Nam Việt Nam trước năm 75 giu c đến mức no?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Ni c sch mch c chứng:

Nam Việt Nam trước năm 75 giu c đến mức no?

http://www.eh.net/XIIICongress/Papers/vanderEng.pdf http://www.ggdc.net/conf/tokyobassino.pdf

-- ặng Xun Khu (dangxuankhu@cautieumangtenbac.badinh), November 26, 2004

Answers

Response to Nam Việt Nam trước năm 75 giàu có đến mức nào?

Nói có sách mách có chứng:
Nam Việt Nam trước năm 75 giàu có đến mức nào?

http://www. eh.net/XIIICongress/Papers/vanderEng.pdf
http://www.ggdc.net/c onf/tokyobassino.pdf


-- post lại cho Ðặng Xuân Khu (CSonSale@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Nam Việt Nam trước năm 75 giàu có đến mức nào?

nu phải so snh, c thể ni. -Ph hộ trước 1975, chỉ bằng anh nng dn -Triệu ph ngy ấy, chỉ bằng anh gim dốc một doanh nghiệp tư nhn -ra đường , cng lắm anh chỉ c 1 chiếc su du ki 100/2, by giờ con nt cũng c. -Dn chơi hồi ấy ung 1 chai bia con cọp l sướng cực kỳ, by giờ heineken l đồ bỏ -hồi ấy, 10.000 người dn mới c 1 người c trnh độ đại học, by giờ l 1%. -Hồi ấy đi du học nước ngoi chỉ c con nh giu, by giờ,khng đếm được. -Hồi nhỏ , ti nhn vo cuộc sống ăn chơi ở cc vũ trường thấy m thm, by giờ,... đ l lũ ngốc. -nhiều thứ phải so snh lắm mấy huynh ơi

-- bich ngoc (bichngoc19662003@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Nam Việt Nam trước năm 75 giàu có đến mức nào?

Sao cai nha bich ngu lai khong so sanh xa hon mot chut nhu: thoi tien su cha ong ta con an long o lo. Bay gio can ngo vem da biet xai do na Meo?

-- bang quan (ngua mieng@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Nam Việt Nam trước năm 75 giÃu cà đến mức nÃo?

NG L TR TUỆ CUẢ LOI CỘNG SẢN ỜI I, KHỈ ỘT..


-- (Tosu_cs@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Nam Việt Nam trước năm 75 giàu có đến mức nào?

Cám ơn cái link của anh Đặng Xuân Khu. Sau đây là 2 bức hình dẫn chứng trích trong tập VanderEng.pdf:

 
 


-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), November 26, 2004.


Response to Nam Việt Nam trước năm 75 giàu có đến mức nào?

cn bản vẽ no mới nữa khng ? mấy tấm được cng bố từ năm 1970, xưa thấy mẹ

-- bich ngoc (bichngoc 19662003@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Nam Việt Nam trước năm 75 giàu có đến mức nào?

Ban Graph n ni cho thằng ngu, thằng c nhầy cộng sản Việt Nam l 1 lũ ăn Hại di nt . Con ngươi c ch khn v văn minh thất thua km lại phải sấu hổ, cố gắng học hỏi dể cải tộ, Ba thằng CS nằm ngưa chờ sung rụng l 1 lũ lười v cướp cạn Việt Nam tụt hậu cũng chỉ v lũ cộng sản việt Nam ngu dzốt , kht mu, chỉ thch ht mu ht mủ dn lnh m sỐng

-- (|||||A|||@LLL.com), November 26, 2004.

Response to Nam Việt Nam trước năm 75 giàu có đến mức nào?

Cho b con c bc. Qua diễn đn tui thấy chng ta đều l người trong một nh m ci nhau, chửi nhau khng thương tiếc. Chng ta cn l ni giống của Lạc Hồng nữa hay khng? Chng ta nn nhn nhận vấn đề từ hai pha, từ pha được v chưa được. Khng nn cực đoan qu vấn đề. Phải cng nhận S. Vietnam trước kia l "Hn ngọc viễn Đng" nhưng giờ chỉ l Tp bnh thường. C lẽ điều ny lm cho nhiều người S.VN cảm thấy căm tức. Nhưng qu khứ vẫn chỉ l qu khứ, đế chế La M qua đi, Cường quốc Anh ngy no cũng đ qua đi. Chng ta hy nhn vo hiện tại v tương lai, chng ta chửi nhau, chng ta ni xấu nhau. Chng ta lm g đi, v Việt Nam. Ti yu Việt Nam, ti muốn nhn dn ti được sống hạnh phc trong ho bnh v ổn định, ti muốn dn chủ cho dn tộc ti. Hỡi những người yu Việt Nam, hy lm g đi chứ. Biến lời ni thnh hnh động.

-- Duong Vy Cuong (boy_saigon_us@yahoo.com), December 05, 2004.

Response to Nam Việt Nam trước năm 75 giàu có đến mức nào?

c lộn cho ni lại .Bọn sn li cộng sản nhận Kt Mt L Nin ,Mao Đo l tổ l cha trong khi người dn Việt coi bọn đ l bọn tội đồ của nhn loại th lm g m anh em với nhau .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 05, 2004.

Moderation questions? read the FAQ