Người Việt Gốc Hoa Tại Việt Nam

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Suốt 50 na9m chiến tranh đ c nhiều thế hệ 2,3,4,5,6 người Hoa Sinh trưởng ở Việt Nam, theo luật của Việt Nam họ l cng dzn Việt Nam, họ đ hội nhập dời sống của Miền Nam v c nhiều người Việt Gốc Hoa đ dược chnh phủ Đệ Nhất v Đệ Nhị Cộng Hoa mời ra cộng tc với chnh phủ v họ l người Việt ca v họ cũng đ đng gp vo việc pht triển v xy dựng VNCH như những cng dzn Việt Nam.

Ring vng Chợ Lớn hay cn gọi l phố Tầu ở Si Gn đ được Thực Dzn Php dng chnh sch chia để trị nn đ cho họ c đặc quyền hơn với dzn Việt Nam, những ch con trời ny suốt 1 thời kỳ chiến tranh đ gip CS VN ko t, nhưng sau chiến tranh họ bị CSVN nặn tiền qua mấy vụ đổi tiền v đnh kinh tế, đến lc ny họ mới biết l họ đ lầm đi gip VNCS như bọn Hoa Lục n si khi đi vượt bin tm tự do họ vẫn nhận l ngươi Việt Nam. Sau khi định cư yn ổn họ xin đi Trung Cộng để thăm qu cha đất tổ nhưng khi về đến lng họ đối sử với cc bạn ngu8ời Việt Gốc hoa ny như khch thi khng phải người Hoa ( Hn ).

Cn nhiều người Minh Hưong sinh sống ở Lục Tỉnh họ đ l người Việt Nam thuần rất yu Vit Nam v chiến đấu đ bảo vệ nền Cộng Ho miền Nam. Ở Miền Nam Việt Nam dzn Việt gốc hoa phần lớn l người Việt Quốc Gia, yu Việt Nam v đy l bt cơm nơi chn rau cắt nhốn v l qu hưo8ng của họ.

Ring ở c oh rum ny c ch chi bua mingo rất l bức xc lc no cũng cho Trung Co6.ng L nhất l đn anh Xin lỗi cc bc tiếng anh họ cho ch chi bua ny l 1 ngưới bvới inferior complex mới nhận Tầu l đn anh v hật ra bọn tầu n cũng chả mng thằng chi bua dzốt nt ny, v đối với Việt Nam anh ta l 1 tn Việt Gian, 1 người đng bị phỉ nh? v lm người khng nn người. Cc cụ c cu ăn quả phải nhớ kẻ trồng cy. Với Ti ch chi bua l 1 thằng đầu đường s chợ c bơ c bất, tứ cố v thn. Ai cũng khinh ci x ho6.i no họ cũng coi thường hạng người ny bọn ba que xỏ l đạo tặc

-- (|||||A|||@LLL.com), November 18, 2004

Answers

ng phải yu chn cm do thằng USA cung cấpo chứ,ko yu n lấy lại lm sao.

-- (kid@yahoo.com), November 19, 2004.

Moderation questions? read the FAQ