Hoan H L CAO LU TRANG

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Hoan H L CAO LU TRANG noi gng Bc Hồ ụng u cũng " HACK ", giống Bc ngy xa Hacked c Nng Thi. Xun ẻ ra tổng b th Nng ức Mạnh ngy nay ..... nh Bc HACK hay qu hahahahahaha

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Hat_Cho_Ngay_Saigon_Quat_Khoi.MP3

**** Lấy Nhn Nghĩa thắng hung tn Lấy Ch Nhn thay cờng bạo ******** Giải Tn ảng Cộng Sản Tổng tuyển c? a ảng ******* Mỗi ngời gp một lời ni ngay thẳng Chế . Cộng Sản sẽ tan tnh *******

http://www.rfvn.com/music/Tieng_Goi_Non_Song/Xin_Hay_Lam_Anh_Duoc.MP3

Right click on the webpage ---->Encoding ---> Unicode (UTF8). Ne^'u ca'c ba.n kho^ng ddo.c ddu*o*.c ba`i o*? tre^n

-- Sung M16 (SungM16@yahoo.com), November 20, 2004

Answers

Response to Hoan Hô LÊ CAO LÝU TRANG

dung la cai thang dien

-- hoho (sungM16@yahoo.com), November 27, 2004.

Response to Hoan Hô LÊ CAO LÝU TRANG

hfguykihklk;lk;jhgjghjgh gjghkkjlkl;kl hjkjlkl

-- dungsydapchetnguy (tinhyeuhoabattu_th@yahoo.com), November 30, 2004.

Response to Hoan Hô LÊ CAO LÝU TRANG

Rat tiec cac ban da kg hieu duoc 1 dieu co ban , da so dong y thi da so thang. Va DCS cung vay , duoc da so nhan dan Viet Nam ung ho thi chien thang. Cac ban noi rat hay , chui cung rat hay nhung thay vi lat do 1 che do sao ta kg sua chua no ? Chang le lai muon nguoi Viet Nam lai lam vao canh mau me , chien tranh roi lai ngheo hen hon cac nuoc khac nua sao ? Irag , Afganistan da duoc doi che do , cac ban thay nhu the nao ? Nguoi trong Dang Cong San cung chinh la dan nhan Viet Nam , co hoc thuc, co trinh do chu kg phai dan My hay Phap... Neu co tham o thi kg phai chi o VN moi co. Hieu kg ? Cai chinh la thanh trung tham o, doan ket dan toc chu kg phai la reu rao lat do che do, vi cac ban co chui suong nhu vay thi 300 -1000 nam nua cung van nhu vay, kg co tai ma chi co cai mieng thi lam duoc gi ! Ho chi Minh kg chi co cai mieng, ong ta con co tai va da lat do duoc che do cu, duoc da so VN ung ho , nen ong ta da thang trong tran chien nay !! VA TRAN CHIEN DO SE MAI CON TIEP DIEN VOI CHUNG TOI, NGUOI DAN VIET NAM. BAT CU AI MUON DUA VIET NAM TRO VE CHIEN TRANH HAY BUOC QUA XAC CHUNG TOI !

-- VN CSD (lightdang84@yahoo.com), December 12, 2004.

Moderation questions? read the FAQ