứa hẹn của các cường quốc, bất thần làm một cuộc đảo chính. Trường hợp này rất khả thi. Tuy nhiên, người ta e ngại sau đó các ông tướng này lại đi vào con đường độc tài nữa th́ đất nước cũng sẽ phải khốn đốn. Trường hợp thứ bảy đó là các cường quốc có chiến tranh hoặc chiến tranh trong vùng Châu Á xảy ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. V́ chiến tranh nên Việt Nam sẽ phải có những thay đổi và sẽ có những biến động chính trị bất ngờ giật sập chế độ cộng sản. Tuy nhiên, nếu không có một lực lượng dân tộc lớn mạnh kịp th́ lúc đó Việt Nam cũng sẽ rơi vào một khoảng trống chính trị cũng nguy hiểm không thua kém ǵ t́nh trạng Việt Nam ở trong bàn tay kiểm soát của Cộng Sản. Trường hợp thứ tám, một lực lượng Quốc Gia chân chính, lớn mạnh ở trong và ngoài nước, tiến hành cuộc cách mạng đối đầu trực tiếp với Cộng Sản và qua những năm gian khổ, đánh gục được Cộng Sản. Cho tới ngày hôm nay chúng ta chưa thấy có một tổ chức nào của người Quốc Gia đủ lớn mạnh để làm chuyện này. Nhưng, 5 năm nữa th́ không ai biết được. Chúng ta hăy làm hết ḿnh, xin Thượng Đế phù hộ để cho một thời gian gần, một lực lượng dân tộc được lớn mạnh thật sự để cuộc cách mạng của dân tộc Việt Nam sớm thành công. Lời Kết: Trong 10 năm tới, chắc chắn sẽ có nhiều biến chuyển lớn lao trên đất nước Việt Nam. Để chuẩn bị đối phó những biến chuyển đó, ai cũng nh́n ra cần phải có một lực lượng dân tộc lớn mạnh kẻo không đất nước sẽ rơi vào khoảng trống chính trị tạo nên cảnh hỗn loạn nguy hại không thua kém ǵ sự cai trị của Cộng Sản.

Là một con người c̣n có lương tri cho Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam, bạn có sẵn sàng là một nhân tố trong lực lượng dân tộc này hay không để giúp đất nước tiến vào thế kỷ 21 cách vinh quang ? Xin đừng ủy nhiệm trách nhiệm với Tổ Quốc Việt Nam của bạn cho những người khác./. Houston ngày 13/4/2001.

Các bạn nghĩ sao ??

-- (
postlai@postlai.com), November 27, 2004.


Xin đọc nguyên bài.

CHẾT KHÔNG KỊP GIĂY

Gần đây, các cậu con trai ở miền đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Bắc không muốn lấy vợ. Người ta hỏi các cậu tại sao lại không chịu lấy vợ th́ các cậu trả lời: "Các cô gái đẹp con nhà lành bị bán sang Đài Loan hoặc Trung Cộng để làm vợ nhỏ hết rồi. Các cô gái khác c̣n một chút nhan sắc th́ đều lên thành phố để bán bar hoặc đi làm gái. Ở quê không c̣n cô nào ra hồn nữa hết th́ cưới làm ǵ!" Dưới sự lănh đạo ngu dốt của ĐCSVN, cả nước nghèo đói nên ước vọng của dân chúng là đi ra khỏi Việt Nam để sống cuộc sống xứng đáng làm người hơn như câu ca dao trong dân gian: Chung quy cũng tại vua Hùng, Sinh ra một lũ khùng khùng điên điên, Thằng khôn th́ đă vượt biên, Những thằng ở lại điên điên khùng khùng.

............................................

III. Những Trường Hợp Đưa Đến Sự Cáo Chung Của Cơ Chế Cộng Sản Trên Quê Hương Việt Nam: Để chuẩn bị cho Đại Hội IX, ĐCSVN đưa ra khẩu hiệu "Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm" và khẩu hiệu này được trưng bày khắp mọi nơi trên thế giới. Có người nhận định: "Trong các phim Tàu, lúc nào cũng nghe câu ?vạn tuế, vạn vạn tuế? nhưng cuối cùng rồi vua cũng chế. Hiện nay ở trên thế giới các chính phủ rất kỵ h́nh thức tôn vinh này v́ nó đă thuộc về quá khứ, và sử dụng quá khứ để áp dụng cho hiện tại là một điềm gở báo hiệu chính phủ đó sẽ cùng chung số phận với các thể chế trước, nghĩa là, sẽ phải cáo chung. "Nhận định này đúng với sử quan, và người ta tin rằng cơ chế độc tài của CSVN sẽ không tồn tại nổi quá 10 năm, nhưng câu hỏi được đặt ra, Cộng Sản Việt Nam cáo chung như thế nào?

Nhiều người đưa ra giả thuyết có 8 trường hợp sau đây có thể đưa đến sự cáo chung của cơ chế Cộng Sản tại Việt Nam:

Thứ nhất, v́ áp lực và tranh đấu của dân chúng ở trong nước cũng như ngoài nước, v́ sự phân hóa trầm trọng của nội bộ, v́ sự can thiệp của các cường quốc, v́ phải mở cửa để cho hàng hóa Việt Nam nâng cấp cạnh tranh với các quốc gia khác, CSVN tuyên bố trả lại quyền tự quyết cho dân tộc, chấp nhận để quốc tế vào tạm điều hành mà trong thời gian này được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do sinh hoạt chính trị, sau đó tổng tuyển cử tự do dưới một lá cờ và hiến pháp mới do dân chấp thuận. Trường hợp này là ước mơ của mọi con dân Việt Nam, nhưng, t́nh h́nh cho thấy các lănh đạo của ĐCSVN rất ngoan cố, rất muốn bám giữ quyền lực để có quyền lợi ăn trên ngồi trước nên khó mà có thể xảy ra.

Trường hợp thứ hai, v́ nhận thức đất nước Việt Nam cần phải tiến bắt kịp với các lân bang, những người Cộng Sản tự cho là tiến bộ thành lập một đảng khác, tạo một chuyển biến thế cờ từ đó đưa ra những biến chứng giống như hai chính sách Cởi Mở và Tái Cấu Trúc của Gorbachev vào năm 1986 lúc đầu với mục tiêu cứu vớt Đảng Cộng Sản Liên Xô nhưng lại gây ra những dị ứng làm sụp đổ chế độ này. Trường hợp này cũng rất khả thi.

Trường hợp thứ ba đó là các phe trong ĐCSVN không ai chịu nhường bước ai, đấu đá nhau dữ dội để rồi bùng nổ lây lan ra ngoài, từ đó đưa đến cao trào quần chúng đứng dậy giải thể cơ chế độ Cộng Sản. Trường hợp này cũng có nhiều phần trăm khả thi.

Trường hợp thứ tư đó là v́ có quá nhiều áp lực, CSVN tuyên bố xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, chấp nhận tuyển cử với mục đích những tổ chức và cá nhân tham gia tuyển cử chỉ là những tay sai hoặc c̣ mồi mà thôi. Tuy nhiên, có những tổ chức hoặc những cá nhân đă dùng khổ nhục kế thi hành chính sách "lộng giả thành chân, " sau khi tham gia tuyển cử và đắc cử, âm thầm vận động gây thêm phân hóa nội bộ ĐCSVN, từ đó tạo một sự chuyển biến thế cờ, và "tuyển cử tự do giả" lúc đó trở thành "tuyển cử tự do thiệt," cờ Đỏ Sao Vàng bị tiêu hủy, cơ chế Cộng Sản bị hủy diệt thật sự. Chính sách "lộng giả thành chân" này là con dao hai lưỡi, chỉ thi hành trong một thời gian ngắn, nếu để quá lâu th́ sẽ bị tác dụng ngược làm hại đến bản thân.

Trường hợp thứ năm đó là cao trào quần chúng và của các tôn giáo nổi lên, giống như trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lư, Phật Giáo Ḥa Hảo, Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, biểu t́nh của các sắc dân ở Tây Nguyên, biểu t́nh của nông dân miền đồng bằngSông Cửu Long, càng lúc càng lớn mạnh đến nỗi ĐCSVN phải chịu bó tay. Trường hợp này có thể xảy ra trong vài năm tới. Nhưng, sau giai đoạn này người ta sợ có nhiều xáo trộn, nhiều trả thù và đổ máu v́ không có tổ chức. Có thể có một khoảng trống chính trị sau cao trào quần chúng, và, có thể có nhiều kẻ thời cơ chủ nghĩa nhảy ra chụp giựt chính quyền làm cho đất nước lâm vào cảnh nồi da xáo thịt. Chính v́ nh́n thấy viễn ảnh này nên chúng ta cần phải chuẩn bị xây dựng một lực lượng dân tộc ngay từ bây giờ để trám vào khoảng trống chính trị này khi thời cơ đến.

Trường hợp thứ sáu đó là một số tướng lănh quân đội của CSVN, v́ bất măn, và, được sự hứa hẹn của các cường quốc, bất thần làm một cuộc đảo chính. Trường hợp này rất khả thi. Tuy nhiên, người ta e ngại sau đó các ông tướng này lại đi vào con đường độc tài nữa th́ đất nước cũng sẽ phải khốn đốn.

Trường hợp thứ bảy đó là các cường quốc có chiến tranh hoặc chiến tranh trong vùng Châu Á xảy ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. V́ chiến tranh nên Việt Nam sẽ phải có những thay đổi và sẽ có những biến động chính trị bất ngờ giật sập chế độ cộng sản. Tuy nhiên, nếu không có một lực lượng dân tộc lớn mạnh kịp th́ lúc đó Việt Nam cũng sẽ rơi vào một khoảng trống chính trị cũng nguy hiểm không thua kém ǵ t́nh trạng Việt Nam ở trong bàn tay kiểm soát của Cộng Sản.

Trường hợp thứ tám, một lực lượng Quốc Gia chân chính, lớn mạnh ở trong và ngoài nước, tiến hành cuộc cách mạng đối đầu trực tiếp với Cộng Sản và qua những năm gian khổ, đánh gục được Cộng Sản. Cho tới ngày hôm nay chúng ta chưa thấy có một tổ chức nào của người Quốc Gia đủ lớn mạnh để làm chuyện này. Nhưng, 5 năm nữa th́ không ai biết được. Chúng ta hăy làm hết ḿnh, xin Thượng Đế phù hộ để cho một thời gian gần, một lực lượng dân tộc được lớn mạnh thật sự để cuộc cách mạng của dân tộc Việt Nam sớm thành công.

Lời Kết: Trong 10 năm tới, chắc chắn sẽ có nhiều biến chuyển lớn lao trên đất nước Việt Nam. Để chuẩn bị đối phó những biến chuyển đó, ai cũng nh́n ra cần phải có một lực lượng dân tộc lớn mạnh kẻo không đất nước sẽ rơi vào khoảng trống chính trị tạo nên cảnh hỗn loạn nguy hại không thua kém ǵ sự cai trị của Cộng Sản.

Là một con người c̣n có lương tri cho Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam, bạn có sẵn sàng là một nhân tố trong lực lượng dân tộc này hay không để giúp đất nước tiến vào thế kỷ 21 cách vinh quang ? Xin đừng ủy nhiệm trách nhiệm với Tổ Quốc Việt Nam của bạn cho những người khác./. Houston ngày 13/4/2001.

Các bạn nghĩ sao ??

-- (postlai@postlai.com), November 27, 2004.


Đề tài này rất khó trả lời ,tôi đă post một bài tương tự chỉ có bác "nói thẳng" cho ư kiến .

http://greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00CYZ7

Chúng ta hăy nh́n lại lịch sử :

Hồ Chết X́nh và Ngô Đ́nh Diệm đă giết và thủ tiêu những người tài giỏi và những nhóm có một chút thực lực .

Nhóm Thiệu Kỳ đă tạo cho MNVN toàn những người sôi thịt và ham lợi do đó làm dân chúng thất vọng nên chẳng có ai có đủ uy tín lănh đạo .

30 năm cả nước dưới sự lănh đạo của bọn sán lăi ,dân chúng càng mất niềm tin và chẳng có ai dám đối đầu nên chẳng có ai có đủ uy tín lănh đạo .

Những nhóm tranh đấu tại quốc nội 80% là muốn đảng cải tổ để sống c̣n hoặc tự do tôn giáo thôi ,không chủ trương lật đổ cộng sản tức chỉ v́ quyền lợi đảng phái tôn giáo .

Hiện nay Tàu Phù đă kiểm soát tất cả hành chánh ,quân đội ,công an ,kinh tế ,Tàu Phù sẽ không cho bất cứ ai áp đặt một chánh thể bất lợi cho họ ,mọi rục rịch sẽ bị dập trong trứng nước .

Như vậy người Việt không có giải pháp ?

Không ,tôi cho quư vị các dự kiện sau :

Di tản 75 ==> Bỏ mẹ cứu con .

Iraq ,A Phú Hăn ===> Mỹ thử làm sao lật đổ và áp chế một chánh phủ dân cử càng ít đổ máu càng tốt .

30 năm ===> Đủ để lớp trẻ có kiến thức ,trong sạch ,quên hận thù trong khi lớp già ngoan cố giáo điều vừa già nua vừa vô quyền .

30 năm ===> Lư tưởng cộng sản đă sụp đổ ,bọn cộng sản hiện nguyên h́nh bọn sán lăi mafia .Dân chúng không c̣n mù quáng như trước năm 75 .

30 năm ===> bọn sán lăi Tàu Phù hiện nguyên h́nh là bọn bành trướng Bắc Kinh ,mối đe dọa của trật tự thế giới mà tất cả nhân loại cố xây dựng .

Tóm lại một cuộc chiến ác liệt sẽ xẩy ra .Người Việt nên tu thân tích đức ,bào tồn lực lượng ,tích lũy tài sản và chờ ngày giải phóng quê hương không xa ,Chúng ta sẽ "B́nh Nam ,phạt Bắc" .

Việt Nam Muôn Năm .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 27, 2004.


test

-- Ho DAm tac (sale@tintucvietnam.com), November 28, 2004.

Moderation questions? read the FAQ