BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGY NAY " PHẢN ĐỘNG " TH CC SNG TC QA KHỨ BỊ CẤM ĐON, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT L PHẢN CCH MẠNG TRONG VỤ N NHN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TC PHẨM CỦA NG L BI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DNG ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 23, 2004

Answers

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

Lần ny xin ni r l cc loại cu hỏi như trn l để cho cc bạn bnh vực cộng sản trả lời đấy.

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 23, 2004.

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

Người Việt hải ngoại th VC ch l phản động nhưng tiền của họ th VC khen l thơm .

Mỹ th VC ch l đế quốc nhưng đn na th của Mỹ th VC khen l thơm .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 23, 2004.


Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

Kho^ nhuc ke' cua viet cong ... Danh bong'' Ca si Thoi ....Ngu nghe theo viet cong Ban lua giong''

-- Ho Chi Minh Dam Tac.... (VietnamCongsan Nuoi heo nhieu lam...@yahoo.com), November 23, 2004.

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

cai forum này đéo công bằng tụi bây nói được nhưng đến khi tao nói thì tụi bây xoá bài vậy mà dám nói dân chủ hay la chỉ dân chủ cho chúng bay lá cờ BA QUE XỎ LÁ ?

-- them y kien (themykien@yahoo.com), November 25, 2004.

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

Bang kieu la thang cho chet nao ma minh phai benh vuc cho no vay ? Tai sao lai so sanh thang cho chet do voi Ong Van Cao,may ong het chuyen de noi thi van dong dong bao Hai ngoai bieu tinh , giuong cao ngon co "ba soc" de tuong nho cai qua khu vinh quang cua gan 1/2 the ky truoc cho no am long. Xin nhac them : Ong Van Cao la mot nhac sy lon, chi duoc phep xep ngang hang voi Pham Duy, Trinh Cong Son, Luu Huu Phuoc,... ai lai cho Bang Kieu nu ay ngoi chung mam voi cac ban tien boi duoc. Phai khong may huynh o khong, tan phet

-- bich ngoc (bichngoc 19662003@yahoo.com), November 25, 2004.


Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

bich ngoc (bichngoc 19662003@yahoo.com), November 25, 2004.c ni lộn cho ni lại theo kiểu nhổ rồi liếm ,liếm rồi nhổ di di .

Ong Van Cao la mot nhac sy lon, chi duoc phep xep ngang hang voi Pham Duy, Trinh Cong Son, Luu Huu Phuoc,..." lo tot .

Trnh độ nhạc l của Bch Ngọc l bao ? ng Văn Cao l bực sư của Phạm Duy ,Lưu Hữu Phước cn thằng Trịnh Cng Sơn chỉ l nhạc sĩ một thời phản chiến .

Bang kieu la thang cho chet đối với bọn sn li CHXHCN ,nhưng l thằng sng suốt biết tm ra chn l m bỏ ci bọn gian t dm c CHXHCN m về với dn tộc ,nn dn tộc phải benh vuc cho no vay .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 25, 2004.


Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

B lũ quỷ đỏ cộng sản đang si sục căm tức v đ chẳng lm cch no thọc m được những đi mắt lương tri, tr no cuả 2 nghệ sỹ Băng Kiều & Thu Phương. như chng đ từng thọc li những con mắt lương tri tr no cuả biết bao người con đất Việt..

-- (tosu_cs@yahoo.com), November 25, 2004.

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÃY NAY " PHẢN ĐỘNG " THà CÃC SÃNG TÃC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÃN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT Là PHẢN CÃCH MẠNG TRONG VỤ ÃN NHÃN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÃC PHẨM CỦA ÃNG Là BÃI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÃNG ?

BK- TP l nghệ sĩ? hay, vậy tui cũng tự xng l nghệ sĩ cho n oai, ni cho mấy huynh biết, trong nớc, tui n phải nn nỉ tui cho vi s diển m thi, khng ng ni u

-- bich ngoc (bichngoc 19662003@yahoo.com), November 26, 2004.

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

To : Bch Ngọc.

Bch Ngọc so snh " đẳng cấp " giữa Văn Cao v Thu Phương, Bằng Kiều l sai với tinh thần cu hỏi rồi.

Bằng Kiều, Thu phương khng thể so snh với Văn Cao l một điều hiển nhin, cc " tc phẩm " của Thu phương ; Bằng Kiều chi phổ biến trong phạm vi " văn nghệ giải tr ". Cn tc phẩm của Văn Cao l một tc phẩm mang tnh cch quốc gia v lịch sử, v bi " tiếng qun ca " của Nhạc sĩ Văn Cao đ được cộng sản VN chọn lm Quốc Ca, c đng khng ?

Một tc phẩm được chọn lm quốc ca th chắc chắn phải c gi trị lịch sử hơn cc tc phẩm chỉ nằm trong phạm vi giải tr..Đng qa đi chứ ?

THẾ TH TẠI SAO THU PHƯƠNG, BẰNG KIỀU ( V CẢ DUY KHNH NỮA ) BỊ KẾT TỘI L PHẢN ĐỘNG , TH NHỮNG TC PHẨM CỦA NHỮNG NGƯỜI NY BỊ CẤM LƯU HNH, NHƯNG VĂN CAO Đ BỊ KẾT TỘI L PHẢN CCH MẠNG, L PHẢN ĐỘNG, L CHỐNG LẠI CCH MẠNG TRONG VỤ N NHN VĂN GIAI PHẨM. TH TC PHẨM CỦA NG L BI QUỐC CA CỦA CỘNG SẢN VẪN ĐƯỢC DNG ????

Bch Ngọc c dm thử bỏ qua vấn đề " đẳng cấp " để trả lời cu hỏi ny một cch thẳng thắng khng ?

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 26, 2004.


Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

Bang Kieu va Thu Phuong la hai ke an chao da bat. Do la nhung dua con lac lai khong biet quay dau ve dat me. Thu hoi sau nay co giam quay ve Viet Nam nhin mat ong ba, cha me, to tien khong. Khong thoat khoi lam duong lac loi dau. Cac nguoi chi la nhung ke an com thua cua xa hoi My ma thoi!

-- Nguyen Phi Nhung (phinhung@yahoo.com), December 04, 2004.


Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

BANG KIEU VA THU PHUONG DA BI TUOC MAT QUYEN CHONG DAN VIET NAM. CAC NGUOI CON QUA TRE, QUA NONG NOI. NHUNG AI PHAN BOI LAI TO QUOC DEU SE BI CHUA TRUNG PHAT. THU XEM HAI "CA SI ROM" KIA CO DAM VAC MAT VE VIET NAM HAY KHONG. HAI NGUOI NAY CHI LA CA SI XOANG THOI. AM NHAC DANH CHO CA VE VU TRUONG THOI. THU HOI NEU KHONG DUOC XA HOI VIETNAM NHAN VAN DUOI DUONG, CAC NGUOI CO TRUONG THANH DUOC KHONG. CAC NGUOI MAI CHI LA NO LE, CA SI RE TIEN TREN DAT KHACH QUE NGUOI THOI. HAY VE DOC LAI LICH SU VIET NAM DI. CAC NGUOI LA CONG DAN NAO VAY?

-- Tran Tuan Hung (Tuanhung@yahoo.com), December 04, 2004.

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

MẢ MẸ NHỮNG ĐẦU C CỘNG SẢN XUẨN ĐỘN V TRI...

CHNG MY NHỐT NHN DN TRONG NGỤC T BƯNG BT, TRẤN LỘT HẾT QUYỀN LM NGƯỜI. KỂ CẢ QUYỀN CĂN BẢN NHỎ NHOI NHẤT CUẢ CON NGƯỜI L >> QUYỀN ĐƯỢC NI LN NGUYỆN VỌNG MNH << .

NHƯ CON CHIM BỊ NHỐT TRONG LỒNG V BỊ CẤM KHNG ĐƯỢC HT LN TIẾNG HT THIN PH CUẢ N.. ẮT HẲN N PHẢI TM ĐƯỜNG THOT KHỎI CI LỒNG T NGỤC KIA...KHI N THOT BAY ĐI MẤT.. TH LỤ QUỶ ĐỎ CỘNG SẢN KIA CHỬI RUẢ, TƯỚC QUYỀN NY QUYỀN NỌ.... CHNG BAY NN HIỂU RẰNG. KHI HỌ Đ QUYẾT TM RA ĐI. TH HỌ CHẲNG CẦN ĐƯỢC NHỮNG KẺ CAI T KIA BAN PHT CHO HỌ ƠN PHC G CUẢ BỌN NH T ẤY NỮA..

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 04, 2004.


Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

Lơn, c lợn đặc như l lợc luộc !!! Cả bọn cả lũ chng my mở ci mắt ti h chỉ biết ăn no ngủ kỹ v đi tm ph để hủ ha ! Hai đư ca sĩ đ1ng con chu nh lo chng n ở VN đu c phải vc rổ đi chạy gạo từng bữa " Nhất sĩ nh nng, hết gạo chạy rng th nhất nng nh sĩ"

Thu Phương v Bằng Kiều những giọng ca vng của Nhạc Viện h Nội, những người nghệ sĩ chuyn nghiệp trong ci XHCN khng tưởng của nước ta. Ở VN hai nghệ nhn ny được trọng vọng với số th lao nhận được qua cc buổi trnh diễn, tụ điểm tiền bạc phủ ph, khn giả mến mộ.

Hai nghệ nhn ny c thiếu g "Tiền ti" v "Danh vọng" khng ? Lũ lợn nh chng my eng c đến m chi tai nh lo !!! Những con người lm hi ra tiền , bước 1 bước l ln xe con thế th việc g hai nghệ nhn ny phải bỏ xứ ra đi. Hai đứa ny sinh ra v lớn ln tại miền Bắc gần 60 năm xy dựng thin đường CS, ai đầu độc được họ, họ hiểu biết g về tư bản với CS, c lẽ l khng. Nhưng t ra hai nghệ nhn ny cn c bộ c v tri tim con người khng phải l lũ lợn luộc như chng my, t h mắt lợn khng c lương tri v tim đ biến ha thui chột tnh nhn loại !

Chỉ c những con chim sổ lồng mới thấy sự tự do v bầu trời xanh kia l đng qu hơn những hạt gạo trắng, chn nước trong trong ci lồng sơn son. Cn lũ lợn luộc chng my đ đến giờ đi lnh cm x chưa để cn về vục mặt vo ci chuồng lợn nhơ bẩn khng c lương tri của con người hiện diện để ngủ vi , để rồi đời 1 kiếp lợn bị "chng n" luộc. Thi nh, cứ việc vục mặt vo mng cm cho xong !

-- Long Qun (but_chang_ta@yahoo.com), December 04, 2004.

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

"BANG KIEU VA THU PHUONG DA BI TUOC MAT QUYEN CHONG DAN CHXHCN"

Người trong nước nghĩ sao về cu tuyn truyền rẻ tiền ny ?

Ca sĩ ht những bi do dảng chỉ định l yu CHXHCN ?

Ca sĩ ht những bi khng do dảng chỉ định l chống CHXHCN ?

Dn ni những g do dảng chỉ định l yu CHXHCN ?

Dn ni những g khng do dảng chỉ định l chống CHXHCN ?

Đy l ci tự do của CHXHCN .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), December 04, 2004.


Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

lon lon lon,du ma.

-- du ma may thang thua hoi (phophach@lon.com), December 14, 2004.


Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

Mấy vị nghệ sĩ đó muốn hát gì thì hát, muốn làm gì thì làm,tui cóc thèm quan tâm MIỄN HÁT HAY LÀ ĐƯỢC. Trên đời này chả có cái gì là hoàn toàn đúng, chả có chính đảng nào luôn đi đúng đường trong mỗi bước đi, ĐCS Việt nam cũng vậy, nhưng biết sửa sai mới là điều quan trọng và làm sao để cho Đại Đa Số dân chúng được sống ổn định hoà bình - nhiều tiền mà lúc nào cũng lo nơm nớp thì khác gì Chuột-Thành-Phố. Người Mỹ được tự do muốn nói gì thì nói nhưng đó là "Ngoài vòng dây thừng" trong vòng thì QUÊN ĐI mà la hét thì chỉ khản giọng chứ làm gì được ai. Hơn nữa nếu theo Mỹ thì bây giờ khéo Alquada đánh bom ầm ầm ở Việt nam chắc quái gì được sống yên lành. Bây giờ ván đóng thuyền rồi, mấy người giỏi thì về mà lật đổ đi, chửi bới ích gì. Tóm lại, suy nghĩ phụ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh. Chả qua là ĂN CÂY NÀO RÀO CÂY ẤY THÔI !!!!

-- Truong Xuan Truong (truongtx_etc@vnn.vn), December 15, 2004.

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

THẾ RA ÔNG NÀY ĐÀNH TÂM GỤC MẶT CHIỤ NGHÈO ĐÓI ĐÀN ÁP . CÒN HƠN ĐỨNG LÊN TRANH ĐẤU CHO HẬU THẾ...>> MÁU NÔ LỆ NÓ XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG CON NGƯỜI Ù LÌ, GỤC MẶT & HÈN NHÁT..<<

-- (tosu_cs@yahoo.com), December 15, 2004.

Response to BẰNG KIỀU, THU PHƯƠNG NGÀY NAY " PHẢN ĐỘNG " THÌ CÁC SÁNG TÁC QÚA KHỨ BỊ CẤM ĐOÁN, VẬY TẠI SAO NHẠC SĨ VĂN CAO BỊ QUY KẾT LÀ PHẢN CÁCH MẠNG TRONG VỤ ÁN NHÂN VĂN GIAI PHẨM NHƯNG TÁC PHẨM CỦA ÔNG LÀ BÀI QUỐC CA VIỆT CỘNG VẪN ĐƯỢC DÙNG ?

Nếu biết cách thì ở Việt nam bây giờ cũng làm giàu tốt, còn nếu các ông ngon hơn thì chỉ ra ĐƯỜNG LỐI VÀ KẾ HOẠCH CỤ THỂ để làm đi (dân trí bây giờ cũng cao hơn rồi các ông phải có cái gì nghe mà làm được chứ cứ bàn luận theo kiểu này chả giải quyết được gì.

-- Truong Xuan Truong (truongtx_etc@vnn.vn), December 17, 2004.

Moderation questions? read the FAQ