Trời i, vo y m xem tội c của T Bản

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Tụi t bản biến "Bc" thnh con cc :-) thiệt l c ộc


http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

**** Lấy Nhn Nghĩa thắng hung tn Lấy Ch Nhn thay cờng bạo ******** Giải Tn ảng Cộng Sản Tổng tuyển c? a ảng ******* Mỗi ngời gp một lời ni ngay thẳng Chế . Cộng Sản sẽ tan tnh *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3 Su'ng M16 *********************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 26, 2004

Answers

Response to Trời õi, vào ðây mà xem tội ác của Tý Bản-- (tosu_cs@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Trời õi, vào ðây mà xem tội ác của Tý Bản

Nghe noi Bac Ho Cao rat gioi ve bo mon tho Con Coc, ba'c duoc giai nat ve bo mon lam tho con coc, roi ngam nga cho may ba dong bong nghe dzui het suc. Moi lan doc tho con coc cua bac nhu co ai tho.c le't tui a`

-- (Tu_Rom@dllls.com), November 27, 2004.

Response to Trời Ãi, vÃo Ãây mà xem tội ác của Tý Bản

"Bc Hồ trong hang ,Bc Hồ nhảy ra " (bc ph)

"Bc Hồ nhảy ra ,Bc Hồ ngồi "

"Bc Hồ ngồi ,Bc Hồ nhảy i "

"Bc Hồ nhảy i ,Bc Hồ ộp ộp "

"Bc Hồ ộp ộp ,Bc Hồ dập cu "

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 27, 2004.


Response to Trời õi, vào ðây mà xem tội ác của Tý Bản

Nay anh noi cho may chu viet nam cong hoa biet cac chu song ky sinh ben dat my song kho song so khong duoc hoc hanh nen anh noi bay ba vo van hoa lam day noi tom lai la to cha cac chu

-- dungsydapchetmy (tinhyeuhoabattu_th@yahoo.com), November 30, 2004.

Response to Trời õi, vào ðây mà xem tội ác của Tý Bản

fgfsdkljsfkfjsdkfjsdkfjsdfkjsdfjsdkfjsdkfjsd gdfgkfdgkdfgkdfgkjdfgdfgkfdgdfjgfdgdfg gdfkgjdfgjdfkgjdfkgdfkgfdkgj

-- dungsydapchetmi (tinhyeuhoabattu_th@yahoo.com), November 30, 2004.


Moderation questions? read the FAQ