Coi chừng vẹm bán nước cho tàu ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Xin đọc tiếp nguyên bài

Cuộc Quật Khởi Của Toàn Dân Việt

Cuộc Quật Khởi Của Toàn Dân Việt

Trích một phần trong Cuộc Quật Khởi Của Toàn Dân Việt

Ư đồ thâm độc này của Tàu ít người Việt nào nh́n thấy v́ nh́n bên ngoài th́ cũng chỉ là người Việt cai trị người Việt thôi chứ có bóng dáng người Tàu nào đâu. Nếu những ai nh́n rơ bộ mặt nham hiểm của Tàu cùng bè lũ tay sai và dám ra mặt chống Tàu th́ dù ở bất cứ cấp nào, chức vụ nào đều bị bè lũ tay sai Tàu t́m mọi cách triệt hạ bằng nhiều thủ đọan thâm độc và tàn ác để đe dọa những người khác và trấn áp các phong trào phản kháng Tàu ngay từ khi các phong trào này mới manh nha. Thí dụ khi giới trí thức trẻ tại Hà Nội lên tiếng cảnh giác mọi người với bài viết "Hăy Cảnh Giác Với Bắc Triều" để nói về vụ chóp bu Việt cộng dâng đất, dâng biển cho Tàu cộng th́ liền bị bè lũ tay sai của Tàu t́m cách triệt hạ và bỏ tù cho tới bây giờ. Qua việc này, chúng ta mới thấy giới trẻ tại quê nhà vẫn c̣n có những người sáng suốt (v́ nh́n ra được cái họa Tàu đang chiếm Việt Nam), đầy can đảm và yêu nước nồng nàn hơn bậc cha anh hiện thời trong nước nhiều lắm. Rồi những cái chết đầy mờ ám của tướng Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, vụ rớt máy bay bên Lào giết chết tướng Đào Trọng Lịch và một số cấp đại tá, vụ rớt máy bay của một số tướng lănh, sĩ quan trong quân đội cộng sản Việt Nam tại bán đảo Sơn Trà ngoài Đà Nẵng. Vụ (t́nh báo Tàu) bắn rớt máy bay giết các nhân viên Hoa Kỳ và các cán bộ Việt cộng khi đi t́m kiếm các người Mỹ mất tích (POW/MIA) tại Bố Trạch, Quảng B́nh. Cái chết của ủy viên chính trị Trần Đ́nh Tứ ngay tại phiên họp của trung ương đảng cộng sản Việt Nam sau khi uống một chén trà tàu, rồi nhân viên cao cấp bộ ngọai giao Việt cộng là Lê Mai cũng bị chết bất ngờ (Lê Mai là người có công trong vụ móc nối để Mỹ và Việt Nam lập quan hệ ngọai giao chính thức. Lê Mai bị t́nh báo Tàu nghi là đi đêm với Mỹ để lật nhóm thân Tàu trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam). Tất cả những cái chết tức tưởi này đều do t́nh báo Tàu chui trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam tạo ra. T́nh báo Tàu giết nhiều tướng của quân đội Việt Nam cộng sản là v́ những vị tướng tài này không chịu khuất phục và cam chịu làm tay sai cho Tàu để bán nước như phe Lê Đức Anh, Phạm Văn Trà, Đỗ Mười, Lê Hồng Anh, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Trần Đ́nh Hoan, Nguyễn Khoa Điềm, Phan Diễn, v.v.v. cho nên t́nh báo Tàu phải diệt họ để trừ hậu hoạn. V́ Tàu biết rằng chủ lực để lật phe tay sai của Tàu trong đảng cộng sản Việt Nam và chống tham vọng bành trướng của Tàu tại Việt Nam chính là cánh chỉ huy quân đội c̣n có ḷng với dân tộc trong đảng Cộng sản Hà Nội. Trong các chế độ độc tài, bộ phận công an bao giờ cũng là cánh tay mặt dùng để đàn áp dân chúng, trong khi đó tự bản chất, quân đội không phải là lực lượng đàn áp dân tộc mà luôn là lực lượng bảo vệ lănh thổ và sự tồn vong của dân tộc trước nạn ngoại xâm. Bằng chứng lịch sử kiêu hùng chống ngọai xâm của dân tộc Việt Nam chứng minh điều nói trên về quân đội. Bọn Tàu cộng biết vậy nên họ t́m cách nắm quân đội Việt Nam cộng sản, cài người vào thành phần lănh đạo quân đội. Nếu nắm không được th́ họ t́m cách làm cho lực lượng ấy yếu đi bằng cách tiêu diệt những tướng lănh, sĩ quan có tài, có uy tín trong quân đội để quân đội như rắn không đầu, không người chỉ huy. Vụ chóp bu Việt cộng dâng đất, dâng biển cho Tàu mà thành phần lănh đạo quân đội Việt cộng không ai có phản ứng ǵ (Phạm văn Trà - bộ trưởng quốc pḥng và nhiều tướng lănh khác ngậm miệng, im ĺm về vụ này) cũng đủ nói lên t́nh huống này.

-- Tàu phù nguy hiểm ? (postlai@yahoo.com), November 17, 2004

Answers

Response to Coi chừng vẹm bĂ¡n nước cho tĂ u ?

Hồ Chết X́nh đă dâng nước Việt cho Tàu Phù khi Hồ qua Trung Cọng hoạt động (thời gian này Hồ chung sống với Lâm Tuyết Minh và lấy tên Tàu là Vĩnh Thụy ,cùng thời gian này Hồ bán Cụ Phan Bội Châu cho mật thám Tây).

Những người theo giúp Hồ trực tiếp hay gián tiếp điều là tội đồ của dân tộc Việt Nam .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 17, 2004.


Response to Coi chừng vẹm bĂ¡n nước cho tĂ u ?

"The Soviet advisors favored peaceful coexistence between North and South Vietnam, urging Hanoi to "reunify the country through peaceful means on the basis of independence and democracy." The Chinese Communists, conversely, contended that because of imperialist sabotage it was impossible to reunify Vietnam through a general election in accordance with the Geneva Accords, and that consequently North Vietnam should prepare for a protracted struggle.6"

http://wwics.si.edu/index.cfm? topic_id=1409&fuseaction=library.document&id=244

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 18, 2004.


Response to Coi chừng vẹm bĂ¡n nước cho tĂ u ?

Xin đọc nguyên bài

T́nh H́nh Á Châu Đầy Xáo Trộn

Trong những ngày qua có nhiều diễn biến khá quan trọng. Tôi được biết rằng: Nhà cầm quyền Cộng Sản vừa mới ra một quyết định cho du khách Trung Quốc được tự do vào Việt Nam, đi đến bất cứ nơi nào trên toàn lănh thổ Việt Nam trên 64 tỉnh toàn quốc. Đây là một điều làm tất cả cho những ai quan tâm đến nền tự chủ độc lập của dân tộc cần phải quan tâm và theo dơi. Tin tức của chúng tôi được biết hơn một tuần qua là nhà cầm quyền Cộng Sản đă điều dẫn 2 sư đoàn đến Tây Nguyên (và một quân đoàn luôn luôn trấn đóng ở Tây Nguyên), và Trung Quốc đă điều dẫn hơn 200.000 quân sát biên giới Việt. Trung Quốc chưa tràn qua bằng quân sự, nhưng Cộng Sản Hà Nội đă cho phép họ qua Việt Nam bất cứ nơi nào bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12 tháng 9 tức là ngày hôm nay. Trước những biến cố quan trọng dồn dập, chúng tôi mời anh Lê Văn Xương trở lại với diễn đàn ngày hôm nay. Và xin mời quí vị theo dơi phần tŕnh bày của anh Lê Văn Xương. Chúng tôi nghĩ rằng đây là phần tŕnh bày khá quan trọng. Trước hết chúng tôi xin chào anh Lê Văn Xương.

-- T́nh H́nh Á Châu Đầy Xáo Trộn (postlai@postlai.com), November 19, 2004.


Response to Coi chừng vẹm bĂ¡n nước cho tĂ u ?

Cam on Postlai.

-- (aaa11111@yahoo.com), December 16, 2004.

Response to Coi chừng vẹm bĂ¡n nước cho tĂ u ?

***

Với nền văn minh hiện nay của tất cả các dân tộc, VietNam O thể nào sẽ là thuộc địa của China, its impossible , nhưng chỉ dựa theo dũ kiện trong li.ch sử VN và China th́ dân tộc VN đă có các vị Vua tưng tửng thi'ch nâng bi China , nôm na là Kong Dzắn Kắn Gà Nhà và thằng Hồ De Shit cũng đă làm như thế

Chúng ta chưa có 1 "HoiNghiDienHong" the 2nd đấy thôi

Tuy nhiên cũng phải nói thêm, VietNam đă xâm lăng Chiêm Thành và các vùng đất đồng bằng Cửu Long của Cambodia đó nhe :)))

-- Hanoi is poor, needs $$$ and no care for the future :))) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), December 16, 2004.Moderation questions? read the FAQ