Nghe cac bac khoe thi em thay CHVN vo cung tuoi dep nhi?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Vay nen em cung rat muon cac bac lat docong san,dem ci VNCH tro lai voi mien nam Vietnam,co nen cong hoa cua cac bac roi thi se khong thieu nhung Nguyen Cao Ki,Nguyen Van Thieu dau,nhung thang tu ban se khong lo thieu cua de song!

-- @@@@@ (@@@.@@), November 25, 2004

Answers

@@@@@RSCHLOCH!

-- LeTrungNam (TrungNam@VCHC.org), November 25, 2004.

Hey Trung Nam,sag etwas neuer.Hör mal,Nam:deine Eltern sind Arschloch,deine Grosseltern,Ur-ur..grosseltern sind auch.Was sagst du nun?

-- (@@@.@@), November 25, 2004.

Mẹ Việt Nam rất đau buồn, v́ Mẹ lỡ sinh ra những thằng con ngu xuẩn tŕ độn tôn thờ thuyết cộng sản tam vô để biến cả dân tộc thành những sinh vật vô Tâm Linh, vô Tổ Quốc, vô Gia Đ́nh.

Và chúng c̣n tŕ độn vô tri đến độ NGANG NHIÊN CHẶT ĐẦU MẸ VIỆT NAM DÂNG CHO GIẶC TRUNG QUỐC khiến nhân dân Việt Nam mất trên 10.000km2 đất đai sông biển, mồ mả xương máu tổ tiên vào tay Trung Cộng. Ải-Nam-Quan, thác Bản-Giốc, suối Phi-Khanh, hang Pác-Pó và bao nhiêu hải đảo cùng biết bao hải lư biển cả chứa đựng đầy những tài nguyên thiên nhiên của nước ta, nay đă thuộc về Trung-Quốc.

C̉N CỘNG SẢN TRÊN ĐẤT NƯỚC TA. TRANG LỊCH SỬ NHỤC NHĂ ĐAU THƯƠNG CỦA 1.000 NĂM ĐÔ HỘ GIẶC TÀU SẼ TÁI DIỄN. -- (tosu_cs@yahoo.com), October 11, 2004.

-- Hay, Hay (test@test.test), November 25, 2004.


Tôi tính bài toán lớp 5 này sao tôi buồn quá.

10.000 Km2 = 10.000 X 1.000.000 m2 = 10.000.000.000 m2. 10 tỉ thước vuông

Mỗi thước vuông giá 10 USD ? th́ mấy chú cán lớn thu được là
100.000.000.000 USD.
Ô nhiều quá 100 tỉ USD

Dân tộc thiệt tḥi

Mấy chú cán lớn lời to ?????

-- Đức Thánh Trần chắc buồn lắm (test@test.test), November 25, 2004.


http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh- doanh/2004/11/3B9D8B00/...

2005: Giá đất đô thị cao nhất là 67,5 triệu đồng/m2

Đất đô thị có thể tăng giá sau khi khung giá mới ban hành. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, để địa phương căn cứ xây dựng giá đất cho phù hợp, trong đó ấn định các mức giá như dự thảo cuối cùng. Một m2 đất đô thị có giá cao nhất là 67,5 triệu đồng.


Tính đổ đồng th́ 100m2 giá $600 ngàn US. Đắc nhất thế giớ trong khi lương tháng trung b́nh cũa người dân th́ nghèo nhât thế giơi??? Đó là giá nhà đât tính theo nhà nước đấy, giá ngoài c̣n cao hon nhiêu???

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 25, 2004.


chua co nuoc cong san nao bi lat do bang quan su (tru mot nuoc o Dong Au , chi moi nhen nhum len Xa? Ho*i Chu? Nghi? da bi diet ngay), ma cong san se tu thui do la su that. Toi khong thuoc the he truoc do (ba toi thuoc Su Doan 6 Khong Quan), nhung that may man sau nhieu nam hoc duoc nhoi nhet bao nhieu giao dieu cua Da?ng nhung chac do cai genre di truyen nen toi khong bi mot thu nao cua Da?ng nhoi nhet vao dau (rat cam on Da?ng da cho toi duoc phep di du hoc sau bao nhieu giay to ha.ch hoi). Hy vong mot ngay nao do toi se duoc chao la co va`ng ba so.c do? va ha't bài quoc ca cua nuoc minh.

-- Dzung (plus@abc.com), November 26, 2004.

Chua co nuoc cong san nao bi lat do bang quan su .Rất đúng ,chúng đă tự hủy diệt .

Chủ thuyết cộng sản là tiến lên xă hội vô sản chuyên chính ,hiện nay trên thế giới cộng sản ( bốn nước ,TC ,CHXHCN,BH,Cuba) nước nào là vô sản chuyên chính ? chúng bây giờ thằng cộng sản nào cũng là tư bản đỏ ,chúng mhân danh cái đảng ăn cướp mà bóc lột dân lành nên giàu có .

Nước Lỗ Ma Ni là nước Đông Âu duy nhất lật đổ cộng sản bằng bạo lực và nước kế tiếp sẽ là CHXHCN .Mội người dân Việt Nam đă sẵn sàng ,tho82i cơ thuận tiện là ngày tàn của bọn sán lăi

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 26, 2004.


Ô hô , ai tai . Lật đi . Lật đi . Chờ lâu quá . Ngứa đít qua chừng . Muốn phẹt vào mặt bọn nào bắt ông phải chờ đợi .

-- NguoiViet (NguoiViet@yahoo.com), November 30, 2004.

Moderation questions? read the FAQ