Một Việt Nam Hải Ngoại ::: Vi Anh

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Một Việt Nam Hải Ngoại

Vi AnhKhi dân Do Thái lang bạc khắp Tây Âu, Bắc Mỹ, khi dân Palestine tứ tán khắp Trung Đông, Bắc Phi, ai dám bảo là không có một một Do Thái, một Palestine Hải ngoại. Đó là thực thể làm hậu thân cho quốc gia Do Thái, quốc gia Palestine sau này. Khi chế độ độc tài CS Hà nội tạm chiếm giang sơn gấm vóc Việt Nam, gần 3 triệu người Việt di tản tỵ nạn CS, định cư ở Tây Âu, Bắc Mỹ và Úc Châu. Thực thể người Việt Hải ngoại này ngoài chánh kiến khác với CS Hà nội, c̣n có lối sống, suy tư , hành động, niềm tin, lư tưởng, một số chữ dùng khác , và một biểu tượng quốc gia - nói chung là một nền văn hoá -- khác rất nhiều với của CS Hà nội. Đại đa số đa,ơ đang đấu tranh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi cho tư do, dân chủ nhân quyền VN được quốc tế yểm trợ. Và gần đây Nghị quyết 36 CS Hà nội nhằm nhuộm đỏ, "gom bi" tập thể người Việt Hải ngoại thành "thần dân" của chế độ CS Hà nội, đă khiến đại đa số người Việt Hải ngoại phải nhận dạng lại lư lịch của ḿnh, và định h́nh thực thể thành một Việt Nam Hải ngoại như Đài Loan đối với Trung Cộng vậy.

Cách đây hơn 5 tháng, tại toà nhà của Ngân Hàng Thế giới ở Nữu Ước, Ô. Nguyễơn đ́nh Bin, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Cộng có " phát biểu": "Hiện nay có hai vấn đề nổi cộm và xúc phạm không thể chấp nhận được, và đă cản trở sự phát triễn quan hệ với Hoa kỳ. Đó là Dự luật Nhân Quyền và sự kiện một số thành phố hay thị trấn của Hoa kỳ đưa ra nghị quyết công nhận cho treo cờ ba sọc của chế độ thân Hoa kỳ từ 28 năm qua vẫn c̣n tồn tại." Không sai, chế độ CS Hà nội đă xác nhận thực thế người Việt Hải ngoại như lực lượng thù địch, huỷ thể của CS Hà nội và thành quả đấu tranh của thực thể này là một cuộc quốc tế vận nhăm phủ nhận, giải trừ chế độ CS Hà nội. Thực vậy, từ lâu người Việt Hải ngoại đă "hợp đồng tác chiến" với nhân dân và chánh quyền các nưóc định cư cùng xu thế thời đại kinh tế và dân chủ toàn cầu, đă "hai mặt giáp công" đánh phá CS Hà nội..Ngoài nước, vấn đề nhân quyền VN đă đi vào ngoại giao, giao thương của các siêu cường Tây Phương có bang giao với Việt Cộng. Mỹ đặt chế độ CS Hà nội vào 1 trong 8 nước "quan tâm đặc biệt" v́ đàn áp tôn giáo. C̣n Liên Âu, Úc châu và Nhựt gây áp lực nổi ch́m liên tục với CS Hà nội, kèm kinh tế với nhân quyền. Cây cờ VN nền vàng ba sọc đỏ đă đưọc 6 tiểu bang , 73 thành phố, quận hạt Mỹ, được một tiểu bang của Úc Châu thừa nhận, được Quân lực Mỹ tôn vinh ở chiến trường Iraq, được đoàn leo núi Mỹ đem treo lên đỉnh Everest, dăy Hy mă lạp sơn nóc nhà của thế giới. Thừa nhận đó là "biểu tưọng" cho tự do, dân chủ của người Việt Nam. CS Hà nội phản kháng quyết liệt nhưng tuyệt vọng. Chánh quyền liên bang Mỹ phản ứng chiếu lệ, tránh tiếng thị thiền cho người Mỹ gốc Việt làm..

Trong nước cuộc đấu tranh bắt đầu với tự do tôn giáo, "diển tiến hoà b́nh" sang dân quyền, quyền của đồng bào thiểu số. Phong trào phát triển từ phẩm sang lượng, từ điểm sang diện. Phong trào cũng đang tác động vào nội bộ đảng, tạo phân hoá lập trường, thân Mỹ, thân Trung Cộng, chia rẻ điạ phương CS Nam, CS Bắc. Đảng rệu ră, đảng viên xa rời quần chúng, mất tính đấu tranh, trở thành tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn, chuyên lo hưởng phú quí vinh hoa hay thu vén cuối đời.

Trước tiến tŕnh không thể đảo ngược được của của tự do, dân chủ, nhân quyền VN, CS Hà nội phản ứng bằng hai trái bom tự sát. Nghị quyết 36 Kiều vận "gom bi" người Việt Hải Ngoại như "thần dân" của CS để mà con mắt quốc tế, lộng gỉa thành chơn người Việt trong ngoài nước là môt. Đồng thời Pháp lịnh Tôn giáo tạo lá chắn đối với đồng bào Hải ngoại, tắch rời đạo ra khỏi quần chúng nhân dân.Trong 50 năm ở Miền Bắc và 30 năm ở Miền Nam, chưa bao giờ CS Hà nội hành động chủ quan và liều lĩnh như vậy. Trong nước các tôn giáo và quần chúng có tín ngưỡng bị thử thách phải đấu tranh hay là chết, là bị tha hoá, bị lấy đạo diệt đạo.. Đức Hồng Y Công giáo VN nói pháp lịnh tôn giáo có hiệu lực ngày 15 tháng 11 này c̣n nghiệt ngả hơn cái của Oâng Hồ chí Minh. Hội Đồng Giám mục VN vốn rất kín tiếng vẫn phải "lên tiếng." C̣n Phật Giáo, Hoà Hảo, Cao Đài, và Tin Lành đă từng đấu tranh cho tự do tôn giáo xem như không có pháp lịnh, tiếp tục con đường giải thoát nhân dân, giải trừ pháp nạn.

Ngoài nước, trong t́nh thế đó, muốn hay không muốn, người Việt Hải ngoại phải nhận dạng lại căn cước, và thế đứng của ḿnh, không nhập nhằn, vạch rơ lằn ranh Quốc Cộng, định h́nh thực thể của ḿnh. Những khẩu hiệu suông của CS, khúc ruột ngàn dặm của quê hưong,Việt kiều yêu nước, v.v. không làm phai mờ được thân phận vượt biên, tỵ nạn CS. Thân phận phản quốc, Việt gian mà CS Hà nội đă gán cho người Việt Hải ngoại vốn đại đa số là công dân, quân dân cán chánh của Việt Nam Cộng Hoà hăy c̣n đó. Theo CS, tội cũ giở ra thành mới. Người Việt Hải ngoại không thể quên những giọt nước mắt khóc thầm trong những ngày "vô tổ quốc" ở các trại của Liên Hiệp quốc, chờ quốc gia đệ tam cho định cư, và những ngày di dân chờ vô quốc tịch của nước định cư. Khẳng định, người Việt Hải ngoại bây giờ đúng là người Việt nhưng là công dân Mỹ, Pháp, Đức, Úc, v.v., chớ không phải là "thần dân" của CS Hà nội. Luật pháp, nghị quyết, quyết định của CS Hà nội vô hiệu, tức coi như không hề có, đối với người Việt Hải ngoại; chấm hết.

Trên căn bản rạch ṛi đó, dưới ánh sáng Xă hội học và Chánh trị học, người Việt đă có những khả năng và dấu chỉ định h́nh một Việt Nam Hải ngoại, một VN Hải ngoại đối kháng với CS Hà nội như Đài Loan đối với Trung Cộng. Thứ nhứt, người Việt Hải ngoại đă chấp nhận một lối sống chung, cách ăn nói chung tránh không "dùng từ CS", và một ư muốn sống chung với nhau theo niềm tin chung, lư tưởng chung, là tự do, dân chủ, nhân quyền cho ḿnh và cho đồng bào, nhân dân bị CS khống chế trong nước . Thứ hai, người Việt Hải ngoại chấp nhận một biểu tượng chung, đó là lá cờ nền vàng ba sọc đỏ, tượng trưng cho văn hoá và cho chánh nghĩa. Như hai môn Xă hội học và Chánh trị học thừa nhận, lá cờ là biểu tượng của một nền văn hoá của một xă hội có lối sống chung nhau. Lá cờ là một vật được xă hội đó đó cùng nhau tôn kính -- như khi xưa bộ lạc gọi là vật tổ (totem) và bây giờ xă hội tân tiến xem thiêng liêng gần như tôn giáo (quasi religious). Và ư chí và biểu tượng đó được người Việt biến thành phong trào Cờ Vàng đang lan ra ở Mỹ và Úc, được chánh quyền và nhân dân địa phương sống sát với người Việt Hải ngoại thừa nhận. Thứ ba, người Việt Hải ngoại không có dính líu ǵ với chế độ CS về pháp lư cũng như thực tại, trừ trái tim Việt Nam gắn bó với quê cha đất tổ, nước nhà mà chế độ CS đang tước đoạt "quyền làm chủ" của nhân dân. Thứ tư, người Việt Hải ngoại có tài sản lớn, lợi tức cao c̣n lớn hơn ngân sách quốc gia của CS Hà nội, chỉ c̣n thiếu chánh quyền và lănh thổ như dân Do Thái, Palestine trước thời trở về cố quốc.

Người Việt Hải ngoại về thăm quê, và gởi tiền giúp cho bà con, chớ tuyệt nhiên không làm v́, làm cho chế độ CS Hà nội. 1000 bị trị giặc Tàu, 100 năm bị trị giặc Tây đă giúp cho người Việt phân biệt rơ, đất nước trường tồn, chế độ là giai đoan, quan nhứt thời dân vạn đại. Việc người Việt Hải ngoại định h́nh thành một Việt Nam Hải ngoại như Đài Loan với Trung Cộng, là một việc cùng làm thiết thực với 82 triệu đồng bào và nhiều tôn giáo trong nước để chuẩn bị làm hậu thân cho một nước Việt Nam không CS.

-- Kẻ Sĩ Bắc Hà (ke_si_bac_ha@yahoo.com), November 23, 2004

Answers

Bài rất hay, người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản đă phải bỏ mồ mả ông cha đi tha phương t́m đất sống và tự do cũng như người Do Thái phải bỏ Palestine mà đi v́ Cesar chiều ḷng dân Ả Rập đến chiếm nhà giết chóc tù đầy người Do Thái. Dân Việt Miền Nam và 1 phần miền Bắc bỏ đất bác đi t́m đất hứa cũng đo6`ng tâm trạng với dân miền Nam nhƯng ở 2 môi trường hơi khác, việc chính thức công nhận cờ vàng quốc gia 1 lần nừa Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản muốn phân biệt với Cộng Sản Việt Nam và cái gọi CHXHCN, ḿnh không có dính giáng với họ. Đường tôi tôi đi và các chính quyền thị xă và thành phố địa phương nơi người Tỵ Nạn đến ở đă hợp pháp hóa và chúng ta hoàn toàn được luật pháp Liên Bang và Tiểu bang bảo vệ và cộng đồng bảo tồn ngôn ngữ của Ông cha không dùng những từ ngữ ngô ngọng của cộng sản

-- (Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt), November 23, 2004.

Hai tu Hai ngoai la hai tu dang buon nhat cua lich su Viet Nam .Hai tu do noi len mot su phan boi to Quoc ma danh long theo dit cua bon Tu ban Chu nghia . mot lu Quan Phiet tan khoc tan nhan vo nhan dao , khong tinh nguoi . HAi tu nhuc nha nhat cua mot dat nuoc vi nhung ke phan boi vay ma con dam len tieng noi xau dat nuoc . Toi nghiep qua lu luu vong , chan song , luon hoang tuong mot qua khu khong the co trong hien tai

-- them y kien (themykien@yahoo.com), November 23, 2004.

The Flag of Vietnamese Refugees who fight for Freedom and Liberty of Vietnam

-- Cờ Việt Nam Kho6ng Cộng Sản Cờ Việt Nam Tự Do (Bo_Qua_Đi_Tám@Ba_Sạo.com), November 24, 2004.


Goi anh them-y-kien,

Thu nhat, anh them-y-kien qua cuc doan. Anh nen chung to minh la mot nguoi co suy nghi chu cai gi cung chup mu, noi can nhu mot ke that hoc.

Thu hai, ai phan boi ai? Bon CS gay chien tranh Bac-Nam la 3 trieu nguoi VN chet. Co che do nao trong lich su ma lam nguoi VN chet nhieu nhu vay khong? Danh xong dan ap dan VNCH cu lam ho chiu khong noi phai bo to tien, lieu chet ra di.

Thu ba: Cu to CS nhu Nga, Duc, Dong Au da vut CS vao sot rac de bien thanh nuoc dan chu, bien thanh tu ban. Chi con vai thang nong no that hoc nhu VN, TQ, Cu ba, Trieu tien la co bam lay cai hoc thuyet ngu xuan: lam theo nang luc, lam theo y thich ma huong theo nhu cau. Anh them-y-kien chac khong can phai suy nghi nhieu cung thay hoc thuyet do ngu dot den chung nao.

Thu tu: Ai vo nhan dao, khong tinh nguoi. Anh len dien dan noi bay ba cung lam la bi chui, co ai cho cong an den nha anh bat nhot tu roi noi la gian diep roi xu chuc nam tu.

Thu nam: Nguoi VN o hai ngoai khong chan song. Ho ra di voi ban tay trang, nay da co duoc nhung thanh cong noi xu nguoi. Ho van con tam huyet voi VN nen moi ban luan. Nhung vi la dan chu nen moi nguoi moi y. Muon hoc dieu tot thi bo di nhung cai khong hay di.

Thu sau: CS se sup do, van de chi la thoi gian. Nhung nuoc nhu Nga, Dong Au co trinh do cao hon nen da loai bo CS. O nhung nuoc nguoi dan co trinh do dan tri thap nhu VN, TQ thi CS van nam quyen duoc. Nhung khi nguoi dan biet roi thi may thang CS se het cho dung.

Mot dieu sau cung khong lien quan den bai cua them-y-kien: VN phat trien nhanh vi o vi tri qua thap. GDP dau nguoi $400 len $500 khong kho nhung nhung nuoc phat trien roi $30,000/nguoi len $35,000/nguoi rat kho. Tuy nhien ve lau dai tham nhung va doc dang se kim ham su phat trien cua VN. Do la vi su kem hieu qua: quan chuc lanh dao thay chi bo 3-4 phan cong suc cho dat nuoc vi 6-7 phan con tim cach kiem chac, tham nhung lam giau cho ban than. Can bo nha nuoc chi trong vong 10 nam ma giau co gap len hang ngan lan. Cong nong dan thi nhieu nguoi van chua du an. Co benh thi om benh ma chet. Day chi la ve mat kinh te thoi, con ve mat chinh tri chua de cap toi.

-- Con CS con cham phat trien, ngheo doi. (dggt03@hotmail.com), November 24, 2004.


Thay v́ viết 1 bài trả lời cho anh thêm 1 ư kiến, tôi xin trích đăng bày này từ báo VNExpress http://vnexpress.net/Vietnam/Xa- hoi/2004/11/3B9D8D5B/ Rồi anh tự ngẫm nghĩ là ai đáng buồn và đáng xấu hơn ai. Tại sao lại có những kẻ đang sống "sung sướng, hạnh phúc" trong chế độ XNCH vẩn lại cứ thích làm người lưu vong hăi ngoại. Nếu anh cảm thấy chưa đủ th́ cứ hỏi Anh Hoàng, Julibébé, anh thôiđi, 5 lồi, Chibua, những người tương đối yêu quư CNXH Tại sao không làm 1 công dân nước CHXNCN VN mà cứ phải lê thân ra nước ngoài làm cái quái ǵ??? Nói thật 1 câu tôi ghét nhất là những kẻ ích kỷ, miệng th́ bô bô XNCH tươi đẹp nhưng lại dông mẹ nó ra nước ngoài rồi bô bô ở đó ăn bơ thừa sửa cặn của đế quốc và lại đ̣i bảo vệ chế độ XHCN và không muốn dân VN có được 1 cơ hội như họ

'Mua' chồng ngoại

Trào lưu lấy chồng ngoại đang gần như trở thành “mốt” đối với nhiều phụ nữ TP HCM. Không ít cuộc đổi chác, mua bán diễn ra công khai, nhưng kết cục đa phần đều “nằm ngoài ư muốn”, nhiều gia đ́nh phải “ngậm bồ ḥn” v́ trúng phải kẻ lừa đảo.

Trong một lần vào nhà hàng Vạn Xuân trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3, t́nh cờ Hùng và người bạn chứng kiến cảnh đám cưới của một đôi nam nữ trạc chừng 40 tuổi. Sẽ không ai có thể phát hiện ra điều bất b́nh thường của đám cưới này nếu không có cảnh loe hoe vài thực khách cùng sự vắng mặt của các đấng sinh thành.

Vẫn cảnh trao nhẫn đính hôn, cô dâu, chú rể rót rượu mừng hạnh phúc, bà con hai họ ăn uống nhiệt t́nh... thế nhưng đằng sau tiệc cưới này chỉ là màn kết hôn giả mà cô dâu là người chủ động bỏ tiền ra “mua” chú rể từ Mỹ về làm thủ tục kết hôn với mục đích sẽ được bảo lănh để ra đi.

Một cô tên Thanh, đại diện họ nhà gái, cho biết: “Cô dâu tên Lan, vừa tṛn 32 tuổi, mới vừa ly dị chồng xong. Hiện giờ, song song với đám cưới này, tại nhà hàng Sinh Đức bên quận 3 cũng đang diễn ra một lễ thành hôn khác mà chú rể là chồng của cô dâu Lan bên này”.

Hai đám cưới đang được tổ chức song song tại hai địa chỉ trên thực chất chỉ là hai bữa tiệc h́nh thức nhằm hợp thức hóa thủ tục để được xuất cảnh sang Mỹ mà “nhân vật chính” không ai khác hơn là vợ chồng Lan. Mặc dù đă có với nhau cậu con trai 7 tuổi nhưng chỉ v́ muốn định cư ở nước ngoài, vợ chồng Lan đă quyết định ly hôn giả, t́m người bảo lănh.

Tại nhà hàng Sinh Đức thấy chú rể tên Dũng đang thân mật ôm cô vợ giả (cũng là một Việt kiều). Tội nghiệp cho cậu bé con của Lan và Dũng ngơ ngác nh́n cha mẹ sánh đôi cùng hai người lạ hoắc mà không hiểu việc ǵ xảy ra.

Trường hợp của Ngọc, nhà ở huyện B́nh Chánh, th́ lại khác. Vẫn c̣n trong lứa tuổi học tṛ, thế nhưng ước vọng được sang định cư ở nước ngoài là điều mơ ước từ lâu của cô và gia đ́nh. Năm 2002, theo lời hướng dẫn, Ngọc đă thuyết phục gia đ́nh chạy tiền đưa cho Tony Bùi, một Việt kiều mới từ Mỹ về, để được anh ta bảo lănh sang định cư với danh nghĩa là vợ của Tony.

Theo thỏa thuận th́ ngoài việc phải chịu toàn bộ phí tổn cho việc cưới hỏi và thủ tục kết hôn, Ngọc chỉ phải chi thêm khoản tiền công “làm chồng” của Tony Bùi với giá 1.000 USD. Thế nhưng khi đă sang được đến “thiên đường”, Tony bắt đầu lật lọng và yêu cầu Ngọc phải điện về bảo gia đ́nh đưa tiếp cho y 1.000 USD, nếu không c̣n khuya y mới chịu làm thủ tục ly hôn. Đă lỡ “leo lên lưng cọp”, cuối cùng gia đ́nh Ngọc đành phải hỗ trợ thêm tiền, chỉ mong con gái ḿnh yên ổn ở nước ngoài. Đă hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày ra đi, hiện giờ Ngọc cũng chỉ dành dụm cao lắm được số tiền đủ để mua vé máy bay trở về Việt Nam.

Qua trang web dành cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, t́nh cờ đọc được tâm sự của Hà (quê B́nh Dương) đă qua Mỹ cũng bằng con đường như thế. Từ những lời tâm sự của cô được “thổ lộ” trên mạng Internet th́ sự thật khi đến “thiên đường” không chỉ là màu hồng mà c̣n có thêm nhiều phiền toái.

Từng là tiểu thương kinh doanh thành đạt tại chợ Thủ Dầu Một, thế nhưng chỉ v́ muốn được cái mác Việt kiều, Hà đă bỏ tiền thuê người làm thủ tục nhờ bảo lănh. Mất đứt gần 250 triệu đồng, bù lại Hà chỉ được cái mác Việt kiều Mỹ cùng nỗi nhớ quê hương da diết. Đă 2 năm kể từ ngày xa xứ, cứ mỗi lần nhắc đến quê nhà, Hà lại tiếc hoài những ngày tháng buôn bán ở B́nh Dương. Qua bên kia bờ Đại Tây Dương, Hà không có việc làm, cố gắng lắm cô mới học được nghề “nail” (làm móng tay) kiếm tiền sinh sống.

Cứ như thế, nhiều chuyện “cười ra nước mắt” xảy ra ngày càng tăng theo1.001 chuyện muốn được xuất cảnh! Có những trường hợp khi người trong cuộc đă tự nh́n thấy bản chất của vấn đề nên may mắn không bị lâm vào cảnh bị gạt ở xứ người, như trường hợp của chị Giang nhà ở đường Hậu Giang quận 6, chồng mất sớm, có 1 đứa con gái xinh xắn đang học lớp 4, lẽ ra ở cái tuổi 30 của ḿnh, nếu biết bằng ḷng với số phận, chị Giang vẫn sẽ có được một mái ấm gia đ́nh hạnh phúc bởi xung quanh chị vẫn c̣n rất nhiều người muốn cùng chị xe duyên tiếp.

Thế nhưng v́ sức ép gia đ́nh đồng thời trong tư tưởng chị cũng muốn sang để sống trong cái xă hội tự do ấy, thế là cuộc mặc cả, dàn xếp để thuê một anh chàng Việt kiều thất nghiệp từ bên Mỹ về làm hôn thú giả diễn ra. Không biết có phải v́ thấy vợ ḿnh đẹp quá hay không mà sau khi làm đám cưới giả, người chồng hờ lại quay sang đ̣i... động pḥng thật!

Hoảng hồn, chị vừa năn nỉ vừa chuyển sang “kế hoạch B” (thuê gái mại dâm cao cấp cho “chồng” ngủ) nên mới giữ được ḿnh. Cưới xong rồi, gă chồng hờ trở chứng không chịu ly dị để quyết tâm đ̣i được quyền làm... chồng, c̣n nếu không gă không làm hồ sơ bảo lănh. Cuối cùng, phải đến khi chung tiếp gần 100 triệu nữa, chị Giang mới được làm thủ tục ly dị tại Việt Nam. Chuốc lấy hậu quả, chị Giang chỉ biết tự trách ḿnh rước họa vào thân lại c̣n phải mất tiền, suưt chút nữa mất cả niềm tin của đứa con.

(Theo Công An TP HCM)-- Nguoi Tranh Dau (nguoitranhdau@hotmail.com), November 24, 2004.Thôi đi mấy chú Nguỵ to mồm kia . MẤy chú đừng đem những tay phản động trong nước ra để hù doạ tôi . Những thằng đó là bè lũ đứng núi này trông núi nọ , một bầy cặn bă luôn đứng chửi sau lưng đáng phỉ nhổ

-- them y kien (themykien@yahoo.com), November 25, 2004.

Thôi đi mấy chú sán lăi VC to mồm kia . MẤy chú đừng đem những tay công an mành mùng trong nước ra để hù doạ tôi . Những thằng đó là bè lũ đứng CHXHCN này trông núi tư bản Mỹ mà thèm thuồng ganh ghét , một bầy cặn bă luôn đứng chửi sau lưng đáng phỉ nhổ

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 25, 2004.

Moderation questions? read the FAQ