CC BẠN CỘNG SẢN C BIẾT PHN BIỆT HAI TỪ NGỮ " SỰ KIỆN " V " QUAN ĐIỂM " HAY KHNG ??

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Cc em học sinh Tiểu Học ở Hoa Kỳ, đến lớp 3 l đ được dạy phn biệt gữa hai từ ngữ : Sự kiện ( FACT ) va quan điểm ( OPINION )

Khi niệm ny rất quan trọng trong vấn đề thức dn chủ của x hội, lớp 3 c nghĩa l cc em được trang bị nhận thức ny lc 7,8 tuổi.

FACT v OPINION l g ? xin hy coi một v dụ :

- Đy l một ci bn mu đen, v mu sắc của n mới đẹp lm sao .

Ci bn mu đen l một sự việc hiển nhin, đ l FACT, d mnh thch hay khng thch, ưa hay khng ưa ci bn, th vẫn cng nhận n mu đen.

Cn : mu đen của n mới đẹp lm sao....l OPINION , ai thch mu đen th thấy n đẹp, khng thch mu ny th cho l xấu.

Ta c thể " buộc tội " một người khc khi họ khng cng nhận đ l 1 ci bn ( FACT ).Nhưng khng thể buộc tội người khc khi họ khng cng nhận ci bn tuyệt đẹp giống như ta đ nghĩ vậy. v đ thuộc về quan điểm ( OPINION ).

Cũng thế, khi một người pht biểu cu " Con Kn Kn c si cnh rộng 1 thước ty, v tiếng ku của n mới " thnh tht " lm sao ( tiếng ku của con Kn kn m " thnh tht ư " !!!!!!!!!!!!????????????????????? )

Ta thấy r rng ; cnh của n dang rộng 1 thước ty l một dữ kiện, cn tiếng ku thnh tht l một quan điểm.

Dựa vo tinh thần gio dục con nt của cc nước phương ty, xin hỏi cc bạn cộng sản cu pht biểu sau đy ...

" Đảng Cộng Sản đang cầm quyền tại VN, v đ l một đảng hon ton sng suốt "

Th ci no l FACT ? Ci no l Opinion ?

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 26, 2004

Answers

Response to CÁC BẠN CỘNG SẢN CÓ BIẾT PHÂN BIỆT HAI TỪ NGỮ " SỰ KIỆN " VÀ " QUAN ĐIỂM " HAY KHÔNG ??

Hỏi chơi m l thật đấy, nếu tự ho l c dn chủ th đừng trnh n cu hỏi ny.

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 26, 2004.

Response to CÁC BẠN CỘNG SẢN CÓ BIẾT PHÂN BIỆT HAI TỪ NGỮ " SỰ KIỆN " VÀ " QUAN ĐIỂM " HAY KHÔNG ??

De tai hay vi no lam cho cac ban trong nuoc phai suy nghi.

Xin duoc them mot vai cau: nhung quan diem truoc, du kien sau.

"VN co dan chu va cong bang, nhung Nguyen Hong Son, Le Chi Quang viet bai dua len Internet la gian diep"

"Chinh quyen la day to cua nhan dan, nhung quan lai giau nut do do vach, nguoi dan nhieu nguoi van khong du an"

"CS lam theo nang luc huong theo nhu cau, nhung dan lam quan quat tu sang den toi moi chi du an"

"Dang, CS, chinh quyen lam theo loi bac Ho day, nhung hai quan nhung nhieu, thue vu xin deu, CA phuong doi tien bao ke, Phong chay chua chay cung vao xin tien nhậu"

-- (dggt03@hotmail.com), November 26, 2004.


Response to CÁC BẠN CỘNG SẢN CÓ BIẾT PHÂN BIỆT HAI TỪ NGỮ " SỰ KIỆN " VÀ " QUAN ĐIỂM " HAY KHÔNG ??

Mẹ ..bc Lỏng Quần hỏi ton cu kh thế ..bắt b cc ch Vẹm th cc vị ấy trả lời thế đếch no được .. tớ biết chắc bc biết trước Vẹm ko trả lời được cu ny ...m sao bc cn post ln lm giề ..???

hỏi cu no dễ 1 t ..Vẹm b th cn c người trả lời hộ ...bc Lỏng nh ..!!

-- Penis (fuckin@fuckingall.com), November 27, 2004.


Response to CÁC BẠN CỘNG SẢN CÓ BIẾT PHÂN BIỆT HAI TỪ NGỮ " SỰ KIỆN " VÀ " QUAN ĐIỂM " HAY KHÔNG ??

"FACT v OPINION l g ? " Dễ ẹt vậy m VC đo biết trả nhời đng l đỉnh cao tr tuệ loi khỉ .xin hy coi vi v dụ :

Bc Hồ Chết Xnh giải phng hộ l (fact) ,đồng bo xướng (opinion).

Bc Hồ Chết Xnh ăn thai nhi(fact) ,đồng bo bổ (opinion).

Bc Hồ Chết Xnh ht Phillip Moris (fact) ,đồng bo ph(opinion).

Bc Hồ Chết Xnh đp mền lụa tơ tầm (fact) ,đồng bo ấm (opinion) .

Bc Hồ Chết Xnh ăn gạo "nng hương" (fact) ,đồng bo no (opinion) .

Bc Hồ Chết Xnh vay sng đạn Nga Tu (fact) ,đồng bo trả (opinion).

Bc Hồ Chết Xnh trả nợ sng đạn (fact) ,đồng bo đi (opinion) .

Bc Hồ Chết Xnh giải phng MNVN (fact) ,đồng bo ngho (opinion).

Cn nhiều cn di di . . . . Ha Ha Ha

Người Việt hải ngọai l tiếng ni bất khuất của người Việt trong nước .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 27, 2004.


Response to CÃC BẠN CỘNG SẢN CÃ BIẾT PHÃN BIỆT HAI TỪ NGỮ " SỰ KIỆN " VÃ " QUAN ĐIỂM " HAY KHÃNG ??

Chả thấy tên Vẹm nào vào y giả nhời cu hỏi này cả.

Lẫn trnh hay thật

-- Long ứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 28, 2004.Moderation questions? read the FAQ