Ha` No^.i A^m Mu+u La^.p DDa?ng DDo^'i La^.p Cuo^.i Nha(`m Ho'a

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

* Ha` No^.i A^m Mu+u La^.p DDa?ng DDo^'i La^.p Cuo^.i Nha(`m Ho'a Gia?i Su+'c Pha?n Kha'ng Va` Ta.o Bo^. Ma(.t Da^n Chu? Gia? Hie^.u Vnradiobolsa, 22/11/04

Tin Sydney - Nguo^`n tin cu?a ba'o Saigon Times tu+` Sydney cho bie^'t tri'ch tu+` nhu+~ng nguo^`n tin tha^n ca^.n trong nu+o+'c, Bo^. chi'nh tri. cu?a Co^.ng sa?n Vie^.t Nam, ddu+'ng dda^`u la` bo^. ba No^ng DDu+'c Ma.nh, Phan Va(n Kha?i, Tra^`n DDu+'c Lu+o+ng, hie^.n ddang co' a^m mu+u chua^?n bi. cho hi`nh tha`nh mo^.t dda?ng ddo^'i la^.p cuo^.i ta.i Vie^.t Nam nha(`m ho'a gia?i su+'c pha?n kha'ng cu?a da^n chu'ng va` a'p lu+.c cu?a quo^'c te^', ddo^`ng tho+`i ta.o cho che^' ddo^. Co^.ng sa?n bo^. ma(.t da^n chu? gia? hie^.u. Trong bu+~a tie^.c khoa?n dda~i Quo^'c Vu+o+ng Na Uy Harald dde^. Ngu~ va` Hoa`ng Ha^.u Sonja va`o dda^`u tha'ng 11 vu+`a qua, khi ddu+o+.c ho?i ve^` va^'n dde^` tu+. do da^n chu? va` nha^n quye^`n ta.i Vie^.t Nam, Tra^`n DDu+'c Lu+o+ng co' hu+'a he.n ve^` mo^.t vie^~n a?nh "cha('c cha('n co' tie^'n bo^. nhu+ng co`n ca^`n o+? tho+`i gian". Tuy Lu+o+ng kho^ng no'i ro~ "tie^'n bo^." nhu+ the^' na`o, va` "tho+`i gian" bao la^u, nhu+ng theo mo^.t nguo^`n tin kha? ti'n ye^u ca^`u ddu+o+.c da^'u te^n, thi` Bo^. chi'nh tri. cu?a Co^.ng sa?n dda~ bi' ma^.t thu+`a nha^.n tru+o+'c nhu+~ng a'p lu+.c cu?a the^' gio+'i, tru+o+'c xu the^' cu?a li.ch su+?, va` tru+o+'c su+'c pha?n kha'ng nga`y ca`ng quye^'t lie^.t cu?a xa~ ho^.i Vie^.t Nam, kho^ng so+'m thi` muo^.n, Vie^.t Nam se~ co' dda?ng ddo^'i la^.p. Vi` va^.y thay vi` cho+` dda?ng ddo^'i la^.p xua^'t hie^.n, tha'ch thu+'c quye^`n la~nh dda.o cu?a dda?ng Co^.ng sa?n, Bo^. chi'nh tri. Ha` No^.i dda~ xa?o quye^.t nghi~ dde^'n vie^.c tha`nh la^.p mo^.t dda?ng ddo^'i la^.p cuo^.i ta.i Vie^.t Nam. Nguo^`n tin cho bie^'t hie^.n ddang co' nhu+~ng da^'u hie^.u cho tha^'y, ta^.p ddoa`n la~nh dda.o cu?a Ha` No^.i ddang ti`m ca'ch xoa di.p ca'c a'p lu+.c quo^'c te^' ba(`ng ca'ch ngu.y ta.o nhu+~ng ddu+o+`ng ne't da^n chu? gia? hie^.u cho che^' ddo^. Co^.ng sa?n. Mo^.t trong nhu+~ng a^m mu+u Co^.ng sa?n Vie^.t Nam se~ thu+.c hie^.n trong nhu+~ng na(m tha'ng to+'i la` se~ cho xa~ a^'p, phu+o+`ng kho'm o+? ddi.a phu+o+ng ddu+o+.c quye^`n ba^`u cu+? va` u+'ng cu+? tu+. do be^` ngoa`i, nhu+ng be^n trong, dda?ng Co^.ng sa?n va^~n na('m vai tro` quye^'t ddi.nh. Ha` No^.i cu~ng se~ thu'c dda^?y ca'c dda.i bie^?u quo^'c ho^.i bu` nhi`n ta(ng cu+o+`ng tranh ca~i, cha^'t va^'n mo^.t ca'ch "na?y lu+?a" ta.i quo^'c ho^.i, va` ca'c co+ quan truye^`n tho^ng ta.i Vie^.t Nam se~ ddu+o+.c le^.nh pho^? bie^'n ro^.ng ra~i nhu+~ng ma`n tranh ca~i na`y dde^? dda'nh lu+`a du+ lua^.n trong va` ngoa`i nu+o+'c. Ta^'t ca? nhu+~ng tro` tung hu+'ng re? tie^`n na`y se~ xua^'t hie^.n nga`y ca`ng nhie^`u tre^n ba'o chi' do Co^.ng sa?n Vie^.t Nam kie^?m soa't, va` nha^'t la` tre^n ma.ng lu+o+'i Internet cu?a Co^.ng sa?n.

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

**** Lấy Nhn Nghĩa thắng hung tn Lấy Ch Nhn thay cờng bạo ******** Giải Tn ảng Cộng Sản Tổng tuyển c? a ảng ******* Mỗi ngời gp một lời ni ngay thẳng Chế . Cộng Sản sẽ tan tnh *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

Right click on the webpage ---->Encoding ---> Unicode (UTF8). Ne^'u ca'c ba.n kho^ng ddo.c ddu*o*.c ba`i o*? tre^n

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 25, 2004

Answers

* Hà Nội m Mưu Lập ảng ối Lập Cuội Nhằm Ha Giải Sức Phản Khng Và Tạo Bộ Mặt Dn Chủ Giả Hiệu Vnradiobolsa, 22/11/04

Tin Sydney - Nguồn tin của bo Saigon Times từ Sydney cho biết trch từ những nguồn tin thn cận trong nước, Bộ chnh trị của Cộng sản Việt Nam, ứng ầu là bộ ba Nng ức Mạnh, Phan Vn Khải, Trần ức Lương, hiện ang c m mưu chuẩn bị cho hình thành một ảng ối lập cuội tại Việt Nam nhằm ha giải sức phản khng của dn chng và p lực của quốc tế, ồng thời tạo cho chế ộ Cộng sản bộ mặt dn chủ giả hiệụ Trong bữa tiệc khoản ãi Quốc Vương Na Uy Harald ệ Ngũ và Hoàng Hậu Sonja vào ầu thng 11 vừa qua, khi ược hỏi về vấn ề tự do dn chủ và nhn quyền tại Việt Nam, Trần ức Lương c hứa hẹn về một viễn ảnh "chắc chắn c tiến bộ nhưng còn cần ở thời gian". Tuy Lương khng ni rõ "tiến bộ" như thế nào, và "thời gian" bao lu, nhưng theo một nguồn tin khả tn yêu cầu ược dấu tên, thì Bộ chnh trị của Cộng sản ã b mật thừa nhận trước những p lực của thế giới, trước xu thế của lịch sử, và trước sức phản khng ngày càng quyết liệt của xã hội Việt Nam, khng sớm thì muộn, Việt Nam sẽ c ảng ối lập. Vì vậy thay vì chờ ảng ối lập xuất hiện, thch thức quyền lãnh ạo của ảng Cộng sản, Bộ chnh trị Hà Nội ã xảo quyệt nghĩ ến việc thành lập một ảng ối lập cuội tại Việt Nam. Nguồn tin cho biết hiện ang c những dấu hiệu cho thấy, tập oàn lãnh ạo của Hà Nội ang tìm cch xoa dịp cc p lực quốc tế bằng cch ngụy tạo những ường nt dn chủ giả hiệu cho chế ộ Cộng sản. Một trong những m mưu Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện trong những nm thng tới là sẽ cho xã ấp, phường khm ở ịa phương ược quyền bầu cử và ứng cử tự do bề ngoài, nhưng bên trong, ảng Cộng sản vẫn nắm vai trò quyết i.nh. Hà Nội cũng sẽ thc ẩy cc ại biểu quốc hội bù nhìn tng cường tranh cãi, chất vấn một cch "nảy lửa" tại quốc hội, và cc cơ quan truyền thng tại Việt Nam sẽ ược lệnh phổ biến rộng rãi những màn tranh cãi này ể nh lừa dư luận trong và ngoài nước. Tất cả những trò tung hứng rẻ tiền này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trên bo ch do Cộng sản Việt Nam kiểm sot, và nhất là trên mạng lưới Internet của Cộng sản.

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat _Khoi.MP3

**** Lấy Nhn Nghĩa thắng hung tàn Lấy Ch Nhn thay cờng bạo ******** Giải Tn Ðảng Cộng Sản Tổng tuyển c? Ða Ðảng ******* Mỗi ngời gp một lời ni ngay thẳng Chế ð. Cộng Sản sẽ tan tành *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 25, 2004

xin dduoc phep chuyen sang UNICODE cho anh M 16

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 26, 2004.


Anh nói thật, nếu các chú thực sự hiểu định nghĩa về CS thì các chú sẽ thấy, chính những người trong bộ máy nhà nước đã và đang chống tư tưởng CS hữu hiệu nhất. Còn Việt kiều thực ra chỉ chống cái từ CỘNG SẢN mà thôi.

Mẹ kiếp nói dại, nếu không còn tên ĐCS thì chắc bọn Việt kiều khóc rưng rức, bao nhiêu thằng ăn theo ĐCS như các mặt trận, các đảng phái, các đài phát thanh, các hội đoàn tự nhiên bơ vơ, đéo biết chống cái gì bây giờ!!

-- (thoidi@khongcainhau.org), November 26, 2004.


Anh ni thật, nếu cc ch thực sự hiểu định nghĩa về CS th cc ch sẽ thấy, chnh những người trong bộ my nh nước đ v đang chống tư tưởng CS hữu hiệu nhất. Cn Việt kiều thực ra chỉ chống ci từ CỘNG SẢN m thi.

Mẹ kiếp ni dại, nếu khng cn tn ĐCS th chắc bọn Việt kiều khc rưng rức, bao nhiu thằng ăn theo ĐCS như cc mặt trận, cc đảng phi, cc đi pht thanh, cc hội đon tự nhin bơ vơ, đo biết chống ci g by giờ!!

-- (thoidi@khongcainhau.org), November 26, 2004.


Anh nói thật, nếu các chú sán lãi cộng sản thực sự hiểu định nghĩa về CS thì các chú sẽ thấy, chính những người trong bộ máy nhà nước đã và đang dùng tư tưởng CS để bốt lột các chú và dân Việt .

Còn Việt hải ngoại thực ra chỉ tận diệt cái bọn CỘNG SẢN mà thôi. Mẹ kiếp nói dại, nếu không còn tên ĐCS thì chắc sẽ không có cái bọn Việt hải ngoại khóc rưng rức vì thấy tổ quốc Việt Nam khốn khổ vì bị bọn sán lãi cộng sản bóc lột , bị Tàu Phù đồng hoá và bao nhiêu thằng bán rẻ lương tâm ăn theo ĐCS như các mặt trận, các đảng phái, các đài phát thanh, các hội đoàn tự nhiên bơ vơ ,các thằng thầy chùa lạy tổ Kát Mát ,Lênin . . . .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 26, 2004.


Anh ni thật, nếu cc ch sn li cộng sản thực sự hiểu định nghĩa về CS th cc ch sẽ thấy, chnh những người trong bộ my nh nước đ v đang dng tư tưởng CS để bốt lột cc ch v dn Việt . Cn Việt hải ngoại thực ra chỉ tận diệt ci bọn CỘNG SẢN m thi. Mẹ kiếp ni dại, nếu khng cn tn ĐCS th chắc sẽ khng c ci bọn Việt hải ngoại khc rưng rức v thấy tổ quốc Việt Nam khốn khổ v bị bọn sn li cộng sản bc lột , bị Tu Ph đồng ho v bao nhiu thằng bn rẻ lương tm ăn theo ĐCS như cc mặt trận, cc đảng phi, cc đi pht thanh, cc hội đon tự nhin bơ vơ ,cc thằng thầy cha lạy tổ Kt Mt ,Lnin . . . .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 26, 2004.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 26, 2004.Ca'm o*n anh Baclieu 2002

Su'ng M16 ***********************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 26, 2004.


Moderation questions? read the FAQ