Đại Học Việt Nam Hiện Tại có săn sóc sinh viên nghèo như ơ các quốc gia Kỹ nghệ tiền tiến???

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Muà he vừa qua tôi đă đọc nguyệt san của trường Đại Học Havard ( Ivy league )đă loan tin sẽ cho sinh viên xuất sắc gia đ́nh nghèo được học Free không đóng học phí nếu gia đ́nh bố mẹ chI kiếm được 40,000 Dollar một năm.

Trong khi Đại Học Yale ở Connecticut th́ ông Dean trong bài báo tháng chín có nói ông đă quyết định là học sinh nghèo gia đ́nh có lợi tức 35,000 dollar hay thấp hơn sÈ chỉ đóng tiền học 500 dollar mỗi tháng hay cao lắm là 1,500 dollar mỗi tháng.

Nói chung 2 trường Đại Học Rất nổi tiếng này đă đào tạo cho Hoa Kỳ nhiều nhân tài và chính trị gia có hạng hay công chỨc giỏi để lèo lái guồng máy nhà nước. Con nhà giầu học giỏi đă dành có thê học ở 2 trường nổi tiếng này va cha mẹ sẽ là các mạnh thường quân đóng thêm tiền tăi trợ cho các chương tŕnh nghiên cứu hay học bổng cho các học sinh nghèo nhưng có bẩm sinh thật suất sắc.

QUa các bài trên ḿnh mới thấy ở các sứ tiền tiến họ chọn nhân tài ngay từ cả ở các giới nghèo hèn trong xă hội. V́ kiếm và đào tạo một nhân tài rất khó họ không câu nệ người sinh viên sinh trưởng ở môi trường Giầu hay nghèo, nếu nghèo họ sẽ cho học bổng.

Tôi có 1 người bạn chí thân, trước là caddy driver cho 1 hội Golf ở thành phố Nữu Ước Andy. Williams sau trung học được học bổng của hôị Golg mà anh làm việc cho nhập học Đại Học William ang Mary ở Virginia, Ra trườ Andy làm cho Smith Barneys firm độ 3 năm rỒi được chosang miền tây làm chủ 1 cơ sở của S and B ở Las Vegas các bạn có gặp Andy là các bạn không phải bỡ nghỡ v́ Andy có khiếu nói truye6.n rất thân thiện và có Dzuyên rất chân thật với bạn bè không kỳ thỵ hay ghen tức 1 ai. Năm 1998 Andy đưỢc gọi về HQ của Merrill Lynch và đưỢc bổ nhiệm đứng đầu Compute Department coi về Y2K lúc này Andy có thể nghỉ hưu non và ở nhà chơi với vợ với con nhưng Andy ở tuổi 44 vẫn c̣n thích làm việc.

Quay về cái sứ CHXHCN Việt Nam con cái nhà nghèo như Andy hay các gia đ́nh nghèo có đưọc chọn lọc để làm 1 la~nh tụ ở cơ sở hành chánh hay nhà nu8ớc không??? Các bạn hay đề cao về CHXHCN là tốt đẹp không có ca?nh người bóc lột người và thât công bằng không tham nhũng có trả lợi về vấn đề xă hội như dzầy không ???? Cám Ơn Bạn [ Biết th́ trả lời ko bốc phét nói tục th́ thụt lưỠi đấy nhá ]

-- (Cán_Ngố_Ăn-Dải-Dút@BBP.govt), November 16, 2004

Answers

Response to Đại Học Việt Nam Hiện Tại cĂł săn sĂłc sinh viĂŞn nghèo như ơ các quốc gia Kỹ nghệ tiền tiến???

hu*`mmm ...ba´c CAN NGO AN DAI DUT ..... sao bac ddat câu hoi? dê? tra? lo*i` qua´ ....thay mat cho Vem . tui xin tra? lo*i`

1/ NONG DUC MANH ..... con ho?ng co´ cha nguoi dân tôc miê`n nui´ddu*o+c nha nuoc u*u ddai~ cho ddi NGA sô hoc thanh ky? su* .... va bây gio la` BIG CHIEF cua dda?ng cong san VN

2/ DDO MUOI .... hoc lo*´p 3 truong la`ng la`m nghê` thiê´n heo cung ddu*o+.c ,,,cung dda lên ddê´n chu*´c to ..trong bô chinh tri

3/ mây´ khi? ddi´t ddo? .... sau khi tron mây´ chuc na(m trong ru*`ng voi cây AK ky´ tên thi` chi? biê´t gach chu*~ >> thâ.p ( + )

sau 30 / 4 chu´ng ddu*o*.c lên la`m huyen uy? ...ti?nh uy? .....

tui noi´ co´ ddu´ng không nao ?????

vây xin ba´c ddu*`ng bôi ba´c ...noi´ la` chinh phu? VN không lo cho sinh viên ngheo` va` ngu*o*i` thâ´t ho.c nha´

oan cho nha` nu*o+´c VN la(´m ba´c a. ....... :-)))))))

-- baclieu 2002 (thomasph75@hotmail.com), November 16, 2004.


Moderation questions? read the FAQ