Ch Gio Hong cha trả lời anh em chng ti về : Miền Bắc Cộng Sản Trớc 304-1975 GDO so snh với VNCH GDP

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Ch Gio Hong, Anh bảo ch nghim chỉnh trả lời tụi anh của ch về GDP Miền Bắc Việt Nam Cộng Sản GDP suốt Chiến Tranh ủy lạo bởi Mouskou v Bắc Kinh ể xm lng VNCH tạo cảnh mu ổ thịt ri.

Ci GDP ny so với GDP của Miền Nam Việt Nam kho6ng cộng Sản hay Việt Nam Cộng Ho Ra sao ??????

Ch Hong khng trả lời ọc anh cho Ch Hong La1 dzốt, lo khot kho6ng ng lm con ngời ra ging con ngời. Hay ng hn con khỉ giả nhn

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????////////

-- (|||||A|||@LLL.com), November 24, 2004

Answers

Response to Chú Giáo Hoàng chýa trả lời anh em chúng tôi về : Miền Bắc Cộng Sản Trýớc 304-1975 GDO so sánh với VNCH GDP

Ti muốn đạt được điều g? Chẳng điều g cả. Chắc chắn l như vậy. C thể đạt được ci g từ một ci diễn đn như diễn đn ny? Ni chung, ti chẳng c l do g cả để vo ci diễn đn ny.

-- Hong Việt Nam (hoang@yahoo.com), November 23, 2004.

............

36 kế tẩu vi thượng sch....?????

-- Kẻ Sĩ Bắc H (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 24, 2004.


Response to Chà GiÃo HoÃng chÃa trả lời anh em chÃng tÃi về : Miền Bắc Cộng Sản TrÃớc 304-1975 GDO so sÃnh với VNCH GDP

Gio Hong i chun dới vy Jubb của ta m trốn i .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 24, 2004.

Response to Chú Giáo Hoàng chýa trả lời anh em chúng tôi về : Miền Bắc Cộng Sản Trýớc 304-1975 GDO so sánh với VNCH GDP

Hihihi ...

-- Toàn Dân Bỏ 4 (CSonSale@yahoo.com), November 24, 2004.

Response to Chú Giáo Hoàng chýa trả lời anh em chúng tôi về : Miền Bắc Cộng Sản Trýớc 304-1975 GDO so sánh với VNCH GDP

bon^~ cu~ soan. lai.........Chu' Giao' lai. ra di tim` duong` cuu' nuoc'

-- Ma co Ho Chi Minh (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), November 24, 2004.

Response to Chú Giáo Hoàng chýa trả lời anh em chúng tôi về : Miền Bắc Cộng Sản Trýớc 304-1975 GDO so sánh với VNCH GDP

Những ai thc mc Nam VN v Bắc VN giu ngho như thế no trước năm 1975 khi so snh với Nhật, Korea, i Loan, Thi Lan th ngm cứu 2 ti liệu ny

http://www.ggdc.net/conf/tokyobassino.pdf

http://www.eh.net/XIIICongress/Papers/vanderEng.pdf

-- Thủ trưởng ặng Xun Khu (dangxuankhu@cautieumangtenbac.badinh), November 24, 2004.Response to Chú Giáo Hoàng chýa trả lời anh em chúng tôi về : Miền Bắc Cộng Sản Trýớc 304-1975 GDO so sánh với VNCH GDP

Khung ha?Cong san la che do bao cap,so sanh voi che do tu ban kieu gi ha?Nhu Nga So no lon vay,nhung co thang nao tinh duoc GDP cua no khong?Neu cac khua so sanh thi hay so sanh:Mien nam truoc nam 75 thi nguoi Hoa giau hon nguoi Viet bao nhieu lan?

-- @@@@@ (@@@.@@), November 25, 2004.

Response to Chú Giáo Hoàng chýa trả lời anh em chúng tôi về : Miền Bắc Cộng Sản Trýớc 304-1975 GDO so sánh với VNCH GDP

MBVN trước năm 75 :

Mấy thằng gi từ 50 trở ln lm kinh tế sản xuất để nui:

1) Bọn chp bu lnh đạo .

2) Bọn thanh nin trẻ "sinh bắc tử nam" vo xm chiếm MNVN .

3) Bọn thiếu nữ lớp đi sửa chữa đường mn Hồ Chết Xnh lớp nằm ngửa để bồi dưỡng cc cn lnh đạo như Nng Thị Xun phải nằm ngửa cho Hồ Chết Xnh giải phng ngy đm .

4) Bọn trung nin lo tải đạn ,khing tăng ,bảo vệ lnh đạo ,rnh rập ,kiểm sot mấy thằng gi sản xuất .

Thử hỏi nền kinh tế như vậy th GDP l bao ?

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 25, 2004.


Response to Chú Giáo Hoàng chýa trả lời anh em chúng tôi về : Miền Bắc Cộng Sản Trýớc 304-1975 GDO so sánh với VNCH GDP

Vay ma no van vao duoc nam va danh cho bon "dan chu" chay tan loan day!

-- (@@@.@@), November 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ