TIM NGUOI than nhan 13 nguoi bi ban''

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Chau ten la nguyen ngoc han ,,

Muon tim cac bac cac chu' nao da o? trai cai tao B5 Hoang Dieu TAYNINH Gan bien gioi Campuchia vao khoang nam 1974-1975 xin lien lac ve "han_nguyen66@yahoo.com de giup chau tim ra tentuoi cua 13 nguoi da bi ban' chet trong khi dang cai tao o trai HOANG DIEU vao thoi gian nay ....

Hien gia dinh chau da tim ra duoc 13 bo thi hai cot trong do co ba cua chau' la dai uy' Nguyen My Hoang truoc lam viec tai trung tam tham van tinh Phuoc Long.....

Trong so cac hai cot nay gia dinh duoc biet co ong LOng truoc lam truong ty canh sat tinh binh long ,,,Ong khanh "gu" truoc lam truong ty Canh sat tinh Phuoc Long ,,Va Ong KY' truoc o? ban Nong Hoi tinh Phuoc long ..

Xin Qui vi nao biet ro xin lien lac chau Email tren de hieu them ,,,Va con nhieu dieu khac' ...Xin Cam on Moi nguoi Truoc

-- Han Nguyen (han_nguyen66@yahoo.com), November 25, 2004

Answers

Con số 13 đầy oan nghiệt...

Nguyễn Thi Học cng 13 đồng ch ln đoạn đầu đi.

Thực dn Php cn lương tm hơn hẳn VC , v trước khi bị chm đầu Nguyễn thi Học cn được h to "Việt nam mun năm!". Người dn cn được tụ họp đứng xem cuộc hnh hnh trong đ c người yu NTH l C Giang , C Bắc.

VC ngay cả khi xử n những nh đấu tranh dn chủ cũng xử n kn v sợ dn sẽ đng ln m chm đầu bọn VC...sợ tiết lộ b mật quốc gia

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 25, 2004.


Xin nhấn vo y ể coi danh sch gần 1.000ngời bị giết chết ni những trại t "cải tạo"

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 25, 2004.

TSCS,

Thanks for the link

Su'ng M16 ***********************

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 25, 2004.


Xin ọc :To promote freedom and democracy in Vietnam. IN THE SENATE

OF THE UNITED STATESSeptember 9, 2004

http://www.fva.org/2004/Sep/s2784.htm

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 25, 2004.


Post Lại cho bc tt

FVA SITE

-- (|||||A|||@LLL.com), November 26, 2004.Moderation questions? read the FAQ