Thành phố Charlotte tiểu bang North Carolina công nhận cờ vàng ba sọc đỏ

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Thành phố Charlotte tiểu bang North Carolina công nhận cờ vàng ba sọc đỏ

Nov 24, 2004 CALITODAY

Tin SBTN - Sau gần một năm vận động, vào hôm thứ hai vừa qua, Quốc Kỳ Việt Nam đă đuợc công nhhận tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Vào lúc 6 giờ 45 hôm thứ hai, trong một buổi họp của thành phố tại Ṭa Thị chánh, duới sự chủ tọa của ông Pat McCrory, Thị Truởng thành phố Charlotte và đông đủ các nghị viên của hội đồng thành phố, một nghi thức đơn giản nhưng không kém phần trọng thể đă đuợc cử hành để vinh danh lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là lá cờ truyền thống của Dân tộc Việt Nam, biểu tuợng của Tự do, Dân chủ.

Tham dự trong buổi lễ vinh danh Quốc Kỳ Việt Nam có Ban chấp hành Cộng Đồng Việt Nam, Hội Aùi Hữu Cựu Quân Nhân và Công Chức Việt Nam Cộng Ḥa tại Charlotte và vùng phụ cận và gần 100 đồng huơng nam phụ lăo ấu hân hoan đến dự để chứng kiến giờ phút trọng đại và cảm động nầy.

Bà Susan Burgess, nghị viên Hội đồng thành phố, là nguời đă đứng ra bảo trợ và tích cực vận động các đồng viện ủng hộ Nghị quyết Cờ Vàng, dại diện Hội đồng thành phố đọc bản Tuyên bố công nhận Cờ Vàng, ông Thị Truởng đă long trọng trao bản tuyên bố cho ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam tại Charlotte và vùng phụ cận, đại diện cho nguời Mỹ gốc Việt định cư tại đây. Sau đó ông Nguyễn Minh Long, Phó chủ tịch ngoại vụ đă đại diện bà con đồng huơng phát biểu cảm tuởng và ngỏ lời cám ơn ông Thị truởng và Hội đồng thành phố đă làm một việc quan trọng và có ư nghĩa khi công nhận và Vinh danh Cờ Vàng.

Buổi lễ công bố quyết định vinh danh Cờ Vàng đuợc kết thúc sau khi ông Thị truởng chụp h́nh lưu niệm với Cộng đồng Việt Nam. Đuợc biết Ban Tôn tạo Quốc Kỳ Việt Nam của Cộng Đồng nguời Việt tại thành phố Charlotte do ông Vơ Hồ làm truởng ban, đă thực hiện đuợc một kỳ đài tại Asian Corner, trung tâm thuơng mại của nguời Việt từ hơn 2 năm qua và dang tiến hành thực hiện một kỳ đài tại một trung tâm thuơng mại khác của người Việt vào tháng tới.

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

Right click on the webpage ---->Encoding ---> Unicode (UTF8). Ne^'u ca'c ba.n kho^ng ddo.c ddu*o*.c ba`i o*? tre^n

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 26, 2004

Answers

Response to ThĂ nh phố Charlotte tiểu bang North Carolina cĂ´ng nhận cờ vĂ ng ba sọc đỏ

Xin loan tin thêm :

Trước đó 9 ngày, th́ thành phố Albuquerque của tiểu bang New Mexico đă công nhận cờ vàng.

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ