Anh Long Dứt Mạch có lư

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin hỏi

Anh Long Đứt Mạch nói đúng trong bài dưới đây ? Tôi hoàn toàn thấy Anh Long Đứt Mạch có lư. Nếu không cướp được miền Nam th́ năm 1977 miền Bắc VN bị đói ?????

16,5 tấn vàng trong ngân khố VNCH mà cộng sản bắc việt đă khuân về bắc bộ phủ.

- hàng hàng lớp lớp xe molotova ( sau này có thêm những chuyến xe lửa Thống Nhất )chở máy đuôi tôm, xe gắn máy, ti vi, Magnetophone ( tiền thân của máy cassette ), máy may sinco..v..v..ra bắc, nhét đầy hang bắc pó, sau bị Trung Cộng tấn công, chúng nó khuân hết về tàu.

- hàng đ̣an tàu biển chở vải vóc, bột ngọt..v...v nhét đầy kho hải Pḥng, sau bị bọn lê Duẩn đốt phi tang vào năm 80-81 sau khi đục khoét đến nơi đến chốn.

- hàng đ̣an bộ đội nhét đầy ba lô với các dĩa nhạc, Đông Hồ Seiko hai bên cườm tay, áo Free jacket..v..v.

- Xe hơi la Dalat được VNCH sản xuất trước khi Đại hàn có Hyndai.

- hàng hàng lớp lớp việt cộng vứa mới trên rừng xuống ngơ ngác nh́n tivi, xe Honda ở ngay những nhà ở nông thôn

................................................... ..

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 19, 2004.

Bây giờ miền Bắc VN có chút thịt cá là v́ có miền Nam. Chớ miền Bắc VN, tài giỏi ǵ trong công nghiệp, có cái ǵ là tài nguyên ???????????. Mấy chú vẹm ngu dốt chỉ được cái nói phét, nói láo. Xin phép Anh Long Đứt Mạch cho tôi post bài này lên. Cảm ơn Anh.

-- Poslai thôi chớ (postlai@postlai.com), November 20, 2004

Answers

Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Ai không biết là vẹm in tiền để vơ vét ở miền Nam

Ai không biết là vẹm ăn cắp bao nhiêu là của cải trong Nam mang ra Bắc

Ai không biết là VN xuất cảng gạo, trái cây bây giờ là gạo, trái cây của miền Nam

Ai không biết là dâù thô xuất cảng bây giờ là của miền Nam ( cái này tôi không chắc chắn nhưng tôi tin )

Kết luận vẹm ( 90 %) đồng nghĩa với ăn cắp, tham nhũng lừa bịp. Vẹm không biết làm việc, chỉ biết lừa bịp để sống.

-- (postlai@postlai.com), November 20, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Anh nói vẹm là anh ám chỉ ai? CS hay là toàn nhân dân miền bắc?? Nếu anh nói chỉ có miền Nam mới s/x được hàng hóa cho xuất khẩu th́ anh đang chửi cả dân tộc ḿnh đấy biết không? V́ hồi xưa VN chỉ lủi thủi quanh khu vực sông hồng mà đă biết ăn gạo rồi đấy, không cần phải xuống tới chàm mới ḷ ra được cái khu vực đồng bằng sông 9 long đâu.

Về chuyện khuân vác, tiền tài của quốc gia th́ không đưa về tổng hành dinh th́ để đâu?? Trong nam c̣n hỗt độn như thế biết đâu mà lần? Anh không thấy ngân khố của Nga, của Mỹ đều mang chất đầy ở trong thủ đô à?

-- Jubinell (Jube@Jube.Jube), November 20, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Hoàng Việt gian, cái thống kê chú mày dán ở đây anh thấy nó ko đúng. Chú mày cần dán cái % cuả GDP cho Nam Việt Nam hay Việt Nam Cộng Ḥa lúc bấy giờ. Nếu GDP của Nam Việt Nam cao nhất Á châu ở cuối thế kỷ 19, th́ anh không tin chú mày 1 tư nào hết. V́ bọn thực dân Tây nó đă lấy tài nguyên của các thuộc địa đem về Pháp đê tao ra máy móc, vải vóc, quần áo rồi nó bán sang các thuộc địa.

Nói nhu8 chú mày có nghĩa dân Việt Nam sống sung túc hơn các quốc gia Á châu khác lúc bấy giờ. Điều này làm anh suy nghĩ là dân Việt Nam đâu cần bác Hồ và đảng Lai Căng Cộng Sản Quốc Tế nó giải phóng từ tư bản sung túc sang Vô sản ăn ngô ăn khoai ăn độn, áo quần vá chằng vá chịt, thân người làm hơn con vật, làm ngày ko dủ tranh thủ làm đêm, 1 kiếp người dước chủ nghĩa vô thần, vô gia đ́nh vô tổ quốc cái gọi là Đảng Cộng Sản Việt Nam là nguồn gốc của sự đói rách và tụt hậu. Anh cám ơn chú Hoàng Việt Gian đă chỉ cho anh biết là Đảng Cộng Sản Việt Nam Hồ Già và đồng bọn là 1 lũ ăn cướp cơm chim cua nhân dân rồi dzâng đất nước cho Nga Tầụ tội này là tội phải sư? trảm nếu Vua Chúa Hăy c̣n thịnh hành.

VNCH sau 1973-1975 mất đi 1 số ngoại tệ quan trọng v́ các dịch vụ cho ngoại quốc giảm đi từ 100% nay khoảng 30% ko phải chỈ VNCH mà toàn vùng ĐNA, nhưng tại sao Mă Lai, Nam Dương, Thái, Singapores, Phị Đài Loan, Hồng Kong ko nghèo [ họ mất đi nhiều khế ước và dịch vụ R&R cho các GIs ) Nền kinh tế tư bản cần 1 thời gian ngắn để họach định lại. Nam Việt Nam hay đúng hơn VNCH cũng cần 1 thO8`i gian ngắn đê chỉnh đốn lại nề kinh tế và kỹ nghệ

GDP thấp ko có nghĩa là dân Miền Nam nghèo họ vẫn thừa ăn so với miền bắc, thực phâm miền nam vẫn Ê Hề. Về các infarstructures về kỹ nghệ hầu như c̣n nguyên, nền giáo dục vẫn khá hơn bọn Thái Mă, các chuyên viên kinh tế và kỹ sư đào tạo ở các trường Đại Học cí uy tín ở Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Canada sẽ đóng góp vào việc phát triên kinh tế VNCH sau hậu chiến ( Paris Cesae Fire Peace Accord 1973 ).

Nhưng bọn Dzuân?, Thọ- Đồng c̣n mù quáng đi thep bọn Brezhenev với mộng thôn tính cả Thái, Mă Miến theo vết dầu loang, VNCH và Hoa Kỳ có kư accord và tuân theo cũng ko chánh cảnh chiến tranh v́ Bọn co6.ng sản quốc tế rất hiếu chiến họ muốn nhuộm đỏ cả thế giới lúc bấy giờ.

Nếu Nga và Tầu muốn hoà b́nh chi Việt Nam họ đă ko đổ hàng tỷ vơ khí loại hiện đại lúc bấy giờ. Nếu họ thành thật với hoà b́nh, anh nghĩ họ dà cho CSBV máy móc và dụng cụ đê xây dựng lại Bắc Việt Nam như các quốc gia hậu chiến bên Tây Đức và Tây Âu.

VNCH muốn hoà b́nh nhưng ko được bao vệ v́ phe Tự Do đang bị CS Quyốc Tế nó sâm nhập từ NATO, UN, các trưo8`ng Đại Học nên họ cần mua thời gian để lấy lại hoà b́nh.

Từ 1975-1984 Brezhenev tưởng Liên Sô sắp nhuộm đỏ toàn thế gi*ới qua Proxy war kiểu bác Hồ Già được huấn luyện rồi đem súng đạn về nước lập băng đảng chiếm chính quyền va tuyên bố làm cách mạng cho dân nghèo chO6'ng đói giảm nghèo nhưng thực sự là biến nước đó thành thuộc địa cho Cộng Sản Liên Sô thôi 1 Client State.

Ronald Reagan đắc cử TT đà thay đổi bàn cờ và đưa CS đến chỗ băng hoại năm 1999-2001.

CS việt nam phải biết ơn Vịt Ḱu v́ họ đă dúp Việt nam ra khỏi canh thiếu ngoại tệ đê có thê mua bán với quốc tế. Anh thấy chú mày cứ ti toe ve6` kinh tế mà ko hiểu cái căn bản cua nó

-- (|||||A|||@LLL.com), November 20, 2004.-- (|||||A|||@LLL.com), November 20, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch có lý

Đây lư do MBVN phải cố chiếm MNVN " The rice supply became a major problem as Hanoi, no longer able to count on incorporating the rice- producing South into its economy, was forced to seek alternative food sources for the North and to prepare the groundwork for a self- supporting economy. In this regard, leaders in Hanoi continued to seek "

Xin đọc "Beijing and the Vietnam Conflict, 1964-1965: New Chinese Evidence by Qiang Zhai

http://wwics.si.edu/index.cfm? topic_id=1409&fuseaction=library.document&id=244

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 20, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Sau khi kư hiệp định hỗ tưo8ng với Nga và khối COMEKON (VARSOVIE) Dzuân - Tho đă cho chở hơn 17 tấn vàng của Miền Nam sang trả nợ mua vũ khí cua Nga. Đây là 1 điều nhục, Việt Nam là 1 thuộcc địa của Nga sau 30-4-1975 v́ Tầu đă thua Nga ko dụ CSVN vào ṿng. Nói 1 cách chính sác là STalinr, Kruchev, Brezhenev đà cấy người thân nga vào đảng CS việt Nam, Bác Hồ láu cá ko c̣n hO6 Độc Lập Tự Do Hoà B́nh Cơm Áo nữa v́ cái bản mặt Lê Chiêu Thống ta6n thời nó ḷi ra năm 1975 và đây là lư do đê khôi tự do cấm vận bọn cộng san Việt Nam bọn lính đánh thuê cho bọn Đế Quốc Liên Sô

-- (Bo_Qua_Đi_Tám@Ba_Sạo.com), November 20, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Nói Thẳng : ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐĂ BÁN NỀN ĐộC LẬp CỦA TOÀN VIỆT NAM VÀ LĂM TÊN LÍNH ĐÁNH MƯỚN RẺ TIỀn CHO NGA - TẦU COI THƯỜNG SINH MẠNG NHÂN DÂN VIỆT NAM. SỰ TỤT HẬU NGÀY NAY LÀ DO KẾT QUẢ LÀM TÔI MỌI CHO LIÊN SÔ VÀ TẪU CỘNG SUỐT HƠN 50 NĂM TIẾN LÊN XĂ HỘI CHỦ NGHĨA

-- (|||||A|||@LLL.com), November 20, 2004.

Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Ai không biết là vẹm in tiền để vơ vét ở miền Nam.

Có phải chính quyền Việt cộng ăn cướp một kiểu trá h́nh ?.

À không biết từ sau 30.0.4.1975 bao nhiêu người miền Bắc di cư vào Nam. Bao nhiêu người Nam ra Bắc ? Không biết bao nhiêu tài sản, nhà cửa ở miền Nam nằm trong tay cán bộ miền Bắc và gịng họ của cán bộ miền Bắc. Cán bộ này làm ra chân chính hay gian trá để có tài sản đó.

...................................

Tôi thích thống kê. Xin Ai biết chỉ dùm trừ người phe cộng hay thân cộng . Cảm ơn.

Tôi không tin thống kê của vẹm ( chính quyền việt cộng ) lắm

-- (postlai@postlai.com), November 20, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch có lý

đảng cộng sản vn muôn năm

-- lưu trang (vnch_ngu_nhucut@yahoo.com), November 20, 2004.

Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN-XÔ LÀ THÀNH TRÍ THÉP NGÀN ĐỜI VỮNG BỀN..

STALIN. NGƯỜI LÀ NGỌN ĐUỐC SÁNG SOI NHÂN LOẠI

ẤY!.. MÀ..MÀ ..MÀ SAO ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN-XÔ CUẢ CHÚNG TA....SỤP ĐỔ TAN TÀNH NHƯ CỨT DỚT VẬY??....
C̉N.. C̉.N.. NGƯỜI...NGƯ.Ờ .NGỌN ĐUỐC S..ÁNG....ÔNG STALIN ƠI.. ĐẤT GIỜI CÓ KHÔNG..?? SAO ÔNG LẠI BỊ LOÀI NGƯỜI QUĂNG VÀO BĂI RÁC RỒI...


-- (tosu_cs@yahoo.com), November 21, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Thằng ôn ǵ ở trên nói sai mẹ nó rồi, Việt nam không bị phương tây cấm vận sau khi quét sạch Mỹ Ngụy, dành toàn vẹn lănh thổ năm 1975. Việt nam bị cấm vận v́ oánh Campuchia năm 1978. Cái này cũng tại anh Lê Duẩn say xưa với thắng lợi nên hơi hiếu chiến và cực đoan quá.

-- (thoidi@khongcainhau.org), November 21, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Xin hỏi câu dưới đúng không

Sau khi kư hiệp định hỗ tương với Nga và khối COMEKON (VARSOVIE)
Dzuân - Tho đă cho chở hơn 17 tấn vàng của Miền Nam
sang trả nợ mua vũ khí của Nga.
Đây là 1 điều nhục,
Việt Nam là 1 thuộc địa của Nga sau 30-4-1975 ..........


-- (postlai@postlai.com), November 21, 2004.

Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Tại sao bọn sán lăi CHXHCN ho hào toàn dân chống Mỹ cứu quốc ,đánh cho Mỹ cút (Hồ bào nếu cần hy tất cả người Việt để đuổi Mỹ Hồ cũng làm chả sợ )mà lại khóc lóc than thở :

CHXHCN Cộng Sản nghèo v́ Mỹ cấm vận Hu Hu Hu Hu .

-- thich du thu (Toollovers@comcast.net), November 21, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Truoc khi CHXHCN ngheo vi bi Meo cam van thi ca nuoc CHXHCN da la "thien duong cua cộng sản" hay "dia nguc cua loài quỷ đỏ" roi.

So di co su viec do la do bon Hồ Chết X́nh dâm ác tac cho de cong ran Tàu Phù Liên Sô can ga nha ruoc ngoai bang vao tan pha que huong thi CHXHCN moi tan hoang nhu the.

Con chuyen danh Meo duoi Nguy là làm theo lệnh quan thầy Nga Hoa va chuyen bi Meo embargo sau do de trừng phạt chi noi len su ngu xuẩn nho nhen han hoc cua bọn lănh đạo đảng ăn cướp Mafia .

Viec CSVN phai tim moi cach thoat khoi embargo de phat trien kinh te CHXHCN dang duoc coi la thanh tich ăn mày lạy lục cua bọn sán lăi cộng sản thi tui cán ngố mày hoan hô .

Dit me cai lu dau duong xo cho chung may, bọn sán lăi trắng trợn bóc lột đồng bào mà tụi hay lại hư hửng khen .

Dieu co ban la chinh vi nhung thang khon nan nhu chung may ma nuoc CHXHCN van con la nuoc ngheo nan lac hau. Chung may khong lieu ma sam hoi di con chui rua nguoi ta la cai con cu cac gi?

-- Deo Me Sán Lăi (Mamayngu@CHXHCNAncut.Com), November 22, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Chính v́ cả cái hệ thống chính quyền cộng sản

VN quan liêu tham nhũng độc tài bán nước mà

VN sau 30 năm hoàn toàn phỏng giái vẫn c̣n

là 1 trong những nước nghèo nàn lạc hậu nhất thế giới.

Bọn ăn cướp cọng sản VN lo xám hối đi là vừa ?

Nhân dân Việt Nam yêu nước sẽ trừng trị

bọn mafia đỏ hèn hạ và lũ tay sai thẳng tay.-- (postlai@postlai.com), November 22, 2004.

Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

troi oi .. may ba'c KKK nay sao thich noi chuyen xua 1900 ho`i do' qua' dzay ... Thoi noi chuyen moi hon di .. vidu hien tai ne` ..
Nghe noi may ba'c VietKieu KKK bi CQ VN hien nay "bop dzu" tui tie`n fai ko ? hihhi ... Ko lo giu~ tie`n ma` lo noi chuyen vu vo qua ... hehe .. hay la` cac bac chang co do`ng xu na`o de? am` lo so bi mat ...
... ac ... neu vay thi` toi ra't ha~nh dien nhu~ng VietKieu cha^n chinh thu thiet gui tie`n dong gop cho que huong. Ca'c ban VietKieu cha^n chinh oi ... toi that su cam fuc cac ban yeu que huong. Ko nhu ma'y ba'c VietKieu KKK an tro ca'p to'i nga`y xui duc ba` con "la`m nghe`o" nhu ho ...

TonyKhe - Nguoi Da'm Noi Len Su That-- Kẹt giữa lĂ n đạn (tonykhe@yahoo.com), November 22, 2004.Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Ai không biết là vẹm in tiền để vơ vét ở miền Nam.

Có phải chính quyền Việt cộng ăn cướp một kiểu trá h́nh ?

Câu hỏi trên đúng không Tony kḥ khè ? Không dám trả lời là coi như nó đúng. Hy vọng Tony kḥ khè không phải là con cháu lũ sán lăi vẹm tham nhũng hèn mạt

Tony khè đang ăn foodstamp giống thầy của Tony khè, Chibua ?

-- (postlai@postlai.com), November 22, 2004.


Response to Anh Long Dứt Mạch cĂ³ lĂ½

Cám ơn anh Postlai, từ truớc weekend cho đến hôm nay tôi túi bụi bận rộn công việc của cộng đoàn, bây giờ mới coi lại forum.

cái chuyện hiển nhiên là miền nam tự do sung túc hơn miền bắc XHCN đang được lớp cộng sản trẻ vốn mù tịt về qúa khứ đang ra sức cạo sửa theo luận điệu bóp méo sự thật của cộng sản đàn anh.

Cái hăng đầu tiên tôi làm việc tại Mỹ có rất nhiều dân bắc kỳ 75, vượt biên tới Hồng Kông từ Hải Pḥng hay Quăng Ninh vào thập niên 80 .Điều làm tôi rất ngạc nghiên khi được họ cho biết là toàn bộ dân bắc kỳ 75 hồi đó vượt biên bằng thuyền buồm. Từ Hải Pḥng mà tới được Hồng kông sau 1 tháng được gọi là nhanh. Trong khi đó ở miền nam tự do, tất cả ngư dân ở ven biển miền trung nam VN đă đánh bắt cá bằng thuyền có gắn động cơ vào những năm 65-67.

Cứ nói là nhờ vào viện trợ của Mỹ, chứ hồi đó Bắc Việt không ăn gạo của Trung Cộng viện trợ à ? Từ cái bi đông đến cái quân hàm đeo trên cổ áo cũng khiông phải do trung cộng viện trợ cho à ?

-- Long Đứt Mạch. (nongducmanh@phuchutit.com), November 22, 2004.


Moderation questions? read the FAQ