Việt Cộng Đối Ngoại Hèn Nhát Đối Nội Gian Manh Xuẩn Động

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Việt Cộng Đối Ngoại Hèn Nhát Đối Nội Gian Manh Xuẩn Động

(LÊN MẠNG Thứ năm 25, Tháng Mười Một 2004) Lư Đại Nguyên (VNN)

Trong tuần qua 2 sự kiện xẩy ra tại Việt Nam, đă nói lên đầy đủ bản chất của giới lănh đạo cộng đảng Việt Nam là hèn nhát và xuẩn động. Một là việc phát ngôn viên ngoại giao Hà nội loan báo: "Trung Cộng đă quyết định đem giàn khoan Kantan 3 của họ vào hoạt động thăm ḍ dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, trong Vịnh Bắc Việt, cách bờ biển Việt Nam 63 hải lư, kể từ ngày 19-11 đến 31-12-2004". Với lời "yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan dầu trong vùng này, v́ hành động đó vi phạm chủ quyền Việt Nam". Nhưng đă hèn nhát không dám có bất cứ hành động quyết liệt nào. Điều nguy hiểm hơn nữa theo đài VOA, Bắc Kinh c̣n đưa ra lời kêu gọi chiêu dụ Việt Nam và các nước trong vùng Đông Nam Á cùng tham gia kế hoạch phát triển chung trong biển Nam Hải để khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đây là việc làm kéo bè lấn át Việt Nam. Hai là việc làm xuẩn động khi dùng lực lượng Công An chận đường xe của Ḥa Thượng Quảng Độ và phái đoàn Viện Hóa Đạo từ Saigon ra thăm Đức Tăng Thống Huyền Quang đang bệnh nặng tại bệnh viện đa khoa B́nh Định. Một việc làm vừa có tính cách kỳ thị với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, vừa vi phạm quyền tự do di chuyển của công dân, vừa khinh thường đạo đức hiếu thuận của truyền thống Dân Tộc.

Về việc Trung Cộng dám ngang ngược xâm phạm chủ quyền lănh hải Việt Nam, khởi đi từ khi Việt Cộng c̣n làm chủ Miền Bắc Việt Nam với danh xưng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, th́ Hồ Chí Minh Chủ Tịch Nước, đă hèn nhát ra lệnh cho Phạm Văn Đồng Thủ Tướng Chính Phủ, nh́n nhận chủ quyền lănh hải của Trung Cộng theo bản đồ Đế Quốc của Mao Trạch Đông. Rồi kéo dài sự hèn nhát đó sang tới thời Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Sau khi Việt Cộng đă cướp trọn vẹn Miền Nam Việt Nam, đáng lư bọn lănh đạo Hànội phải đ̣i ngay lại quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Cộng đă dùng sức mạnh quân sự chiếm đoạt từ tay Chính Phủ Việt Nam Cộng Ḥa, ngày 19-01-1974. V́ những ǵ thuộc về quyền quản lư của Việt Nam Cộng Ḥa trước đó, đều thuộc chủ quyền Quốc Gia, và chính phủ kế tiếp phải có trách nhiệm bảo vệ, hoặc đ̣i lại, nếu chẳng may bị Ngoại Quốc chiếm đoạt. Nhưng bọn lănh đạo Hà nội vẫn hèn nhát như họ Hồ, họ Phạm, cứ cúi mặt làm ngơ. Đến khi bọn chúng chạy theo Liên Xô cắn lại Trung Cộng th́ Trung Cộng nhân đó, đem tầu chiếm vào cướp lấy một số đảo san hô trong vùng Trường Sa của Việt Nam năm 1981. Để đến nay Trung Cộng mới có cớ ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lănh hải Việt Nam. Nếu việc thăm ḍ dầu khí không có th́ việc chưa lớn chuyện lắm. C̣n khi có dầu khí th́ chắc nơi đây sẽ thành ng̣i nổ chiến tranh, xẩy ra bất cứ lúc nào.

Đáng lư về mặt ngoại giao Hà nội phải ra công hàm gởi cho Liên Hiệp Quốc và các nước lên án việc Trung Cộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam, v́ nơi đó trước kia thuộc chủ quyền của Việt Nam, và nay đang trong ṿng tranh chấp, không thể để cho bất cứ quốc gia nào tạo ra cảnh tranh chấp dẫn tới chiến tranh. Ngoài yếu tố lịch sử mà Việt Nam đang có trong tay để xác định vùng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Hà nội vẫn có quyền viện dẫn những nhân chứng quốc tế như nước Pháp vốn đă cai trị Việt Nam, mà họ đă xác lập chủ quyền của chính quyền Đông Pháp tại đó. Hay ba nước Kiểm Soát Đ́nh Chiến Việt Nam là Ấn Độ, Gia Nă Đại, Ba Lan, họ phải nắm vững là Việt Nam Cộng Ḥa có căn cứ quân sự tại Hoàng Sa và Trường Sa. Nhất là Hoa Kỳ khi tham chiến tại Việt Nam th́ trong bản đồ hành quân trên biển họ phải ghi rơ Hoàng Sa là một căn cứ của Hải Quân và Trường Sa có quân đội Việt Nam Cộng Ḥa trú đóng. Và hơn ai hết Hải Quân Mỹ đă chứng kiến trận hải chiến giữa Trung Cộng và Hải Quân Việt Nam Cộng Ḥa, trong việc Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam ra sao? Tại sao họ lại án binh bất động? Mặc dầu lúc đó quân đội Mỹ vẫn chưa hoàn toàn rút hết khỏi Miền Nam Việt Nam, chiến tranh giữa Bắc Việt và Nam Việt c̣n vang rền tiếng súng. Đây là điều bí ẩn lớn và cũng là một ẩn số của chiến lược Hoa Kỳ tại Á Châu.

C̣n về mặt đối nội, th́ đáng lư ra Hà nội phải huy động toàn dân xuống đường biểu dương khí thế ngút ngàn buộc Trung Cộng phải rút ngay giàn khoan của họ ra khỏi lănh hải Việt Nam. Nhưng không, Việt Cộng v́ hèn nhát không dám làm thế mà lại xuẩn động đi ngăn Ḥa Thượng Quảng Độ và Viện Hóa Đạo đi thăm bệnh Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Trong khi đó ngay ông Đại Sứ Mỹ và bà Michael W. Marine ngày 21-11-04 đă đến thăm Ngài Tăng Thống tại bệnh viện đa khoa B́nh Định, rồi sáng hôm sau công an lại vào bắt thầy Thích Minh Dũng thị giả của Đức Tăng Thống không biết đưa đi đâu? Trường hợp của Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Ḥa Thượng Thích Quảng Độ lại càng đáng nói hơn. Cùng ngày 21-11-04, phái đoàn bộ ngoại giao Hoa Kỳ do bà Elizabeth Dugan, trợ lư Ngoại Giao đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền, Lao Động cầm đầu cùng với hai viên chức cao cấp của bộ và ông Tổng Lănh Sự Mỹ tại Saig̣n, Seth D. Winnick đến thăm Ngài Quảng Độ để được nghe trực tiếp về việc Việt Cộng đàn áp cưỡng bức bách hại các tôn giáo nói chung và Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng ra sao. Bà Dugan cũng đă thưa với Ḥa Thượng Quảng Độ rằng: Hoa Kỳ đă đặt Việt Nam vào danh sách các nứơc "cần quan tâm đặc biệt". Tóm lại Hoa Kỳ đang làm cuộc trắc nghiệm về Tự Do Tôn Giáo với Việt Cộng qua hành động đối xử với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, một Giáo Hội Dân Lập tại Việt Nam, thế mà bọn lănh đạo Hà nội đă xuẩn động, mà c̣n gian manh cho đàn em địa phương sách nhiễu, ngăn cản Ḥa Thượng Quảng Độ ngày 22-11-04, đi thăm Đức Tăng Thống Huyền Quang, để sau này dễ chạy tội. Đáng lư, đang lúc phải đối phó với Trung Cộng ức hiếp bên ngoài th́ bên trong phải làm ḥa với các Tôn Giáo, để vận dụng sức mạnh toàn dân nhằm đối kháng, nhưng trái lại, đối ngoại th́ Việt Cộng hèn nhát cúi mặt trước Trung Cộng, c̣n đối nội th́ gian manh xuẩn động đàn áp Quốc Dân. Đúng là một thảm nhục cho Dân Tộc.-- (DrX@CarịTra.com), November 26, 2004

Answers

Response to Việt Cộng Đối Ngoại Hèn NhĂ¡t Đối Nội Gian Manh Xuẩn Động

Trích một phần bài trên

Trong tuần qua 2 sự kiện xẩy ra tại Việt Nam, đă nói lên đầy đủ bản chất của giới lănh đạo cộng đảng Việt Nam là hèn nhát và xuẩn động. Một là việc phát ngôn viên ngoại giao Hà nội loan báo: "Trung Cộng đă quyết định đem giàn khoan Kantan 3 của họ vào hoạt động thăm ḍ dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, trong Vịnh Bắc Việt, cách bờ biển Việt Nam 63 hải lư, kể từ ngày 19-11 đến 31-12-2004".

Với lời "yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan dầu trong vùng này, v́ hành động đó vi phạm chủ quyền Việt Nam". Nhưng đă hèn nhát không dám có bất cứ hành động quyết liệt nào. Điều nguy hiểm hơn nữa theo đài VOA, Bắc Kinh c̣n đưa ra lời kêu gọi chiêu dụ Việt Nam và các nước trong vùng Đông Nam Á cùng tham gia kế hoạch phát triển chung trong biển Nam Hải để khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Chính quyền việt cộng hèn mạt đáng bị phỉ nhổ.-- (postlai@postlai.com), November 27, 2004.

Response to Việt Cộng Đối Ngoại Hèn NhĂ¡t Đối Nội Gian Manh Xuẩn Động

Dit me may thang dau heo sán lăi tac.

Ngay xua Tau no danh chiem Hoang sa mấy thang Quần Đội của Nhân Dân cua tui may con ngoanh mat lam ngo con may thang đấu xỏ Bắc bộ phủ Hà Nội kư giấy xác nhận chủ quyền cho Tàu Phù ,bây giờ keu chang co ai thuong. Vay thi cai "si khi dan toc" cu cac cua chung may o dau vay? (co le dang nam o trong mom chung may?-vi nhu nguoi ta noi so qua thot dai len co?).

Ngay nay Tau no con manh gap tram lan nam 74, den Meo con phai e de thi ai dam day voi no?

Neu CHXHCN muon choi nhau voi Tau thi chi noi trong mot tuần la Tau se nuong cha ca bọn Quần Đội của Nhân Dân . Nhu vay thi CHXHCN lai lao vao vong binh lua mot lan nua va nuoc CHXHCN se lai tro lai doi ngheo nhu 40-50 nam truoc nên CHXHCN thà làm nô bộc cho Tàu Phù ,thà làm con chó ăn cứt Tàu hơn làm người yêu nước hy sinh cho nước .

Nhu vay do la dieu QLVNCH đă chứng minh cho thế giới biết VNCH vừa phải diệt sán lăi mà vẫn đánh Tàu ,QLVNCH thua v́ lực lượng yếu chứ không như Quần Đội của Nhân Dân chứ đánh mà đầu ,nhục quá .

"Ma Tau no cung chang dai gi gay chien voi CHXHCN vi neu nhu vay thi bao nhieu thanh qua cai cach kinh te cua Tau cung di tieu luon"

Bằng cách nào hở cán ngố ?.

Hon nua ca the gioi deu biet tinh than chủ bại của CHXHCN nen gay chien voi CHXHCN la dieu CHXHCN sẽ chết không kịp ngáp ,Tàu sẽ mang tiếng giết chó .

Con bao toan dan VN xuong duong de bat Tau phai tra lai Hoang Sa va Truong Sa?

Khong the co dieu nao ngu xuan hon cai dieu ma ong Dr X nay co the nghi ra duoc nua!

V́ bọn cán lớn đă chia chác tiền bạc ăn sài phủ phê rồi làm sao đ̣i lại được ?

Neu ma chi co di ăn mày xin xỏ la giai quyet duoc moi van de đói kém của MBVN th́ chang can co cuoc chien tranh 30 nam de xâm chiếm cướp của dân MNVN .

Cha tien su con di me nha may may thang sán lăi ba sao cho. TiVi chạy đầy đường ,cà chua cà chớn chạy đầy đường .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 27, 2004.


Response to Việt Cộng Đối Ngoại Hèn NhĂ¡t Đối Nội Gian Manh Xuẩn Động


ĐẢNG QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ MỘT BÈ LŨ TÔI MỌI TRUNG THÀNH CUẢ BÈ LŨ QUỶ ĐƠ CS TÀU PHÙ
Đảng Lạy Việt Kiều


Bác Hồ ôm đít thằng Tây
Găi háng thằng chệt, liếm giầy thằng Nga
Đảng giờ lạy Mỹ như cha
Lạy nhoi thằng Nhật, lạy qua Việt kiều

Con ngoan tổ quốc, cháu yêu Bác Hồ.

TTX

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 27, 2004.


Response to Việt Cộng Đối Ngoại Hèn NhĂ¡t Đối Nội Gian Manh Xuẩn Động

Đảng Lạy Việt Kiều

Bác Hồ ôm đít thằng Tây

Găi háng thằng chệt, liếm giầy thằng Nga

Đảng giờ lạy Mỹ như cha

Lạy nhoi thằng Nhật, lạy qua Việt kiều

Đảng xoa, đảng nịnh đủ điều

Con ngoan tổ quốc, cháu yêu Bác Hồ.

TTX

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 27, 2004.


Moderation questions? read the FAQ