CH CH BỰA, CON NHÀ CH PHÈO, DẠO NÀY BỎ I U MÀ KHNG THẤY VỀ NHỈ ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

-- Long ứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 23, 2004

Answers

Response to CHà CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÃI ÃÃU MÀ KHÃNG THẤY VỀ NHỈ ?

LƠOSER LOOSER

-- (Cn_Ngố_n-Dải-Dt@BBP.govt), November 23, 2004.


Response to CHà CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÃI ÃÃU MÀ KHÃNG THẤY VỀ NHỈ ?

and LOSER LOSER

-- (Cn_Ngố_n-Dải-Dt@BBP.govt), November 23, 2004.


Response to CHÚ CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÐI ÐÂU MÀ KHÔNG THẤY VỀ NHỈ ?

Chỉ bừa ni bậy bị FBI Mỹ n 'chm' đưa qua bn GUANTANAMO Bay bn Cuba rồi !!! Phen ny th chả cn foodstamp m xa !!!

-- Đối Ẩm Cn Th Hơn (lairaibasoi@yahoo.com), November 23, 2004.

Response to CHÚ CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÐI ÐÂU MÀ KHÔNG THẤY VỀ NHỈ ?

hay la` no' dang nam` an va. o truoc cua nha` TT Bush doi` them foodstamps de goi ve cho 11 thang` o Chinh tri bo.

-- Ma co Ho Chi Minh (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), November 23, 2004.

Response to CHÚ CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÐI ÐÂU MÀ KHÔNG THẤY VỀ NHỈ ?

may chu ai lai di noi xau mot nguoi cong san chuyen chinh nhu the ? Anh la mot nguoi tot , may chu co mong uoc ky niem xua thi cu ve VN la t do di , lan nay dam ca thang my khong dam ho tro cho dau .

-- them y kien (themykien@yahoo.com), November 23, 2004.


Response to CHÚ CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÐI ÐÂU MÀ KHÔNG THẤY VỀ NHỈ ?

Cộng sản chuyn chnh đi lnh food stamp v ăn bm Welfare suốt đời. Ăn ni tuyn bố vung vt

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 24, 2004.

Response to CHÚ CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÐI ÐÂU MÀ KHÔNG THẤY VỀ NHỈ ?

Long đứt mạch ơi , mày đứt họng đi cho rồi

-- them y kien (themykien@yahoo.com), November 25, 2004.

Response to CHÚ CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÐI ÐÂU MÀ KHÔNG THẤY VỀ NHỈ ?

chi bua dang di wc, thang nao them an cut chi bua thi vao ma an

-- (toiyeuvietnam@vietnam.com), November 25, 2004.

Response to CHÚ CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÐI ÐÂU MÀ KHÔNG THẤY VỀ NHỈ ?

may` dang rinh` no' di tham lang Bac' a` ???

thoi thi` may` nhao` vo tap' sach. liem sach. luon cho tien.

nhung coi chung` toan` la` mui` luong kho^ cua~ Tau` ......khong co' mui` bo My~ dau nhe con

-- Ho Chi Minh Ma Co (MoiRoHoChiMinh@damtac.ngu.net), November 25, 2004.


Response to CHà CHÍ BỰA, CON NHÀ CHÍ PHÈO, DẠO NÀY BỎ ÃI ÃÃU MÀ KHÃNG THẤY VỀ NHỈ ?

Phải ni là ch Ch Bựa - con nhà Ch Phèo - ang bận i thm lng bc chứ

-- Long ứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 29, 2004.


Moderation questions? read the FAQ