Mấy ch em ti toe lm chnh trị... anh buồn cười muốn chết!

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Mấy ch em học được mấy chữ đ ti toe lm chnh trị! Đừng c tỏ ra honh trng khi chnh mnh chưa c được như thế. Nếu cần một con đường đấu tranh anh vạch ra cho cc ch ny: Trước hết hy sống tốt đẹp đi đ, sau rồi tập hợp mọi người lại thnh một tổ chức, sau đ mở rộng uy tn bằng cc hnh thức đấu tranh hợp php, kết hợp với li ko, tuyn truyền ngầm trong cộng đồng, sau đ chuyển dần sang cc hnh thức đấu tranh mạnh hơn. Rồi sau đ c hai con đường, một l lm một cuộc cch mạng lớn, hai l chiếm lấy một vng rồi từ đ lấy vốn đm phn, ku gọi quốc tế ủng hộ. Chứ chưa c ci cc kh g trong tay m đ rm beng ln, cc ch c bị tịt ngi anh cũng khng lấy lm lạ . Cc ch nn nhớ l hng trăm chnh phủ "Lm thời" do cc bậc tiền bối của cc ch dựng ln để moi tiền của đồng bo sau một thời gian hoạt động "tch cực" đều đi vo ph sản v tự tan r. Ci gọi l hội SVVN g g đ của cc ch, đại hội đại h lần no cũng l lần thứ nhất (v tịt ngi lun) chẳng biết c thực hay khng m đi bng di ngựa, n đạp cho một ci th cha mẹ cc ch nhn cũng chẳng ra nữa.

Ni thật anh chờ mỏi mắt cũng chưa thấy c một ti năng no hải ngoại đủ sức, đủ đức, đủ ti để tập hợp nhn dn hơn mấy anh chng trong nước m cc ch đang chửi bới om xm trn cc diễn đn đu. Cố m học ln, trau di ti năng đặng c ngy lm ln nghiệp lớn. khi đ d c gi yếu anh cũng cố gắng phục vụ cc ch. Nhờ ơn cha, nghề dầu kh của anh chnh phủ no cũng cần!

Cm ơn cc ch đ gửi thư, nếu anh cn nhận được những lời lếu lo ny lần nữa, anh xin php được report với Yahoo Admin v cc ch vui lng nhận danh hiệu spam. Đồ khng mời m tới. Email của anh khng phải l diễn đn cng cộng. Hiểu chưa!

may hagen wrote: C• LẠC BỘ SINH VIʎ VIỆT NAM - Ц#7840;I DIỆN CHO THANH NIʎ SINH VIʎ VIỆT NAM NGAY TỪ QUʦlt;br>HƯƠNG. K͎H GỬI Ц#7870;N QUỐC DŽ Ц#7890;NG B. (Xin vui ldịch thuật ra cᣦlt;br>ngoại ngữ khᣠnhau để truyền đến cᣦlt;br>giới truyền thtrꮠthế giới)

TINH THẦN CỦA HỘI NGHỊ SINH VIʎ THANH NIʎ DIʎ HỒNG, THANH NIʎ SINH VIʎ VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT L BẤT DIỆT

Ng๠26 thᮧ 6 năm 2000 l࠮g๠hội của sinh viꮠthanh niꮠViệt Nam y굦lt;br>tự do d⮠chủ ngay tại Việt Nam. У từ l⵬ thanh niꮠViệt Nam đ㠴rải qua quᠮhiều mất mᴦlt;br>hy sinh. Bị lợi dụng để đổ mᵬbảo vệ cho giai cấp cộng sản thống trị thực hiện tham vọng mưu cầu quyền lợi trꮠthảm cảnh tan hoang của nước nh஦lt;br>Bị chࠦ#273;ạp nh⮠phẩm, để lୠcon ở, thằng hầu cho giai cấp con chᵠđảng viꮦlt;br>đặc quyền đặc lợi lộng hந ph鰠nước,bᮧ bổ cả tổ tiꮮ Mua thần, bᮠthᮨ, đem nguyꮠbản chế độ thống trị cộng sản từ ngo੠nước để ᰠđặt lꮠd⮠ngh诠nước Việt, lợi dụng chi굠b੠y굠nước để thu phục rồi đ஠ᰠnh⮠t⭠trong nước. H㭠hại người t੬ bức bᣨ kẻ sĩ. Lୠnhững chuyện "trời khdung,đất khtha" để rồi phủi tay im lặng,hoặc n頺 "r૩nh nghiệm" để qua tru Ц#7843;ng cộng sản Việt Nam ch� lࠦ#273;ại diện duy nhất cho tập đo஠giai cấp thống trị cộng sản trꮠphải chịu trᣨ nhiệm ch� thức cho tội ᣠcủa m쮨.Việc trước tiꮬ Ц#7843;ng Cộng sản Việt Nam được nh⮠d⮠nh쮦lt;br>nhận lࠫhchổ đứng trong ld⮠tộc nữa. Nh⮠d⮦lt;br>Việt Nam khchấp nhận Ц#7843;ng cứ v젦#273;㠬ỡ đi theo l仢r>thuyết chuyꮠch� v೦#7843;n cực đoan đ㠢ị nh⮠d⮠trꮠthế giới chᮠgh鴠loại bỏ mࠣố duy tr젱uyền lực thống trị bằng thủ đoạn bất lương. Nh⮠d⮠Việt Nam kiꮦlt;br>quyết loại bỏ Ц#7843;ng cộng sản Việt Nam ra khỏi x㠨ội, khỏi lịch sử ng஠năm văn hiến của d⮠tộc.Ц#7843;ng khlt;br>cuyền để "nh쮠nhận sai lầm" như một chi굠b੠trốn trᮨ trᣨ nhiệm, để sau đ즬t;br>Ц#7843;ng lại tiếp tục cᣠsai lầm nối tiếp. Ц#7843;ng cộng sản Việt Nam đ㠦#273;ược nh⮠d⮠nh쮠nhận như một tập đo஠ăn cắp, nhũng lạm clt;br>quỹ, t੠nguyꮠcủa quốc gia trắng trợn nhất trong lịch sử d⮠tộc.

- Bởi v젮hững lẽ trꮬ nh⮠d⮦lt;br>Việt Nam khgiao phࢦ#7845;t cứ "sứ mạng lịch sử" n௠mবt;br>Ц#7843;ng tự nh쮠nhận l࠭쮨 được giao pht;br> - Bởi v젮hững lẻ trꮬ nh⮠d⮦lt;br>Việt Nam khchấp nhận Ц#7843;ng Cộng sản tồn tại - D㨯 sau n๠- Ц#7843;ng cദ#7921; thay đổi cho m쮨 một chiếc ᯠkhoᣠkhᣬcപn gọi mỹ miều hơn - chắc chắn cũng sẽ bị nh⮠d⮦lt;br>đạp đổ.

- D⮠tộc Việt Nam, người d⮦lt;br>Việt Nam khbao giờ nh쮠nhận rằng : Hồ Ch�inh v࠴ập đo஦lt;br>l㮨 đạo Cộng sản của lt;br>ta cࣴng trong ccuộc đấu tranh giந độc lập , giải phd⮦lt;br>tộc.

- D⮠tộc Việt Nam, người d⮦lt;br>Việt nam xᣠquyết chắc chắn rằng : ccuộc giந độc lập d⮠tộc lࠣủa to஠d⮦lt;br>Việt Nam, của truyền thống chống giặc lⵠđời, của sự hy sinh mất mᴠcủa ch� người d⮠đổ ra mới c欴;br>được. Ц#7843;ng cộng sản chỉ lợi dụng cục diện chiến tranh trꮠthế giới để tự nhận clao ấy thuộc về m쮨. Nh⮠d⮠Việt Nam phủ nhận tư cᣨ ch� trị của Ц#7843;ng cộng sản Việt Nam qua sự kiện gian dối trꮦlt;br>của Ц#7843;ng.

Bởi vậy:

- Ц#7843;ng cộng sản Việt Nam phải tức khắc giải tᮦlt;br>để nhường quyền chọn lựa đại diện của nh⮠d⮦lt;br>Việt Nam cho ch� nh⮠d⮠Việt Nam lựa chọn bằng b쮨 chọn d⮦lt;br>chủ của nh⮠d⮮ Sinh viꮠthanh niꮦlt;br>Việt Nam - những cd⮠rường cột của quốc gia y굠cầu nh⮦lt;br>d⮠thực thi quyền lực của m쮨 bằng những việc lୠsau:

- X頢ỏ bản hiến phᰠᰦlt;br>đặt của ch� quyền cộng sản - Giải thể ch� quyền cộng sản. - Giải tᮠquốc hội bn của cộng sản. - Xoᠢỏ sự thừa nhận quyền lực thống trị của Ц#7843;ng cộng sản Việt Nam.

Sinh viꮠthanh niꮠViệt Nam qua đại hội thanh niꮠsinh viꮠDiꮠHồng lần thứ nhất . Ц#7841;i hội kế thừa tinh thần hội nghị DiꮠHồng ng஠năm của d⮦lt;br>tộc Việt Nam ng๠xưa - ch� thức cảnh cᯠch� quyền vবt;br>Ц#7843;ng cộng sản Việt Nam rằng :

Một: nếu cố nắm giữ quyền lực khđược nh⮦lt;br>d⮠chấp nhận , sẽ bị trừng trị đ� đᮧ.

Hai: nếu ciếp tục ăn cắp,chuyển t੠nguyꮬ cquỹ quốc gia v௠tư t젮hường quyền lợi, đất đai của cha cho ngoại bang sẽ bị nh⮠d⮠xử tội đ� đᮧ.

Ba: Cảnh cᯠlần cuối c禬t;br>đối với Ц#7843;ng cộng sản Việt Nam vࠢiến tướng của nඦ#7873; sau nếu c꠮ꮠbiết sợ uy lực của nh⮠d⮠Việt Nam, chớ cực đoan, bạo động cố chấp mࠢị nguy hại nghiꭦlt;br>trọng về sau.

Sinh viꮠthanh niꮠViệt Nam qua đại hội thanh niꮠsinh viꮠDiꮠHồng lần thứ nhất . Ц#7841;i hội kế thừa tinh thần hội nghị DiꮠHồng ng஠năm của d⮦lt;br>tộc Việt Nam ng๠xưa - ch� thức đưa ra lời hiệu thanh niꮠViệt nam rằng :

H㹠đứng dậy đi hỡi những cd⮠thanh niꮠViệt Nam cଲng y굠nước. H㹠đ頱uyền được sống, được lୠngười, quyền được tư do nguận, tự do hoạt động cho nh⮠quyền vࠤ⮦lt;br>quyền của người d⮮ H㹦lt;br>đo஠kết lại m࠴ranh đấu. Nơi n௠cࡰ bức, nơi đࣳ đấu tranh. Tinh thần của hội nghị thanh niꮠsinh viꮠDiꮦlt;br>Hồng - thanh niꮠsinh viꮠViệt Nam lবt;br>bất diệt.

__________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com

-- Nguoi Viet Nam (danvietnam2004@yahoo.com), November 17, 2004

Answers

Response to Mấy chĂş em ti toe lĂm chĂnh trị... anh buồn cười muốn chết!

hiihihihii cam o*n chu NGUOI VIET NAM dda chi? d?n cach la`m cach mang .....nhung ddieu chu noi no xu*anhu* trai ddt ......

noi cho chu vai ddieu nho nho? : hi ddoan cua ti vua mua cho may anh ,em hoat ddong trong nuoc ca chuc cai may PC ..dde lam viec

cong an tich thu cai ddien thoai di ddo^ng nao` cua cac anh ,em chung to ...thi co cai khac mang ve` ngay

cho hai? quan co 5 $ ddem 1 ddng DVD tuyen truyen ve trong nuoc ...in lai va mang ddi tuyen truy`n choba con biet cai mat ghe? lo*? cua viet cng ......

bat mi bao nhieu ddu? rui` ...he.n khi khac

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 17, 2004.


Response to Mấy chú em ti toe làm chính trị... anh buồn cười muốn chết!

to BacLieu : a'y, co' do` chu`a ha? ... ba'c baclieu gi` do' xin cho toi the? hio vien, toi cung muo'n co' di dong va` PC xai ... dao na`y dang cho` luong cuoi nam de? mua Laptop xa`i cho co' anh co' em voi ban be` trong nuoc nhung thieu chut tien. Neu baclieu ko ngai xin cho toi tham gia lam hoi vien, mien co PC xai la duoc roi. Nghe cac ban ben TPHCM-VN chat voi toi ma` toan dung Laptop ko ha` ... hix .. toi than co doc ben nuoc ngoai nghi~ ma` tui than qua' ... Nga~m ra ben VN cu~ng nhie`u nguoi gia`u qua' di ... hihi ... du`ng nghi~ rang ban toi la` con ong chau cha nhe ... toa`n la` dan gia di`nh luong thien kiem song ko do' .. nhung cuoc song ca`ng nga`y ca`ng len moi duoc vay ... toi thi` ben day ca`y xi` khoi. Dinh mua laptop tra? gop nhung nghi~ lai cung danh chat chiu mua 1 la`n cho khoe day ,,,
Cho` tin baclieu de tham gia lam hoi vien tru'ng PC hay Di Dong ...

-- Ket Giu~a La`n Dan (tonykhe@yahoo.com), November 18, 2004.

Response to Mấy chĂş em ti toe lĂm chĂnh trị... anh buồn cười muốn chết!

hi` loai nhu* chu VANG KHE` ...chi? ddu*o+c 1 qua? M 79 dd? nhet ddit thi.....thich khng ??

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 18, 2004.

Response to Mấy chú em ti toe làm chính trị... anh buồn cười muốn chết!

Trch BBC

ng Mai Văn Du ng Mai Văn Du c thm nin trong ngnh hơn 20 năm Sng hm nay, Bộ Cng an Việt Nam đ thực hiện lệnh bắt v khm xt đối với ng Mai Văn Du, nguyn thứ trưởng Bộ Thương mại. ng Mai Văn Du bị khởi tố về hnh vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hnh cng vụ. Lệnh tạm giam đối với ng Mai Văn Du c thời hạn bốn thng. Trước đ, con trai của ng, Mai Thanh Hải, đ bị bắt giam với co buộc nhận hối lộ của doanh nghiệp nhằm gip vấn đề quota dệt may xuất khẩu. Quyết định khởi tố ghi chức vụ của ng Du l nguyn thứ trưởng Bộ Thương mại - dấu hiệu cho thấy ng đ bị cch chức. Ở cương vị thứ trưởng Bộ thương mại, ng Mai Văn Du c thẩm quyền phụ trch phần cấp hạn ngạch dệt may. Truyền thng nh nước Việt Nam ni ng Du "đ k một số văn bản, thng bo gửi cc doanh nghiệp dệt may cho php tự do thực hiện việc chuyển nhượng quota m khng cần c kiến của Bộ Thương mại dẫn đến những tiu cực trong lĩnh vực ny." Trước đ, tin cho hay cơ quan điều tra tm thấy chữ k "khống" của ng Mai Văn Du trn một số bộ hồ sơ đăng k xin cấp quota. Đến nay, cuộc điều tra đường dy "chạy quota dệt may sang Mỹ" đ khởi tố 14 bị can v bắt tạm giam 13 người.

Cn phải bắt bao nhiu Dậu ? Cứ ni tới chnh quyền cộng sản l ai cũng chn ngn ? Cả ci chnh quyền ăn cắp ?-- trbapi (trbapi@yahoo.de), November 18, 2004.

Response to Mấy chú em ti toe làm chính trị... anh buồn cười muốn chết!

Tn"ng Mai Văn Du ng Mai Văn Du c thm nin trong ngnh hơn 20 năm " vậy m điếu biết lm chnh trị .

Nguoi Viet Nam (danvietnam2004@yahoo.com) lm ơn dạy dỗ thằng ny hộ .

ĐM đ 20 năm thm nin m ngu như b khng chịu đi học hỏi thằng con nt "Nguoi Viet Nam (danvietnam2004@yahoo.com)" bị bắt đng đời .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 18, 2004.Response to Mấy chú em ti toe làm chính trị... anh buồn cười muốn chết!

người VN nói rất hay , nói đúng tim đen lũ lưu vong Việt bám đít Mỹ mặc dù bị tụi mỹ bỏ rơi sau 75 vậy mà cũng chết sống vượt biên bú đít chúng

-- thêm ý kiến (themykien@yahoo.com), November 22, 2004.

Response to Mấy chú em ti toe làm chính trị... anh buồn cười muốn chết!

Xin 1 lời bnh phẩm sau

Cc dẫn chứng ho hng của qun đội nhn dn viet nam

Mậu Thn 1968 ( ngoai Saigon) cọng sản viet nam từ Đồng ng Cộ v ngả năm chuồng ch trn qua quận "Bnh Ho" ( binh thanh bay giờ) tiến vo cha " quận tm" mot ngoi chua duoc xay cat tu nam 1955 de lam l cốt phong thủ duoi sức khng cự yeu ot cua canh sat d chiến, biệt động qun, thủy qun lục chiến , 3 chiến xa M48 cũng những thanh nien nhan dan tu vệ. Sau 5 ngy giao tranh quan đội chanh quy của ho chi minh đ khng bỏ chạy được, tất cả đ bị chết chn th bị xch dnh vo cột đn, vo những khẩu trung lien ( sao m chạy được ? )

Trong những chiếc thng sắt T54, T57 cua nga so chạy trn chiến trường An Lộc, Trị Thien, Quảng Trị trong chiến trận 1972 QLVNCH đ li ra những xc chết của cộng n vẫn cn bị cng bằng những sợi xch sắt !!! Chiến trận giữa qun đon 4 (Tướng Nguyễn Khoa Nam) v cộng qun tại nh my xi măng H Tin (miền Ty, khng phải nh my Bin Ho ) sau 6 ngy giao tranh năm 1972 qun đon 4 đ chiếm lại nh my xi măng với những chiến lợi phẩm l những xc chết của cọng n được cc đồng ch xch chặt vo cc trụ beton v BC muốn cc đồng ch phải tử thủ !!!. Khng nhn thật tận mắt, nhưng những đoạn phim ti liệu của 30 năm trước đy đ lm cho Vy cảm nhận được cọng sản viet nam chỉ l một loi th man rợ.

Xin lời bnh luận.

hoang thuy vy vy (hoang_thuy_vy_vy@yahoo.com), August 21, 2003

-- (test@test.test), November 22, 2004.


Response to Mấy chú em ti toe làm chính trị... anh buồn cười muốn chết!

Chiến trận giữa qun đon 4 (Tướng Nguyễn Khoa Nam) v cộng qun tại nh my xi măng H Tin (miền Ty, khng phải nh my Bin Ho ) sau 6 ngy giao tranh năm 1972 qun đon 4 đ chiếm lại nh my xi măng với những chiến lợi phẩm l những xc chết của cọng n được cc

đồng ch ?? xch chặt

vo cc trụ beton v BC muốn cc đồng ch phải tử thủ !!!.

-- (test@test.test), November 22, 2004.

Moderation questions? read the FAQ