I-Mail b lp của lũ sn li việt cộng sắp bị lật đổ ?

greenspun.com : LUSENET : Vietnamese American Society : One Thread

Qu vị c nhận được Mail của badboy_072004@yahoo.com ? tụi cộng ny chơi hn mạt thật ? Ti c nhận được Mai c đnh km ba ci file lo lếu rất nhiều. sn li cộng cứ cứ gởi thm đi. Tụi cộng đang run sợ ?????

: Send an Instant Message "nguyen chau" Betreff: TỘI NGHIỆP W An: trbapi@yahoo.de TỤI BAY L MỘT LŨ BN NƯỚC, MỘT LŨ V THẦN. TỤI BAY BỢ ĐT CHO LŨ TƯ BẢN Đ HN ĐỂ KIẾM NHỮNG ĐỒNG ĐLA NHƠ NHUỐC. KHNG BIẾT NHỤC HẢ, TỤI BAY SỐNG LM G CHO CHẬT ĐẤT, ĐI XUỐNG MỒ M Ở VỚI ĐẦU C B ĐẬU CỦA TỤI BAY. CHNG MY NN NHỚ: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH - MUN NĂM HỒ CHỦ TỊCH SỐNG MI TRONG LNG NHN DN VIỆT NAM V NHN DN THẾ GIỚI. NƯỚC VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TƯ DO - HẠNH PHC. DN TỘC VIỆT NAM HNG MẠNH V PHT TRIỄN CNG VỚI CC DN TỘC TIẾN BỘ TRN THẾ GI

Trả lời bọn sn li việt cộng ti tớ cho tu ph.

Đảng cộng sản VN sắp đi vo sọt rc như cộng sản Đng u rồi đ.-- trbapi (trbapi@yahoo.de), November 15, 2004

Answers

Response to I-Mail bá láp của lũ sán lãi việt cộng sắp bị lật đổ ?

Cứ việc ln forum ny viết. Lm g gởi thơ ring lo lếu: Nếu c hăm dọa Ti sẽ kiện ra to đấy nha. Liệu hồn đ nha mấy ch sn li việt cộng. Nếu mấy ch sn li thch th gởi cho ti nhiều vo, hăm dọa nhiều vo. Ti sẽ mang vụ ny ra nhờ chnh quyền Đức can thiệp ? Ti thch mấy ch sn li đ.

-- trbapi (trbapi@yahoo.de), November 15, 2004.

Response to I-Mail bá láp của lũ sán lãi việt cộng sắp bị lật đổ ?

***

XUAT KHAU LAO DONG :)))))))))))

-- Chibua my son, how do U think ??? :) (ChuyenTriHOINACH@aol.com), November 15, 2004.


Response to I-Mail bà lÃp của lũ sÃn lÃi việt cộng sắp bị lật đổ ?

Bọn chng cha thấy quan ti cha nhỏ lệ .

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 15, 2004.

Response to I-Mail bá láp của lũ sán lãi việt cộng sắp bị lật đổ ?

Cậu trbapi lại bị cha con thằng chỉ bựa n gửi thư nặc dzanh hăm dzọa thế ny th phải kiện ra ba to quan lớn hay to n nhơn dzn ri.

-- (|||||A|||@LLL.com), November 15, 2004.

Response to I-Mail bá láp của lũ sán lãi việt cộng sắp bị lật đổ ?

Viet nam Dan vai ba con di~ qua trung quoc la dep trung quoc duoc ngay thoi lo gi hong biet' ...

-- Ho chi Minh Dam tac .. (vietnamcongsans Nuoi heo nhieu lam'' tieu doi nay mai @yahoo.com), November 16, 2004.


Response to I-Mail bá láp của lũ sán lãi việt cộng sắp bị lật đổ ?

Cc cn ngố mng mn v Ch Bựa hy đọc về tự do ngn luận của Mỹ v đừng hăm dọa hoặc h ho ăn thai nhi nh :

Freedom of the press is part of the Bill of Rights as well as freedom of speech, freedom of religion and the right to bear arms. But none of these rights have been found absolute. I will be arrested if I yell fire in a crowded theater, practice cannibalism as part of my religion or bring a gun into my school even though these rights are guaranteed by the Bill of Rights. "

http://www.theday.com/eng/web/news/re.aspx?re=82C99D75-6810-46BC- AB71-B961294CDB73

-- thich du thu (toollovers@comcast.net), November 16, 2004.


Response to I-Mail bá láp của lũ sán lãi việt cộng sắp bị lật đổ ?

HỒ CHỦ TỊCH VẪN RỐNG MI TRONG QUẦN CHNG TA-- (tosu_cs@yahoo.com), November 25, 2004.

Response to I-Mail bá láp của lũ sán lãi việt cộng sắp bị lật đổ ?

Hẳn A chng ny khng biết trời cao đất rộng l g. Ngy nay chế độ CS vẫn phải "bợ đt" Tư Bản để được xuất khẩu từng l hng l g??? Nhn dn VN, Đất nước VN khng c tội tnh g. Kẻ c tội lớn nhất l Chủ Nghĩa CS với những suy nghĩ th thiển, b đậu, cộng với những hnh động nhơ nhuốc như tham nhũng, hiếp dm (Ph chủ nhiệm UBTDTT Lương Quốc Dũng), đn p, vi phạm nhn quyền. C thể đưa ra hng t bằng chứng nếu cần. Vậy th Đất nước VN, dn tộc VN sẽ sẽ tiến bộ ra sao? khi m chủ trương của CS l "Đảng lnh đạo, nh nước quản l, nhn dn lm chủ". Ti cũng chưa từng thấy 1 ng chủ lại c người lnh đạo, quản l th lm chủ nỗi g. Hy thay đổi tư tưởng đi, nếu khng muốn những thế hệ sau ngn đời nguyền rủa.

-- james Nguyen (hancs1975@yahoo.com), December 10, 2004.

Moderation questions? read the FAQ