Nông dân ồ ạt bỏ ruộng

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Nông dân ồ ạt bỏ ruộng Thành ngữ "nông bất ly hương"

đă không c̣n đúng khi hàng vạn nông dân rời vườn ruộng tha hương kiếm sống.

Họ ra đi với hi vọng mong manh có thể kiếm được 10-15 ngh́n mỗi ngày.

Điều ǵ đang diễn ra đằng sau hiện tượng này?

-- Nong Duc Manh (webmaster@VnExpress.net), November 21, 2004

Answers

Response to NĂ´ng dĂ¢n ồ ạt bỏ ruộng

Bụng đói đầu gối phải ḅ, hay mănh lực kim tiền , hay cả hai. Nhưng dù ǵ đi nữa, những người Nông Dân này ngày sưa là sương sống dúp Cộng Sản Việt Nam thành công, v́ những người nông dân ít học thiên cận , phép vua thua lệ làng thích cái bánh vẽ vhủa nghĩa vô sản và đại dồng, nên họ đă tích cực dúp đảng như che dấu du kích, súng dạn, chỉ đường cho vẹm đi khủng bố đặt ḿn, tải gạo, thuốc men nuôi vẹm trong bưng, tuyển lính các làng sôi đậu cho vẹm bằng cách khủng bố.

Đâu cũng thiên bất dung gian, những người dân quê này muốn làm quan chức cho cộng sản. Nhưng nay Đảng thành công họ bỏ phế tụi nông dân

Để lo củng cố quyền hành và kim vật, Kẻ cướp gặp bà già hay mạt cưa và mướp đắng thôi

-- (Bo_Qua_Đi_Tám@Ba_Sạo.com), November 21, 2004.


Response to NĂ´ng dĂ¢n ồ ạt bỏ ruộng

Các Anh Chị Em ở đây có nghĩ là chính nông dân Việt sẽ là lật cộng sản ở Việt Nam. Họ (đă và đang ) bị vẹm lười bịp và bóc lột nhiều quá rồi. Chính nông dân đang vô cùng chán ghét tụi vẹm ? Thằng tàu phù nó cũng t́m cách vuốt ve và giúp đở nông dân. Trong tầng lớp giàu có chức tước ở tàu hiện nay có rất ít nông dân.

-- (postlai@postlai.com), November 21, 2004.

Response to NĂ´ng dĂ¢n ồ ạt bỏ ruộng

Tôi không nghĩ nông dân co thể nổi lên chống đảng được mặc dù họ thù ghét đảng. Trong Lịch sử Việt Nam các lănh tụ nổi lên chống Tầu đều là điền chủ có ăn có học về quản Lư, hay anh em nhà nguyễn Huệ vậy c̣n nông dân thôi họ ăn no vác nặng ko tính toán được. Họ se theo nếu co Lănh Tụ khởi xướng nơi thôn giă, rất khó mà thành công nếu QQĐND ko về huà

-- (Bo_Qua_Đi_Tám@Ba_Sạo.com), November 21, 2004.

Response to NĂ´ng dĂ¢n ồ ạt bỏ ruộng

Hiện nay tất cả những cơ quan dâng chính hay quân chính đă bị bọn Tàu Phù và bè lũ gia nô nắm cả rồi ,đừng mơ tưởng chúng sẽ vào huà ,mỗi động cử điều bị theo dơi .Hoạ may chỉ nhóm nhỏ phản kháng thôi .

Sự kiện nông dân bỏ ruộng là dấu hiệu không tốt cho bọn CHXHCN (bọn TC cũng có cảnh dân đổ ra tỉnh để kiếm sống) .Khi t́nh h́nh thế giới thay đổi giá gạo sẽ gia tăng bất chợt dân Tàu Phù và Việt Nam sẽ đói .Bọn cộng sản sẽ thu mua lúa gạo cho Tàu Phù ,chúng ta sẽ rơi vào cảnh năm 76-77-78 .

Người Việt trong nước nên tiết kiệm và tích lũy lương thực và tiền bạc (dollars càng tốt) .Chuyện Mỹ đánh Tàu không xa lắm đâu .Chuyện lật đổ VC th́ hiện đang có những lực lượng trong và ngoài nước âm thầm hoạt động ,dân chúng nên chuẩn bị và dân chúng sẽ là thành phần tiêu diệt bọn công an ác ôn và bọn Tàu Phù trà trộn .Chỉ có dân chúng mới rơ bọn này hơn ai hết .

Toàn dân haỹ chuẩn bị "B́nh Nam ,phạt Bắc" bằng cách "đánh cộng nhào Tàu cút".

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 21, 2004.


Moderation questions? read the FAQ