V đy m coi tội c của Tư bản

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Lịch sử Cch mạng của cả dn tộc Việt Nam mi mi khng bao giờ c thể phai mờ về những ngy chiến đấu oanh liệt của miền biển đảo Ph Quốc ny. Thực dn Php v đế quốc Mỹ chọn nơi ny đặt cc trại giam t binh. Trong những năm thng chống Mỹ khốc liệt, cng với Cn Đảo, một hn đảo được Mỹ - Nguỵ chọn lm nơi giam giữ t chnh trị, th nh t Ph Quốc với 40.000 t binh chiến tranh trong khắp cả nước dồn về trở thnh một nơi phơi by tội c của qun xm lược.

trn đy chỉ l một v dụ thi

-- thm kiến (VNCHngudot@yahoo.com), November 26, 2004

Answers

Response to Vô đây mà coi tội ác của Tư bản

Va bay gio dam CB chung may dang xa xeo dao Phu Quoc, cam dau la cai thang Y Ta nam Xua gio dang ngoi ghe Pho Thu Tuong

-- Xman (DT@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Vô đây mà coi tội ác của Tư bản

đừng "xả rác" bậy bạ tại forum thối nát của lũ ngụy chúng mày

-- thêm ý kiến (themykien@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Vô đây mà coi tội ác của Tư bản

Ph Quốc với 40.000 t binh cộng sản Bắc Việt v bọn MTGPMN trong khắp cả nước dồn về trở thnh một nơi phơi by tội c của qun xm lược.

Lịch sử kiu hng của cả dn tộc Việt Nam mi mi khng bao giờ c thể phai mờ về những ngy chiến đấu oanh liệt của miền biển đảo Ph Quốc ny.

Với chnh sch nhn đạo ,khoan hồng v đối xử theo tnh anh em cng ging mu Việt nn hơn nữa những người anh em ở Ph Quốc đ quay trở về với dn tộc trong chương trnh hồi chnh ,họ đ c cng rất nhiều trong việc hợp tc với QLVNCH để bẻ ngy m mưu ph họai ,nằm vng khủng bố ,chn giấu vũ kh . . . .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 26, 2004.


Response to Vô đây mà coi tội ác của Tư bản

Hello nhn vật ( CHXHCN VNngudot@yahoo.com )

Anh bạn lm ơn cho biết tnh trạng của cc trại t binh của cộng sản ở nam lo ( hạ lo ) giam giữ t binh VNCH trong thời chiến tranh đi ?

Đời sống của cc t binh VNCH dưới họng sng của cc cai t cộng sản ra sao ?

Rồi So snh với Cn Đảo thử xem

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 26, 2004.


Response to Vô đây mà coi tội ác của Tư bản

Hello Thêm Ý Kiến,

Đúng là tội ác Mỹ Ngụy, vì tù binh cộng sản ở đảo Phú Quốc, lúc bị bắt thì ốm tong teo ( low cholesterols) như cò ma, ở đảo được 2 năm thằng nào thằng nấy mập như heo :-)

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_ Khoi.MP3

**** Lấy Nhân Nghĩa thắng hung tàn Lấy Chí Nhân thay cường bạo ******** Giải Tán Đảng Cộng Sản Tổng tuyển cư? Đa Đảng ******* Mỗi người góp một lời nói ngay thẳng Chế đô. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

Su'ng M16 *****************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 26, 2004.Response to Vô đây mà coi tội ác của Tư bảnRight click on the webpage ---->Encoding ---> Unicode (UTF8). Ne^'u ca'c ba.n kho^ng ddo.c ddu*o*.c ba`i o*? tre^n

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to Vô đây mà coi tội ác của Tư bản

"Vietnam is a source country for persons trafficked for forced labor and sexual exploitation. Vietnamese women and girls are trafficked to Cambodia, the People's Republic of China (PRC), Taiwan, Malaysia, Hong Kong, and Macau for sexual exploitation and forced marriages. Labor export companies recruit and send workers abroad; some of these laborers have been known to suffer trafficking abuses. There is also internal trafficking from rural to urban areas. "

Full story :http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/33191.htm

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ