Dân VN lai Tàu????

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Anh khuyên các chú đừng nên tự nhận là ḿnh lai Tàu nếu không biết chắc là ḿnh lai hay không? V́ như thế mấy chú tỏ ra là tự ti mặc cảm. Mấy chú Tàu mà nghe được th́ mấy chú ấy khoái chí lắm.

Có một lần anh đi du lịch Quăng Châu TQ, ngườI hướng dẫn viên Tàu dẫn đoàn đến một ngôi đền ông tổ của ḍng họ Chen. Hắn ta hỏi trong đoàn có ai họ Trần hay không? Anh và một vài người dơ tay lên. Hắn ta nói đây là ông tổ ḍng họ Trần. Một câu phát biểu ngu xuẩn và lố bịch làm anh nóng mặt. If he was my ancestor, why the fuck I did not know of him? Why should I deny my ancestor?

Trên phương diện nhân chủng học, không có một dân tộc nào trên thế giới là “pure race” cả. Hơn nữa ngườI ta khám phá ra là genes của tất cả giống ngườI ngoài Phi Châu (đen, nâu, vàng, trắng) hầu như hoàn toàn giống nhau - cấu tạo bề ngoài th́ khác nhau nhưng cấu tạo bên trong th́ hầu như là giống nhau. Genes của ngườI Phi Châu có nhiều biến dạng nhất (lâu đời nhất nên có thờI gian để biến dạng) cho nên các nhà khoa học kết luận là loài ngườI phát xuất từ Phi Châu và di chuyển đến các nơi khác trên quả địa cầu.

Về phương diện ngôn ngữ th́ sự vay mượn ngôn ngữ là chuyện b́nh thường. Chữ Anh, Pháp, Đức, … đều vay mượn từ chữ Latin, Greek, etc. Ngày xưa nước Tàu là nước có nền văn minh nhất Châu Á nên các nước khác như Nhật, ĐạI Hàn đều bị ảnh hưởng văn minh và chữ viết của Tàu.

Tàu đô hộ nước VN ngót 1,000 năm. Dân tộc VN bị ảnh hưởng văn hóa của họ rất nhiều. Điều này không thể chối căi được. Nhưng nếu nói rằng chúng ta lai Tàu th́ điều này không có ǵ chứng minh cả. Những ngườI Việt gốc Tàu (nói được tiếng Tàu hoặc biết chắc là ḿnh gốc Tàu) th́ lại rất thích điều này. Có một lần tôi tranh luận với một anh bạn người Việt gốc Tàu:

Anh bạn: Ông nói ông không lai Tàu vậy chớ bàn chân Giao Chỉ của ông đâu? Sao tôi không thấy ông da vàng mũi tẹt? H́ h́

BBH: À cái này là do sự tiến hóa thành ra giống dân Giao Chỉ thay đổi. Chứ suy luận như ông th́ 800 năm nữa mọi da đỏ ở Mỹ này đều lai Mỹ Trắng? Dân Nhật chính cống phải là Nhật lùn c̣n mấy thằng Nhật bây giờ nó cao là v́ mẹ nó ngủ với lính Mỹ đóng quân bên Nhật? Trẻ con VN sanh ra hoặc lớn lên bên Mỹ hầu như đứa nào cũng cao lớn hơn bố mẹ chúng v́ chúng lai Mỹ?

Hơn thế nữa theo tài liệu lịch sử mà tôi đă đọc qua th́ dân VN tự xưa vẫn có chính sách bài Tàu. Nhà nào mà có con gái lấy Tàu th́ cho đó là sự xấu hổ cho gia đ́nh. Cho nên số phụ nữ bị làm t́ thiếp hoặc vợ cho mấy chú Tàu chắc cũng không nhiều. Vả lại mấy chú Tàu phải mang con cũa mấy chú về Tàu chứ lị.

Tóm lại ngườI VN có phong tục tập quán riêng, văn hóa riêng, tiếng nói riêng, một nền lịch sử riêng. C̣n nhiều cái riêng nên có như: một chính sách riêng không bị ảnh hưởng của Tàu, một lá cờ riêng không lai căng theo cờ Tàu cộng.-- Bo Bac Ho (BoBacHo@badinh.hn.vn), November 20, 2004

Answers

Response to Dân VN lai Tàu????

Cái dễ nhất là người Việt Nam , dùng nước mă'm, tương cự đà, ăn cà pháọ dưa Cải, dưa giá khác bọn chệt

-- (|||||A|||@LLL.com), November 20, 2004.

Response to DĂ¢n VN lai TĂ u????

Hăy đọc kỹ lịch sử của Tàu ta thấy Tàu là một bọn ăn cắp chúa hơn bọn sán lăi cộng sản nên bọn này tôn Tàu Phù làm sư phụ .

Văn minh của Tàu bây giờ là văn minh ăn cắp của Bách Việt chúng ta ,nước Tàu chia đôi nửa bác là nguyên thủy người Mán hay là Hán c̣n nửa nam là Bách Việt ,người Tàu chối bỏ nhưng với khoa học về "gene" hiện tại người ta đă chứng minh .Hăy nh́n lại di tích trống đồng ta thấy tổ tiên ta người Bách Việt đă đi từ chỗ vẽ h́nh rồi tượng h́nh như chữ sơn (núi)gồn 3 gạch ,2 nhỏ một lớn (iIi)và một ngang phiá dưới .Nguyên thủy tiếng Tàu là chữ viết như mấy con ṇng nọc (xin đọc chuyện "Thạch Phá Thiên" của Kim Dung).

Chuyện tổ tiên ta là Bách Việt rất đúng ,c̣n vơ vào là dân Tàu th́ đó là mưu đồ ăn cướp của Tàu Phù giống như bọn CHXHCN vơ dân Việt Nam vào là dân CHXHCN không hơn không kém .

Chúng ta không chấp nhận sự ăn cướp công khai như vậy .Hăy đứng lên "đánh Tàu cút cọng nhào"

-- thich du thu (Toollovers@comcast.net), November 21, 2004.


Moderation questions? read the FAQ