Viet nam que toi

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Viet cong khon ngoan_ Dan Viet kho_______Nguy quyen ngu ngo can bo nho_________Oi dat nuoc toi , dan Viet toi___ Bao nam chinh chien nat tan roi _____ Den nay duoi ach quan Viet cong___Tu nam ra bac van ngheo thoi !!!!!!

-- thuthu (thuthu@yahoo.com), November 24, 2004

Answers-- Ho chi Minh Dam tac ..Nuoi heo Nhieu lam (vietnamcongsans tieu doi nay mai @yahoo.com), November 24, 2004.

Chien si anh hung dech co tien cung chay nhu vit.

Cu khoe la anh hung,ma ca 3 trieu thang o hai ngoai,dech thang nao dam ve nuoc ban mot vien dan ca!

-- (@@@.@@), November 24, 2004.


Chien si anh hung dech co Liên Sô cũng dâng đất dâng biển cho Tàu Phù Cu khoe la anh hung,ma ca 82 trieu thang trong nước,dech thang nao dam ban Tàu Phù mot vien dan ca!

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 24, 2004.

Cai con cu chung may Bac Ho la bo chung may ma chung may noi the a . Con me thang nao dam noi xau VN thi den gap tao

-- Pham Quang Hung (hungorder3@yahoo.com), November 25, 2004.

Cai con cu Bac Ho la bo bọn sán lăi chung may ma chung may noi the a . Con me thang nao dam noi xau "Cai con cu Bac Ho" thi den gap tao .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 25, 2004.


bnkhljkljl;kl;kl;

-- dungsydapchetnguy (tinhyeuhoabattu_th@yahoo.com), November 30, 2004.

Xin đọc nguyên bài

CS lừa dối dân VN chỉ để được tiếp tục tham nhũng. Mấy anh VC có giỏi phân tích bài này đi"

Tôi có dịp gặp được nhiều sinh viên Việt nam đi học ở nước ngoài. Nhiều người trong số họ tự bỏ tiền ra đi học. Tôi thấy ngạc nhiên khi thấy trong số họ có rất nhiều tiền, tay đeo nhẫn kim cương, đồng hồ Thụy Sỹ đắt tiền, xài tiền thoải mái, giàu có hơn cả sinh viên bản xứ. Hỏi xuất xứ mới biết họ phần lớn là con cái của những người công chức Nhà nước ở Việt nam.

Để có tiền chu cấp cho con cái như vậy cha mẹ họ rơ ràng phải làm ǵ đó chứ lương không th́ tiết kiệm cả đời cũng không đủ trả tiền học cho con cái.

Tôi đang nói cái rơ ràng ai cũng biết là công chức nhà nước phải ăn hối lộ, tham ô, tham nhũng mới có tiền nhiều như vậy. Họ giàu có trên mồ hôi xương máu của hàng triệu người khác.

Họ ăn một triệu dola cho cá nhân để mà xă hội, hay người dân lao động VN chịu thiệt hàng trăm triệu.

Để được hưởng lợi sung suớng như thế tất nhiên những người này phải có gắng bảo vệ cái chế độ cho phép họ làm như vậy. CNXH/CNCS cho phép Đảng CS và nhà nước do Đảng lập nên được quyền tối thượng để lănh đạo đất nước. Bởi vậy họ hô hào các bạn bảo vệ CNXH/CNCS chống lại những thể lực "phản động" và "tư bản" luôn ŕnh rập t́m cách biến Việt nam thành nô lệ một lần nữa.

Họ dư biết rằng nếu CNXH/CNCS đổ thị họ sẽ không thể ăn tiền được nữa nên cố gắng bảo vệ và trừng trị những người lên tiếng phản đối quyền lực của họ.

Nhiều người v́ lợi ích cho dân tộc mà lên tiếng mà bị xử là gián điệp, là phản động cũng là v́ những kẻ lănh đạo không muốn để chế độ này bị lung lay.

-- (test@test.test), December 01, 2004.

Moderation questions? read the FAQ