Bọn Cu Bố n trốn cộng sản b con i .

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

By The Associated Press

Some of the prominent Cuban defections to the United States

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/20041115/ap_on_re_la_am_ca/cuba_defections_glance_2

-1960: Former Cuban Agriculture Minister Raul Chibas, a close associate of Cuban leader Fidel Castro (news - web sites), flees with his wife in a motorboat.

_ 1965: Castro's sister Juanita leaves by plane.

_ 1987: Former senior Cuban military officer, Brig. Gen. Rafael del Pino Diaz, defects in a small plane with his wife and three children.

_ 1990: High-ranking Cuban official in Moscow, Ramon Gonzalez Vergara, flees with his family.

_ 1993: About 34 Cuban athletes defect to Puerto Rico during a tournament.

_ 1993: Singer Albita Rodriguez and her band refuse to return home following a U.S. trip.

_ 1993: _Castro's daughter Alina Fernandez Revuelta defects.

_ 1995: Baseball pitcher Orlando "El Duque" Hernandez flees and becomes star pitcher with the New York Yankees.

_ 1996: Boxers Joel Casamayor and Ramon Garbey defect just before the start of the Olympics.

_ 1996: Baseball pitcher Rolando Arrojo departs and signs with the New York Yankees.

_ 1997: Former Olympic wrestler Alexis Vila Perdoma flees.

_ 2002: Former Ambassador to the United Nations (news - web sites) Alcibiades Hidalgo becomes one of the highest ranking to leave.

_ 2003: Cuban pop star Carlos Miguel and his mother remain in Mexico City after he performs a concert.

_ 2003: Five dancers with the National Ballet of Cuba slip away during a U.S. tour and ask for asylum.

_ 2003: Athletes Janerky De La Pena, Michel Brito Ferrer, and Charles Leon Tamayo defect at the World Gymnastics Championships.

_ 2004: Forty-three members of a dance troupe performing in Las Vegas seek asylum in one of the biggest mass defections of entertainers.

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 15, 2004

Answers

Response to Bọn Cu Bố nó trốn cộng sản bà con õi .

C g đu tụi quan chức ku ba ku bốn ăn mi bả x hội chủ nghĩa m vẫn nghoo qu mạng nn bỏ sang thing đng USA. Giả thử sứ CHXHCN Việt Nam m ở cạnh Mẽo xem c bao nhiu cn ngố đ vượt bin bỏ đảng theo tiếng gọi của Dollar ri

-- (|||||A|||@LLL.com), November 15, 2004.

Response to Bọn Cu Bố nó trốn cộng sản bà con õi .

Cái nhà anh TĐT này nhanh như chớp, mới vừa nghe thấy tin trên TV, vào đây đả thấy tin này post rồi. Thanks TĐT.

-- _Đỉnh Ngu Trí Tệ CS (NgàyTànCS@KhátMáu.hn.vn), November 16, 2004.

Response to Bọn Cu Bố nó trốn cộng sản bà con õi .

Cm ơn nh bc tại thấy tin tức gựt gn của bọn "ngu" dm bỏ thin đường cộng sản ,bỏ bố mẹ bỏ gia đnh sự nghiệp ra đi với hai bn tay trắng chỉ đổi lấy chữ "tự do" nn đăng cho b con trong nước đọc chơi để b con bắt chiếc ci "ngu" của thin hạ .

1993: _Castro's daughter Alina Fernandez Revuelta defects.

Con gi của thằng ru xồm cũng đ "ngu" đi tm tự do ,hnh như con gi của L Duẫn (c bằng tiến sĩ) cũng cũng "ngu" nn đ tỵ nạn tại Hoa Kỳ ,thiệt ở ci CHXHCN thn phận người phụ nữ rẻ như bo nn nhiều người bất chấp nguy hiểm m bỏ trốn .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 16, 2004.


Moderation questions? read the FAQ